BKYK KARARI 2023-46

BASIN KONSEYİ, GUMUSKOZA.COM.TR HAKKINDAKİ BAŞURUDA
‘ŞİKÂYETİN YERSİZLİĞİ’ KARARI VERDİ

YÜKSEK KURUL KARARI DOSYA NO            : 2023 – 46
ŞİKÂYET EDEN :  Dr. Necip YEMENİCİ (Gümüşhane İl Sağlık Müdürü)
İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanı – GÜMÜŞHANE
ŞİKÂYET EDİLEN :  1- Selda FIRAT (gumuskoza.com.tr. Yazı İşleri Müdürü)
2- Hüseyin ÇELİK (gumuskoza.com.tr. Yazarı)
Oltanbey Mahallesi Müze Sokak No:06/C / GÜMÜŞHANE
ŞİKAYET KONUSU   :
GUMUSKOZA.COM.TR internet haber sitesinin ‘Nabız’ köşesinde yayınlanan 4 köşe
yazısında Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği iddiasıyla şikâyette bulunulmuştur.
“Sağlıkta Aynı tas aynı hamam” başlıklı yazı 20.10.2023 tarihinde; “Bürokratın
ağzından çıkanı kulağı duymalı” başlıklı yazı 10.11.2023 tarihinde; “Sağlık Müdürü
örnek olmaya başlamış” başlıklı yazı 01.12.2023 tarihinde imzasız olarak
yayınlanırken, “Sağlık Müdürü örnek olmaya başlamış” başlıklı yazı 22.11..2023
tarihinde Hüseyin Çelik imzasıyla yayınlanmıştır.
Şikâyetçi olan Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, 28.11.2023 ve
01.12.2023 tarihlerinde Basın Konseyi’ne yaptığı iki ayrı başvuruda, şikâyet konusu
köşe yazılarında kendisi ve başında bulunduğu kurumun kanıtsız iddialarda hedef
alındığını iddia etmiştir. Yazılarda adı açık yazılmasa da ‘İl Sağlık Müdürü’ denilerek
kendisine iftira atıldığını, kurumun ve kendisinin aşağılanıp küçük düşürüldüğünü
savunan şikâyetçi özetle şu ifadelere yer verilmiştir:
“Nabız köşesinde meslek etiği ihlal edilerek, tarafımı eleştiri sınırlarının ötesinde
küçük düşüren, iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilmiştir. Karşılığı olmayan
cümlelerle soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan konular
soruşturmaksızın ve doğruluğunu teyit etmeden yazılmaktadır.
Yazar, gazete ve sosyal medya üzerinden incelemeler yaptığı ve hayrete düştüğünü
belirterek benim nasıl İl Müdürü olduğumu sorgulamıştır. Araştırmış olduğu sosyal
medya ve gazetelerin doğruluğunu teyit etmeden ve kaynak göstermeden iftira atmış,
vatandaşlarımızı tarafıma yönelik kin ve düşmanlığa sevk etmeyi amaçlamıştır..
Engelli bir personel ile ilgili hukuk dışı işlemler yürüttüğüm, yerini değiştireceğim
şeklinde niyet okuyucu yaklaşımla yayın yapılarak, şahsıma karşı toplumsal infial
oluşturulmaya çalışılmıştır. Personelin isteğinin dışında yer değişikliği şeklinde idari
bir işlem gerçekleştirmediğim gibi böyle bir düşüncem asla olmamıştır. Kamuda idari
sorunlarla ilgili tarafların idari ve adli mercilere başvuru hakkı vardır, engelli
personelimle ilgili böyle bir süreç yaşanmamıştır.”
Başvuruda, şikâyet edilenler hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin ilgili maddelerini
ihlalden karar alınması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ        :
Şikâyet başvurusu, GUMUSKOZA.COM.TR Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Selda Fırat
ve yazar Hüseyin Çelik’e 30.11.2023 tarihinde PTT aracılığı ile gönderilmiş ve ‘alındı’
belgeleri gelmiştir. 
Şikâyet edilenler başvurudaki iddialara süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında
uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ   :
GUMUSKOZA.COM,TR internet haber sitesinin ‘Nabız’ köşesinde 20.10.2023
tarihinde yayınlanan “Sağlıkta aynı tas aynı hamam” başlıklı yazıda, şikâyetçinin 2 yıl
daha Gümüşhane İl Sağlık Müdürü görevini sürdürmek üzere sözleşme imzaladığı,
Kasım ayında birim başkanlıkları için yapılacak sözleşmelerle de yönetimin aynen
devam edeceğinin anlaşıldığına yer verilerek eleştirilmiştir. Yazıda, “Yine aynı tas
aynı hamam… herkesin ayrı telden çaldığı bir yönetim ve yeni yeni atraksiyonlar bizi
bekliyor… İl Sağlık Müdürlüğü’nde dönen dolaplardan siyasiler memnunsa bizim bir
şey söyleme hakkımız yok demektir…. kapılan koltuğun müdafaası için her yol
mubah…. asgari ücretin 10 katı aylık ödülünüz oluyor” ifadeleriyle eleştirilmiştir.
10.11.2023 tarihinde yayınlanan “Bürokratın ağzından çıkanı kulağı duymalı” başlıklı
yazıda şikâyetçinin, bir çalışana karşı ‘ağıza alınamayacak’ sözler söyleyerek
aşağıladığı iddia edilmiştir. Bu memurun kim olduğu, ona ne denildiği bilgisine yer
verilmeyen yazıda, şikâyetçiye yönelik “Sağlık Müdürü olmuş, doktorluk unvanını
elinde bulunduran ilk işi hayat kurtarmak için Hipokrat yemini yapan bir doktorun
ağzından çıkanı kulağının duyması lazım… Herkesin ağzından çıkanı kulağı duysun”
ifadelerine yer verilmiştir.
22.11.2023 tarihinde yayınlanan Hüseyin Çelik imzalı “Sorumsuzluklar aldı başını
gidiyor” başlıklı köşe yazısında, ‘Nabız’ köşesinde 10.11.2023 tarihinde yayınlanan
yazıya atıf yaparak, şikâyetçinin ‘ağza alınmayacak sözler’ yönelttiği memurun
kurumun basın bürosunda görev yapan ve yüzde 95 görme engelli Coşkun Tuncer
olduğu açıklanmıştır. Coşkun Tuncer’in yaptığı açıklamaya ve sivil toplum
örgütlerinden destek gördüğüne yer veren yazar, şikâyetçinin geldiği ilin gazeteleri ve
sosyal medyasında hakkında yazılanları görünce ‘Böyle bir nasıl idareci olarak atanır’
diye hayret ettiğini, şimdi de ‘Gümüşhane’de duyduklarının çabası’ olduğunu ifade
etmiştir. Yazıda, “Beyler kendinize gelin. Bir an önce bu olay kişisel sıkıntılara yol
açmadan tedbir alınmalı. Soruşturma mı yapılıyor, görevden mi alınıyor ne
yapılacaksa siyasilerimiz bu taşın altına elini koymalı” denilmiştir.
01.12.2023 tarihinde yayınlanan “Sağlık Müdürü örnek olmaya başlamış” başlıklı
yazıda, “Önemli bir kurumun yeni atanan müdürü, bir personeli sağlık müdürünün
söylediklerine benzer laflar söyleyerek masa üzerindeki elinde bulunan kartları
savurmuş. Anladığımız kadarıyla yeni müdür, sağlık müdürünü örnek almış” ifadesine
yer verilmiştir. Yazıda şikâyetçinin sorun yaşadığı engelli personele kentteki sivil
toplum örgütlerinin sahip çıkmasından çok rahatsız olduğu, personelin yerini
değiştireceği de iddia edilmiştir.
