BKYK KARARI 2023-45

BASIN KONSEYİ, ODATV İZMİR HABER MÜDÜRÜ GAMZE İŞLER
HAKKINDAKİ ŞİKÂYETTE ‘KINAMA’ KARARI VERDİ
YÜSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                   : 2023 – 45
KARAR TARİHİ : 05.12.2023
ŞİKÂYET EDEN : İbrahim DÖNERTAŞ
Mansuroğlu Mah. 288/4 Sokak No:14 Kat:7 Daire:67 BAYRAKLI / İZMİR
VEKİLİ : Av. Adnan SELVİ – Av. Büşra ÖZSU
Konak Mah. 859 Sokak Saray İşhanı No:5 Daire:306 KONAK / İZMİR
ŞİKAYET EDİLEN : Gamze İŞLER (Odatv Haber Sitesi İzmir Haber Müdürü)
Alsancak Mah. 1441 Sokak. No:1 İç Kapı No: 43 KONAK / İZMİR

ŞİKAYET KONUSU:
ODATV internet haber sitesinde 21.09.2023 tarihinde “Her yerden o çıkıyor.
‘Konsolostan’ milyonluk vurgun”; 03.10.2023 tarihinde “Konsolos suç örgütüne üye
çıktı’’; 15.10.2023 tarihinde “Kendisini Makedonya Konsolosu olarak tanıttı” ve
23.10.2023 tarihinde “’Odatv’yi karalamaya çalıştı. Konsolos kaçışa hazırlanıyor”
başlıklarıyla yayınlanan haberlerde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği iddiasıyla
şikâyette bulunulmuştur.
Şikâyetçi olan İbrahim Dönertaş’ın vekilleri Av. Adnan Selvi ve Av. Büşra Özsu, Basın
Konseyi’ne 07.11.2023 tarihinde yaptıkları başvuruda, söz konusu haberlerde gerçek
dışı iddialarla iş insanı olan müvekkillerine suç isnadında bulunulduğu, toplumdaki
saygınlığına ve ticari itibarına zarar verildiği savunulmuştur. Şikâyet edilen
gazetecinin haberleri yayından kaldırma karşılığında para talep ettiği de iddia edilen
başvuruda özetle şu ifadelere yer verilmiştir:
“Şikâyet edilen haberlerdeki bilgilerin hiçbirinin doğruluğu teyit edilmeden, müvekkil
İbrahim Dönertaş ve yetkilisi olduğu şirkete ağır saldırıda bulunulmuştur. Bu
haberlerle ilgili cevap ve düzeltme talebi yerine getirilmeyen müvekkilin kişilik hakları
ihlal edilmiş, ticari itibarına ve toplumdaki saygınlığına zarar verilmiştir.
Müvekkil, Makedonya Fahri Konsolosluğu görevinin süresi dolduktan sonra
‘Konsolosluk’ unvanıyla hiçbir işlem yapılmamıştır. Yürütülen bir soruşturma
çarpıtılarak, müvekkilin vatandaşlık işlemleri yaptığı ve bu şekilde vatandaşları
mağdur ettiği iftirası atılmış, suç isnadında bulunulmuştur. Fahri konsolosluk, vize ve
vatandaşlık verme yetkisi bulunmayan bir görevdir.
Pek çok iş insanı hakkında 2000’li yıllarda resmi belgede sahtecilik ve suç örgütüne
üye olma suçlamasıyla açılan davada müvekkil beraat etmiştir. İlgili haber içeriğinde
müvekkili töhmet altında bırakma amacıyla sanki yargılama devam ediyormuş gibi
yanlış ve yanıltıcı ifadelere ile yer verilmiştir.

İlk haberin yayınlanmasından sonra müvekkil şikâyet edilen ile iletişime geçmiştir.
Onun yüz yüze görüşme isteğini bildirmesi üzerine, bir restoranda bir araya
gelinmiştir. Gamze İşler, müvekkil hakkında yayınladığı haberlerin asılsız olduğunu
kabul etmiş, bu haberlerin ve paylaşımları para karşılığı kaldırabileceğini söylemiş ve
kendisinin suç teşkil eden eylemleri ile ilgili yargıya başvurmaması için müvekkili
tehdit etmiştir.”
Başvuruda şikâyet edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 3, 4, 6, 9, 10, 12 ve
16’ncı maddelerini ihlalden ‘kınama’ kararı alınması talep edilmiştir.
UZLAŞMA ÖNERİSİ        : 
Şikâyet başvurusu, şikâyet edilen Odatv İzmir Haber Müdürü Gamze İşler’e
20.11.2023 tarihinde PTT ile gönderilmiş ve posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.
