BKYK KARARI 2023-09

BASIN KONSEYİ, ARPAKMEDYA.COM İNTERNET SİTESİ
HAKKINDAKİ ŞİKÂYETTE ‘UYARI’ KARARI VERDİ
YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                  : 2023 – 09
KARAR TARİHİ : 08.02.2023
ŞİKÂYET EDEN          : Mahmut TANAL (CHP İstanbul Milletvekili)
Halkla İlişkiler Binası 4. Kat 3 Nolu Banko F 424 TBMM / ANKARA
ŞİKÂYET EDİLEN :  Ekrem ARPAK (arpakmedya.com Genel Yayın Yönetmeni)
ŞİKAYET KONUSU    :
ARPAKMEDYA.COM internet haber sitesinde 15.02.2023 tarihinde yayınlanan
“Gülecek Ne Var Tanal Efendi” başlıklı haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği
iddiasıyla şikâyette bulunmuştur.
Şikâyetçi olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Basın Konseyi’ne 16.02.2023
tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunda, haberde bir başkasının gülerken çekilen
fotoğrafı kullanılarak kendisine iftira atıldığı ileri sürmüştür. Kahramanmaraş merkezli
depremin meydana geldiği gün bölgeye ilk ulaşan milletvekili olduğunu, Şanlıurfa ve
Adıyaman’da kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldığını, kriz yönetimi için yol
gösterici olduğunu belirten şikâyetçi, başvurusunda özetle şu ifadelere yer vermiştir:
“Arpak Medya adlı haber sitesinden ‘CHP İstanbul Milletvekili olmasına rağmen
neredeyse tüm mesaisini Şanlıurfa yerel yönetimine iftira atmakla harcayan Mahmut
Tanal’ın samimiyetsizliğini bu kez fotoğraf kareleri ortaya çıkardı. Tanal kısa sürede
kahkaha attığı fotoğraf kareleri ile alay konusu oldu’ şeklinde haber yapılmıştır. Söz
konusu haberde, bana ait olmayan fotoğraf, maksatlı olarak bana aitmiş gibi
yansıtılarak, kamuoyunda yanlış algı yaratılmış; kişilik haklarıma, şeref ve
saygınlığıma yönelik saldırı gerçekleştirilmiştir.
Şahsıma ait olmayan fotoğraf; kapak fotoğrafı, ana görsel yapılarak oluşturulan
paylaşım, yalnızca söz konusu haber sitesinden yapılmamış, Twitter ve Facebook
hesaplarından da paylaşılmıştır. Yargı yoluna başvuracağımı, duyurmam üzerine
Arpak Medya haber sitesindeki bana ait olmayan fotoğrafın, saat 22.25’te
değiştirildiğini fark ettim. Ancak, Twitter ve Facebook hesaplarındaki bana ait
olmayan fotoğraf ve şahsımı hedef alan ‘Gülecek ne var Tanal efendi!’ yazısı ise
aynen muhafaza edilmiştir. Haber sitesinin ön belleğinde de bana ait olmayan
fotoğraf muhafaza edilmektedir.”
Şikâyetçi, fotoğraf hilesiyle kendisinin siyasi ve insani duruşu konusunda
kamuoyunun yanıltıldığını, itibar suikastı yapılarak küçük düşürülüp hedef
gösterildiğini savunmuş ve şikâyet edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 3, 4, 6,
12 ve 13’üncü maddelerini ihlalden karar alınmasını talep etmiştir.
UZLAŞMA ÖNERİSİ        : 

Şikâyet edilen internet haber sitesinin künyesinde posta adresi ve irtibat telefonu
bulunmadığı için başvuruyla ilgili bildirim e-mail ile gönderilmiş; adres bildirmeleri
halinde ilgili evrakın PTT ile de gönderileceği iletilmiştir.
Şikâyet edilen herhangi bir dönüş sağlamadığı gibi, başvurudaki iddialara süresinde
yanıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     : 
Şikâyet edilen haber ARPAKMERYA.COM internet haber sitesinde 15.02.2023
tarihinde “Gülecek Ne Var Tanal Efendi” baylığı ile yayınlanmıştır. “CHP İstanbul
milletvekili olmasına rağmen tüm mesaisini Şanlıurfa yerel yönetimine iftira atmakla
harcayan Mahmut Tanal’ın samimiyetsizliğini bu kez fotoğraf kareleri ortaya çıkardı”
spotu kullanılan haberde, 5’i şikâyetçinin deprem bölgesinde inceleme ve çalışma
yapan CHP heyeti ve partililerle çekilen grup fotoğrafı olmak üzere 17 fotoğraf
kullanılmıştır.
Haberin manşetinde enkaz önünde iki kişi sohbet ederken birin güldüğünü gösteren
fotoğraf yayınlanmış, gülen kişinin şikâyetçi Mahmut Tanal olduğu ileri sürülmüştür.
Altına da “Kısa süre önce bir depremzedenin teşekkür ve sevgi dolu gülüşüne aynı
samimiyetle cevap veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a, sosyal
medya üzerinden adeta linç kampanyası başlatan Mahmut Tanal’ın, aynı zaman ve
bölgede partili arkadaşlarıyla kahkaha attıkları fotoğraf kareleri sosyal medyaya
düştü” ifadeleri yazılmıştır.
Şikâyetçi Mahmut Tanal’ın, bir süredir Şanlıurfa’daki yerel yönetimlere yönelik
karalama kampanyası yürüttüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için
Ankara ve İstanbul’da kulis yaptığı ileri sürülen haberde, AKP’li Belediye Başkanı
Mehmet Canpolat’ın çok başarılı olduğu anlatılmış, depremzedelere yardım
dağıtırken ve onlarla sohbet ederken çekilen birçok fotoğraflarına yer verilmiştir.
Şikâyet edilenin sosyal medya hesaplarından da yayınlanan haberde, CHP heyetinin
fotoğrafının altına “Kavurma keyfi sonrası güldüklerinin resmidir” yazılmış;
şikâyetçinin deprem bölgesinde bulunmasına “Milyonlarca insanın acıları üzerinden
siyaset yapmaktan imtina etmeyen Mahmut Tanal” denilerek tepki gösterilmiştir.
Haber tamamen şikâyetçi ile CHP heyetinin depremde hayatlarını kaybeden on
binlerce insanın acıları üzerinden siyaset yapmak ve siyaset devşirmek amacıyla
deprem bölgesine bulundukları gülüp eğlendikleri; buna karşın AKP’li yerel
yöneticilerin büyük maddi ve manevi destek sağlayıp depremzedelerin yaralarını
sardığı algısı oluşturmak üzere kurgulanmıştır. Manşette yayınlanan fotoğrafa atıfta
bulunularak da “İşte Mehmet Canpolat’a gülmek üzerinden linç kampanyası başlatan
Mahmut Tanal’ın deprem bölgesi ve acıların ortasında güldüğü, keyfinin yerinde
olduğu ve siyasi çalışma yaptığının belgesi” ifadelerine yer verilmiştir.
Şikâyetçi tanınan bir siyasetçidir ve kamuoyunca yakından takip edilen kişidir.
Yaptıklarını beğenip destekleyeler olduğu gibi, karşı çıkıp eleştirenlerin olması da
doğaldır. Siyasetçiler ağır ve sarsıcı eleştirilere normal bireylerden daha fazla
katlanmak durumunda olsalar da şikâyetçinin, binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve
sinirlerin gergin olduğu deprem bölgesinde kendisine ait olmayan bir fotoğraf
üzerinden suçlanmaya ve hedef gösterilmeye katlanması beklenemez.

Şikâyet edilen eğer kasıtlı değilse de araştırıp soruşturmadan yanlış fotoğraf
kullanarak maddi hata yapmıştır. Bununla da kalmayıp “Gülecek Ne Var Tanal
Efendi” başlığını attığı haberde şikâyetçi için “Enkaz önünde kahkaha atıyor”; onun
da aralarında bulunduğu CHP heyeti için “Kavurma keyfi sonrası güldüklerinin
resmidir” ifadelerine yer vererek, haber verme amacıyla hareket etmediğini ortaya
koymuş; eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak etik ihlalinde bulunmuştur.
Açıklanan bu nedenlerle şikâyet edilen haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kamusal
bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.
Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir” başlıklı 3’üncü;
“Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya
iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” yeklindeki 4’ncü maddelerinin ihlal
edildiği kanaatindeyiz. Şikâyet edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 3 ve 4’üncü
maddelerini ihlalden “KINAMA” kararı alınmasını öneririz.
YÜKSEK KURULUN DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu başvuruyu 15.03.2023 tarihinde yaptığı toplantıda
görüşmüştür. Genel Sekreterin hazırladığı raporu sunmasının ardından dosyanın
müzakeresine geçilmiştir.
Söz alan üyeler, şikâyet konusu haberde etik ihlali yapıldığına ilişkin raporundaki
tespitlerin isabetli olduğunda görüş birliğine varmıştır. Şikâyetçinin deprem
bölgesindeki faaliyetlerinin eleştirilmesinde sorun olmadığını belirten üyeler, haberde
kendisine ait olmayan bir fotoğraf kullanılıp “Gülecek ne var Tanal efendi” başlığı
atılarak hedef alınmasının sorumlu gazetecilik olmadığını dile getirmiştir. Üyeler,
milletvekili ve tanınan siyasetçi olan şikâyetçinin ağır ve sarsıcı eleştirilere katlanmak
yükümlülüğü bulunduğunu, ancak deprem bölgesinde kahkaha attığı iftirasıyla hedef
gösterilmesinin açık etik ihlali olduğunu savunmuştur.
Haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin 3 ve 4’üncü maddelerinin ihlal edildiğinde ittifak
sağlayan Yüksek Kurul, bazı üyelerin önerisiyle 12’nci maddenin ihlal edilip
edilmediğini de tartışmıştır. Çoğunluk, 12’nci madde ihlalinin olmadığı yönünde görüş
bildirmiştir.
Şikâyet edilen hakkında, raporda ‘kınama’ kararı alınması önerisinin isabetsiz olduğu
ve ‘uyarı’ kararının yeterli olacağı yönünde üyeler görüş birliğine varmıştır.
SONUÇ :
Müzakerenin tamamlanmasının ardından oylamaya geçmiştir. Yüksek Kurul, şikâyet
edilen haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka
aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri
öğrenme hakkını gözetir” başlıklı 3’üncü;
“Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya
iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” yeklindeki 4’ncü maddelerinin ihlal
edildiğini OY BİRLİĞİ ile saptamıştır. Yüksek Kurul şikâyet edilen hakkında OY
BİRLİĞİ ile ‘UYARI’ kararı almıştır.
Sonuç olarak, şikâyet edilen ARPAKMEDYA.COM internet haber sitesinin Genel
Yayın Yönetmeni Ekrem Arpak hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 3 ve 4’üncü

maddelerini ihlalden OY BİRLİĞİ ile ‘UYARI’ yaptırımı uygulanmasına karar
verilmiştir.