BKYK KARARI 2023-06

BASIN KONSEYİ, KAYSERİYEREL HABER.COM HAKKINDAKİ
ŞİKÂYETTE ‘UYARI’ KARARI VERDİ

YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                  : 2023 – 06
KARAR TARİHİ : 01.03.2023
ŞİKÂYET EDEN          :  Prof. Dr. Ramazan TOPSAKAL
ŞİKÂYET EDİLEN :  Ali TÜRKASLAN (Kayseri Yerel Haber Yayın Yönetmeni)
ŞİKAYET KONUSU    :
KAYSERİYERELHABER.COM internet haber sitesinde 16.12.2022 tarihinde
yayınlanan “Prof. Dr. Ramazan Topsakal’ın ‘tavı’ dümeni patladı” başlıklı haberde,
Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği iddiasıyla şikâyette bulunmuştur.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Topsakal
tarafından Basın Konseyi’ne 21.01.2023 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunda,
haberin yalan ve düzmece olduğu ileri sürülmüştür. Kendisine iftira atıldığını iddia
eden şikâyetçi, özetle şu ifadelere yer vermiştir:
“Erciyes Üniversitesi’nin kurumsal kimliğini ve şahsımı hedef alan, üniversitede
yolsuzluk yapılıyor ve yolsuzluklara aracılık ediyormuşum gibi tamamıyla yalan ve
düzmece bir haber yayınlandı.
Konuyla ilgili Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının, ‘araştırma ve ön
incelemede herhangi bir usulsüzlük yapılmadığını’ tespit ettiğini, ilgili raporu Ali
Türkaslan’a gönderdim. Birkaç kez hatırlatmama rağmen yayınlamadı.
Haberin doğru bilgileri içermemesi, hakkımda yalan iddialarda bulunması, kasıtlı
olarak iftira atılması kişilik haklarımı zedelemektedir.”
Başvuruda, şikâyet edilen gazeteci Ali Türkaslan hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin
4, 6 ve 16’ncı maddelerini ihlalden karar alınması talep edilmiştir.
UZLAŞMA ÖNERİSİ        : 
Şikâyet başvurusu, şikâyet edilen KAYSERİ YERELHABER. COM Genel Yayın
Yönetmeni Ali Türkaslan’a PTT aracılığı ile 23.01.2023 tarihinde gönderilmiş ve
‘alındı’ belgesi gelmiştir. 
Şikâyet edilen 03.02.2023 tarihinde gönderdiği yazılı yanıtta, başvurudaki iddiaları
kabul etmemiştir. Haberinin doğru olduğunu belirten ve buna ilişkin belgeleri de
göndermiş,, ayrıca Yüksek Kurul’da sözlü savunma yapma talebinde de bulunmuştur.
ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI    :

Haberin yayınlandığı internet haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Ali Türkaslan,
gönderdiği 03.02.2023 tarihli yanıtta, kendi imzasıyla yayınladığı haberinin
şikâyetçinin iddia ettiği gibi ‘yalan’ ve ‘düzmece’ olmadığını savunmuş; SGK Kurumu
Kayseri Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü’nün konuya ilgili 30.12.2021
tarihindeki yapılan şikayet dilekçesine 14.09.2022 ve 37763282 sayılı yazıyla verdiği
yanıtı da eklemiştir. SGK yazısında, Prof. Dr. Ramazan Topsakal’ın, TAVİ işlemlerini
Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine aykırı fatura ettiği 4 milyon 600 bin lira usulsüz
ödemenin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden tahsil edileceği, adli ve
idari işlemlerin başlatılmasının talep edildiği yer almıştır.
Şikâyet edilen, Prof. Dr. Topsakal’ın kendisini arayıp haberin yanlış olduğunu
söyleyerek bazı raporlar gönderdiğini; bunların SGK yazısından önceki tarihlerde
hazırlandığını söylediğinde ise “Haberi hemen kaldır. Bak o haberi kaldırmazsan ben
ne yapacağımı biliyorum” diye tehditle karşılaştığını da ileri sürmüştür.
Şikâyetçi ile aralarında geçen olayın kanıtlarını sunabileceğini ve Yüksek Kurul
toplantısına katılabileceğini söylemiş, ‘şikâyetin yersizliği’ kararı alınmasını talep
etmiştir.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     : 
Şikâyet edilen haber KAYSERİYERELHABER.COM internet haber sitesinde
16.12.2022 tarihinde ‘özel haber’ logosu ve “ERÜ’de şok skandal!”, “SGK, ERÜ’deki
TAVİ işlemleri üzerinden, 4 milyon lira dolandırılmış”, “PROF. DR. RAMAZAN
TOPSAKAL’IN ‘TAVİ’ DÜMENİ PATLADI” başlıklarıyla yayınlanmıştır.
Şikâyetçinin ve görev yaptığı hastanenin fotoğrafı ve SGK yazısı kupürünün
kullanıldığı haberde, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli Prof.
Dr. Ramazan Topsakal’ın, durumu uygun olmayan hastalara evrak üzerinde Sağlık
Uygulama Tebliği’ne uygun göstererek TAVİ -Transkatater Protez Kapak
İmplantasyonu- operasyonu yaparak SGK’yı milyonlarca lira zarara uğrattığı
yazılmıştır.
SGK müfettişlerin ihbar üzerine yaptığı incelemede usulsüzlüğün tespit edildiği ve
Erciyes Üniversitesi’ne faiziyle birlikte 4 milyon lira ceza kesildiği belirtilen haberde,
“SGK Prof. Dr. Ramazan Topsakal’ın TAVİ işlemlerini incelemeye aldı”, “TAVİ
şartlarına uymayan hastalara TAVİ yapılmış. SGK 4 milyon TL zarara uğratılmış”,
“Prof. Topsakal’ın savunması veto yedi”, “Para cezası Prof. Dr. Topsakal’a rücu
ettirilecek” ara başlıkları kullanılmıştır. Haberde kaynak belirtilmemiş, usulsüzlük
iddiasına sadece SGK yazısı kanıt gösterilmiş, suçlanan kişi ve kurum görüşüne
başvurulmamıştır.
Şikâyet başvurusu, şikâyet edilenin yanıtı ve Genel Sekreterlik araştırmasına göre
habere konu olay özetle şöyledir:
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Namık Kemal Eryol
28.09.2021 tarihinde dilekçe vererek, şikâyetçi Prof. Dr. Ramazan Topsakal’ın bölüm
başkanlığı döneminde kimseyi dinlemediğini ve eğitimsiz şekilde TAVİ uygulaması
başlattığını; Sağlık Uygulama Tebliği ödemesine uygun olmayan vakalara TAVİ
uyguladığını hasta isimleri de vererek bunun araştırılmasını istemiştir.

Dekanlığın onayı ile 05.10.2021 tarihinde inceleme başlatılmış, oluşturulan komisyon
03.01.2022 tarihinde ÖN İNCELEME RAPORU hazırlamıştır. Tarafların ve ilgili
öğretim üyelerinin ifadelerine yer verilen raporda, “Yapılan incelemede herhangi bir
hata/kusur olmadığı tespit edilmiş olup, konu ile ilgili herhangi bir soruşturma
açılmasına yer olmadığı kanaatine varıldı” denilmiştir. Dilekçeyi veren Prof. Dr.
Eryol’un ifadesinde ‘kimseyi suçlamadığı ve şikâyet etmediği için şikâyetçi olarak
ifadesinin alınmasına gerek olmadığını; ortada bir suç var mı, varsa hangi boyutta
olduğunun saptanmasını istediğini; talebinin soruşturma ve muhakkik formatından
çıkarılıp oluşturulacak komisyonca, dile getirdiği hususun incelenip dilekçesine cevap
beklediğini söylediği’ raporda yer almıştır.
