BKYK KARARI 2024-25

BASIN KONSEYİ YÜKSEK KURUL KARARI: ÜMİT OZAN DARACI

DOSYA NO                    : 2024 – 25
KARAR TARİHİ : 29.05.2024
ŞİKÂYET EDEN : Ümit K. Eroğlu
ŞİKAYET EDİLEN : Umut Ozan Darıcı, T24 Sitesi yazarı
ŞİKAYET KONUSU :
Şikayetlinin T24 Sitesi’nde 29 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan “Ananaslar, VAR
Kayıtları, Küfürler ve Saran’ın Yayın İhalesinde ‘Tutturması’” başlıklı yazında yer alan
ve bir hakemi suçlayan ifadelerin içerik ve uslup olarak basın meslek ilkelerinin ihlal
edilip edilmediğiyle ilgilidir.
ŞİKAYETÇİNİN İDDİASI :
Şikayetçi, Şikayetlinin yazında yer alan ifadelerin, Basın Meslek İlkeleri’nden 4, 6, 12
ve 13’üncü maddelerin ihlal ettiğini ileri sürerek yazıdaki aşağıdaki bölümün itibar
suikastı olduğunu belirterek özetle şu şekilde şikayette bulunmuştur.
“Erkan Engin’in yönettiği her maç şaibeli ve şüphelidir
Erkan Engin’in VAR konuşmaları, bundan önce yönettiği her karşılaşmanın VAR
kayıtlarının açıklanması gerektiğini gösteriyor. Zira hakemi alenen ve açıkça
yönlendirerek, penaltı kararının verilmesini sağlayan Erkan Engin’in VAR hakemi
olarak yönettiği her maç şüpheli hale gelmiştir. Kayıtlardan sonra halen istifa
haberinin gelmemesi ayrıca izaha muhtaçtır. Eğer yaşananlar “normal”se, o
zaman Tolga Özkalfa neden istifa etmiştir sorusunu da iliştirmiş olalım.”
Sonuç olarak kanımca, üstelik de medya organının yazı işleri müdürü sorumluluğunu
taşımakta olan bir kişinin olayları bu şekilde tahrif ederek yansıtması, “Erkan Engin’in
yönettiği her maç şaibeli ve şüphelidir” ara başlığını atarak itibar suikastı yapması ve
uyarıma rağmen hatasını düzeltmemesi, Basın meslek İlkelerine aykırı olmanın
ötesinde gayri ahlakidir ve kabul edilemez.”
ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI      : 

T24 yazarı Umut Ozan Darıcı’ya şikayet iletilmiş ancak kendisinden bir yanıt
alınamamıştır.

UZLAŞMA ÖNERİSİ :
Taraflar arasında iletişim kurulamadığından uzlaşma sağlanamamıştır. Şikayetçinin,
yazara e posta göndererek görüşlerini belirttiği, ancak bir dönüş almadığı da şikayet
mektubunda yer almaktadır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ:

Konuyla ilgili olarak Genel Sekreterlik görüşü aşağıdaki şekildedir.:
“Yazıda, “Erkan Engin’in yönettiği her maç şaibeli ve şüphelidir” denilmesi ve
hakemin bu şekilde suçlanması eğer dayanaksız ise, meslek ilkelerine aykırılık
getirebilir. Bu nedenle konunun, yazı konusu sorunu bilen ve bu konudaki uzmanlığı
ve tarafsızlığı kabul gören Yüksek Kurul Üyesi Atilla Gökçe’ye danışılarak karar
alınmasını öneririz.”
YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ:
Yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşılıp, Genel Sekreterin sunuşu dinlendikten sonra
konu tartışmaya açıldı.
Şikayet konusu hakkında Yüksek Kurul Üyesi Atilla Gökçe dinlendi.
Söz alan Yüksek Kurul üyeleri, Şikayetlinin yazısında bir hakeme dönük önyargılı
bakış olduğunu, yeterli dayanakları olmayan böylesi önyargılarla haber yapmanın
gazetecilik ilkelerine aykırı olduğu hususunda birleştiler. Ayrıca yazının üslubunun da
hoş olmayan bir içerik taşıdığı dile getirildi.
Tartışmalardan sonra oylama geçildi. Şikayet Edilen Umut Ozan Darıcı’nın basın
meslek ilkelerinden 4. Maddeyi ihlal ettiğine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
SONUÇ VE KARAR :
Yapılan oylama sonucunda Yüksek Kurul; şikâyet edilen haberlerde, Basın Meslek
İlkelerinden,
“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya
iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.” şeklindeki 4. Maddenin Umut Ozan
DARICI tarafından ihlal edildiğini OYBİRLİĞİ ile saptayarak, 
Şikayet edilen Umut Ozan DARICI’nın “KINANMASINA” OYBİRLİĞİ ile karar verdi.