BKYK KARARI 2024-01

BASIN KONSEYİ, BOLU OLAY İNTERNET HABER SİTESİ
HAKKINDAKİ ŞİKÂYETTE ‘KINAMA’ KARARI VERDİ

YÜKSEK KURUL KARARI 
DOSYA NO            : 2024 – 01
KARAR TARİHİ : 24.01.2024
ŞİKÂYET EDENLER :  1- Önder TURGUT (onder.turgut@hotmail.com)
2- Emine SİVRİ
ŞİKÂYET EDİLENLER :  1- Arzu SARI (Bolu Olay gazetesi muhabiri)
2- Erdal TANRIVERDİ (Bolu Olay Yazı İşleri Müdürü)
ŞİKAYET KONUSU   :
BOLU OLAY internet sitesinde 07.12.2023 tarihinde yayınlanan “Bolu’da şok eden
aşk skandalı: Yasak ilişki ortaya çıktı, mağdur mahkemelik oldu” , 22.12.2023
tarihinde yayınlanan “Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi’nde yasak aşk
skandalına erişim engelleme kararı” başlıklı haberlerde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal
edildiği iddiasıyla şikâyette bulunulmuştur.
Şikâyetçiler Önder Turgut tarafından 04.01.2024 tarihinde, Emine Sivri tarafından
09.01.2024 tarihinde yapılan başvurularda, şikâyete konu haberlerde gerçek kasıtlı
olarak çarpıtılarak kişilik haklarına ve toplumdaki saygınlıklarına zarar verildiği
savunulmuştur. Haberleri, aynı kurumda çalışan ve kendilerine yönelik aşk iddiasında
bulunduğu için hakkında açılan ceza davasında mahkum olan ebe Nazan Tekin’in,
görülmekte olan tazminat davasını etkilemek için manipülasyon amacıyla
yayınlatıldığı ileri sürülen başvurularda özetle şu ifadelere yer verilmiştir:
“Dezenformasyon amacı güden olay tarafımızca mağdur sıfatıyla mahkemeye
yansıtılmış, ceza davası yaklaşık 2.5 yıl sürmüş ve Nazan Tekin isimli kişi 1 yıl 8 ay
hapis cezası almıştır. Kişi ile röportaj yapılmış kişinin verdiği bilgiler gerçekmiş ve
doğruymuş gibi manşetten haber yapılmış devam eden tazminat davasıyla ilgili
manipülasyon amaçlı servis edilmiştir.
Mahkemeden haberin yayından kaldırılması (erişim engeli) kararı alınmasına
rağmen, Nazan Tekin’in iftira ve yalan beyanları ikinci kez haber yapılmıştır. Bizimle
görüşülmemiş, sanki biz suçlu ve haksızmışız gibi iftira atılarak zarar görmemiz
amaçlanmıştır.”
Başvuruda haberde imzası bulunan muhabir Arzu Sarı ve yayın kuruluşunun
sorumlusu hakkında Basın Meslek İlkeleri’ni ihlalden karar alınması talep edilmiştir.
UZLAŞMA ÖNERİSİ        :
Şikâyet başvurusu, Bolu Olay muhabiri Arzu Sarı ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Erdal Tanrıverdi’ye 10.01.2024 tarihinde PTT aracılığı ile gönderilmiş ve ‘alındı’
belgeleri gelmiştir. 

Şikâyet edilenler başvurudaki iddialara süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında
uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     :
Şikâyet edilen haberlerden “Bolu’da şok eden aşk skandalı: Yasak ilişki ortaya çıktı,
mağdur mahkemelik oldu” başlıklı haber 07.12.2023 tarihinde yayınlanmıştır.
Şikâyetçilerin ‘kişilik haklarının ihlal edildiği’ gerekçesiyle erişim engeli getirilen bu
haber, bazı değişiklikler yapılarak 22.12.2023 tarihinde “Refika Baysal Toplum
Sağlığı Merkezi’nde yasak aşk skandalına erişim engelleme kararı” başlığı ile
tekrarlanmıştır.
07.12.2023 tarihinde yayınlanan haberde Bolu’daki bir sağlık kuruluşunda üç yıl
önceki olay ve yargı safhası konu edilmiştir. Haberde olayın geçtiği Refika Baysal
Toplum Sağlığı Merkezi’nin biri kalp içinde şikâyetçilerin yüzleri buzlanan fotoğrafları
monte edilen iki fotoğrafı; şikâyetçilerin WhatsApp mesajlarının yer aldığı iki ekran
görüntüsü olmak üzere dört görsel kullanılmıştır. Haberin spotunda “Kurumda ebe
olan N.T. meslektaşları ve evli olan sağlık memurları Ö.T. ve E.S. arasında gelişen
aşk ilişkisini WhatsApp üzerinden ortaya çıkardı. Bu durum N.T.’nin başını belaya
soktu” ifadelerine yer verilmiştir.
Haberde olayın, ebe N.T. tarafından kurumda ‘aşk skandalı’ yaşandığını söyleyerek
Ö.T. ve E.S.’nin WhatsApp mesajlarını işyerindeki bilgisayar ekranında görüp 21
Mayıs 2021 tarihinde yetkililere şikâyette bulunmasıyla ortaya çıktığı belirtilmiştir.
Şikâyetin iletildiği İl Sağlık Müdürlüğü ve kurum idarecilerinin gerekeni yapmadığı
gibi, şikâyetçilerden Ö.T. tarafından ‘özel hayatın gizliliğini ve haberleşme gizliliğini
ihlal’ suçlamasıyla N.T. hakkında ceza ve tazminat davaları açıldığı da yazılmıştır.
Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve
hakkında tazminat davasının devam ettiği belirtilen N.T.’nin “Gördüklerim karşısında
şok oldum ve bir kadın olarak üzüldüm. Bu nedenle ekran görüntülerini gönderdim,
pişman değilim” dediğine yer verilmiştir. Haberin son bölümünde, ‘aşk skandalının’
sağlık camiasında yankı bulduğu, toplumda tepki uyandırdığı yorumu da yapılmıştır.
Haberde adı Ö.T. rumuzuyla geçen şikâyetçi Önder Turgut’un avukatının başvurusu
üzerine, Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kişilik haklarının ihlal edildiği’ gerekçesiyle
habere erişim engeli kararı vermiştir.
22.12.2023 tarihinde yayınlanan haberde ise 07.12.2023 tarihli habere erişim engeli
getirildiği belirtilmiş, “Biz de erişim engellemesine sebep olan durumu gideriyoruz”
denilmiştir. İlk haberdeki şikâyetçilerin WhatsApp mesajlarının ekran görüntüleri,
sağlık kuruluşunun ve şikâyetçilerin yüzleri buzlanan fotoğrafları kaldırılarak, erişim
engeli getirilen haber metni yeni bilgiler eklenerek tekrarlanmıştır. İsimlerin yine
rumuz olarak yazıldığı haberde, N.T.’nin ulaştığı WhatsApp mesajlarını kurum
yöneticilerine iletmekle kalmadığı, evli olan Ö.T.’nin eşine de gönderdiği bilgisine yer
verilmiştir.
Habere konu olay özetle şöyledir: Üç yıl önce Bolu’daki Refika Baysal Toplum Sağlığı
Merkezi’nde sağlık memuru olan ve ilişki yaşadıkları iddia edilen şikâyetçiler Önder
Turgut ve Emine Sivri, WhatsApp üzerinden mesajlaşırken, taraflardan biri kurumda
herkese açık olan bilgisayarı kullanmış, mesajları silmeyi ve ekranı kapatmayı
unutmuştur. Kurumda ebe olarak görev yapan N.T., bilgisayardaki mesajları görünce

ekran görüntülerini almış ve ‘Kurumda aşk skandalı yaşanıyor’ diyerek İl Sağlık
Müdürlüğü’ne ve diğer amirlerine şikâyette bulunmuş, bununla yetinmeyip mesajları
Önder Turgut’un eşine göndermiştir. Kurum içi başlatılan soruşturmada şikâyetçilerin
ve onların mesajlarını ifşa eden ebenin görev yerleri değiştirilmiştir. Şikâyetçilerden
Önder Turgut’un ‘özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçlamalarıyla N.T.
hakkında ceza ve tazminat davaları açmıştır. Bolu 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen ceza davası altı ay önce sonuçlanmış ve meslektaşlarının WharsApp
mesajlarını ifşa eden N.T., ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis
cezasına çarptırılmıştır. N.T. hakkında 40 bin liralık tazmin davası devam etmektedir.
Şikâyet edilen haberler ise olayın üzerinden üç yıl, ceza davasının karara
bağlanmasının üzerinden altı ay geçtikten sonra yayınlanmıştır. Şikâyet edilen
muhabir daha önce haberdar olmadığı ve takip etmediği bir olayı, haber kaynağı olan
N.T.’nin tek yanlı anlatımı ve verdiği görsellerle haberleştirmiştir. Başkaca bir
araştırma ve sorgulama yapmadan yayınlanan haberde mağdur gösterilen N.T.’nin,
ahlak bekçiliği ve dedektif rolünü üstlenerek özel hayatlarını ifşa ettiği şikâyetçilerin
görüşüne başvurulmamıştır.
İlk haberde, şikâyetçilerin WhatsApp mesajlarının ekran görüntüsü, yüzleri buzlanmış
fotoğrafları ile çalıştıkları kurumun fotoğrafları yayınlanmıştır. İkinci haberde, erişim
geneli getirilen ilk haberdeki sadece görseller kaldırılarak, yeni bilgi ilavesiyle aynı
haber metni tekrarlanmıştır. Her iki haberde, haber kaynağı olan N.T.’yi mağdur,
şikâyetçileri de ‘eşlerine ihanet eden kişi’ olarak hedef gösteren kurgu ve üslup
kullanılmıştır. Haberlerde şikâyetçilerin adları rumuzlu yazılarak kimliklerinin
gizlendiği izlenimi verilmiş, ancak adları ve soyadlarının baş harflerinin kullanılarak;
sağlık memuru oldukları yazılarak; aynı statüde sadece 4 personelin olduğu
çalıştıkları sağlık kuruluşu belirtilerek kim oldukları dolaylı yoldan ifşa edilmiştir.
Şikâyetçiler kamu görevlisidir ve görevlerinden dolayı haklarında yapılan ağır ve
sarsıcı eleştirilere, sıradan kişilere göre daha fazla tolerans göstermek durumundadır.
Ancak görevleriyle ilgisi bulunmayan ve özel hayatlarında üç yıl önce yaşanan
güncelliği tartışmalı olayın gündeme getirilip haberleştirilerek şikâyetçilerin özel
hayatlarının ifşa edilmesi; haklarında hüküm içeren ifadelerle peşinen suçlanmaları
etik ihlali olarak değerlendirilmelidir.
Açıklanan bu nedenlerle “Bolu’da şok eden aşk skandalı: Yasak ilişki ortaya çıktı,
mağdur mahkemelik oldu”, “Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi’nde yasak aşk
skandalına erişim engelleme kararı” başlıklı haberlerde, Basın Meslek İlkeleri’nin
“Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayın konusu
olamaz” şeklindeki 5’inci;
“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya
iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddelerinin ihlal
edildiği kanaatindeyiz. Şikâyet edilenler haklarında Basın Meslek İlkeleri’nin 4 ve
5’inci maddelerini ihlalden ‘UYARI’ kararı verilmesini öneririz.
YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, şikâyet başvurusunu 24.01.2024 tarihinde yaptığı
toplantıda görüşmüştür. Genel Sekreterlik raporunun sunumunun ardından dosyanın
müzakeresine geçilmiştir.

Söz alan üyeler, şikâyet konusu iki haberde de etik ihlali yapıldığı ve Basın Meslek
İlkeleri’nin ihlal edilen maddeleriyle ilgili rapordaki tespitlerin isabetli ve yerinde
olduğu görüşünde birleşmiştir.
Şikâyet edilenlerin, erişim engeli getirilen ilk haberi bazı görselleri çıkarılıp yeni bilgi
ekleyerek ikinci kez yayınlayarak etik ihlalini tekrarladıklarına dikkati çeken üyeler, bu
eylem karşısında ‘uyarı’ kararının yeterli olup olmadığını tartışmıştır. Yüksek Kurul,
ihlalin ağırlığı karşısında şikâyet edilenler hakkında ‘kınama’ kararı alınması gerektiği
görüşünde ittifak etmiştir.
SONUÇ :
Müzakerenin tamamlanmasının ardından oylamaya geçilmiştir. Yüksek Kurul, şikâyet
edilen haberlerde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının
ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez”
şeklindeki 4’üncü;
“Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayın konusu
olamaz” şeklindeki 5’inci maddelerinin ihlal edildiğini OY BİRLİĞİ ile saptamış,
şikâyet edilenler hakkında OY BİRLİĞİ ile ‘KINAMA’ kararı almıştır.
Sonuç olarak, şikâyet edilenler Bolu Olay internet sitesi muhabiri Arzu Sarı ve
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdal Tanrıverdi haklarında Basın Meslek İlkeleri’nin 4 ve
5’inci maddelerini ihlalden OY BİRLİĞİ ile ‘KINAMA’ kararı verilmiştir.