Haberde kullanılan kupürden, Prof. Dr. Namık Kemal Eryol aynı başvuruyu
30.12.2021 tarihinde SGK’ya da yaptığı anlaşılmaktadır. SGK Kayseri Sağlık Sosyal
Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nden kendisine verilen 14.09.2022 tarihli cevap yazısı, 3
ay sonra şikâyet edilen gazeteciye ulaşmış ve yazının gönderildiği Prof. Dr. Namık
Kemal Eryol’un adı gizlenerek haberde kanıt olarak kullanılmıştır. Ayrıca, haberin
şikâyetçi hakkında ihbarda bulunan meslektaşının verdiği bilgiler yeterli görülerek
yazıldığı anlaşılmaktadır. Gazeteci bu bilgilerin doğruluğundan şüphe etmesi ve tek
kaynakla yetinmeyip suçlanan kurum ve kişilerin görüşünü alması gerekirken bunları
yapmamış, 3 ay önceki SGK yazısının gereğinin yerine getirilip getirilmediğini dahi
araştırmamıştır.
Gazetecinin görevi haberine konu ettiği olayı tüm yönleriyle araştırıp gerçeği ortaya
çıkarmak, bozmadan ve çarpıtmadan olduğu gibi kamuoyuna ulaştırmaktır. Şikâyet
edilen haberde her ne kadar SGK yazısı kanıt gösterilerek görünür gerçeği yansıtıyor
izlenimi verilmiş olsa da araştırılıp sorgulanmadan ve objektiflik kuralı ihlal edilerek
tek taraflı kurgulanmış; olay bağlamından kopartılıp kesin ifadelerle açıkça suç
isnadında bulunulan kurum ve kişinin görüşü alınmadan yayınlanmıştır. Haberdeki
“TAVİ dümeni patladı”, “Savunması veto yedi”, “4 milyon TL dolandırılmış”, “SGK’yı
zarara uğrattığı ortaya çıktı” hüküm ifadeleriyle şikâyetçi peşinen suçlu ilan edilerek
haber verme amacının dışına çıkılmıştır. Bilim insanı olan şikâyetçinin toplumdaki ve
akademi çevresindeki saygınlığının, mesleki kariyerinin ve kişilik haklarının hedef
alınması; buna karşın cevap ve düzeltme hakkı talebinin geri çevrilmesi etik ihlali
olarak değerlendirilmelidir.
Açıklanan bu nedenlerle şikâyet edilen haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve
kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği
taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü; “Basın organları yanlış yayınlardan
kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar” şeklindeki 16’ncı maddelerinin
ihlal edildiği kanaatindeyiz. Şikâyet edilen hakkında Basın Meslek İlkelerinin 4 ve
16’ncı maddelerini ihlalden ‘UYARI’ kararı alınmasını öneririz.
YÜKSEK KURULUN DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu şikâyet başvurusunu 01.03.2023 tarihinde yaptığı
toplantısında görüşmüştür.

Genel Sekreterlik raporunun sunumunun ardından, şikâyet edilen gazeteci Ali
Türkaslan video konferans yöntemiyle Yüksek Kurul toplantısına bağlanmış ve
savunma yapmıştır. Ali Türkaslan, yazılı gönderdiği savunmadaki ifadelerini
tekrarlamış; şikâyetçinin iddia ettiği gibi haberinin yalan ve düzmece değil, kupürünü
yayınladığı SGK’nın resmi yazısıyla belgeli olduğunu söylemiştir. Şikâyetçinin,
kendisini telefonla arayıp önce haberi kaldırmasını istediğini ve ardından tehditte
bulunduğunu öne süren Ali Türkaslan, 20 yıldır gazetecilik yaptığını, tehditlerle
karşılaştığını ve hakkında davalar açıldığını anlatmış, “Kamuya zarar, verenlerle
mücadeleye devam edeceğim” demiştir.
Yüksek Kurul üyelerinin sorularını da yanıtlayan Ali Türkaslan, haberi yayınlamadan
önce elinde belge olduğu için şikâyetçinin görüşünü alma gereği duymadığını;
yayından sonra şikâyetçinin gönderdiği belgelerin eski tarihli olması ve telefonda
tehdit dili kullanması nedeniyle cevap hakkı kullandırmadığını söylemiştir. Yayınladığı
SGK belgesini kendi çabasıyla temin ettiğini savunan Ali Türkaslan, şikâyetçinin
habere erişim engeli kararı aldırdığını ve buna itirazıyla ilgili sürecin devam ettiğini;
SGK’nın yersiz yapılan ödemeleri Erciyes Üniversitesi’nden tahsil ettiğini ve
şikâyetçiye rücu edileceğini duyduğunu; ayrıca adli soruşturma açıldığını da ifade
etmiştir.
Şikâyet edilenin toplantıdan ayrılmasından sonra Yüksek Kurul müzakereye
geçmiştir. Söz alan üyeler haberin gerçeklik, güncellik, kamusal yarar koşullarını
taşıdığını ve yayınlanmasında sorun bulunmadığında ittifak etmiş; doğrudan
şikâyetçiyi hedef alan kurgu ve üslupla sunulması ile cevap ve düzeltme hakkı
tanınmamasının etik ihlali olup olmadığı konusunda ayrışmıştır.
Şikâyet edilen haberde etik ihlali olduğu görüşünü savunan üyeler, Genel Sekreterlik
raporundaki tespitleri isabetli bulduklarını dile getirmişlerdir. Haberde kanıt gösterilen
belgenin, kamu kurumu SGK ile Üniversite arasında usulsüz faturalandırma ve yersiz
ödemenin tahsili ile ilgili muhatabın üniversite olduğuna dikkati çeken üyeler, haberde
ise doğrudan şikâyetçinin hedef alındığını; şikâyetçinin fotoğrafı da kullanılarak haber
yapıldığını; objektiflik ilkesi ihlal edilerek yorum yapıldığını ve kanaat belirtildiğini
vurgulamışlardır. Üyeler, haberde şikâyetçiye yönelik “Dümeni patladı”, “Savunması
veto yedi”, “4 milyon lira dolandırılmış”, “Faiziyle birlikte rücu ettirilecek” hüküm
ifadelerinin suç isnadı olduğunu ve haber verme amacının dışına çıkıldığını ifade
etmişlerdir. Haberde belge sunulduğu için suçlanan tarafların görüşüne yer
verilmemesini kabul edilebilir bulan üyeler, ancak şikâyetçinin cevap ve düzeltme
talebinin engellenmesinin açık etik ihlali oluşturduğunu savunmuşlardır.
Etik ihlali olmadığı görüşünü savunan üyeler ise SGK’nın resmi yazısıyla habere
konu olayın gerçek olduğunun kanıtlandığını; böyle bir belgeyi elde eden gazetecinin
başka araştırma ve sorgulamaya gerek duymadan haberleştirip yayınlayabileceğini
vurgulamışlardır. Genel Sekreterlik raporunda haberin resmi belgeye dayandığı ve
görünür gerçek vurgusu yapıldığına dikkati çeken üyeler, buna karşın etik ihlali
tespitinin çelişki olduğunu söylemişlerdir. Bu görüşteki üyeler, yayınlanan haberin
görünün gerçeklik ilkesine uygunluğu; kamusal ilgi ve yararın söz konusu olması
nedeniyle ‘şikâyetin yersizliği’ kararı alınması yönünde görüş bildirmişlerdir.
SONUÇ :

Müzakerenin tamamlanmasının ardından oylamaya geçmiştir. Yüksek Kurul, şikâyet
edilen haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının
ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez”
şeklindeki 4’üncü;
“Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı
duyarlar” şeklindeki 16’ncı maddelerinin ihlal edildiğini OY ÇOKLUĞU ile saptamış;
şikâyet edilen hakkında yine OY ÇOKLUĞU ile “UYARI” kararı almıştır.
Sonuç olarak, şikâyet edilen KAYSERİYERELHABER.COM internet haber sitesi
Genel Yayın Yönetmeni Ali Türkaslan hakkında, Basın Meslek İlkeleri’nin 4 ve 16’ncı
maddelerini ihlalden OY ÇOKLUĞU ile “UYARI” yaptırımı uygulanmasına karar
verilmiştir.