BKYK KARARI 2024-12

YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                   : 2024- 12
ŞİKÂYET EDEN : Av. Mehmet Ümit Erdem (Kartal İstanbul)
ŞİKAYET EDİLEN : Av. Halil Kışlacık (Yeni Akit Gazetesi Sorumlu
Müdürü)
Ve Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Ltd. Şti (Yeni Akit Gazetesi,
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No: 65/3 K. Çekmece, İstanbul
ŞİKAYET KONUSU :
Yeni Akit gazetesinin internet nüshasında 22.02.2024 tarihinde “Sendika.org’dan büyük
namussuzluk Peygamberimize (sav) hakareti gururlanarak tekrar yayınladılar’ başlıklı
haberde basın meslek ilkelerinin ihlal edilip edilmediğiyle ilgilidir.
ŞİKAYETÇİ İDDİASI :
Şikayetçi Mehmet Ümit ERDEM yazılı olarak yaptığı 23.02.2024 tarihli şikayetinde özetle;
Avukat olduğunu, 2004 yılından beri sendika.org sitesinin yayın danışma kurulu üyesi
olduğunu belirterek, sendika.org tarafından Charlie Hebdo dergisinin erişim engeli getirilen
sayısını Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı sonrası yeniden yayınlanması üzerine İslamcı
cenahta tepkiler oluştuğunu belirterek; Yeni Akit gazetesinin web sitesinde yayınlanan:
“Sendika.org’dan büyük namussuzluk! Peygamberimiz’e (sav) hakareti ‘gururlanarak’ tekrar
yayınladılar”
“Anayasa Mahkemesi’nin erişim engelini “ifade özgürlüğüne aykırı” olduğu gerekçesiyle
kaldırdığı Charlie Hebdo’nun skandal karikatürü sendika.org’da yeniden yayınlanmaya
başlandı.
Charlie Hebdo dergisinin Efendimiz’e (sav) hakaret içeren sayısını Türkçe olarak yayınlayan
sendika. org’un içeriğine Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, 2015 yılında erişim engeli getirmişti.
Engel kararı sendika.org tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.
AYM, erişim engelinin kaldırılmasına hükmederek, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’ne kararı
yeniden gönderdi.
Sendika.org skandal içeriği yeniden yayına aldı!
Sendika.org tarafından Charlie Hebdo dergisinin Türkçe versiyonu ise erişim engeli açılınca
tekrar yayına alındı”
Şeklindeki haberde;
AYM’nin ihlal kararı sonrası erişim engeli kaldırılan haberin ‘namussuzluk’ olarak
nitelendirildiği,

Şikayet edilen haber içeriğinde sendi.org sitesinin içerisinde kendi adının da geçtiği
künyesinin paylaşılarak hedef gösterildiğini,
Yeniden yayınlanan haberle hiçbir ilişkisi olmadığını, sendika.org adlı Sitenin sadece
danışma kurulu üyesi olduğunu,
Anılan haber tepki çekince, ertesi gün yayınlanan künyenin haberden çıkarıldığını ama
binlerce kişinin bu haberi okuduğunu,
Ayrıca habere ilişkin yorumlarda da çok saldırgan ifadeler yayınlandığını,
Anılan gazetenin öncülü olan Vakit gazetesinin daha önce de türban kararı veren Danıştay
hakimlerini hedef gösterdiği ve hakimlerin makamlarında öldürüldüğü,
Haberin veriliş biçimiyle Basın Meslek İlkelerinin 3, 4, 12 ve 13’üncü maddelerinin ihlal
edildiğini belirterek, gazete Yazı İşleri Müdürü hakkında en üst seviyeden yaptırım
uygulanmasını talep etmiştir.
ŞİKÂYETLİ SAVUNMASI :
Şikayet dilekçesi, şikayet edilen Halil KIŞLACIK’a 02.03.2024 tarihinde tebliğ edilmiş ancak
bir cevap verilmemiştir.
UZLAŞMA ÖNERİSİ         : Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ   :
“Haber’in hedef göstermek amacıyla yapıldığı bir gerçek. Hele haberin yayınlandığı
kuruluşun künyesini isim isim yayınlamak, tamamen art niyet belirtisi.
Ayrıca haberde kullanılan ‘Namussuzluk’ ifadesi, zaten başlı başına hakaret demek, buna
ilişkin yargı kararları var.
Ayrıca yer verilen yorumların da iyi niyetle alakası yok.
Ayrıca, şikayet edenin de belirttiği gibi; şikayet edilen gazetesi Halil Kışlacık, daha önce de
aynı şikayet eden avukat tarafından şikayet edildiği ve 2023-36 sayılı karar ile hakkında
kınama kararı verildiği de sabit. Kısaca, gazetecinin, aynı kişiyle ilgili kasıtlı yayın yaptığı
izlenimi de bulunuyor.
Bu nedenlerle şikayet edenin de belirttiği gibi, 3, 4, 6 ve 13’üncü maddelerden ‘KINAMA’
kararı alınmasını öneririz.”
YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ:
Yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşılıp, Genel Sekreterin sunuşu dinlendikten sonra konu
tartışmaya açıldı. Yüksek Kurulda söz alan üyeler, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı
vermesi üzerine haberin/karikatürün yeniden yayınlanmasının bir hakkın kullanılması olduğu,
böyle bir haber için “namussuzluk” nitelemesinin yapılmasının hiçbir şekilde basın
özgürlüğüyle bağdaşmayacağını belirttiler.

Yeni Akit Gazetesi’nin, şikayetçinin de adının yer aldığı künyedeki isimleri, bir gün süreyle de
olsa yayında tutup sonrasında kaldırmış olmasının hafifletici bir neden olduğu ancak bir gün
süreyle de olsa böylesi kışkırtıcı bir haberi yayında tutmanın hedef göstermek anlamında
sonuçları olabileceği, nitekim haber altındaki yorumların bu duruma işaret ettiği tartışmalarda
dile getirildi.
Genel Sekreterliğin, haber hakkında 6’ncı maddeden de yaptırım uygulanmasını isteyen
önerisi yerinde görülmedi.
Tartışmalardan sonra oylama geçildi.
Basın Meslek İlkelerinden;
“Kamusal bir görev olan gazetecilik ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.
Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir” şeklindeki 3’üncü
maddenin,
“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira
niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.” Şeklindeki 4’üncü maddenin ve
“Gazeteci, şiddet, nefret, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani değerleri incitici yayın
yapamaz” şeklindeki 13’üncü maddenin Halil KIŞLACIK tarfından ihlal edildiği
OYBİRLİĞİYLE tespit edildi.
SONUÇ VE KARAR :
Yapılan oylama sonucunda Yüksek Kurul, şikâyet edilen haberde, Basın Meslek İlkelerinden;
“Kamusal bir görev olan gazetecilik ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.
Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir” şeklindeki 3’üncü
maddenin,
“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira
niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.” Şeklindeki 4’üncü maddenin ve
“Gazeteci, şiddet, nefret, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani değerleri incitici yayın
yapamaz” şeklindeki 13’üncü maddenin ihlal edildiğini OYBİRLİĞİ ile saptayarak, 
Şikayet edilen Halil KIŞLACIK’ın Basın Meslek İlkelerinin 3, 4 ve 13. maddelerini ihlal etmiş
olmasından dolayı  “KINANMASINA” OYBİRLİĞİYLE  karar verdi.