MEDYA ETİĞİNİ GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI

SARAYBOSNA –  Basın Konseyi ile Güneydoğu Avrupa Basın ve Medya Konseylerinin katılımıyla Bosna- Hersek’te yapılan bölgesel toplantıda, ilk kez dijital bilgi ekosisteminde medya etiğinin güçlendirilmesi için ortak bildiri yayınladı.

UNESCO ve Avrupa Birliği’nin desteğiyle ‘Güneydoğu Avrupa ve Medyada Güveni Tesis Etmek – Faz 2’ projesi kapsamındaki bölgesel toplantı, 16- 18 Kasım 2021 tarihlerinde Saraybosna’da gerçekleştirildi.  Türk Basın Konseyi, Bosna Hersek Basılı ve Online Medya Konseyi, Arnavutluk Medya Konseyi, Kosova Basın Konseyi, Sırbistan Basın Konseyi, Karadağ Özyönetim için Medya Konseyi, Kuzey Makedonya Medya Etiği Konseyi’nin ortak toplantısına, bazı temsilciler yüz yüze, bazıları da video konferansla katıldı. Bölgesel toplantıda Türk Basın Konseyi’ni, 2. Başkan Doç. Dr. Murat Önok ve Yüksek Kurul üyemiz gazeteci Doğan Satmış temsil etti.

Temsilciler yaptıkları sunumlarda medya özdenetiminin, basın özgürlüğü ve çevrimiçi dezenformasyonla mücadelede kritik önemine dikkat çekti. Temsilciler, tüm paydaşlara, dijital bilgi ekosisteminde sürdürülebilirlik ve iyi işleyişin sağlanması için çağrı yapılması görüşünde birleşti.

Bilgi ekosisteminin gelişmesi, yeni gazetecilik türlerinin ortaya çıkışı, medya ve gazetecilerin ürettiği içeriklerin yayılması için sosyal medyaya olan bağlılığı ve özdenetim sistemlerinin sürdürülebilirliği konularının tartışıldığı toplantıda, ortaya çıkan sorunlar karşısında ortak tavır alınması benimsendi ve temsilciler tarafından ortak bildiri hazırlandı.

ETİK STANDARTLARIN YÜKSELTİLMESİ

Yeni çevrimiçi medya aktörleri dahil olmak üzere, tüm medya mesleğinde etik standartların yükseltilmesi ve medyanın sisteme katılımının artırılmasının gerekli olduğu vurgulanan bildiride, medya profesyonellerine gazetecilik standartları konusunda yeterli eğitim ve farkındalığın sağlanmasının yanında, medyanın özdenetim sistemlerine bağlılığının görünürlüğünün artırılması çağrısında bulundu.

Bildiride ayrıca yerel seviyede medya topluluğu ile diyaloğun artırılması için fırsatların yaratılması ve haber içeriklerinin bu platformlarda bloke edilmesi veya çıkarılması durumlarında özel itiraz yöntemlerinin ortaya konulması önerildi.

UNESCO İrtibat Ofisi Proje Yöneticisi Adeline Hulin toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Tüm Güneydoğu Avrupa Basın Konseyleri tarafından ortak bildirinin benimsenmesi, bölgedeki özdenetim mekanizmaları arasındaki işbirliğinin artırılmasının önemli bir sinyalidir. Ayrıca bu bildiri, çevrimiçi medya aktörlerine medya etiği ve profesyonel standartlara uyumun artırılması yönünde bir çağrı ve çeşitli paydaşlara medya özdenetiminin sürdürülebilirliği ve etkililiğinin kuvvetlendirilmesi talebi teşkil etmektedir” dedi.

Toplantıya katılan Basın ve Medya Konseylerinin yetkili kurullarının onayı ile temsilciler tarafından imzalanan bildiri, katılımcı ülkelerinin dillerine tercüme edilerek ulusal dillerdeki versiyonlara erişim için konseylerin internet sitelerine yayınlandı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın