TELE 1 YAYINININ DURDURULMASI İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİDİR

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI’ KARARININ KALDIRILMASI İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNE YARGI ELİYLE VURULAN DARBEDİR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) aldığı ve bugüne kadar hiçbir örneği olmayan kararla, TELE 1 Televizyonu’nun ekranlarını 5 gün süreyle kararttı.

RTÜK, iktidar yanlısı olmayan televizyon kanallarını susturmak için fırsat kollayan iktidar partisi temsilcilerinin Üst Kurul’daki oy çokluğuna dayanarak, TELE 1 ve Halk TV’ye 5’er gün yayın durdurma kararı almış, Basın Konseyi’nin ve bu kanalların başvurusu üzerine İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

RTÜK, yaptığı itirazla mahkemenin aldığı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması üzerine, jet hızıyla gece yarısı TELE 1 ekranlarını 5 gün süreyle kararttı. Karartılan ekran, halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğü açısından ülkenin geldiği son durumu gösteren utanç tablosudur.

Yürütmenin durdurulması kararına yapılan itiraz sonucu bu kararın kaldırılması, aynı zamanda iletişim özgürlüğüne yargı aygıtıyla vurulan yeni bir darbedir. TELE 1 kanalı bugüne kadar hiçbir iddiasını sözlü olarak ve mahkeme huzurunda dile getirememiştir. Bu durum tek başına ifade özgürlüğünün usuli güvencelerinden yoksun olarak kanalın kapatıldığının ve iletişim özgürlüğünün ihlal edildiğinin kanıtıdır.

Bununla birlikte 6112 Sayılı Kanunda herhangi bir yetki verilmemiş olmasına rağmen, telefon ve twitter aracılığı ile ‘tebligat’ yapıldığı belirtilerek yayının durdurulmasının yine aynı vasıtalar ile bildirilmesi, idarenin keyfi davrandığını ve hukuk devleti ilkesinin keyfiliği önleyen tüm güvencelerinin de muhaliflere karşı ortadan kaldırıldığını göstermektedir.

Basın Konseyi olarak demokrasiye, halkın haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne inanan herkesin TELE 1 Televizyonu’na reva görülen bu uygulamaya karşı çıkıp ‘dur’ demesi gerektiğine inanıyoruz.

BASIN KONSEYİ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın