BKYK KARARI 2023-28

BASIN KONSEYİ, YENİÇAĞ GAZETESİ HAKKINDAKİ BAŞVURUDA
‘ŞİKÂYETİN YERSİZLİĞİ’ KARARI VERDİ
YÜKSEK KURUL KARARI 

DOSYA NO              : 2023 – 28
KARAR TARİHİ : 20.09.2023
ŞİKÂYET EDEN       : İbrahim Ender ORMANCI (ibrahimenderormanci@gmail.com)
ŞİKÂYET EDİLEN : Erdem AVŞAR (yenicaggazetesi.com.tr Sorumlu Müdürü)
ŞİKAYET KONUSU : YENİCAGGAZETESİ.COM.TR internet haber sitesinde
22.07.2023 tarihinde yayınlanan “Menzil’de müritler şeyhlerini havlayarak karşıladı.
Nedeni ortaya çıktı” başlıklı haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği iddiasıyla
şikâyette bulunulmuştur.
Şikâyet eden İbrahim Ender Ormancı, Basın Konseyi’ne 31.07.2023 tarihinde yaptığı
başvuruda, haberin gerçeği yansıtmadığını ve toplumun bir kesiminin rencide eden
ifadelere yer verildiğini savunmuştur. Başvuruda şu ifadelere yer verilmiştir:
“Haberde, inançlarında hür olan bir kesim insanı, toplum gözünde aşağılayıcı, küçük
düşürücü ifadeler kullanılmıştır. İlgili haber ve görüntüler ekte sunulmuştur.
Yeniçağ Gazetesi’nin sorumluları hakkında Basın Meslek İlkelerini ihlal ettikleri
gerekçesiyle gereken yaptırımın uygulanmasını talep ediyorum.”
Başvuruya habere konu olan görüntü kaydının bulunduğu video da eklenmiştir.
UZLAŞMA ÖNERİSİ        : 
Şikâyet başvurusu, şikâyet edilen YENİCAGGAZETESİ.COM.TR Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Erdem Avşar’a PTT aracılığı ile 13.08.2023 tarihinde gönderilmiş ve ‘alındı’
belgeleri gelmiştir. 
Şikâyet edilen başvurudaki iddialara süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında
uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     :
Şikâyet edilen “Menzil’de müritler şeyhlerini havlayarak karşıladı. Nedeni ortaya çıktı”
başlıklı haber YENİCAGGAZETESİ.COM.TR’de 22.07.2023 tarihinde yayınlanmıştır.
Şikayet süresi içinde yapılmıştır.
Haberin spotunda “Taht kavgasının sürdüğü Menzil Cemaati’nde, ölen şeyh
Abdülbaki Erol’un büyük oğlu Muhammed Saki’yi karşılayan müritlerinin ‘havlaması’
sosyal medyada gündem oldu. Büyük tartışmaya neden olan görüntülerin nedeni
ortaya çıktı” ifadelerine yer verilmiştir.