Şikâyet edilen vekili Av. Ayşe Rabia Yüreklitürk’ün 30.11.2023 tarihinde gönderdiği
yanıtta, başvurudaki iddialar reddedilmiştir. Taraflar arasında uzlaşma
sağlanamamıştır.
ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI      : 
Şikâyet edilen vekili Av. Ayşe Rabia Yüreklitürk aracılığı ile gönderdiği 4 sayfalık
yanıtta, başvurudaki iddiaların gerçeklikten uzak ve hukuki dayanaktan yoksun
olduğunu savunmuştur. Şikâyetçinin sosyal medyadan kendisine gönderdiği
mesajların ekran görüntülerinin de eklendiği yanıtta özetle şu ifadelere yer verilmiştir:
“Müvekkil, şikâyetçinin ‘Konsolosluk’ tabelasının güvenlik güçlerince indirilip, büroda
asılı ‘atama belgesine’ el konulduğunu ve hakkında ‘kamu görevini usulsüz üstlenme’
suçundan savcılıkça 2023/148561 dosya numarasıyla soruşturma açıldığını
öğrenince, 21.09.20023 tarihinde ‘Her yerden o çıkıyor. Konsolostan milyonluk
vurgun’ başlıklı haberi yayınlamıştır. Kendisine ulaştırılan istihbarat ve belgelerden,
şirketin parasını şahsi hesabına geçirerek usulsüzlük yaptığı bilgisini de haberde
aktarmıştır. Haberi ayrıca kendi sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır. 
Haberin yayınlanmasının ertesi günü telefon numarasını bir milletvekilinden aldığını
söyleyerek müvekkili arayan ilgili (şikâyetçi), görüşmek için ısrarcı olmuştur.
Müvekkilin bulunduğu restorana gelmiş, aralarında uzun süren bir görüşme olmuştur.
İlgili, haberin yayından kaldırılmasını istemiş, müvekkil bunun mümkün olmadığını
söylemiştir. Müvekkil mizaç itibari ile konuşurken el-kol hareketleri yaparak konuşma
yapısı olan bir kişidir. Görüşmede müvekkilin ilgiliden haberin kaldırılması
karşılığında bir bedel istemesinden ziyade, ilgilinin haberi kaldırması karşılığında bir
ödeme yapacağı yönünde teklifi bulunmaktadır. Zaten müvekkilin haberi kaldırma
yetkisi yoktur, yetki genel yayın yönetmeni ve yetkililerde bulunmaktadır.
İlgili hem görüşmenin olduğu gün, hem de 23.09.2023 ve 25.09.2023 tarihinde
müvekkili aramış, müvekkil de artık görüşülecek bir şey olmadığını söylemiştir.
Müvekkile özür mesajı gönderen ilgili, daha sonra yine arayarak “Para hazır, yerini
söyle getireceğim” demiş, müvekkil de “Beyefendi ne parası, ben sizden herhangi bir
talepte bulunmadım” diyerek telefonu kapatmıştır.
Bu görüşmelerden sonra müvekkile, ilgili hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘suç
işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘4708 sayılı Kanuna muhalefet’

suçlamalarıyla savcılıkça 2009/41596 dosya numarasıyla soruşturma açılıp
iddianame hazırlandığı ve halen İzmir Asliye Ceza Mahkemelerinde yargıladığı ihbarı
gelmiştir. Adliyedeki kaynaklarından bunu doğrulatan müvekkil 03.10.2023 tarihli
haberi (Konsolos suç örgütüne üye çıktı) yayınlamıştır. Haber incelendiğinde yapılan
soruşturma sonucunda tespit edilen bazı iddiaların olduğu, yargılamanın halen
devam ettiği yönünde bilgilerin mevcut olduğu şeklinde beyanlarda bulunulmuştur.
Kimseyi suçlayıcı, ceza aldığı yönünde bir beyanda da bulunulmamıştır.
Müvekkil yapmakta olduğu gazetecilik görevinin halkı bilinçlendirme ve halkın haber
alma özgürlüğünün yerine getirilmesi amacı ile kendisine gelen ihbarlara ilişkin bilgi
ve belgeleri inceleyerek gerçeğe yakın haberler yapmıştır. İlgilinin kişilik haklarına
saldırı söz konusu değildir. Kaldı ki ilginin parti kuruculuğu yapan siyasetçi olması,
sade vatandaşlara göre eleştirilere daha fazla tolerans göstermesini gerektirmektedir.
