BKYK KARARI 2024-17

YÜKSEK KURUL KARARI 2024-17 GÜLİSTAN GÜLMÜŞ’E UYARI
DOSYA NO                    : 2024 – 17
KARAR TARİHİ : 17.04.2024
ŞİKÂYET EDEN : Cem Tekinoğlu,
Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
ŞİKAYET EDİLEN : Gülistan Gülmüş,
Jin News muhabiri ve Jinnews41.xyz adlı haber sitesi

ŞİKAYET KONUSU :

Gülistan Gülmüş tarafından Jin News’te 20 Mart 2024 tarihinde yayınlanan ve MÖDER üyesi
Seher Alkin’in iddialarını yansıtan haberin, Şikayetçi Cem TEKİNOĞLU’nun kişilik haklarının
çiğnenmesi yoluyla basın meslek ilkelerinin ihlal edilip edilmediğiyle ilgilidir.
ŞİKAYETÇİ İDDİASI :
Şikayetçi Cem TEKİNOĞLU, şikayetinde,
https://jinnews41.xyz/GUNCEL/content/view/229946 sitesinde yayınlanan hakkındaki haberin
gerçekleri yansıtmadığını, haksız suçlamalar içerdiğini, haberde iftiralara yer verilerek
itibarsızlaştırıldığını belirterek şikayette bulunmuştur.
Şikayetçi şikayet dilekçesinde, yapılan haberin Tunceli’de genç intiharlarının, madde
kullanımı ve göçlerin arttığına dikkat çeken MÖDER üyesi Seher Alkin’in iddialarının
yansıtıldığı belirterek;
“Dersim’e okumak için geldiği ilk zamanlardaki gözlemlerini aktaran Seher, kolluk
kuvvetlerinin öğrencilerle ilişki kurmaya çalıştığını, üniversitede emniyet güçlerinin psikolojik
baskı kurmak amacıyla kampüste yer aldığını söyledi. Seher aynı zamanda, “Geldiğimiz ilk
andan itibaren hem kadın arkadaşlarımızın hem de üniversitede tanıdığımız tanımadığımız
birçok kişi üzerinde ilk başta gözümüze çarpan Cem Tekinoğlu olayı olmuştu. Öğrenci idari
başkanıydı ve birçok kadın öğrenciye sosyal medya üzerinden mesajlar attı ve aynı anda yüz
yüze görüşmelere çağırdı. Taciz boyutu gerçekleştiğinde buna dair üniversitede hiçbir şey
yapılmadı. Yine başka bir akademisyen tarafından bir taciz olayı yaşandı. Ondan sonra
akademisyen görevinden bir hafta uzaklaştırıldıktan sonra tekrar göreve döndü. Gülistan
Doku, Cem Tekinoğlu ve akademisyen olayları birbirini doğuran olaylardı. Gülistan Doku’nun
bulunmasını istedik ve bulunduğumuz eylemlerde olayı provoke etmek ya da siyasi bir
partiye dayandırmak gibi amacımız olmamasına rağmen bize çok ciddi müdahalelerde
bulunuldu. Biber gazlarıyla, gözaltılarla, bulunduğumuz yurtlardaki soruşturmalarla baskılara
maruz kaldık” şeklinde konuştu. 
Üniversitede ve kentte yaşanan taciz olaylarını gündeme getirdikleri için sistematik olarak
tehdit edildiklerini dile getiren Seher, “Gülistan Doku olayı içerisinde Cem Tekinoğlu olayını
dile getirdiğimizdeki süreçlerde Cem Tekinoğlu’nun korumaları tarafından sokak ortasında

tehdide maruz bırakıldık, ‘Cem Tekinoğlu’nun adını dillendirirseniz sizin ve arkadaşlarınız için
çok kötü olabilir’ diyorlardı.”
Şeklinde hakkında haber yapıldığını, “Haber içeriği incelenirse şahsımı itibarsızlaştırmak
amacıyla haber yapıldığı görülecektir. Haberin başlığıyla benim alakam saçma sapan bir
durumdur. Korumaları tarafından tehdit edildik denmesine rağmen böyle bir olay olmadığı
gibi herhangi bir dönemde koruman da olmamıştır Kanunen bu mümkün de değildir. Açıkça
iftira suç ve isnadı vardır. Somut fiil veya olgu isnat etmek hakaret suçudur. Haberde hem
hakaret hem de iftiradan suç vardır. İspatı olmayan tacizci iddiası gerçekmiş gibi anlatılarak
adeta şahsıma hakaret edilmiştir. Hakkımda bugüne kadar adli idari hiçbir soruşturma
açılmamıştır, şikayetçi olmamıştır. Gerçeği yansıtmaya haber içeriğinde adım soyadım
apaçık teşhir edilirken hakkında işlem yapıldığı iddia edilen akademisyenin ad soyadının
alfabetik harfleri bile yazılmamıştır. Yapılan haber aşağıda belirtilen basın meslek ilkelerine
uymamaktadır.”
Diyerek Baasın Meslek İlkelerinin 1-12. Maddelerinin tümünün ihlal edildiğini ileri sürerek
şikayetçi olmuştur.
ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI : 
Şikâyet edilen taraflara şikayet dilekçesi iletilmiş ancak herhangi bir yanıt alınmamıştır.

UZLAŞMA ÖNERİSİ :
Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     :

“Jin News’te Gülistan Gülmüş imzasıyla yayınlanan haber halen yayındadır.
Haberde, şikayetçi Cem Tekinoğlu için şu ifadelere yer verilmiştir:
“Cem Tekinoğlu olayı olmuştu. Öğrenci idari başkanıydı ve birçok kadın öğrenciye sosyal
medya üzerinden mesajlar attı ve aynı anda yüz yüze görüşmelere çağırdı. Taciz boyutu
gerçekleştiğinde buna dair üniversitede hiçbir şey yapılmadı.”
“Gülistan Doku olayı içerisinde Cem Tekinoğlu olayını dile getirdiğimizdeki süreçlerde Cem
Tekinoğlu’nun korumaları tarafından sokak ortasında tehdide maruz bırakıldık, ‘Cem
Tekinoğlu’nun adını dillendirirseniz sizin ve arkadaşlarınız için çok kötü olabilir’ diyorlardı”
Bir haberde, bir kişi, başkaları için iddialarda bulunuyorsa, bu iddialar için, suçlanan kişilerin
görüşünü almak, olayı araştırmak, varsa maddi delilleri ile habere eklemek meslek ilkesi
gereğidir. Şikayet edilen haber, bazı kişilerin iddialarına dayanmaktadır. Bu iddialar için
suçlananlardan görüş alınmadığı gibi; olayların gerçek olup olmadığına dönük bir çaba da
gösterilmemiş, herhangi bir evrak, belge, kayıt habere eklenmemiştir.
Ancak şu da unutulmamalıdır. Eğer bir üniversite içinde birileri, bazı kişiler hakkında bu
suçlamalarda bulunuyorsa, böyle bir söylenti varsa, böyle bir algı oluşmuşsa, bunu
yansıtmak da gazetecilik görevidir.

Bu nedenlerle, şikayetçinin iddia ettiği gibi 12 maddeden değil ama meslek ilkelerinin bir
maddesinin ihlal edildiği kanaati oluşmuştur. Bu nedenle, şikayet gedilen Jin New Haber
Sitesi muhabiri Gülistan Gülmüş’ün,
“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya
doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddesine aykırı davrandığı
gerekçesiyle UYARILMASINI öneririz.”
YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ:
Yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşılıp, Genel Sekreterin sunuşu dinlendikten sonra konu
tartışmaya açıldı.
Yüksek Kurulda söz alan üyeler, haberin bir kişinin verdiği bilgiye dayalı olarak ve karşı
tarafın görüşüne başvurulmadan yayınlandığı, iddialardaki gerçeğin araştırılmadığı, haberin
dayandığı olgular inandırıcı olsa dahi kişileri doğrudan suçlayıcı bir dil kullanılmasının basın
meslek ilkelerine aykırı olduğunu belirttiler. Tartışmalarda kimi Yüksek Kurul üyeleri taciz
olaylarında kadının beyanın esas olduğu görüşünü dile getirdiler. Ancak hukukçu üyeler,
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun bu
konuda yanlış yorumlandığını, bu kanuna göre verilen beyanların güvenilir kabul edildiğini,
çünkü bu tür beyanların acil önlem alınmasına yönelik olduğunu, tedbir almak için beyanın
yeterli olduğunu aksi taktirde kadınların ölümle karşı karşıya kalacaklarını belirttiler. Ancak,
6284 sayılı Kanun bir ceza kanunu olmadığından kadının beyanın ceza hukuk bakımından
doğrudan geçerli ve kabul edilebilir olmadığını belirttiler. Her iddia gibi ceza yargılaması
bakımından kanıtlanması gerektiği belirtildi.
Tartışmalardan sonra oylama geçildi.
Genel Sekreterin önerisi doğrultusunda Şikayetlinin, Basın Meslek İlkelerinden 6. maddeyi
ihlal ettiği sonucuna varıldı.
SONUÇ VE KARAR :
Yapılan oylama sonucunda Yüksek Kurul, şikâyet edilen haberde, Basın Meslek İlkelerinden;
“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya
doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddesinin ihlal edildiğini
OYBİRLİĞİYLE saptayarak;
Şikayet edilen Gülistan GÜLMÜŞ’ün Basın Meslek İlkelerinden 6. maddeyi ihlal etmiş olması
nedeniyle “UYARILMASINA” OYBİRLİĞİYLE karar verdi.