BÖLGESEL SEMİNERLERİN İKİNCİSİ ADANA’DA YAPILDI

“Güney Avrupa’da Medya’da Güven Oluşturmak: Kamusal Bir Görev Olarak
Gazeteciliğe Destek” projesi çerçevesinde Basın Konseyi öncülüğünde, UNESCO ve
Avrupa Birliği desteğiyle uygulamaya sokulan bölgesel seminerlerin bir yenisi
Adana’da düzenlendi.
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kültür ve Sosyal Tesisleri’nde 18 Nisan Perşembe
günü gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Federasyonu
Başkanvekili ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir yaptı.
Esendemir, toplantıya katılan Basın Konseyi 2. Başkanı avukat Başar
Yaltı’yı tanıttıktan sonra sözü Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi Atilla Gökçe’ye
verdi.
Atilla Gökçe, genel olarak medyada etik ilkeleri anlattı ve “Etik kaygılar iyi insanların
kaygılarıdır. O yüzden, onlar doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü, yararlıyı zararlıyı bilerek
tavır takınırlar. Aralarındaki ilişkileri o şekilde yürütürler. Etik aynı zamanda,
vicdanımızın sesidir” dedi.
Paneli, Adana’da görev yapan çok sayıda gazeteci izledi. 
Basın Konseyi’nin Güney Avrupa’da Medya’da Güven Oluşturmak: Kamusal Bir
Görev Olarak Gazeteciliğe Destek’ projesi çerçevesinde düzenlediği bölgesel
toplantılar, Samsun ve İzmir’de devam edecek. Toplantılar tüm gazetecilere açık.