Müvekkilin, haberin kaldırılması karşılığında rüşvet teklif eden şikâyetçi taraf ile
herhangi bir uzlaşmaya girmesi mümkün değildir. Müvekkil hakkında herhangi bir
yaptırım kararı alınmamasına karar verilmesi vekaleten arz ve talep olunur.”
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     :
Şikâyet edilen gazeteci Gamze İşler’in, İzmir Haber Müdürü olarak görev yaptığı
Odatv internet haber sitesinde 21 Eylül- 23 Ekim 2023 tarihleri arasında kendi
imzasıyla yayınladığı şikâyete konu olan 4 haber özetle şöyledir:
21.09.2023 tarihinde “Her yerden o çıkıyor. ‘Konsolostan’ milyonluk vurgun” başlığı
ile yayınlanan haberde “Makedonya Fahri Konsolosu olduğunu söyleyerek
vatandaşları mağdur eden İzmirli iş insan İbrahim Dönertaş, bu kez de milyonluk
vurgun iddiasıyla gündemde” spotu kullanılmıştır. Fahri konsolosluk görevi 6 yıl önce
biten şikâyetçinin, bürosundaki tabelayı indirmeyip bu görevi devam ediyormuş gibi
göstererek kişileri mağdur ettiği ileri sürülmüş, tabelanın polis tarafından indirilip
kendisinin emniyete götürüldüğü ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı yazılmıştır.
Haberde, “Dönertaş hakkında birçok gerçek ve iddialar konuşulmaya devam ediliyor”
denilerek şikâyetçinin ticari faaliyeti konu edilmiştir. Haberin “ZİRAAT BANKASI
VURGUNU İDDİASI” ara başlığı altındaki bölümde şikâyetçinin, şirketi adına çimento
alımını gerekçe göstererek devlet bankasından 3 milyon lira kredi kullandığı, ancak
bu kredinin 1 milyon lirasıyla mal alıp, 2 milyon lirasını kendi hesabına aktardığı iddia
edilmiştir. Şikâyetçinin AKP ve DEVA’da kurucu olduğu; İyi Parti’den milletvekili adayı
ve CHP’den aday adayı olduğu ancak listeye giremediği de yazılmıştır.
03.10.2023 tarihinde yayınlanan “Konsolos’ suç örgütüne üye çıktı” başlıklı haberde
“Ofisinin kapısına ‘konsolosluk’ tabelası asan ve milyonluk vurgun iddiasıyla
gündeme gelen İzmirli iş insanı İbrahim Dönertaş hakkında yeni gelişme” spotu
kullanılmıştır. Haberin büyük bölümünde 21.09.2023 tarihindeki haberdeki iddialar
tekrarlanmıştır. Sahibi olduğu şirketin yol, köprü, bina inşaatlarında yüklenici olduğu
belirtilen şikâyetçinin, organize işler içinde bulunduğu ve sicilinin kabarık olduğu,
belgede sahtecilik ve suç örgütüne üye olmaktan 2009 yılında hakkında açılan
davada halen yargılamanın devam edildiği yazılmıştır.
15.10.2023 tarihinde yayınlanan “Kendisini Makedonya Konsolosu olarak tanıttı”
başlıklı haberde, şikâyetçinin hakkındaki haberlerin kaldırılması için şikâyet edilenin 5
milyon lira para istediğine yönelik açıklaması ve aynı iddia ile savcılığa yaptığı suç

duyurusu konu edilmiştir. Şikâyet edilen, olayın içyüzünü anlatacağını söyleyerek 21
Eylül 2023 tarihinde ilk haberin yayınlanmasından bir gün sonra (22 Eylül) şikâyetçi
ile bir restoranda buluştuğunu, bu görüşmede şikâyetçinin haberin doğru olduğunu
kabul ettiğini ancak itibarının sarsılacağı için kaldırılması için yalvarıp ağladığını
savunmuştur. Kendisinin ise bu talebi kabul etmediğini yazan şikâyet edilen, o
dönemde şikâyetçinin kiracısı olan bir avukatın nişanlısına tacizde bulunduğu için
partiden atıldığı konusunu araştırmakta olduğu bu nedenle hakkındaki yayınları
sürdüreceğini söylediğini yazmıştır. Şikâyetçiden herhangi bir para talebinde
bunulmadığını; ikinci haberinin yayınlanmasının ardından şikâyetçinin istediğini
yaptıramayınca kendisinden para talep edildiği iftirasıyla savcılığa başvurduğunu ileri
süren şikâyet edilen, bu haberde de şikâyetçiye yönelik önceki haberlerindeki iddia
ve suçlamaları tekrarlamıştır.
23.10.2023 tarihinde “Odatv’yi karalamaya çalıştı. Konsolos kaçışa hazırlanıyor”
başlıklı haberde ise şikâyetçinin hakkındaki haberlerin yayından kaldırılması için
şikâyetçiye para teklif ettiği; şirketinde çalışanların haklarını ödemediği ve mobbing
yaptığı; SSK’yı dolandırdığı; evini sattığı ofislerini satmak için ilan verdiği, tüm mal
varlığını elden çıkarıp Almanya’ya kaçacağı kesin ifadelerle yazılmıştır.
Şikâyetçinin başvurusunda, bürosundaki konsolosluk tabelasının bir hafta önce
indirilmesi dışındaki tüm iddiaların asılsız olduğunu savunulmuştur. Şikâyetçinin
görev süresi dolduktan sonra herhangi bir konsolosluk faaliyeti yapmadığı; zaten fahri
konsolosların vize ve vatandaşlık konularında yetkili olmadığı vurgulanan başvuruda,
beraatla sonuçlanan davada halen yargılandığı ve suç örgütü üyesi suçlaması
yapıldığı; haberin yayından kaldırılması için kendisinden menfaat talep edildiğine yer
verilmiştir.
Başvuruda şikâyetçinin kendisinden para istendiğine ilişkin kamera kayıtları ve
üçüncü kişinin de dahil olduğu mesajlaşmaları kanıt göstererek suç duyurusunda
bulunduğu, savcılığın yaptığı soruşturma sonunda şikâyet edilenin atılı suçlardan
cezalandırılması için İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılama yapılmakta
olduğu savunulmuştur. Şikâyet edilen de dosya numarası vererek şikâyetçinin süresi
bittiği halde Konsolosluk unvanını kullandığı için hakkında ‘kamu görevini usulsüz
üstlenme’ suçundan soruşturma açıldığını; ayrıca 2009 yılında açılan davada halen
yargılandığını savunmuştur. Ancak, şikâyetçi 2009 yılında açılan davada beraat
ettiğine, şikâyet edilen de davanın halen devam ettiğine ilişkin herhangi bir belge
sunmamıştır. Olayın yargı boyutu ve taraflar arasında cezai yaptırım gerektiren
karşılıklı suçlamaları Basın Konseyi’nin görev alanı dışındaki konulardır.
Yüksek Kurulun görevi, şikâyet edilen haberlerde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edilip
edilmediği ve gazetecinin haber verme amacıyla hareket edip etmediği konusunda
etik denetim yapmakla sınırlıdır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, şikâyetçinin görev
süresi 6 yıl önce bitiği halde bürosundaki fahri konsolosluk tabelasını muhafaza
etmesi ve ancak bir hafta önce polis marifetiyle indirilmesi ve hakkında soruşturma
açılması elbette haber değeri taşır. Şikâyetçi devletten ihale alan iş insanı olmasının
yanında, parti kurucusu, milletvekili adayı ve aday adayı olan siyasi kişiliktir, hem
siyasi hem ticari faaliyetleri de kamuoyunca merak edilir. Bu nedenle, “Her yerden o
çıkıyor. ‘Konsolostan’ milyonluk vurgun” başlıklı ilk haberde, bürosundaki tabelanın
indirilmesi ve kullandığı banka kredisi konu dilerek kendisine yönelik ağır ve sarsıcı
eleştirilerin yöneltilmesi ifade özgürlüğüdür ve etik ihlali oluşturmaz.

Sorun haberin yayınlanmasından bir gün sonra gazetecinin, şikâyetçiyle bir
restoranda buluşması ve bu buluşmada tarafların haberin yayından kaldırılması
karşılığında birbirlerini para isteme/verme teklifinde bulunmakla itham etmeleridir.
