RTÜK, HUKUKA AYKIRI DAVRANMAYI SÜRDÜRÜYOR

Anamuhalefet partisine mensup bir milletvekilinin yayınlarında sarf ettiği bir cümle nedeniyle HaberTürk kanalına RTÜK tarafından 5 kez program durdurma ve mümkün olan en ağır idari para cezasının verildiğini üzülerek ama şaşırmayarak öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu talihsiz karar, neresinden bakılırsa hukuka aykırıdır. 

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü ve siyasi eleştiri hakkına ilişkin içtihatları gayet açıktır. Kamu yararını ilgilendiren güncel bir tartışmaya ilişkin, bir milletvekili tarafından sarf edilen ceza konusu cümlenin, ister canlı yayında isterse sonradan olsun, kamuoyuna aktarılması -bu iddia gerçek olsun ya da olmasın- basın açısından da halk açısından da bir haktır. Bunda en ufak bir tereddüt yoktur.

Kaldı ki, bir milletvekili tarafından canlı yayında sarf edilen tek bir cümle nedeniyle TV kanalına ceza verirken, gerekçe olarak, sözleri sarf eden vekilin daha sonra özür dilememiş olmasının belirtilmesi gülünçtür. Bu hususun HaberTürk’ün sorumluluğunu neden doğurduğunu hukuken ve mantıken izah etmek imkansızdır. 

Program sunucusunun canlı yayında ‘yeterli tepki’ vermediği şeklindeki gerekçe de son derece yersizdir. Bir program sunucusunun bir siyasi parti adına konuşan ve seçim yoluyla milleti temsil etmekle görevlendirilmiş bir siyasetçinin sözlerini tekzip etmek gibi bir görevi yoktur; söz konusu milletvekilinin sözleri programda zaten diğer katılımcılar tarafından ele alınmış ve eleştirilmiş, böylece anılan sözlerin tartışılması ve cevaplanması olanağı sağlanmıştır.

Sonuç olarak, RTÜK bir kez daha hukuka aykırı karar vermiştir. Kurumun kasten ve taammüden demokratik hukuk devleti esaslarına aykırı karar vermeyi alışkanlık haline getirdiğini sıklıkla görüyoruz. Kararların alınmasında payı olanlar ilgili medya organlarına çok ağır zararlar vermektedir. Bu zararları verenlerin bir gün hukuki ve cezai sorumluluklarının gündeme gelmesinin kaçınılmaz olduğu  açıktır.

RTÜK’ün çoğulcu demokrasiye ve basın özgürlüğüne ters düşen bu kararını kabul etmiyor; anılan kurumu Anayasamızda ve tarafı olduğumuz uluslararası antlaşmalarda kabul gören temel hukuki prensiplere riayet etmeye bir kez daha acilen davet ediyoruz.

BASIN KONSEYİ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın