BKYK KARARI 2024-21

BASIN KONSEYİ YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                    : 2024 – 21
KARAR TARİHİ : 16.05.2024
ŞİKÂYET EDEN : Ertan Yıldız
VEKİLİ : Av. Mustafa Aşık
ŞİKAYET EDİLEN : Samet BAŞ, Takvim Gazetesi Sorumlu Müdürü
ŞİKAYET KONUSU :
19 Mart 2024 tarihinde, www.takvim.com.tr sitesinde yer alan haberde geçen ifadelerin
Şikayet edenin kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasına bağlı olarak basın meslek ilkelerinin ihlal
edilip edilmediğiyle ilgilidir.
ŞİKAYETÇİ İDDİASI :
Şikayet şöyledir:
“20.03.2024 tarihli hurriyet.com.tr internet haber sitesinde Abdulkadir Selvi’ye ait yayımlanan
haberde müvekkilin içerisinde yer aldığı bir grubun İstanbul’da kafa koparan ünvanıyla
anıldığını, bu grubun İstanbul’un rantından çıkar elde ettiğini, görüntü bulunmasa da çanta
çanta para taşıdığı ve siyasete kirli para sokarak CHP Kurultayında delegeleri satın aldığı
gibi hakkında hiçbir görünür gerçekliğe dayanmayan rüşvet gibi yüz kızartıcı suç isnadında
bulunulmuş, yine 19.03.2024 günü www.takvim.com.tr benzer ifadelere yer verilmiş ek olarak
‘’ Ertan Yıldız’ın daha önce 100 milyon TL’lik İSBAK ihalesini İmamoğlu ve kendisiyle ilişkili
aynı adreste kurulmuş paravan şirkete aktardığı ortaya çıkmıştı.’’ ve 19.03.2024 tarihinde
Mahmut Övür tarafından kaleme alınan ve sabah.com.tr de yayımlanan haberde müvekkilin
Boğaziçi öngörünümden belediye iştiraklerine kadar nerede bir iş yapılacaksa ve kime ihale
verilecekse rüşvet aldığı iddia edilerek müvekkil hakkında yine yüz kızartıcı suç isnadında
bulunulmuş, dayanağı olmayan iddialar ileri sürülmüş, yayımcının hayal dünyasında
detaylandırdığı iddialar araştırma yükümlülüğü bulunmayan bir okuyucu üzerinde somut
gerçeklikmiş gibi algılanmasına elverişli şekilde sunulmuş ve suçsuzluk karinesi ihlal
edilmiştir. Nitekim Yargıtayımız siyasilerin ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğünün
bulunduğunu belirtiyor olsa da müvekkilin siyasi ve kamusal bir görevinin bulunmaması
nedeniyle böyle bir yükümlülüğü bulunmadığı gözetilmeli ve müvekkilin kişilik haklarının
basın meslek ilkelerine aykırı hareketle zedelendiği tespit edilmelidir. Haberdeki hukuka
aykırılık iddiamız suçsuzluk karinesini de kapsayan kişilik haklarının ihlali ile birlikte Basın
Meslek İlkeleri’nin m.4, m.6, m.9 ve 10. maddelerine aykırılığa dayanmaktadır. “
Denilerek şikayet edilmiştir.
ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI :
Samet Baş’a şikayet konusu iletilmiş ancak bir yanıt verilmemiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ :
İletişim kurulamadığından, taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ:
“Takvim Gazetesi’nde yer alan “CHP’deki para sayma skandalında yeni perde | İBB’deki kafa
koparan ve yüzde 7’cinin icraatı! Temiz eller operasyonu şart” başlıklı haber, gazeteci
Mahmut Övür’ün yazısının alıntılanarak yayınlanmasından oluşuyor. Yazıda şöyle deniyor:
“Türkiye günlerdir CHP’deki para sayma görüntülerini konuşuyor. Olayın başrolündeki isimler
tek tek ifade vermeye giderken tüm oklar Ekrem İmamoğlu’nu gösteriyor. İBB’deki para trafiği
ve dağıtılan ihalelerin başındaki isimlerin kafa koparan Fatih’ ve yüzde 7’ci Ertan olarak
bilindiğini söyleyen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, “Görünen o ki, tam bir “temiz eller”
sürecine ihtiyaç var. Kim bakar bilmem ama bakılırsa taşlar yerinden oynar…” dedi. İşte
detaylar…
KAFA KOPARAN VE YÜZDE 7’Cİ
Övür’e göre paralel yapının bir diğer ismi ise Ertan Yıldız. İmamoğlu tarafından İBB iştirakleri
ihale sorumlusu danışmanı yapılan Ertan Yıldız’ın daha önce 100 milyon TL’lik İSBAK
ihalesini İmamoğlu ve kendisiyle ilişkili aynı adreste kurulmuş paravan şirkete aktardığı
ortaya çıkmıştı.
Övür Fatih Keleş ve Ertan Yıldız’ın iş dünyasında “Kafa koparan” ve “Yüzde 7’ci” olarak
nam saldığını söyledi.”
Takvim Gazetesi ayrıca, haberinde Ertan Yıldız’ın bir de fotoğrafını yayınladı.
Değerlendirme ve Öneri:
Gazetecilik Meslek İlkeleri gayet açıktır ve bu mesleğin; etik açıdan düzgün yapılmasını
öngörür. Bir gazetede, bir köşe yazarı, birileri hakkında iddialarda bulunmuş olabilirler ve
başka bir gazete bunu alıp iktibas edebilir. Buraya kadar her şey normaldir. Ancak, bir yazıyı
alıp, onu fotoğraflarla afişe edecek şekilde ve bir amaca dönük şekilde yansıtmak, meslek
ilkelerine uymaz.
Bu nedenle takvim Gazetesi Sorumlu müdürü Samet Baş’ın
“Basın meslek İlkelerinin, “Kamusal Kamusal bir görev olan gazetecilik ahlaka aykırı özel
amaç ve çıkarlara alet edilemez” şeklindeki 3’üncü Maddesi ve
“Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla
yapmaktan sakınır” şeklindeki 12’nci maddesi gereğince “UYARI KARARI” alınmasını
öneririz.”
YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ:
Yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşılıp, Genel Sekreterin sunuşu dinlendikten sonra konu
tartışmaya açıldı.

Yüksek Kurul üyeleri, Takvim Gazetesi’ndeki haberin, gazeteci Mahmut Övür ve Abdülkadir
Selvi’den alıntı olduğunu, ancak o yazarların bile yazmadığı bölümlerin, habere eklendiğini,
ayrıca fotoğrafın da eklendiğini dile getirdiler. Başka bir yerden yazı iktibas edilirken, buna
ekleme yapmanın açık bir meslek ilkesi ihlali olduğu konusunda görüş birliğine vardılar.
Haberde, Şikayetçi Ertan Yıldız hakkında ifade ve basın özgürlüğünün aşan suçlamalar
bulunduğunu dile getirdiler. Yazıdaki, “Kafa Koparan” ve “Yüzde 7’ci’ gibi sıfatların, rüşvet
iması içeren güçlün ifadeler olduğuna dikkat çektiler. Yazıda, rüşvete aracılık edildiğinin ima
yoluyla belirtilmesinin etik olarak doğru olmadığı, konusu suç olan iddiaların sadece duyuma
dayalı olarak dile getirilmesinin mümkün olmadığı, gazetecinin sorumluluğunu gerektirdiği
ifade edildi. Haberin fotoğrafla desteklenmesi ise suçlama konusu imayı güçlendirici bir
sonuç yarattığına dikkat çekildi.
Tartışmalardan sonra oylama geçildi. Şikayet Edilen Takvim gazetesi haberinin basın meslek
ilkelerinden 4, 6 ve 9. maddeleri ihlal ettiğine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. Hangi yaptırımın
uygulanması gerektiği konusunda ise Yüksek Kurul üyeleri, 6 oy kınama, 7 oy ise uyarı
yaptırımı uygulanması şeklinde oy kullandı.
SONUÇ VE KARAR :
Yapılan oylama sonucunda Yüksek Kurul; şikâyet edilen haberde, Basın Meslek İlkelerinden,
“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira
niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.” şeklindeki 4’üncü maddenin,
“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya
doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.” şeklindeki 6’ncı maddenin ve
“Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.” şeklindeki
9’uncu maddenin takvim Gazetesi tarafından ihlal edildiğini OYBİRLİĞİ ile saptayarak, 
Şikayet edilen Takvim Gazetesi Sorumlu Müdürü Samet Baş’ın Basın Meslek İlkelerinin 4,
6 ve 9. maddelerini ihlal etmiş olmasından dolayı “UYARILMASINA” OYÇOKLUĞU” ile karar
verdi.