Nitekim buluşma sonrasında taraflar arasında mesajlaşmalar devam etmiş, şikâyetçi
olayı savcılığa intikal ettirip medyaya yansıtınca, şikâyet edilen diğer 3 haberi
yayınlamıştır. Bu haberlerde şikâyetçinin suç örgütü üyesi olduğu; kiracısı olan
avukatın nişanlısını taciz ettiği için partiden atıldığı; yakın çevresinin iddiasına göre
mal varlığını elden çıkarıp kaçma hazırlığı yaptığı yazılmıştır. Kanıtını ortaya
koymadan bu iddiaları kesin gerçekmiş algısı yaratacak kurgu ve üslupla sunan
gazetecinin, şikâyetçinin cevap ve düzeltme talebini de yerine getirmemesi; haberin
yayından kaldırılmasını isteyen şikâyetçi ile kendi ofisi dışında buluşması; suç
duyurusu ile yargıya intikal eden tarafı olduğu konuda yayınları sürdürmesi
sorunludur. Şikâyet edilen gazetecinin, ilk haberden sonra yaptığı yayınlarda haber
verme amacının dışına çıkması; mesleğin sağladığı kamuoyunu etkileme ve
yönlendirme gücünü kendisine çıkar sağlamak amacıyla kişisel hesaplaşmaya alet
etmesi, etik ihlali olarak değerlendirilmelidir.
Açıklanan bu nedenlerle şikâyet edilen “Konsolos suç örgütüne üye çıktı’’, “Kendisini
Makedonya Konsolosu olarak tanıttı” ve “Odatv’yi karalamaya çalıştı. Konsolos
kaçışa hazırlanıyor” başlıklı haberlerde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kamusal görev olan
gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Gazeteci halkın haber
alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir” şeklindeki 3’üncü;
“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın
veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı;
“Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı
duyarlar” başlıklı 16’ncı maddelerinin ihlal edildiği kanaatindeyiz. Şikâyet edilen
hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 3, 6 ve 16’ncı maddelerini ihlalden ‘UYARI’ kararı
alınmasını öneririz.
YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, şikâyet başvurusunu 05.12.2023 tarihinde yaptığı
toplantıda görüşmüştür.
Genel Sekreterin raporunu sunmasının ardından dosyanın müzakeresine geçen
Yüksek Kurul, şikâyet edilen haberleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Söz alan üyeler,
raporda 4 haberden 3’ünde etik ihlali olduğu tespitinin isabetli ve gerekçelerinin de
yerinde olduğunu ifade etmiştir. Bazı üyeler raporda etik ihlali olmadığı savunulan
“Her yerden o çıkıyor. Konsolostan milyonluk vurgun” başlıklı haberde de ihlal olduğu
görüşünü belirtmiş, ancak çoğunluk buna katılmamıştır. Şikâyet edilen haberlerden
3’ünce etik ihlali yapıldığı konusunda üyeler görüş birliğine varmıştır.
Yüksek Kurul, Genel Sekreterlik raporunu ihlal edilen maddeler yönüyle eksik, şikâyet
edilen gazeteciye hakkında alınması önerilen karar yönüyle de yetersiz bularak
konuyu tartışmaya açmıştır. Söz alan üyeler şikâyet edilen “Konsolos suç örgütüne
üye çıktı’’, “Kendisini Makedonya Konsolosu olarak tanıttı” ve “Odatv’yi karalamaya
çalıştı. Konsolos kaçışa hazırlanıyor” başlıklı haberlerde, Basın Meslek İlkeleri’nin 3,
6 ve 16’ncı maddelerinin yanı sıra12’nci maddenin de ihlal edildiğini savunmuştur.
Şikayet edilen hakkında alınması önerilen ‘uyarı’ kararının ihlalin ağırlığı karşısında

yetersiz kalacağı ve ‘kınama’ kararı alınması gerektiği de üyeler tarafından dile
getirilmiştir. Tartışmalar sonunda, şikâyet edilen haberlerde Basın Meslek İlkeleri’nin
yukarıda belirtilen 4 maddesinin ihlal edildiği ve şikâyet edilen hakkında ‘kınama’
kararı alınmasında görüş birliğine varılmıştır.
SONUÇ :
Müzakerenin tamamlanmasının ardından oylamaya geçilmiştir. Yüksek Kurul, şikâyet
edilen haberlerde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kamusal bir görev olan gazetecilik,
ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Gazeteci, halkın haber alma ve
gerçekleri öğrenme hakkını gözetir” başlıklı 3’üncü;
“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın
veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı;
“Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve
tutumlarla yapmaktan sakınır” başlıklı 12’nci;
“Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı
duyarlar” başlıklı 16’ncı maddelerinin ihlal edildiğini OY BİRLİĞİ ile saptamış, şikâyet
edilen gazeteci hakkında OY BİİLĞİ ile ‘KINAMA’ kararı almıştır.
Sonuç olarak, şikâyet edilen Odatv İzmir Haber Müdürü Gamze İşler hakkında Basın
Meslek İlkeleri’nin 3, 6, 12 ve 16’ncımaddelerini ihlalden OY BİRLİĞİ ile ‘KINAMA’
kararı verilmiştir.