BKYK KARARI 2024-23

BASIN KONSEYİ YÜKSEK KURUL KARARI: AHMET TÜBCEL

DOSYA NO                    : 2024 – 23
KARAR TARİHİ : 29.05.2024
ŞİKÂYET EDEN : Ebru Dünyagüzeli Yılmaz
ŞİKAYET EDİLEN : Ahmet Tübcel, Temizeller Gazetesi Yayın Yönetmeni
ŞİKAYET KONUSU :
Şikayetlinin Yayın Yönetmeni olduğu, https://www.temizellergazetesi.com sitesinde
üst üste yayımlanan haberlerin Şikayet edenin kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasına
bağlı olarak basın meslek ilkelerinin ihlal edilip edilmediğiyle ilgilidir.
ŞİKAYETÇİ İDDİASI :
Şikayet şöyledir: “Şahsım Ebru Dünyagüzeli Yılmaz ve eşim Ramazan Yılmaz
adına Araştırmacı Gazeteci unvanını kullanarak www.temizellergazetesi.com
sitesinde habercilik adı altında kamuoyunu yanıltan; basın ve gazetecilik meslek ve
etik ilkeleri ile sorumluluklarını apaçık ihlal eden Ahmet Tübcel ve gazetesinden,
kuruluşundan şikayetçiyim.
Söz konusu şahıs olan Ahmet Tübcel’in haberleri İzmir Milli Eğitim camiasına yönelik
olduğu web sitesindeki tüm haberlerden özellikle de eğitim sekmesinden görüldüğü
takdirde anlaşılacaktır. Tüm ilçelerin bu anlamda rahatsız olduğu bilinmekte ancak
şahsın arkasının güçlü olduğu söylenmekte olduğundan şikayetler azınlıkta
kalmaktadır. Sürekli olarak il ve ilçe milli eğitimlerle ilgili haber yapan, uğraşan ve
görevden aldırman vs ile övünen bu şahıs bu işten para kazanmakta olduğu İzmir de
geniş çevrelerce bilinmektedir. Kendisinin üzerinde hiçbir mal varlığı olmayıp kardeşi
Mustafa üzerinden aldığımız tüm duyumlara göre işlerini titizlik ve gizlilikle
yürütmekte olan şahıs adına çok ciddi sayıda açılmış maddi ve manevi tazminat
davaları mevcut olsa da sadece emekli maaşı olduğundan sonuç olarak mahkeme
sonucuna rağmen şahsa haciz veya hapis cezası uygulanamamaktadır. Özetle şahıs
işi olabildiğince gizli ve deyimi yerindeyse raconuna uydurarak yapmaya devam
etmektedir. Şahıs geniş çevrelerce bilindiği ve konuşulduğu üzere haber yaptırmak
isteyenden para alıp haberi kaldırtmak isteyenden de ayrıca para almakta olup bunu
gazeteye reklam parası adın altında o zeminde resmiyete kavuşturmak suretiyle
işlerini yürütmektedir. Bizim spesifik durumumuzda ise mail de ek olarak sunduğum
eşim Ramazan Yılmaz’a ilçe müdürümüz Mesut Uğurlu’nun attığı WhatsApp
mesajında olduğu üzere Mesut bey gazeteci ile sana görüşme ayarladım WhatsApp
mesajı ektedir. Ve 1 gün öncesinde yaptıkları telefon konuşması dinlendiği takdirde
mesut bey in eşime şuna 25-30 bin neyse verelim de susturalım haberi kaldırsın

dediği ortaya çıkacaktır. Eşimin de yanıt olarak bunu katiyen reddettiği ve bu adama
1 kuruş para bile verilmez zira açığımız herhangi bir yanlışımız yok kendimizden
yaptığımız işten eminiz o yüzden bırakın istediği haberi yapsın bizim her türlü şikayet
yolumuz açık dediği de telefondaki, ses kayıtları dinlendiği takdirde ortaya çıkacaktır.”
ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI :
Ahmet TÜBCEL’e şikayet konusu iletilmiş ancak bir yanıt verilmemiştir.
UZLAŞMA ÖNERİSİ :
İletişim kurulamadığından taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ:
“Kendi sitelerinde Basın Meslek İlkeleri’ni yayınlayıp bunlara uyacaklarını ilan
eden Temizeller Gazetesi’nde yayınlanan haberlerin bazılarında kullanılan ifadeler
şöyledir:
“Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli olan şube müdürü Ramazan
Yılmaz ve eşi Ebru Dünyagüzeli Yılmaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kanunlara ve
kurallara uygun hareket etmemeleri daire içerisinde çalışan tüm personeli huzursuz
etmiş vaziyette.”

“İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yakın haber kaynaklarımızdan gelen bilgilere göre
Erasmus projesinin yürütücüsü Ebru Dünyagüzeli Yılmazın şube müdürü eşinden
kaynaklı ita amirlerini ciddiye almaması istediği gibi rahat davranması istediği zaman işe
gelip istediği zaman gelmemesi, istediği zaman sağlık raporu alıp istediği zaman
yurtdışına çıkması İlçe Milli Eğitim çalışanları arasında bu ikilinin daireyi
adeta “Dingonun Ahırına Çevirdiği” izlenimi veriyor sitemlerini dile getirerek oysaki
tam tamına 12 gündür valilik makamının olur verdiği bir tebligatı bir memura
yapılmaması veya yapılamaması on yıldır aynı ilçede ilçe müdürlüğü yapan  bir
 Müdürünün içine düştüğü acziyeti göstermektedir.”
“Özel büroda görevli devlet memuru öğretmen Ebru Dünyagüzeli Yılmaz’ın çoğu
zaman işe gelmediği işe gelmediği vakitlerde bile eksizsiz maaş aldığı, ek ders aldığı,
izin aldığı süreler içerisinde Cumartesi – Pazar günlerini izinden saydırmadığı pazartesi
günü ise iznine devam ettirdiği ve yürütücüsü olduğu 250.000 Euro’luk projede harcama
kalemlerinin usulüne göre harcanmadığı iddiaları , özel büroda görevli İngilizce
öğretmeni Ebru Dünyagüzeli Yılmaz ve Şube Müdürü olan eşi Ramazan Yılmaz’ın
sürekli yurtdışı tatilleri ve seyahatleri Çiğli Milli Eğitim Müdürlüğü’nde günün konusu
olmaya devam ediyor.”
Bu yazılardaki şu ifadeler sorunludur:

“Kanunlara ve kurallara uygun hareket etmemeleri”
“Bu ikilinin daireyi adeta “Dingonun Ahırına Çevirdiği” izlenimi veriyor”
“Özel büroda görevli devlet memuru öğretmen Ebru Dünyagüzeli Yılmaz’ın çoğu
zaman işe gelmediği işe gelmediği vakitlerde bile eksizsiz maaş aldığı, ek ders aldığı,
izin aldığı süreler içerisinde Cumartesi – Pazar günlerini izinden saydırmadığı pazartesi
günü ise iznine devam ettirdiği ve yürütücüsü olduğu 250.000 Euro’luk projede harcama
kalemlerinin usulüne göre harcanmadığı iddiaları”
Tüm bu suçlamalar, dayanak olmadan dile getirilemez.
Ayrıca bir gazeteci, belli bir ismi sürekli olarak hedef tahtasına koyup, düşmanlık
gütmez.
Ayrıca yazılara yazan Ahmet Tübcel’e noter aracılığıyla tekzip gönderildiği, bir düzeltme
yapmadığı da anlaşıldı.
Bu nedenle Basın Meslek İlkeleri’nin
Madde 3: Kamusal bir görev olan gazetecilik ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet
edilemez. Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir.
Madde 4: Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren,
aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
Madde: 6: Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler,
soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.
Madde 10: Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul
nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.
Madde 16: Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına
saygı duyarlar.

İhlal edildiği bu nedenle Temizeller Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Ahmet Tübcel’in
bu maddeleri ihlalden ‘KINANMASINI’ öneririz.”

YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ:
Yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşılıp, Genel Sekreterin sunuşu dinlendikten sonra
konu tartışmaya açıldı.
Şikayetçilerin şikayet ettikleri ve çok sayıda benzer haberin yayınlandığı internet
sitesi Yüksek kurul üyeleri tarafından incelendi.

Söz alan Yüksek Kurul üyeleri, gazetecilerin, bir haber konusunu yeni bir gelişme
olmadan ya da sanki haberde yeni bir gelişme varmış gibi sürekli olarak
kullanmasının meslek ilkelerine aykırı olduğu görüşünde birleşti. Şikayet edilenin bu
şekilde hareket ederek etik ilkelere aykırı davrandığı dile getirildi.
Ayrıca, Şikayetçinin tekzip gönderdiği, ancak düzeltme metninin Şikayetli sitesinde
yayınlanmadığı anlaşıldı.
Tartışmalardan sonra oylama geçildi. Şikayet Edilen Ahmet Tübcel’in basın meslek
ilkelerinden 3 ve 16. Maddeleri ihlal ettiğine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
SONUÇ VE KARAR :
Yapılan oylama sonucunda Yüksek Kurul; şikâyet edilen haberlerde, Basın Meslek
İlkelerinden,
“Kamusal bir görev olan gazetecilik ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet
edilemez. Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir.”
Şeklindeki 3’üncü ve “Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve
tekzip hakkına saygı duyarlar” şeklindeki 16’ncı maddenin Ahmet TÜBCEL tarafından
ihlal edildiğini OYBİRLİĞİ ile saptayarak, 
Şikayet edilen Ahmet TÜBCEL’in Basın Meslek İlkelerinin 3,16 maddelerini ihlal
etmiş olmasından dolayı “UYARILMASINI” OYÇOKLUĞU” ile karar verdi.