Olayın video görüntülerinin de kullanıldığı haberin metninde, Menzil tarikatında
şeyhlik tartışması sürerken, vefat eden şeyhin büyük oğlu Muhammed Saki
Elhüseyni’nin, camide müritler tarafından tuhaf sesler çıkarılarak karşılandığı
belirtilmiştir. Bunun dikkat çektiği kaydedilen haberde, “Menzil tarikatının ölen lideri
Abdulbaki Elhüseyni’nin büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni, camide havlama
sesleri eşliğinde karşılandı” denilmiştir.
Ayrıca bir televizyon programında konuyu değerlendiren eğitimci yazarın (haberde
adı da verilmektedir), müritlerin çıkardığı seslerin “Ben senin köpeğin olmaya
razıyım, sana hizmet etmeye hazırım” demek olduğunu açıkladığı da haberde yer
almıştır. Aynı yazarın sosyal medya hesabından “Menzil müritlerinin ‘havlama’
videosuna neden şaşırıyorsunuz? Gavs ailesine köle olmak, hizmet etmek ‘farz’ diye
anlattılar yıllarca! Bu saçmalıklara susan Diyanet yönetimine ve İlahiyatçılara yazıklar
olsun” paylaşımında bulunduğu da haberde hatırlatılmıştır.
Şikâyet edilen haber 1 dakika 36 saniyelik bir video görüntüsü üzerine kurgulanmış,
haberle birlikte bu video da yayınlanmıştır. Videodaki görüntülerde Menzil tarikatı
lideri Abdülbaki Erol Elhüseyni’nin vefatı nedeniyle müritlerin Menzil tarikatı
merkezinde toplanması; yeni şeyh adaylarından büyük oğlu Muhammed Saki
Elhüseyni’nin tarikat ileri gelenleriyle birlikte Menzil camisine girerken,
cemaat/müritler tarafından tuhaf sesler çıkartarak karşılanması yer almıştır. Haberde
bu görüntüler anlatılmış ve bir televizyon kanalında konuya ilişkin yapılan
değerlendirmeye yer verilmiştir.
Şikâyet edilen haberde, kamuoyunda laiklik karşıtı faaliyetleri ile bilinen ve devlete
sızdığı tartışmaları yapılan bir tarikatta yaşanan olay konu edilmiştir. Olay gerçektir,
günceldir kamusal ilgi mevcuttur ve haber olarak yayınlanmasında toplum yararı söz
konusudur. Tarikat yöneticilerinin, mensup ve sempatizanların bu olayın medyada
haber olmasından, toplumsal tepkiye neden olacağı endişesi ile hoşnut olmamaları
onların sorunudur.
Şikâyetçinin başvurusunda ileri sürüldüğü gibi Menzil tarikatının toplum nazarında
küçük düşmesine ve tepki görmesine neden olabilecek ifadeler/görüntüler yer almış
olsa da haberde sadece olguya yer verilmiş, yorum yapılmamış ve tamamen görünür
gerçek yansıtılmıştır.
Açıklanan bu nedenlerle şikâyet edilen Menzil’de müritler şeyhlerini havlayarak
karşıladı” başlıklı haberde eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları aşılmamıştır ve
herhangi bir etik ihlali söz konusu değildir. Başvuruyla ilgili ‘ŞİKÂYETİN YERSİZİLĞİ’
kararı alınmasını öneririz.
YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 20.09.2023 tarihinde yaptığı toplantıda şikâyet
başvurusunu görüşmüştür. Genel Sekreterin hazırlanan raporu okumasının ardından
Yüksek Kurul dosyanın müzakeresine geçmiştir.
Söz alan üyeler, Genel Sekreter raporundaki tespitlerin isabetli ve yerinde olduğunu
dile getirmiştir. Haberle birlikte yayınlanan 1 dakika 36 saniyelik videoya sonradan
ses eklenmesi ihtimalini dikkate alan Yüksek Kurul, görüntüleri tekrar izlemiş ve böyle

bir durumun söz konusu olmadığını saptamıştır. Şikâyetçinin de videoya sonradan
ses eklendiğine ilişkin bir iddiası yoktur.
Yüksek Kurul, görüşme sonunda habere konu olayın gerçek ve güncel olduğu ve
haber olarak yayınlanmasında kamusal yarar bulunduğunu hususlarında görüş
birliğine varılmış; eleştirel üslupla yayınlanan haberde görünür gerçeğin yansıtıldığı;
ifade özgürlüğü sınırlarının aşılmadığı ve etik ihlali olmadığında ittifak etmiştir.
SONUÇ :
Müzakerenin tamamlanmasının ardından oylamaya geçen Yüksek Kurul, “Menzil’de
müritler şeyhlerini havlayarak karşıladı. Nedeni ortaya çıktı” başlıklı haberde Basın
Meslek İlkeleri’nin ihlal edilmediğini OY BİRİLĞİ ile saptamış; yine OY BİRLİĞİ ile
‘ŞİKÂYETİN YERSİZLİĞİ’ kararı almıştır.
Sonuç olarak şikâyet edilen YENİÇAGGAZETESİ.COM.TR Sorumlu Müdürü Erdem
Avşar hakkındaki başvuruda OY BİRİLĞİ ile ‘ŞİKÂETİN YERSİZLİĞİ’ kararı verilmiştir