BKYK KARARI 2024-16

YÜKSEK KURUL KARARI 2024-16 ERSİN RAMOĞLU’NA KINAMA

DOSYA NO                    : 2024 – 16
KARAR TARİHİ : 17.04.2024
ŞİKÂYET EDEN : Servet HALLI (İskenderun Tapu Müdürlüğü)
ŞİKAYET EDİLEN : Ersin RAMOĞLU, Sabah Gazetesi Köşe yazarı
ŞİKAYET KONUSU :
Sabah gazetesi Çukurova Bölge temsilcisi Ersin Ramoğlu’nun 14 ve 21 Mart 2024
tarihlerinde yayınlanan iki yazısının, İskenderun Tapu Müdürü Servet HALLI’nın kişilik
haklarını ihlal edilmesi yoluyla basın meslek ilkelerinin ihlal edilip edilmediğiyle ilgilidir.
ŞİKAYETÇİ İDDİASI :
Şikayetçi, Sabah gazetesi Çukurova Bölge temsilcisi Ersin Ramoğlu’nun 14 ve 21 Mart 2024
tarihlerinde yayınlanan iki yazısında kendisine hakaret edildiğini öne sürerek şikayetçi
olmuştur. Şikayetçi şikayet dilekçesinde;
“Ekte sunmuş olduğum gazete haberlerinden de görüleceği üzere basın konseyinin basın
meslek ilkelerine aykırı davranışlarda bulunmuştur. Adı geçen gazeteci hiç bir delil kanıt bilgi
belge sunmadan iddia ettiği şeyler gerçekmiş gibi haber yapmaktadır. Tarafıma yüzlerce
dönüm zeytin bahçesi var gibi ifadeler kullanmış fakat aileden kalma 18 dönüm arazim
olduğu tapu kayıtlarından anlaşılmıştır. Ersin Ramoğlu yaptığı algı ile tarafımı şaibe altında
bırakmayı hedeflemiştir. Aslında bütün olay bir soruşturma neticesinde İskenderun Tapu
Müdürlüğünden gönderilen kadın bir memurun kişisel hırs ve intikam durumundan
kaynaklıdır. Gazeteci tarafımın hiç bir alakası olamadığı halde Arsuz İlçesinde yabancılara ait
yapılan tapu devir işlemlerinde adımı kullanmaktadır. Oysa bu konu ile ilgili hiçbir şekilde
tarafım adli idari bir konuya dahil değildir. Gazete yazısı içeriğinde hiçbir dayanağı olmayan
yönlendirme ile yazılar yazmaktadır.  30 yıllık memuriyet hayatımda soruşturma dahi
geçirmemiş biri olarak ismimi diğer kişisel bilgilerimi kullanan ersin ramoğlu basın etik
ilkelerine aykırı davranmaktadır. Yazı içeriğinde herif, adi gibi argo kelimeler ile bir gazeteciye
yakışmayan ifadeler kullanmaktadır. Konseyiniz tarafından adı geçen gazetecinin
uyarılmasını saygılarımla arz ederim.”
Diyerek şikayetçi olmuştur.
ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI :
Gazeteci Ersin Ramoğlu’na Şiikayetçi dilekçesi iletilmiş, Şikayet Edilen şu yanıtı verdi:
“Merhaba, Basın Konseyi’ni tanımam ben…
Çünkü önce Ankara’daki bir tefeci ile ilgili hakkımda kendi kendine bir ayıp karar verdi…
Şimdi de devlet arazilerini çalan arkadaşlardı hakkında her türlü iftirayı atan şaibeli biri tapu
memurunu aklamaya kalktı…
Baştan sona yanlış bunun neresini düzelteyim ben.

İyi günler dilerim…  “
UZLAŞMA ÖNERİSİ :
Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ :
“Ersin Ramoğlu yazdığı iki yazıda, genel olarak tapudaki iddiaları kaleme almış, ancak
yazılarında şikayetçi Servet Hallı hakkında da şöyle yazmıştır:
14 Mart yazısı
KELLE AVCISI MÜFETTİŞLER
Arsuz’da devlet arazilerine çöken “emlak çetelerine” yardım eden tapu memurları öteye
beriye dağıtıldı ama Servet isimli memur İskenderun’la ödüllendirildi.
Adamın torpili nereden ve kimdendi?
Herifin Belen’e bağlı Bakras Mahallesi’nde yüzlerce dönüm zeytin bahçesi var.
Servet Efendi, zeytinyağlarını hangi genel müdür yardımcısına gönderiyor?
Başmüfettiş haber kaynağımı soracağına bunları soruştursun…
Tapu kayıtlarını kullanıp tespit ettikleri taşınmazları yakınlarına alanlara baksın.
Malum tapucuların değerli kamu arazilerini nasıl ele geçirdiğini tespit etsin.
Milli Emlak’a ait arazileri parsel parsel çalanları bulsun.
Tüccarlık yapan memurlara da baksın…
Genel Müdürlük bu iddiaları adam gibi bir müfettiş yollayıp inceletsin…
İftira atılan kadını tekrar sorgulasın…
Yazıktır günahtır çünkü…
21 Mart Yazısı
SAPIK MÜFETTİŞ VE TAPUCU SERVET
Müstehcen fotoğraf vermediği için kadın memura iftira atıp sürgün eden başmüfettişle ilgili
gerçeklere genel müdür kulaklarını neden tıkadı?
Aylardır İskenderun ve Arsuz Tapu Müdürlüklerinde yaşananları yazıyorum.
Sapık müfettişiyle ilgili bir şey yapmayan genel müdürlük, buralarla ilgili de sessiz kaldı ancak
haber kaynaklarımı araştırıyorlar.
Ama biz soru sormaya devam edeceğiz!
Servet isimli imtiyazlı memur, hangi müdürün kasasıdır?
Müteahhit Halil Öztürk’ten müdür Yıldırım’ın oğluna ev tutan Burhan kimdir?
Servet efendinin mal varlığı ve Milli Emlak işi ortaya çıkınca niye panikledi?
Kadın memur, Servet’in çevirdiği dolaplara engel olduğu için mi gönderildi?
Devletin arazilerini satan emlakçı Sinan Kirmit ile Davut Bayar’a ve onlara yardım eden tapu
memurlarına ne yapıldı?
Kadın memur yolsuzlukları gizlemek için mi sürgün edildi?”

Görüldüğü gibi, çalıştığı yer ve ön ismi verilerek şikayetçi Servet Hallı’nın ima edildiği
yazılardan anlaşılıyor. İsim vererek bir memur suçlandığı zaman, iddialara dayanak
gösterilmesi meslek ilkeleri gereğidir. Ayrıca suçlanan kişiye konunun sorulması da yine
meslek ilkesi gereğidir. Herhangi bir dayanak olmadan, bir kişi hakkında yazı yazıp iddialarda
bulunmak, hele hele kendisini, suç oluşturabilecek iddialarla itham etmek meslek eğitine
uymaz. Ersin Ramoğlu’nun yazısında bu şekilde şu cümleler yer alıyor:
“Arsuz’da devlet arazilerine çöken “emlak çetelerine” yardım eden tapu memurları öteye
beriye dağıtıldı ama Servet isimli memur İskenderun’la ödüllendirildi. Adamın torpili nereden
ve kimdendi? Herifin Belen’e bağlı Bakras Mahallesi’nde yüzlerce dönüm zeytin bahçesi var.
Servet Efendi, zeytinyağlarını hangi genel müdür yardımcısına gönderiyor? Başmüfettiş
haber kaynağımı soracağına bunları soruştursun… Tapu kayıtlarını kullanıp tespit ettikleri
taşınmazları yakınlarına alanlara baksın. Malum tapucuların değerli kamu arazilerini nasıl ele
geçirdiğini tespit etsin. Milli Emlak’a ait arazileri parsel parsel çalanları bulsun. Tüccarlık
yapan memurlara da baksın…”
İkinci yazıda da şöyle deniyor:
“Servet isimli imtiyazlı memur, hangi müdürün kasasıdır? Müteahhit Halil Öztürk’ten müdür
Yıldırım’ın oğluna ev tutan Burhan kimdir? Servet efendinin mal varlığı ve Milli Emlak işi
ortaya çıkınca niye panikledi? Kadın memur, Servet’in çevirdiği dolaplara engel olduğu için mi
gönderildi? Devletin arazilerini satan emlakçı Sinan Kirmit ile Davut Bayar’a ve onlara yardım
eden tapu memurlarına ne yapıldı? Kadın memur yolsuzlukları gizlemek için mi sürgün
edildi?”
Bu yazılarda, belli bir isimle ilgili, suçlamalar ve o kişi hakkında bir algı yaratma çabası
olduğu açıkça görülüyor.
Bu nedenle; gazeteci Ersin Ramoğlu’nun, “Basın Meslek İlkelerinin, Kişileri ve kuruluşları,
eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer
verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesi ve
“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya
doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.” Şeklindeki 6’ncı maddesi ve
“Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça
kimseye atfedilemez.” Şeklindeki 10. Maddesi gereğince KINANMASINI öneririz.”
YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ:
Yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşılıp, Genel Sekreterin sunuşu dinlendikten sonra konu
tartışmaya açıldı.
Yüksek Kurulda söz alan üyeler, her iki yazıda kullanılan dilin hakaret içeren, aşağılayıcı
nitelikte olduğu, iddia edilen hususların doğrulatılmadığı, muhatabın görüşünün sorulmadığı,
yeterli araştırma yapılmadan yazıların yazıldığı, yolsuzluk iddialarının gündeme
getirilmesinde kamu yararı olmasına hatta bu gibi konuların gazetecilerin asli görevleri
arasında bulunmasına karşın sadece sorular sorularak gazetecilik yapılamayacağını,
haberde kullanılan dilin suçlama konusunun önüne geçmeyecek nitelikte ve gazeteciye
yaraşır bir biçimde olması üzerinde durdular.
Yüksek Kurul tartışmalarında, doğru olabilecek iddia ve konuların etik açısından yanlış
şekilde dile getirilmesinin meslek kurallarına aykırı olduğu belirtilerek, gazetecinin görevini

yaparken ve bir olayı haberleştirirken avam bir dil ve yöntem kullanmaması gerektiği
hususunda mutabık kalındı. Böyle bir dilin, gazeteciliğin değerini düşürdüğü belirtildi.
Ayrıca, gazetecinin haber kaynağını açıklamaması gazeteci için bir hak ise de haber
kaynağının verdiği bilgiyi araştırma görevi olduğu belirtildi. vardır. 6,10. maddeden kınama
kararı oybirliğiyle.
Tartışmalardan sonra oylama geçildi.
Genel Sekreterin önerdiği yaptırım maddelerinden 4. Madde, her ne kadar kullanılan dil
uygun değil ise de konunun önemi nedeniyle ağır eleştiri sınırları içinde görülerek Yüksek
Kurulda onay bulmadı. Şikayetlinin, Basın Meslek kurallarından 6. ve 10. Maddeleri ihlal ettiği
sonucuna varıldı.
SONUÇ VE KARAR :
Yapılan oylama sonucunda Yüksek Kurul, şikâyet edilen haberde, Basın Meslek İlkelerinden;
“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya
doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddesi,
“Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça
kimseye atfedilemez.” Şeklindeki 10’ncu maddesinin ihlal edildiğini OYBİRLİĞİYLE
saptayarak;
Şikayet edilen Ersin RAMOĞLU’nun Basın Meslek İlkelerinden 6 ve 10. maddeleri ihlal etmiş
olması nedeniyle “KINANMASINA” OYBİRLİĞİYLE karar verdi.