Şikâyet edilen köşe yazılarında Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü’nde sözleşmeler ile
2 yıl daha İl Müdürlüğü görevini sürdürecek şikâyetçinin, görme engelli personeliyle

yaşadığı ileri sürülen sorun ve bununla ilgili gelişmeler konu edilmiştir. Yazarın,
görevine devam etmesinden hoşnut olmadığını açıkça belli ettiği şikâyetçi ile
personeli arasında bir olay yaşandığı anlatılmakla birlikte olayın/sorunun ne olduğu
tam olarak anlaşılmamaktadır. Genel Sekreterlik tarafından yerel basında yapılan
haber taramasından olayın, şikâyetçinin müdür olarak görev yaptığı kurumda Coşkun
Tuncer adlı görme engelli memura ‘hakaret içeren sözler sarf ettiği’ gerekçesiyle
çıkan tartışma ve suçlamalar olduğu anlaşılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü basın
bürosunda görev yapan ve aynı zamanda engellilerle ilgili iki STK’nın yönetiminde
bulunan Coşkun Tuncer, şikâyetçi hakkında “Çocuğumun özel durumundan kaynaklı
hak etmediğim sözler beni fevkalade demoralize etti” ifadeleriyle paylaşım yapmış,
bunun üzerine kentteki sendika ve dernek başkanları yaptıkları açıklamalarda
şikâyetçiye tepki göstermiştir. İdari ve adli herhangi bir soruşturma yapılmamış,
ancak şikâyetçi açıklama yapanlardan Esnaf Odası Başkanı hakkında, kendisine ve
kurumuna yönelik ağır ifadeler kullandığı ve hakaret ettiği iddialarıyla suç
duyurusunda bulunmuştur.
Böyle bir olayı/tartışmayı haber ve köşe yazısı konusu yapıp, olayın tarafları ile
STK’ların açıklamalarına da yer vererek kamuoyunu bilgilendirmek gazetecinin
görevidir. Zira olay gerçektir, günceldir, kamusal ilgi söz konusudur. Ayrıca şikâyet
edilen yayınlar köşe yazısıdır ve yazarın eleştirel üslupla olayı yorumlamasında ve
kanaatini açıklanmasında sorun yoktur. Nitekim yazılarda objektiflikten uzak bir
üslupla hedef alınan şikâyetçiye yönelik ‘icraatının başarısız olduğu’, başında
bulunduğu kurumu ‘eski tas eski hamam’ anlayışıyla yöneteceği, kamu görevlisinin
sahip olması gereken değerlere dikkat etmeyip engelli memura ‘terbiye sınırlarını
aşan ifadeler kullandığı’, bu yaptıklarıyla başka kurum müdürlerine de ‘kötü örnek
olduğu’ eleştirileri yapılmıştır.
Şikâyetçi kamu görev yapmaktadır ve yaptığı görev nedeniyle ağır ifadelerle
eleştirilmiştir. Kamusal görev yapan ve toplumda tanınan kişiler, sıradan kişilere göre
ağır ve sarsıcı eleştirilere katlanmak durumunda olduklarından şikâyetçinin de
göreviyle sınırlı bu tür eleştirilere tolerans göstermesi gerekir.
