RTÜK BAŞKANININ, ‘SAHİBİNİN SESİ’ EDASIYLA İNCELEME BAŞLATMASI HUKUKA AYKIRIDIR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ülke gerçekleri anlatıldığı için halkın en fazla izlediği kanallardan FOX TV Ana Haber programını hedef almış; anchorman Selçuk Tepeli’yi ‘muhalefet lideri’ gibi davranmakla suçlamış ve hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştur.

Nefret söylemi, gerçeğe bağlılık ve ahlak kurallarına aykırılık içermeden, eleştirel bakışla düşüncesini yayma ve açıklama hakkını kullanan anchorman’a, RTÜK Başkanı’nın ‘sahibinin sesi’ edasıyla inceleme başlatması hukuka aykırıdır. Yetkisini aşan RTÜK Başkanı, iktidara muhalif ses bırakmamayı görev edinmiş, eleştirel ve bağımsız yayın yapan televizyonları kendince yıldırma ve korkutma yolunu açmaya kalkışmıştır. Ancak, böyle bir yol açılmasına hem yasalar, hem ifade ve basın özgürlüğünü savunanlar asla izin vermeyecektir.

Bilinmelidir ki; Anayasa’nın 133. maddesine dayalı olarak 6112 Sayılı Kanunla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olması öngörülmüştür.

6112 sayılı Kanunun 37. Maddesine göre Üst Kurulun ve dolayısıyla Kurul Başkanının görevi, “Yayın hizmetleri alanında ifade ve haber alma özgürlüğünün, düşünce çeşitliliğinin… rekabet ortamının ve çoğulculuğun güvence altına alınması, yoğunlaşmasının önlenmesi ve kamu menfaatinin korunması amacıyla gerekli tedbirleri almak” tır.

Yasanın açık hükmüne göre tarafsız olması gereken RTÜK’ün Başkanı, uzunca bir süredir apaçık şekilde taraflı davranmakta; yasal görevi olan ifade ve haber alma özgürlüğünü ve düşünce çeşitliliğini koruması gerekirken iktidarın bir temsilcisi gibi konuşup hareket etmekte; iktidara yakın organları kollamakta, muhalif olanları ise sistematik şekilde hedef almaktadır.

RTÜK Başkanını, yasal görevlerinin ve Anayasal konumunun bilincinde olmaya, görev ve yetkilerini aşarak kötüye kullanmamaya ve hukuka saygılı davranmaya davet ediyoruz.

Başkanının aksine tutumda ısrar etmesi ve taraflı davranarak hukukun dışına çıkması, hiç şüphesiz, hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunu gerektirecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BASIN KONSEYİ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın