BKYK KARARI 2023-29

BASIN KONSEYİ, GAZETECİ METİN ENGİN HAKKINDAKİ
ŞİKÂYETTE ‘UYARI’ KARARI VERDİ

YÜKSEK KURUL KARARI 

DOSYA NO              : 2023- 29
KARAR TARİHİ : 20.09.2023
ŞİKÂYET EDEN     : Savaş GÜNEY
ŞİKÂYET EDİLEN :  Metin ENGİN (Haber 282 internet sitesi Sahibi ve GYY)
ŞİKAYET KONUSU : TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde yayınlanan HABER 282 internet
haber sitesi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Engin’in, CHP Ergene İlçe
Kongresinin yapıldığı 13.08.2023 tarihinde sosyal medya hesabından “CHP içindeki
saldırgan sapkınlar ödüllendiriliyor mu?” başlığı ile haber paylaşım yaparak, Basın
Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiği iddiasıyla şikâyette bulunulmuştur.
Şikâyetçi Savaş Güney, Basın Konseyi’ne 23.08.2023 tarihinde yaptığı başvuruda,
söz konusu haberde kendisine iftira atıldığını ve hakaret edilip aşağılandığını iddia
etmiştir. Başvuruda şu ifadeler yer almıştır:
“Haber 282 adlı yayın kuruluşunun sahibi gazeteci Metin Engin, mesleğini benimle
olan kişisel husumetine alet etmiştir. 13.08.2023 tarihli sosyal medya hesabından
yayınladığı haberde, ismimi ve soy ismimi belirterek şahsıma sapık, tacizci iftiraları
atmış, beni ve ailemi küçük düşürücü ve rencide edici ifadelerde bulunmuştur.
Gazeteci kimliğini kullanarak iftiraya yönelik haberler yayınlayan Metin Engin
hakkında Basın Meslek İlkeleri’ni ihlalden gereken yaptırımın uygulanmasını talep
ediyorum.”
UZLAŞMA ÖNERİSİ        :
Şikâyet başvurusu, şikâyet edilen Haber 282 internet haber sitesi Sahibi ve Genel
Yayın Yönetmeni Metin Engin’e 24.08.2023 tarihinde PTT ile gönderilmiş ve ‘alındı’
belgeleri gelmiştir. 
Şikâyet edilen süresinde verdiği yanıtta, başvurudaki iddiaların tümünü reddetmiştir.
Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI    :
Şikâyet edilen Metin Engin’in, Basın Konseyi’ne 29.08.2023 tarihinde gönderdiği
yazılı yanıt şöyledir:
“CHP ilçe kongresi ile ilgili yaptığımız haber ile ilgili Savaş Güney’in hakkımızda iddia
ettiği suçlamalarla ilgili savunmamızdır.
 

Savaş Güney,13.12.2022 tarihinde hiçbir gerekçe yokken şahsıma saldırıda
bulunmuş, bu haber tüm ulusal medyada yer bulmuştur. Saldırgan olarak
nitelendirmemizin nedeni bundan ibarettir.
CHP içerisinde gazetecilere saldıranların ödüllendirilmesine tepkimizdir.
Sapkın dememizin sebebi de Twitter hesabından kadınlara hoşnutsuz yorumlar
atması sebebi ile böyle kişilerin ödüllendirilmesini istemememizdir.”
Şikâyet edilen, başvurusuna şikâyetçinin 13.12.2022 tarihinde Ergene’de bir gazete
bürosunda kendisine saldırdığına ilişkin ulusal basında (Sabah gazetesi) çakın haberi
ve şikâyetçinin sosyal medyada bir kadının cinsel içerikli paylaşımına yaptığı
yorumun görsellerini de eklemiştir.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     :
Şikâyete konu “CHP içindeki saldırgan sapkınlar ödüllendiriliyor mu?” başlıklı haberi,
şikâyet edilen gazeteci Metin Engin, sahibi olduğu Haber 282 internet sitesine
koymayıp, sadece kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşmıştır.
Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun, gazetecilerin sosyal medya paylaşımlarının basit
bir paylaşım olmadığı, haber niteliği taşıyan ilk elden alınan bilgi olarak algılandığı ve
takipçilerinin fazla olduğu gerekçeleriyle, ‘haber’ içerikli olması koşuluyla Basın
Meslek İlkeleri’ne tâbi tutulması yönünde ilke kararı vardır. Şikâyet edilen paylaşım
da ‘haber’ içeriklidir. Şikâyet edilenin yanıtında “CHP ilçe kongresi ile ilgili yaptığımız
haber” diyerek, paylaşımın haber olduğu kendisi tarafından da kabul edilmiştir.
Bu durumda Basın Meslek İlkeleri denetimine tabi tutulması gerektiğinde herhangi bir
tereddüt bulunmayan “CHP içindeki saldırgan sapkınlar ödüllendiriliyor mu?” başlıklı
paylaşım şöyledir:
“Daha önce Ergene’de bir gazete ofisinde bize saldırı gerçekleştire CHP ilçe
yöneticisi Savaş Güney, bugün gerçekleştirilen kongre sonucu CHP Ergene İlçe
Başkanı seçilen Ramadan Duran’ın il delege listesinde yer aldı.
Gazetecilere karşı düşmanca tutum sergileyerek saldıran ve sosyal medyada birden
çok kez kadınlara sözlü tacizde bulunan şahıs, CHP tarafından neden destekleniyor?
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in de sağ kolu gibi görülen Savaş Güney,
böyle bir imajla Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde yer almaya devam ediyor.
Ergene’de bir kısım partili tarafından da sevilmeyen Güney’in partide hala görev
almasının yanı sıra seçim listesinde il delege listesine girmesi tepkilere sebebiyet
verdi. Partili vatandaşlar ‘Böyle sapkın insanların CHP gibi köklü bir partide işi
olmamalı, sapkınlar ödüllendirilmemeli’ ifadelerini kullandı.”
Şikâyetçi, haberde “Sosyal medyada kadınlara sözlü tacizde bulunan” ve “Böyle
sapkın insanlar” ifadeleriyle kendisine sapık ve tacizci iftirası atıldığını; hakarete
uğrayıp, aşağılandığını iddia etmiştir.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde SAPKIN sözcülüğü “1- Doğru yoldan ayrılmış olan. 2-
Sapkıya uğramış olan” anlamındadır. Şikâyet edilenin yanıtına eklediği belgeler
arasında, şikâyetçinin bir kadına yönelik ve haberdeki tanımlamaya uygun sosyal
medya paylaşımları da mevcuttur. Bu yönüyle şikâyete konu haberin/paylaşımın,
eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarında kabul edilmesi gerekir. Ancak, şikâyet edilen

haberin/paylaşımın konusunun bir parti kongresi olduğu dikkate alındığında kurgu ve
üslup açısından sorunludur.
Öncelikle şikâyet edilen gazeteci ile şikâyetçi arasında devam eder bir dava vardır ve
taraflar husumetlidir. Şikâyet edilen gönderdiği yazılı yanıtta da “Savaş Güney,
13.12.2022 tarihinde hiçbir gerekçe yokken şahsıma saldırıda bulunmuş, bu haber
tüm ulusal medyada yer bulmuştur. Saldırgan olarak nitelendirmemizin nedeni
bundan ibarettir” demiştir. Parti kongresinde kimin başkan ve kimlerin yönetime
seçildiğine ilişkin hiçbir bilgiye yer verilmeyen haber, seçilen delegelerdin biri olan
şikâyetçi üzerine kurgulanmıştır. Şikâyet edilen, haberde olayı bağlamından
koparmış; kendi kişisel konusu gündeme getirerek husumetli olduğu şikâyetçiyi
toplum önünde adeta linç etmeyi hedeflemiştir.
Gazetecilik kamusal görevdir. Gazeteci kamu çıkarı söz konusu olmadıkça kendi özel
hayatı ve kişisel çıkarlarını yayın konusu yapıp gündeme getiremez. Gazeteci, sahip
olduğu kamuyu etkileme ve yönlendirme gücünü asla intikam aracı olarak
kullanamaz.
Açıklanan bu nedenlerle şikâyet edilen “CHP içindeki saldırgan sapkınlar
ödüllendiriliyor mu?” başlıklı haber içerikli sosyal medya paylaşımında, Basın Meslek
İlkeleri’nin “Kamusal görev olan gazetecilik ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet
edilemez. Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir”
şeklindeki 3’üncü maddesinin ihlal edildiği kanaatindeyiz. Şikâyet edilen hakkında,
‘UYARI’ kararı verilmesini öneririz.
YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, şikâyet başvurusunu 20.09.2023 tarihindeki toplantıda
görüşmüştür. Genel Sekreterin hazırladığı raporu sunmasının ardından söz alan
üyeler, şikâyet edilen paylaşımın haber içerikli olduğu ve Yüksek Kurul’da daha önce
alınan ilke kararı gereği etik denetime tâbi tutulması teklifini yerinde bulmuştur.
Yüksek Kurul dosyanın müzakeresine geçmiş ve söz alan üyeler Genel Sekreter
raporundaki tespitlerin ve alınması önerilen kararın isabetli ve yerinde olduğunda
görüş birliğine varmıştır. Üyeler, şikâyet edilen paylaşımda/haberde olayın
bağlamından koparıldığını; haberde olması gereken objektiflik ölçütünün ihlal
edildiğini ve kurgu ve üslup yönünden savunulacak bir tarafı olmadığını dile
getirmiştir. Şikâyet edilen gazetecinin yazılı savunmasında şikâyetçiyle husumetli
olduğunu için hedef aldığını açıkça beyan ettiğine dikkati çeken üyeler, haberde
şikayetçiye yönelik kullanılan bazı sözcüklerin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını
aştığını vurgulamıştır.
Yüksek Kurul, şikâyet edilenin gazetecinin kamuoyunu ilgilendirmeyen özel sorununu
gündeme getirerek mesleğini kişisel çıkarlarına alet ettiğini; kamuoyunu etkileme ve
yönlendirme gücünü husumetli olduğu şikâyetçiye karşı intikam amacıyla kullanarak
etik ihlalinde bulunduğunu saptamıştır.
SONUÇ :
Müzakerenin tamamlanmasının ardından oylamaya geçilmiştir. “CHP içindeki
saldırgan sapkınlar ödüllendiriliyor mu?” başlıklı haberde Basın Meslek İlkeleri’nin

“Kamusal görev olan gazetecilik ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.
Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir” şeklindeki 3’üncü
maddesinin ihlal edildiği OY BİRLİĞİ ile saptayan Yüksek Kurul, şikâyet edilen
hakkında yine OY BİRLİĞİ ile ‘UYARI’ kararı almıştır.
Sonuç olarak şikâyet edilen HABER 282 internet haber sitesi Sahibi ve Genel Yayın
Yönetmeni Metin Engin hakkında, Basın Meslek İlkeleri’nin 3’üncü maddesini ihlalden
OY BİRLİĞİ ile ‘UYARI’ kararı verilmiştir.