BKYK KARARI 2024-19

BASIN KONSEYİ YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                    : 2024 – 19
KARAR TARİHİ : 16.05.2024
ŞİKÂYET EDEN : Ertan Yıldız
VEKİLİ : Av. Mustafa Aşık
ŞİKAYET EDİLEN : Mahmut Övür, Sabah Gazetesi Köşe Yazarı
ŞİKAYET KONUSU :
19 Mart 2024 tarihinde, Mahmut Övür tarafından kaleme alınan ve sabah.com.tr de
yayımlanan köşe yazısında geçen ifadelerin Şikayet edenin kişilik haklarını ihlal ettiği
iddiasına bağlı olarak basın meslek ilkelerinin ihlal edilip edilmediğiyle ilgilidir.
ŞİKAYETÇİ İDDİASI :
Şikayetçi, Sabah Gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür’ün 19.03.2024 tarihli köşe yazısında
yazdıklarıyla kendisine hakaret edildiğini öne sürerek Avukatı aracılığıyla şikayetçi olmuştur.
Şikayetçi şikâyet dilekçesinde;
“19 Mart 2024 tarihinde Mahmut Övür tarafından kaleme alınan ve sabah.com.tr de
yayımlanan haberde Ertan Yıldız’ın Boğaziçi öngörünümden belediye iştiraklerine kadar
nerede bir iş yapılacaksa ve kime ihale verilecekse rüşvet aldığı iddia edilerek müvekkil
hakkında yine yüz kızartıcı suç isnadında bulunulmuş, dayanağı olmayan iddialar ileri
sürülmüş, yayımcının hayal dünyasında detaylandırdığı iddialar araştırma yükümlülüğü
bulunmayan bir okuyucu üzerinde somut gerçeklikmiş gibi algılanmasına elverişli şekilde
sunulmuş ve suçsuzluk karinesi ihlal edilmiştir. Nitekim Yargıtayımız siyasilerin ağır
eleştirilere katlanma yükümlülüğünün bulunduğunu belirtiyor olsa da müvekkilin siyasi ve
kamusal bir görevinin bulunmaması nedeniyle böyle bir yükümlülüğü bulunmadığı gözetilmeli
ve müvekkilin kişilik haklarının basın meslek ilkelerine aykırı hareketle zedelendiği tespit
edilmelidir. Haberde Basın Meslek İlkeleri’nin m.4, m.6, m.9 ve 10. Maddelerine aykırılık
vardır. Gereğinin yapılmasını rica ederiz.”
Diyerek şikayette bulunmuştur.
ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI :
Mahmut ÖVÜR’e şikayet konusu iletilmiş ancak bir yanıt verilmemiştir.
UZLAŞMA ÖNERİSİ :
İletişim kurulamadığından taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ:
“Mahmut Övür’ün 19 Mart 2024 tarihli “İBB’de Temiz Eller’e ihtiyaç var başlıklı yazısında, şu
ifadeler yer alıyor:
“CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun adamlarının “çantalarla” yakalanması,
son 5 yıla damgasını vuran parasal ilişkilerin ne boyutlara vardığını göstermeye yetti. Aslında
daha işin başındayken, 2020 yılında İmamoğlu’nun belediyede “paralel” bir yapı
oluşturduğunu yazmış, bugün adı geçen isimlerden Fatih Keleş ve Ertan Yıldız’dan söz
etmiştim. İstanbullu işadamları, bu iki ismi o günden sonra çok daha iyi tanıdı. Boğaziçi
öngörünümden belediye iştiraklerine kadar nerede bir iş yapılacaksa ve kime ihale
verilecekse adres bu iki isimdi.
İstanbul kulislerinde ve iş dünyasında herkes onlardan birini “Kafa Koparan”, diğerini
de “Yüzde 7’ci” olarak biliyordu. Komisyon anlamına mı geliyor bilmiyorum ama böyle
deniyordu. Son 5 yılda İBB’yi “paralel” bir biçimde yöneten bu ekip, sadece şehirden ve
devletten gelen yasal paraları çarçur etmekle yetinmedi, kayıtdışı çok daha büyük bir para
kaynağı yarattı ve kullandı. İşte bu para gücüyle CHP ve İyi Parti’ye yönelik operasyon
yapıldı ve genel siyaseti “yönetme” gücü elde edildi.
Kurultay sürecinde kurulan oyunu geç fark eden CHP’liler boşuna feryat etmedi. Açılan döviz
bürolarından gönderilen paralarla delegelerin nasıl satın alındığına kadar onlarca şey
söylendi. Özellikle CHP’li Erkan Çakır yer ve isim vererek açıklama yaptı.
Hâlâ cevabı aranan çok sayıda soru var.
Mesela israfı bitirdiğinden söz eden İmamoğlu’nun, CHP Parti Meclisi üyelerinden kaçına
maaş ödediği veya ödettiği ya da kaç PM üyesine araba tahsis edildiği (kiralanmış da olabilir)
merak ediliyor.
Şu basit sorunun cevabı da merak ediliyor: CHP İstanbul Gençlik Kolu Başkanı hangi
belediyeden maaş alıyor?
Görünen o ki, tam bir “temiz eller” sürecine ihtiyaç var.
Bu yüzden birkaç gündür adı “çantacılar”a çıkan Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve milletvekili
koruma zırhına sahip olduğu için parayı üstlenen Turan Taşkın Özer’in mal varlıkları
açıklanmalı ve paranın izi sürülmeli diye yazıyorum. Şu sıralarda bu isimlere paralel bir isim
daha konuşuluyor: Baki Aydöner… CHP’liler özellikle Aydöner’in para hareketlerine dikkat
çekiyor.
Kim bakar bilmem ama bakılırsa taşlar yerinden oynar.”
Değerlendirme ve Öneri:
Mahmut Övür yazısında Ertan Yıldız’ın adından bir kez söz etmiş ve başka bir isimle birlikte
bu iki kişinin İstanbul kulislerinde ve iş dünyasında herkes onlardan birini “Kafa
Koparan”, diğerini de “Yüzde 7’ci” olarak bildiğini iddia ediyor.
Eğer böyle bir söylenti varsa, bunu yazmak gazetecilik gereği sayılabilir. Yazıda, Ertan
Yıldız’ın sözünü ettiği iddialar yer almıyor. Bu nedenle ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ’NE kararı
alınmasını öneririz.”

YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ:
Yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşılıp, Genel Sekreterin sunuşu dinlendikten sonra konu
tartışmaya açıldı.
Söz alan Yüksek Kurul üyeleri, Mahmut Övür’ün yazısında, şikayetçi Ertan Yıldız hakkında
ifade ve basın özgürlüğünün aşan suçlamalar bulunduğunu dile getirdiler. Yazıdaki, “Kafa
Koparan” ve “Yüzde 7’ci’ gibi sıfatların, rüşvet iması içeren güçlün ifadeler olduğuna dikkat
çektiler. Yazıda, rüşvete aracılık edildiğinin ima yoluyla belirtilmesinin etik olarak doğru
olmadığı, konusu suç olan iddiaların sadece duyuma dayalı olarak dile getirilmesinin
mümkün olmadığı, gazetecinin sorumluluğunu gerektirdiği ifade edildi. Suç oluşturan
iddiaların, kanıt olmadıkça bir başkasına atfedilmemesi gereken ifadeler olduğu dile getirildi.
Siyasetçilere yönelik eleştirilerin sert olabileceği ama bunun suç oluşturabilecek suçlama
boyutuna varmaması gerektiği söz alanlar tarafından belirtildi.
Bir kısım üyeler ise bu tür yazıların her belediye hakkında yazılabileceğini, üstelik yazının
belli bir olguya dayalı olarak yazıldığı, yazıldığı tarihte kamuoyunda tartışılan bir habere bağlı
olarak konunun dile getirildiği, şık bir yazı olmamakla birlikte böyle bir yazının ifade ve basın
özgürlüğü kapsamında kaldığını belirtiler. Yazarın niyetini okuyamayız diyen bu üyeler yazıda
ihlal olmadığında mutabık kaldılar.
Tartışmalardan sonra oylama geçildi. Şikayet Edilen Mahmut Övür’ün basın meslek
ilkelerinden 4, 6 ve 9. maddeleri ihlal ettiğine OYÇOKLUĞU (3 oya karşı 10 oy) ile karar
verildi.
SONUÇ VE KARAR :
Yapılan oylama sonucunda Yüksek Kurul; şikâyet edilen köşe yazısıda, Basın Meslek
İlkelerinden,
“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira
niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.” şeklindeki 4’üncü maddenin,
“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya
doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.” şeklindeki 6’ncı maddenin ve
“Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.” şeklindeki
9’uncu maddenin Mahmut Övür tarafından ihlal edildiğini OYÇOKLUĞU ile saptayarak, 
Şikayet edilen Mahmut ÖVÜR’ün Basın Meslek İlkelerinin 4, 6 ve 9. maddelerini ihlal etmiş
olmasından dolayı “UYARILMASINA” OYÇOKLUĞU” ile karar verdi.