BKYK KARARI 2023-15

BASIN KONSEYİ, YENİ AKİT GAZETESİ HAKKINDAKİ ŞİKÂYETTE ‘UYARI’ KARARI VERDİ

YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                  : 2023 – 15

KARAR TARİHİ : 12.04.2023

ŞİKÂYET EDEN           : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetimi
Konur Sokak 4/3 YENİŞEHİR / ANKARA

VEKİLİ  :  Av. Gökçe BOLAT
Konur Sokak 4/3 YENİŞEHİR / ANKARA

ŞİKAYET EDİLEN : Halil KIŞLACIK (Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Müdürü)
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:65/3 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL

ŞİKAYET KONUSU       :

YENİ AKİT gazetesinde 25.02.2023 tarihlerinde yayınlanan “Terör sevici TMMOB militanlarına hapis” başlıklı haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği iddiasıyla şikâyette bulunulmuştur.

Şikâyetçi olan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve yöneticilerinin vekili Av. Gökçe Bolat tarafından 16.03.2023 tarihinde Basın Konseyi’ne yapılan başvuruda, söz konusu haberde müvekkillerine hakaret edildiğini; asılsız iddialarla hedef gösterildiklerini iddia etmiştir. Başvuruda şu ifadeler yer almıştır:

Şikâyet edilen gazete haber verme amacıyla hareket etmemiştir. ‘Terör sevici TMMOB militanlarına hapis’ ifadeleriyle müvekkillere iftira atılmış ve hedef gösterilmiştir.”

Başvuruda, şikâyet edilen hakkında Basın Meslek İlkelerinin 3, 4, 6 ve 13’üncü maddelerini ihlalden karar alınması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ

Şikâyet başvurusu, şikâyet edilen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Müdürü Halil Kışlacık’a PTT ile gönderilmiş ve posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.

Şikâyet edilen, başvurudaki iddialara süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     :

Şikâyet edilen haber, Yeni Akit gazetesinde 25.02.2023 tarihinde “Terör sevici TMMOB militanlarına hapis” başlığı ile yayınlanmıştır.

Haber metninde Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticilerinin, terör örgütü PKK’nın yurt dışından yayın yapan JİN TV muhabirine ödül verilmesi nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçlamasıyla yargılandıkları davada karar verildiği anlatılmıştır. Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve 3 yönetim kurulu üyesine 1 yıl 8’er ay hapis cezası verilerek bu cezaların ertelendiği; 2 yönetim kurulu üyesinin beraat ettiği; 1 yönetim kurulu üyesi için de karar alınmasına gerek olmadığı belirtilmiştir.

Habere konu olan yargı kararı, haberin yayınlanmasından bir gün önce verilmiştir. Haber gerçektir, günceldir ve yayınlanmasında kamusal ilgi ve yarar söz konusudur. Haber metni objektiflik ölçütüne uygun olmakla birlikte, başlıkta şikâyetçilere yönelik ‘Terör sevici’ ifadesinin kullanılması sorunludur.

Şikâyetçilerin yöneticisi olduğu Mimarlar Odası Ankara Şubesi her yıl çeşitli dallarda basın ödülü vermektedir. 2021 yılı basın ödüllerinde birçok kişiyle birlikte JİN TV muhabirine ödül verilmesi nedeniyle şikâyetçilerin yargılanmalarından çıkarım yaparak ‘Terör sevici’ ifadesi kullanılması, haber verme amacının aşılmasıdır. Kamusal görevde bulunan şikâyetçiler ‘Terörist sevici” ilan edilerek, mesleki kariyerleri ve toplumdaki saygınlıkları hedef alınmış, iftiraya ve hakarete maruz bırakılmıştır.

Açıklanan bu nedenlerle şikâyet edilen “Terör sevici TMMOB militanlarına hapis” başlıklı haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesinin ihlal edildiği kanaatindeyiz. Şikâyet edilen hakkında ‘UYARI’ kararı alınmasını öneririz.

YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ :

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 12.04.2023 tarihinde yaptığı toplantıda, şikâyet başvurusunu görüşmüştür. Genel Sekreterlik raporunun sunumunun ardından dosyanın müzakeresine geçen Yüksek Kurulda söz alan üyeler, şikâyet edilen haberde etik ihlali olup olmadığı konusunda farklı görüş savunmuştur.

Etik ihlale yapıldığı görüşündeki üyeler, rapordaki tespitlerin isabetli ve alınması önerilen ‘uyarı’ kararın yerinde olduğunu söylemiştir. Üyeler, şikâyet edilen haberde şikâyetçilerin yargılandığı davanın konu edildiğini; haber metni düzgün olmakla birlikte başlıktaki ifadelerin sorun olduğunu savunmuştur. Mahkemenin verdiği karardan çıkarım yapılarak ‘Terör sevici’ ve ‘militan’ ifadeleriyle başlık atıldığına dikkat çeken üyeler, objektiflik ölçütünün göz ardı edilmesi ve haber verme sınırlarının aşılmasıyla etik ihlalinde bulunulduğu görüşünde birleşmiştir.

Şikâyet edilen haberde etik ihlali olmadığı görüşündeki üyeler ise metinde objektiflik ölçütünün gözetildiğini, başlıkta ise şikâyetçiler hakkında verilen karara uygun yorum yapıldığını savunmuştur. Habere dikkat çekmek ve okunurluğunu sağlamak amacıyla kullanılan başlığın eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarında olduğunu söyleyen bu üyeler, ‘şikâyetin yersizliği’ kararı alınmasını önermiştir.

SONUÇ :

Müzakerenin tamamlanmasının ardından oylamaya geçilmiştir. Yüksek Kurul, şikâyet edilen haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesinin ihlal edildiğini OY ÇOKLUĞU ile saptamış; yine OY ÇOKLUĞU ile ‘UYARI’ kararı almıştır.

Sonuç olarak şikâyet edilen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Müdürü Halil Kışlacık hakkında, Basın Meslek İlkeleri’nin 4’üncü maddelerini ihlalden OY ÇOKLUĞU ile ‘UYARI’ yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir.