BKYK KARARI 2023-08

BASIN KONSEYİ, AKASYAM HABER.COM HAKKINDAKİ
ŞİKÂYETTE ‘UYARI’ KARARI VERDİ

YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                  : 2023 – 08
KARAR TARİHİ : 08.02.2023
ŞİKÂYET EDEN          : Prof. Dr. Hasan ULUSOY(OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi)
Küçükkolpınar Mahallesi 242 Sokak No: 28/ 46 ATAKUM / SAMSUN
VEKİLİ           :  Av. Gamze ÇELİKKOL
Halil Rıfat Paşa Mahallesi Teoman Sokak No: 2 ŞİŞLİ / İSTANBUL
ŞİKÂYET EDİLEN :  Recep YAZGAN (akasyamaber.com Yayın Yönetmeni)
Ulugazi Mahallesi Bağdat Caddesi Aktürk İşhanı No: 15/5 İLKADIM / SAMSUN
ŞİKAYET KONUSU    :
AKASYAM.COM internet haber sitesinde 24.01.2023 tarihinde yayınlanan “OMÜ Tıp
Fakültesi’nin Ağzı Bozuk Terbiyesiz Doktoru” ve 28.01.2023 tarihinde “Hani Sözünün
arkasındaydın” başlıklı haberlerde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği iddiasıyla
şikâyette bulunulmuştur
Şikâyetçi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Hasan Ulusoy’un vekili Av. Gamze Çelikkol, Basın Konseyi’ne 01.02.2023 tarihinde
yaptığı başvuruda, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını; “OMÜ Tıp
Fakültesi’nin Ağzı Bozuk Terbiyesiz Doktoru”, “Dr. Hasan Ulusoy’un ağzı bozuk,
terbiyesizce gevşek hareketleri”, “İpini kopartarak her fırsatta meslektaşlarına ‘o..
çocuğu’ diyen profesör, sözde doktor Hasan Ulusoy” ifadeleriyle iftira atılıp hakaret
edildiğini ileri sürmüştür.
Yargıya başvurarak habere erişim engeli kararı aldırdıklarını, ancak şikâyet edilenin
bunu uygulamadığı ileri sürülen şikâyet dilekçesinde özetle şu ifadelere yer
verilmiştir:
“Haber içeriği, gerçeği yansıtmamakta olup müvekkil hakkında idare, hastane ve
üniversite çalışanları, hastalar ve kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturulmaya
çalışılmakta bu yapılırken yanlış bilgi verilmekte ve müvekkile hakaret edilmektedir.
Müvekkil hakkında haberlerde yer verilenler baştan aşağı yalandır, iftiradır.
Haberlerde müvekkilin kişilik haklarına saldırılmaktadır. Bu haber sitesi bunu sürekli
hale getirmiştir.
Bu haberlerde müvekkil hedef gösterilmekte ve hastaları nezdinde küçük
düşürülmektedir. Bu haberlerin doğru olduğunu zannedenler müvekkile hakaret
etmeye cesaret bulmuşlardır.”
Başvuruda, şikâyet edilen internet sitesinin sorumluları hakkında Basın Meslek
İlkeleri’nin 4, 6 ve 13’üncü maddelerini ihlalden karar alınması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ        : 
Şikâyet başvurusu, 04.02.2023 tarihinde şikâyet edilen AKASYAM.COM internet
haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Recep Yazgan’a, PTT aracılığı ile gönderilmiştir.
Şikâyet edilen verdiği yazılı yanıtta, başvuruda şikayetçinin iddialarını reddetmiş ve
taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI      : 
Şikâyet edilen gönderdiği yazılı yanıtta, kendilerine gelen ihbar üzerine şikâyetçi Prof.
Dr. Hasan Ulusoy’un 216 kişinin bulunduğu ‘OMÜ Genç Akademisyenler ‘ WhatsApp
grubunda yaptığı paylaşımların haberleştirildiğini savunmuştur.
Şikâyetçinin, kadın akademisyenlerin de olduğunu WhatsApp grubunda “O.
çocuğunun biri üniversitemiz hakkında yalan haberler yaptırıyor” paylaşımında
bulunduğunu savunan şikâyet edilen, bunu haberleştirdiğini belirtmiştir. Yargıya
başvurup habere erişim engeli kararı aldıran şikâyetçinin bu kez aynı grupta “Benim
hakkımda aşağıdaki haberi yapana, ‘O. çocuğu…’ dedim ve sözümün arkasındayım,
Evet benim beynim bu aralar böyle çalışıyor. O. çocuğunun biri üniversitemiz
hakkında yalan haberler yaptırıyor” paylaşımı yapınca ikinci haberi yayınladığını
belirten şikayet edilen savunmasında şu ifadelere yer vermiştir:
“Üslup sıkıntısı olan birisinin doktorluk mesleğini de layıkıyla yerine getiremeyeceğini,
adı geçenin aralarında bayanların da bulunduğu grupta bu ve benzeri cümleler
kurmasına göz yumulursa, benzer ifadeleri toplum içerisinde de kullanmanın
sakıncasının farkına varamayacağını düşünerek haberi yapmanın toplumu
ilgilendiren bir yanı olduğunu düşündüm.
Meslektaşlarına, ‘O. çocuğu…’ şeklinde hitap eden bir doktorun psikolojik problemleri
olduğuna inandığım için yapmış olduğum haberin, kendisine çeki düzen vermesi
bakımından faydalı olabileceğini de düşünüyorum. Adı geçenin doktor olması, ‘O.
çocuğu…’ ifadesini kullandığı kişilerin arasında haber kaynağıyla birlikte haberi
yapanın da yer alması bakımından bu haberi yapmanın gerekli olduğuna inanıyorum.
Adı geçen sözünün arkasındaysa, haberimize de bir itirazının olmaması gerekirdi.
Hem kullandığı dilin arkasında duracak ve hem de bunun ifşa olmasını istemeyecek.
Böyle bir haber ihbar geldiğinde delilleriyle birlikte haberleştirmemek, kayıtsız kalmak
hem Hipokrat, hem insanlık ve hem de medya ahlakı bakımından sorunlu olurdu.”
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     : 
Şikâyet edilen “OMÜ Tıp Fakültesi’nin Ağzı Bozuk Terbiyesiz Doktoru” başlıklı haber
24.01.2023 tarihinde; “Hani Sözünün arkasındaydın” başlıklı haber ise 28.01.2023
tarihinde yayınlanmıştır.
Her iki haber, şikâyetçinin 30.12.2022 tarihinde yayınladığı “OMÜ’nün Torpilli
Profesör Atamasına YÖK’ten Gelen Cevap” başlıklı haber nedeniyle ‘OMÜ Genç
Akademisyenler’ adlı WhatsApp grubunda yaptığı paylaşımlar konu edilmiştir. Bu
haberde adı rumuzlu verilen şikâyetçinin, Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Ana Bilim
Dalında görev yaparken, uzmanlığı olmadığı İç Hastalıkları Ana Bilim Dalına

atanmasının CİMER’e şikâyet edildiği ve YÖK’ün yönetmeliği hatırlatarak talebin
üniversite rektörlüğü tarafından değerlendirilmesi gerektiği yanıtını verdiği yazılmıştır.
Şikâyete konu “OMÜ Tıp Fakültesi’nin Ağzı Bozuk Terbiyesiz Doktoru” başlıklı
haber,“Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları öğretim üyesi Dr.
Hasan Ulusoy, ,OMÜ Genç Akademisyenler WhatsApp grubunda ‘o çocuğu..’
şeklinde birkaç kere küfür etmesi gruptaki kadın öğretim üyeleri tarafından tepkiyle
karşılandı” spotu ve üniversitenin fotoğrafıyla yayınlanmıştır. Toplam 9 paragraftan
oluşan metinde, şikâyetçinin bu paylaşımları nedeniyle Tıp Fakültesi Dekanlığına
şikâyet edildiği, ancak hakkında hiçbir işlem yapılmayıp ve dekan tarafından
korunduğu; bununla da yetinilmeyip onu şikâyet edenin cezalandırıldığı ileri
sürülmüştür.
Şikâyet edilen “Hani Sözünün arkasındaydın” başlıklı haber ise şikâyetçinin yargıya
başvurup “OMÜ Tıp Fakültesi’nin Ağzı Bozuk Terbiyesiz Doktoru” başlıklı habere
erişim engeli kararı aldırması üzerine yayınlanmıştır. 8 paragraflık metinden oluşan
haberde “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları öğretim üyesi Dr.
Hasan Ulusoy, yaklaşık 216 kişinin üyesi olduğu OMU Genç Akademisyenler
WhatsApp grubunda, hakkında yalan haber yaptırdığını iddia ederek muarızına ‘..o
çocuğu..’ şeklinde birkaç kere küfür ettiği haberimize, mahkemeye eksik beyan
vererek erişim engeli kararı aldırttı” spotu kullanılmıştır.
Şikâyetçi, üniversitede görev yapan, tanınan bir akademisyendir. Fakülte bünyesinde
yeni bir göreve atanmasının şikâyet konusu olması, YÖK’ün devreye girerek talebin
Rektörlük tarafından değerlendirilmesi gerektiği yanıtı vermesi haber değeri taşır.
Şikâyet edilen haberin yayınlandığını gören şikâyetçi, isim vermeden basına bilgi
sızdırdığını ileri sürdüğü meslektaşına ve haberi yayınlayan şikâyetçiye yönelik
WhatsApp grubundan küfürlü paylaşımlarda bulunmuştur. Şikâyet edilen de hem
hakkında soruşturma açılan haber kaynağını korumak, hem küfürlü paylaşımda
kendisinin hedef alınmasına tepki amacıyla şikâyet edilen haberleri yayınlamıştır.
Olayda gerçeklik, güncellik ve kamusal yarar söz konusudur. Şikayetçi tanınan kişidir,
sınırlı sayıda kişinin üye olduğu WhatsApp grubunda küfürlü paylaşım yaptığının
bilinmesinde kamusal yarar olduğu bile savunulabilir. Şikâyetçinin yaptığı küfürlü
paylaşımın sonucuna katlanması gerekir.
Şikâyet edilen haberler her ne kadar format olarak sorunlu ve bozuk ifadelerle
kaleme alınmış olsa da yayınlanması sorun yoktur. Sorun, “Sözde profesör, sözde
doktor Hasan Ulusoy”, “Tıp Fakültesi’nin ağzı bozuk terbiyesiz doktoru”, “Hasan
Ulusoy’un ağzı bozuk gevşek hareketleri”, “İpini kopartarak her fırsatta
meslektaşlarına ‘o. çocuğu’ ifadesini kullanan”, “Annesi görse, ağzına biber sürer”,
“Sinkaflarını aynı grupta tekrarlayarak kendine yakışanı gösterdi”, “Ettiği Hipokrat
yemininde sözünde durmayanın yeri neresidir” ifadelerinin kullanılmasındadır.
Şikâyet edilen, haber verme ve toplumu bilgilendirme amacına hizmet etmeyen kurgu
ve üslup kullanarak, eleştiri ve ifade özgürlüğünü sınırlarını aşmıştır.
Gazetecilik mesleği kamusal görevdir, gazeteci husumetle hareket edemez. Kamu
çıkarı söz konusu olmadıkça, kendi kişisel durumunu ve çıkarlarını gündeme
getiremez. Sahip olduğu kamuyu etkileme ve yönlendirme gücünü, hedef aldığı kişi
ya da kurumlara karşı intikam aracı olarak kullanamaz.

Açıklanan bu nedenlerle şikâyet edilen haberlerde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri
ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira
niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü; maddesinin ihlal edildiği
kanaatindeyiz. Şikâyet edilen hakkında ‘UYARI’ kararı verilmesini öneririz.
YÜKSEK KURULUN DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu 15.03.2023 tarihinde yaptığı toplantıda şikâyet
başvurusunu görüşmüştür. Genel Sekreterin hazırladığı raporu sunmasının ardından
dosyanın müzakeresine geçmiştir.
Söz alan üyeler, öncelikle habere konu olan üniversite öğretim üyesi olan
şikâyetçinin, WhatsApp grubundan meslektaşlarına yönelik yaptığı küfürlü paylaşımın
asla onaylanamayacağını vurgulamıştır. Grubunun kamuya kapalı olduğuna dikkat
çeken üyeler, sadece izin verilen kişilerin görebildiği küfürlü paylaşımın haber konusu
yapılmasının özel hayatın ifşası olup olmadığını tartışmıştır. Şikâyetçinin kamusal
görev yapan tanınan bir kişi olması, kendisiyle ve üniversiteyle ilgili medyaya bilgi
sızdırdığını iddia ettiği meslektaşını hedef alan küfürlü paylaşımda bulunmasının,
özel hayat korumasında olamayacağı görüşünde üyeler ittifak etmiştir. Bazı üyeler,
Genel Sekreterlik raporunda şikâyet konusu küfürlü paylaşımın soruşturma konusu
olduğu ve kapalı olmaktan çıkıp alenileştiğinin yeterince vurgulanmadığını ise
eleştirmiştir.
Yüksek Kurul, tartışmalar sonunda şikâyet edilen haberlerin yayınlanmasının değil,
kurgu ve üslubunun sorunlu olduğu görüşünde birleşmiştir. Üyeler, şikâyet edilen
haberlerde “Sözde profesör, sözde doktor”, “Ağzı bozuk terbiyesiz”, “Ağzı bozuk
gevşek”, “İpini koparan” ve “Hipokrat yemininde sözünde durmayan” ifadeleriyle
haber verme amacının dışına çıkılması; eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarının
aşılmasının etik ihlali oluşturduğu görüşünde birleşmiştir.
SONUÇ :
Yüksek Kurul müzakerenin tamamlanmasının ardından oylamaya geçmiştir. Şikâyet
edilen haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının
ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez”
şeklindeki 4’üncü maddesinin ihlal edildiğini OY BİRLİĞİ ile saptayan Yüksek Kurul,
yine OY BİRLİĞİ ile “UYARI” kararı almıştır.
Sonuç olarak, şikâyet edilen AKASYAMHABER.COM Genel Yayın Yönetmeni Recep
Yazgan hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 4’üncü maddesini ihlalden OY BİRLİĞİ ile
‘UYARI’ yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir.