BKYK KARARI 2023-19

BASIN KONSEYİ, AYDINLIK GAZETESİ HAKKINDAKİ BAŞVURUDA ‘ŞİKÂYETİN YERSİZLİĞİ’ KARARI VERDİ

YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                  : 2023 – 19

KARAR TARİHİ : 12.04.2023

ŞİKÂYET EDEN           : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetimi
Konur Sokak 4/3 YENİŞEHİR / ANKARA

VEKİLİ  :  Av. Gökçe BOLAT
Konur Sokak 4/3 YENİŞEHİR / ANKARA

ŞİKAYET EDİLEN : Mustafa İlker YÜCEL (Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni)
İstiklal Caddesi Deva Çıkmazı No: 3/3 BEYOĞLU / İSTANBULŞİKAYET KONUSU       :

AYDINLIK gazetesinde 25.02.2023 tarihinde yayınlanan “PKK’nın yayın organına ödül vermişlerdi. Mimarlar Odası yöneticilerine hapis” başlıklı haberlerde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği iddiasıyla şikâyette bulunulmuştur.

Şikâyetçi olan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve yöneticilerinin vekili Av. Gökçe Bolat, Basın Konseyi’ne 16.03.2023 tarihinde yaptığı başvuruda, söz konusu haberin kapsamlı bir itibarsızlaştırma çabasının ürünü olduğunu ve müvekkillerinin asılsız iddialarla hedef gösterildiğini savunmuştur. Başvuruda özetle şu ifadelere yer verilmiştir:

Şikâyet edilen yayın kuruluşu bilinçli şekilde müvekkiller hakkında olumsuz algı oluşturmayı hedeflemiştir. Haber verme amacı taşımayan ‘PKK’ya ödül vermişlerdi’ gibi iftira içeren asılsız ifadelere yer verilmiştir.”

Başvuruda, şikâyet edilenler hakkında Basın Meslek İlkelerinin 3, 4, 6 ve 13’üncü maddelerini ihlalden karar alınması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ

Şikâyet başvurusu, şikâyet edilen Aydınlık gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel’e PTT ile gönderilmiş ve posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.

Şikâyet edilen vekili Av. İbrahim Erdoğan, 27.03.2023 tarihinde gönderdiği 5 sayfalık yanıtta başvurudaki tüm iddiaları reddetmiştir. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI

Şikâyet edilen yanıtında, şikâyetçilerin Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ve 4’ünün terör örgütü propagandası suçundan ceza almalarıyla neticelenen davada, JİN TV’nin PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespiti yapıldığını vurgulamıştır. Mimarlar Odası’nın ödüllendirdiği JİN TV çalışanı Güler Yıldız Bastion’un, PKK/KCK ilişkili faaliyetlerine de dava dosyasındaki belgelerden örnekler verilmiştir. Basın Konseyi’nin benzer durumdaki şikâyetlere daha önce verdiği kararlar ve Yargıtay içtihatlarından da söz edilen yanıtta özetle şu ifadeler yer almıştır:

Yapılan habercilik faaliyeti müvekkil gazetenin görevi olduğu kadar, hak ve yetkileri dahilinde olan bir faaliyettir. Haberin ‘PKK’nın yayın organına ödül vermişlerdi. Mimarlar Odası yöneticilerine hapis’ şeklinde çarpıcı bir başlıkla verilmiş olması ve başlığın somut gerçekle örtüşmesi bir yana, aynı zamanda gazeteciliğin vazgeçilmez gereklerinden olup bu yönde verilmiş sayısız Yargıtay kararları mevcuttur.

Şikâyet konusu haberde savcılığın iddianamedeki iddiaları ile birlikte sanıkların yargılanmaları sırasında yaptıkları savunmalara da yer verilmiştir. Habercilik kurallarına ve hukuka uygun hareket edilmiştir.

Aydınlık gazetesi, Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticisi konumundaki kişilerin, ceza davasına konu edilmiş ve mahkumiyetle sonuçlanmış bir faaliyetleri hakkında haber verme hakkını, aydınlatıcı değerlendirme yapma hak ve yetkisini görünür gerçekliğe uygun bir şekilde kullanmıştır.”

GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     :

Şikâyete konusu “PKK’nın yayın organına ödül vermişlerdi. Mimarlar Odası yöneticilerine hapis” başlıklı haber Aydınlık gazetesinde 25.02.2023 tarihinde yayınlanmıştır.

Habere konu olan Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticilerinin toplu fotoğrafının da kullanıldığı haberde “PKK/KCK terör örgütünün yayın organı JİN TV’ye ödül verilmesi nedeniyle, Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticilerinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın da bulunduğu 4 sanık hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 8’er ay hapis cezası verdi” spotu kullanılmıştır. Haber metninde ise şikâyetçilerin yargılandığı Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir gün önce yapılan duruşmadaki savunmaları ve haklarında verilen kararlar ayrıntılarıyla yer almıştır. Dava iddianamesinin özeti de haberde ‘Savcılığın İddianamesi’ başlığı ile kutu içinde sunulmuştur.

Haberin konusu, Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticilerinin, terör örgütü çizgisinde yayın yapan televizyon kanalının yapımcısına ödül verilmesi nedeniyle yargılandıkları davada ceza almalarıdır. Haberde gerçeklik, güncellik ve kamusal ilgi koşulları mevcuttur. Haber metni objektiflik ölçütüne uygun üslup ve kurguyla kaleme alınmıştır. Başlık ve spotta “PKK’nın yayın organına ödül vermişlerdi” ifadesi, gerçeği bozmadan ilgi çekmek ve haberi çarpıcı başlıkla haberi okunur kılmak amacıyla kullanılmıştır; gazetecilik mesleğinin gereğidir. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu Mimarlar Odası yöneticisi olan şikâyetçiler için bu ifade elbette ağır ve sarsıcı olabilir. Ancak şikâyetçiler, PKK ile iltisaklı bir televizyon kanalı çalışanına ödül verilmesi nedeniyle, hükmün açıklanması geri bırakılmış olsa da ‘terör örgütü propagandası’ suçundan ceza almıştır.

Şikâyet edilen haberde yargı kararı objektiflik ölçütüne uygun anlatılırken, gerekçesinin ‘terör örgütü propagandası’ olduğu vurgulanmıştır. Haberde eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları aşılmamış ve etik ihlali yapılmamıştır. Şikâyetçilerin, kendi eylemlerinin neden olduğu bu durum karşısında, ağır ve sarsıcı eleştirilere katlanmaları gerekir.

Açıklanan bu nedenlerle şikâyet edilen “PKK’nın yayın organına ödül vermişlerdi. Mimarlar Odası yöneticilerine hapis” başlıklı haberlerde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edilmediği kanaatindeyiz. Şikâyet edilen hakkında “ŞİKÂYETİN YERSİZLİĞİ’ kararı alınmasını öneririz

YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ :

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, şikâyet başvurusunu 12.04.2023 tarihinde yaptığı toplantısında görüşmüştür. Genel Sekreterlik raporunun sunumunun ardından dosyanın müzakeresine geçilmiştir.

Yüksek Kurulda söz alan üyeler, rapordaki tespitlere katıldıklarını dile getirmiş; şikâyet konusu haberin, objektiflik ölçütüne uygun olduğu ve görünür gerçeği yansıttığında görüş birliğine varmıştır. Şikâyet edilenin, yargıda mahkumiyetle sonuçlanan davayla ilgili haber verme hakkını kullanarak gazetecilik görevini yerine getirdiğini belirten üyeler, haberde her herhangi bir etik ihlali yapılmadığında ittifak etmiştir.

SONUÇ :

Müzakerenin tamamlanmasının ardından oylamaya geçen Yüksek Kurul, şikâyet edilen haberde Basın Meslek İlkeleri ihlalinin söz konusu olmadığını OY BİRLİĞİ ile satmamış ve yine OY BİRLİĞİ ile “ŞİKÂYETİN YERSİZİLĞİ” kararı almıştır.

Sonuç olarak şikâyet edilen Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel hakkında OY BİRLİĞİ ile “ŞİKÂYETİN YERSİZLİĞİ” kararı verilmiştir.