Ancak, şikâyet edilen köşe yazılarından 20.10.2023 tarihinde yayınlanan imzasız
yazıda “Sağlık Müdürlüğü’nde dönen dolaplar” ve “Kapılan koltuğun müdafaası için
her şey mubah” ifadeleri ile Hüseyin Çelik imzalı 22.11.2023 tarihinde yayınlanan
yazıdaki şikâyetçi hakkında “Gümüşhane’ye ilk geldiğinde görev yaptığı ilin gazeteleri
ve sosyal medyasında araştırma yapmıştık. O zaman gördüklerimizde hayret
etmiştik! Böyle biri nasıl tekrar idareci atanır diye” ifadeleri sorunludur. Şikâyetçi
imzasız yazıda ‘dolap çeviren’, ‘koltuk için her şeyi mubah gören’ bir kişi olarak
gösterilmiştir. Yazar Hüseyin Çelik, şikâyetçinin daha önce görevde bulunduğu ildeki
gazetelerde araştırma yaptığını yazmış ancak ulaştığı bilgi ve belgenin ne olduğunu
açıklamadan “Hayret etmiştik” diyerek şikâyetçiye ‘eski görev yerinde usulsüz işler
yaptığı’ imasında bulunmuştur. Bu ifadelerle şikâyetçinin mesleki kariyeri ve
toplumdaki saygınlığı hedef alınarak, hakkında olumsuz algı oluşturulmak kastıyla
hareket edilmesi; kanıtı ortaya konulmayan iddialar somut gerçekmiş gibi sunularak
suç isnadında bulunulması, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan etik ihlali olarak
değerlendirilmelidir.
Açıklanan bu nedenlerle şikâyet edilen köşe yazılarında Basın Meslek İlkeleri’nin
“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya
iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü;,

“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın
veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddelerinin
ihlal edildiği kanaatindeyiz. Netice olarak, şikâyet edilenler hakkında Basın Meslek
İlkeleri’nin 4 ve 6’ncı maddelerini ihlalden ‘UYARI’ kararı alınmasını öneririz.
YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 05.12.2023 tarihinde yaptığı toplantıda, şikâyet
başvurusunu görüşmüştür. Söz alan üyeler, şikâyet edilen köşe yazılarında ihlal olup
olmadığı yönünde farklı görüş savunmuştur.
Etik ihlali olduğunu savunan üyeler Genel Sekreterlik raporunda şikâyet edilen
yazılardan ‘Nabız’ köşesinde yayınlanan “Sağlıkta aynı tas aynı hamam” başlıklı yazı
ile Hüseyin Çelik imzalı “Sorumsuzluklar aldı başını gidiyor” başlıklı yazıda ihlal
olduğu tespitini isabetli, şikâyet edilenler hakkında ‘uyarı’ kararı alınması önerisini de
yerinde bulmuştur. Bu üyeler, kanıtı ortaya konulmadan şikayetçiye suç isnadında
bulunulmasıyla eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını dile getirmiştir.
Buna karşın çoğunluk ise etik ihlali olduğuna ilişkin rapordaki tespitlere katılmamış,
dört köşe yazısında da Basın Meslek İlkeleri ihlalinin söz konusu olmadığını
savunmuştur. Bu üyeler, basının temel görevinin halkı bilgilendirmek, toplum adına
denetim ve sorgulama yapmak olduğundan hareketle, söylenti de olsa kentte
konuşulan bir konuyu gündeme getirmenin ve konuya ilişkin görüş açıklamanın basın
özgürlüğü kapsamında olduğunu dile getirmiştir. Kamusal görev yapan ve tanınan
kişilerin ağır ve sarsıcı eleştirilere katlanması gerektiğini de vurgulayan üyeler, bu
kıstaslar dikkate alındığında, köşe yazılarının eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını
aşmadığını, Yüksek Kurulun basın özgürlüğünü önceleyerek başvuruyla ilgili
‘şikâyetin yersizliği’ kararı almasını talep etmiştir.
SONUÇ :
Müzakerenin tamamlanmasının ardından oylamaya geçilmiştir. Yüksek Kurul, şikâyet
edilen köşe yazılarında Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edilmediğini OY ÇOKLUĞU ile
saptamış ve OY ÇOKLUĞU ile ‘ŞİKYETİN YERSİZLİĞİ’ kararı almıştır.
Sonuç olarak, şikâyet edilen GUMUSKOZA.COM.TR internet haber sitesi yazarı
Hüseyin Çelik ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Selda Fırat haklarında, OY ÇOKLUĞU
ile ‘ŞİKÂYETİN YERSİZLİĞİ’ kararı verilmiştir.