BKYK KARARI 2024-18

YÜKSEK KURUL KARARI 2024-18 FATİH ERGİN’E UYARI

DOSYA NO                    : 2024 – 18
KARAR TARİHİ : 17.04.2024
ŞİKÂYET EDEN : Av. Ünal ÖNKAL, KANAT Savunma Sanayi Turizm ve
Tic. Ltd. Şti adına
ŞİKAYET EDİLEN : Fatih ERGİN (Yeniçağ Gazetesi haber Müdürü)
ŞİKAYET KONUSU :
Yeniçağ Gazetesi internet sitesinde Fatih Ergin imzasıyla 6 Mart 2024 tarihinde yayınlanan,
“Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne Vakıfbank’tan 700 milyon TL kredi” başlıklı haberin
KANAT Savunma Sanayi Turizm ve Tic. Ltd. Şti nin haksız yere itham edilmesi nedeniyle
basın meslek ilkelerinin ihlal edilip edilmediğiyle ilgilidir.
ŞİKAYETÇİ İDDİASI :
Şikayetçi Şirket Vekili dilekçesinde, Fatih Ergin imzasıyla 6 Mart 2024 tarihinde Yeniçağ
gazetesinde yayınlanan, “Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne Vakıfbank’tan 700 milyon TL
kredi” başlıklı haberinde KANAT Savunma Sanayi Turizm ve Tic. Ltd. Şti nin haksız yere
itham edildiğini belirterek basın meslek ilkelerinden 4 ve 6. Maddenin ihlal edildiğini iddia
etmiştir.
Şikayetçi Vekili, yayınlanan haberin gerçek dışı olduğunu, haberin içeriğinin gerçek dışı
olmakla kalmadığını aynı zamanda kasıtlı olarak müvekkili şirketi aşağılayıcı ve ticari itibarını
zedeleyici ifadelere yer verildiğini, Fatih Erkin tarafından yapılan haberin içeriğinin müvekkili
şirketin organize suç örgütleri tarafından kurulduğunu ve bir kamu bankası olan Vakıflar
bankasından teminat şekilde 700.000.000 kredi aldığı ve bu krediyi geri ödemediğine yönelik
gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaydığı, bu yönüyle suç işlediğini iddia etmiştir. Şikayetçi
Vekiline göre; haber hem başlık hem de içerik olarak tamamen gerçek dışıdır, haber
içeriğinde bahsedilen abi Ayhan Bora Kaplan ve Süleyman Soylu ve diğer kişilerle müvekkil
şirketin temsilci ve yetkililerin şimdiye kadar hiçbir zaman hiçbir ad altında ticari ve şahsi
teması ve ilgisi ve ilişkisi olmamıştır. Müvekkili Şirket anılan bankadan kredi çekmemiştir,
haberde sözü edilen krediyi de almamıştır. Şirketin bir borcu da yoktur.
Şikayet konusu haber aşağıdaki gibidir:
“Yeniçağ Gazetesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen ve organize suç
örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ve ekibi hakkındaki skandal
bir bilgiye ulaştı. Vakıfbank’ta soruşturmanın üstü örtülüyor mu? Gündemdeki yerini koruyan
Ayhan bora kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma ve gözaltına sürerken Türkiye’yi
sarsacak bir skandal ortaya çıktı. İçişleri eski bakanı Soylu’ya yakınlığı ile bilinen ve yurt
dışına çıkmak üzereyken tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın organize suç örgütü üyeleri
tarafından kurulan Kanat Savunma AŞ.’ye Vakıfbank tarafından teminatı şekilde 700.000.000
TL kredi verildiği öğrenildi. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre silah ve savunma
sanayi yönelik kurulan ve Ankara Çankaya’da faaliyet gösteren Kanat Savunma Şirketi’nin

ticari faaliyetlerinin ve kredi puanının yetersiz olmasına rağmen cirosunun gerçeğe aykırı
şekilde yüksek göstererek söz konusu krediyi aldığı belirtildi. Şirketin krediyi geri ödemediği
kredinin usulsüzce verilmesi nedeniyle Vakıfbank’ta soruşturma başladığı, kredinin usulsüzce
verilmesine itiraz edenler ve soruşturmayı yürütenler tehdit edilirken İyi Parti Milletvekili Turan
Çömez skandalı temizleme gündemine taşıdı. Çömez Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in
yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde kanat savunma aşağıya yetersiz kredi
puanına rağmen cirosunu şişirilerek verildiğini, bunun doğru olup olmadığını sorarken bu tür
batık kredilerin Türkiye’nin ekonomisine giderek derinleşen hayat pahalılığına ve yüksek
enflasyona olumsuz katkısının olacağını düşünüyor musunuz?”
Haberi yazan ve şikayet edilen Fatih Ergin, aynı haberi kendi Twitter hesabından da linkini
vererek duyurmuştur.
ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI :
Şikayetçi dilekçesi Şikayetliye gönderilmiş, ancak bir yanıt alınamamıştır.
UZLAŞMA ÖNERİSİ         : 
Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     :
“Şİkayet edilen haber şu anda yayında değil. Ancak şikayetçi avukatın gönderildiği ekran
görüntülerine göre, zaten avukat bir düzeltme göndermiş ve haber yayından çekilmiş.
Anlaşılan haberi yayanlar, bunun doğru olmadığını görünce, haberi yayından çekmişler.
Ancak haber bir kez yayınlandığı için, pek çok internet sitesine taşınmış, bunlar halen
yayında.
Gazeteci bu haberi İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez’in iddiasına atfen yazmış ama
Çömez’in soru önergesinde şirketin adı gerçekten de geçmiyor.
Bir milletvekiline atfen haber yapılsa da eğer bir şirket suçlanıyorsa, onlara görüş sormak,
alınamamışsa bunu altında belirtmek meslek ilkesi gereğidir. Hele milletvekili şirket ismi
vermemişse buna şirket ismi eklemek tamamen meslek ilkesine aykırıdır.
Haberin yayından kaldırılması zaten yazanların da haberlerinin doğru olmadığını göstergesi
sayılabilir.
Bu nedenle, haberi yazan Fatih Ergin’in, Basın Meslek İlkeleri’nin
“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira
niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.” şeklindeki 4. Maddesini ve
“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya
doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddesini ihlalden
KINANMASINI öneririz.”
YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ:

Yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşılıp, Genel Sekreterin sunuşu dinlendikten sonra konu
tartışmaya açıldı.
Yüksek Kurulda söz alan üyeler, Genel Sekreterlik görüşüne katılmışlardır. Haberin yeterli bir
araştırma yapılmadan yayınlandığın, haberin geri çekilmiş olmasından dahi anlaşıldığı
konusu Yüksek Kurulda dile getirildi. Haberin dayanak tiviti aşan şekilde yazılmış olması da
eleştiri konusu edildi.
Tartışmalardan sonra oylama geçildi.
Genel Sekreterin önerdiği gibi Basın Meslek İlkelerinden 4. ve 6. Maddelerin ihlal edildiğine
Oybirliğiyle karar verildi.
SONUÇ VE KARAR :
Yapılan oylama sonucunda Yüksek Kurul, şikâyet edilen haberde, Basın Meslek İlkelerinden;
“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira
niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.” şeklindeki 4. maddenin ve
“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya
doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddenin ihlal edildiğini
OYBİRLİĞİYLE saptayarak;
Şikayet edilen Fatih ERGİN’in Basın Meslek İlkelerinden 4 ve 6. maddeleri ihlal etmiş olması
nedeniyle “UYARILMASINA” OY ÇOKLUĞUYLA karar verdi.