BKYK KARARI 2024-20

BASIN KONSEYİ YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                    : 2024 – 20
KARAR TARİHİ : 16.05.2024
ŞİKÂYET EDEN : Ertan Yıldız
VEKİLİ : Av. Mustafa Aşık
ŞİKAYET EDİLEN : Abdulkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı
ŞİKAYET KONUSU :
Şikayet edilenin 20.03.2024 tarihli hurriyet.com.tr internet haber sitesinde yayınlanan köşe
yazısında geçen ifadelerin Şikayet edenin kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasına bağlı olarak
basın meslek ilkelerinin ihlal edilip edilmediğiyle ilgilidir.
ŞİKAYETÇİ İDDİASI :
Şikayetçi, Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi’nin 20.03.2024 tarihli köşe
yazısında yazdıklarıyla kendisine hakaret edildiğini öne sürerek Avukatı aracılığıyla şikayetçi
olmuştur. Şikayetçi şikayet dilekçesinde;
“20.03.2024 tarihli hurriyet.com.tr internet haber sitesinde Abdulkadir Selvi’ye ait yayımlanan
haberde müvekkilin içerisinde yer aldığı bir grubun İstanbul’da kafa koparan ünvanıyla
anıldığını, bu grubun İstanbul’un rantından çıkar elde ettiğini, görüntü bulunmasa da çanta
çanta para taşıdığı ve siyasete kirli para sokarak CHP Kurultayında delegeleri satın aldığı
gibi hakkında hiçbir görünür gerçekliğe dayanmayan rüşvet gibi yüz kızartıcı suç isnadında
bulunulmuştur. Yazıda Basın Meslek İlkeleri’nin m.4, m.6, m.9 ve 10. Maddelerine aykırılık
vardır. Gereğinin yapılmasını rica ederiz.”
Diyerek şikayette bulunmuştur.
ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI :
Abdulkadir Selvi’ye şikayet konusu iletilmiş ancak bir yanıt verilmemiştir.
UZLAŞMA ÖNERİSİ :
İletişim kurulamadığından taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ:
“Abdülkadir Selvi’nin 20 Mart 2024 tarihli “Bir CHP’li satıştan komisyon istemiş” başlıklı
yazısında Ertan Yıldız’ın adı üç yerde geçiyor ve şöyle deniyor:
“Şimdi bu rant düzeniyle İstanbul’da seçimi almaya çalışıyorlar. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin imkânlarının 9 bakanlığa bedel olduğu ifade ediliyor. Ama İstanbul’daki rant

düzeni dokuz ülkeye bedel. Bu rant düzeninin merkezinde Ekrem İmamoğlu var. Bu yapının
liderliğini İmamoğlu yapıyor.  Zaten satış işlemlerini takip eden Avukatı Gökhan Taşkapan,
“Alım işini Ekrem Bey’in talimatıyla Fatih Keleş yürüttü” diyor.
Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Ertan Yıldız dörtlü bir ekip. Özgür Karabat,
Turan Taşkın Özer ve İl Başkanı Özgür Çelik’le birlikte İmamoğlu’nun operasyon ekibini
oluşturuyorlar.
ERTAN YILDIZ
Bu arada İmamoğlu’nun danışmanlarından Ertan Yıldız görüntülerde yer almıyor. Ama HTS
kayıtlarına takıldığı için ifadesine başvurulacağı söyleniyor. Savcı doğru iz üzerinde gidiyor:”
Abdülkadir Selvi’nin yazısında, Ertan Yıldız’ın avukatının şikayetinde belirttiği iddialar ve
suçlamalar yer almıyor. Gazetecinin, belli konularda bazı şeyleri dile getirmesi, bu konularda
bilgi vermesi ve söylentileri aktarması gayet doğaldır. Bu nedenle ŞİKAYETİN
YERSİZLİĞİ’NE kararı alınmasını öneririz.”
YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ:
Yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşılıp, Genel Sekreterin sunuşu dinlendikten sonra konu
tartışmaya açıldı.
Yüksek Kurulda söz alan üyeler; Abdülkadir Selvi’nin yazısında, şikayetçi Ertan Yıldız’la ilgili
doğrudan ve onun kişisel onurunu ihlal eden bir suçlama bulunmadığı, yazı konusunun
yayınlandığı tarihte gündemde olan ve kamu oyu tarafından tartışılan bir olaya bağlı olarak
belli sorunların dile getirildiği, bu durumun basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, bu
nedenle şikayet konusu yazıda basın meslek ilkelerinin ihlal edilmediği görüşünde birleştiler.
Tartışmalardan sonra oylama geçildi.
Yapılan oylama sonucunda Yüksek Kurul; şikâyet edilen haberde, Basın Meslek İlkelerinin
ihlal edilmediğine karar verdi.
SONUÇ VE KARAR :
Yapılan oylama sonucunda Yüksek Kurul; şikâyet edilen köşe yazısında, Basın Meslek
İlkelerinin ihlal edilmediğini OYBİRLİĞİ ile saptayarak, 
Şikayet edilen Abdulkadir SELVİ hakkında “ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİNE” OYBİRLİĞİYLE
karar verdi.