BKYK KARARI 2023-04

BASIN KONSEYİ, YENİŞAFAK.COM HAKKINDA YAPILAN
ŞİKÂYETTE ‘UYARI’ KARARI VERDİ

YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                     : 2023 – 04
KARAR TARİHİ : 08.02.2023
ŞİKÂYET EDEN       :  Özel Batı Hastanesi
Diclekent Mahallesi Kayapınar Caddesi No:80 KAYAPINAR / DİYARBAKIR
VEKİLLERİ : Av. Gülşah DEMİRCAN- Av. Hazal YILDIRIM
Kızılırmak Mah. 1443 Cad. Usta 1071 Plaza A Blok Daire: 12 ÇANKAYA/ ANKARA
ŞİKÂYET EDİLEN :  Ersin ÇELİK (Yeni Şafak Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 Dk:4 Topkapı ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
ŞİKAYET KONUSU       :
YENİ ŞAFAK gazetesinin internet sitesi yenisafak.com’da 13.01.2023 tarihinde “PKK
programına katılan TTB’li Halis Yerlikaya’nın lisansı iptal edilmedi: Diyarbakır Batı
Hastanesi’nde maaşa bağlandı” başlığı ile yayınlanan haberde, Basın Meslek
İlkeleri’nin ihlal edildiği iddiasıyla şikâyette bulunulmuştur.
Şikâyetçi Özel Batı Hastanesi adına vekilleri Av. Gülşah Demircan ve Av. Hazal
Yıldırım’ın Basın Konseyi’ne 19.01.2023 tarihinde yaptığı başvuruda, şikâyet konusu
haberin müvekkillerinin ticari itibarı zedelemek ve terörle ilişkilendirip kamuoyunda
linç etme amacını taşıdığı savunulmuştur.
Diyarbakır’da faaliyet gösteren Özel Batı Hastanesi’nin saygın ve prestijli bir sağlık
kuruluşu olduğu kaydedilen başvuruda, daha önce Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gazi
Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, ardından özel bir hastanede tıbbi
onkoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Halis Yerlikaya’yı bünyesine katması
nedeniyle hedef alındığı ileri sürülmüştür. Başvuruda özetle şu ifadelere yer
verilmiştir:
““Hastane, tüm hekimlerle olduğu gibi Dr. Halis Yerlikaya’dan da hizmet alarak
karşılığında ödeme yapmaktadır. Dr. Halis Yerlikaya KHK ile kamudan ihraç olmuş
bir hekim olmayıp; adli sicil soruşturma kaydı ve arşiv araştırması gibi sabıka kaydına
esas belgeleri de Sağlık İl Müdürlüğü nezdinde olumlu sonuçlandığı için çalışma izin
belgesine sahiptir.
Haberde iddia edildiği üzere, yalnızca hekimi geçmişte yaptığı bir konuşma
dolayısıyla ‘maaşa bağlamak’ gerek ticari hayatın ilkelerine, gerekse hayatın olağan
seyrine açıkça aykırı olup, hastane ile hekimler arasında maaşa dayalı çalışma
sistemi de bulunmamaktadır!
Haber, ‘Diyarbakır Batı Hastanesi’nde maaşa bağlandı’ şeklinde büyük puntolarla
yazılmış ve yapacağı etki artırılmış şekilde manşete taşınan bu iddia; okurların
zihninde müvekkil hastaneyi yalnızca ticari itibarı değil, hasta ve hasta yakınları

nezdinde de PKK terör örgütü ile iltisaklı imajı vererek telafisi imkânsız zararlara yol
açmıştır.
Haber metninde yer verilen müvekkil hastane Başhekimi Servet Külahçıoğlu’nun
açıklamaları adeta cımbızla çekilmeye ve yine müvekkil hastane hedefe alınmasına
çalışılmış; bununla da yetinilmeyerek Sağlık Bakanlığı’na da hedef gösterilmiştir!”
Başvuruda haberin gerçek ve güncel olmadığı; kamusal ilgi ve yarar gözetilmediği de
savunularak, şikâyet edilen yayın kuruluşu ve sorumlusu hakkında Basın Meslek
İlkeleri’nin 4, 6, 9 ve 10’uncu maddelerini ihlalden ‘kınama’ kararı alınması talep
edilmiştir.
UZLAŞMA ÖNERİSİ        : 
Şikâyet başvurusu, şikâyet edilen Yeni Şafak gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ersin Çelik’e 20.01.2023 tarihinde PTT ile gönderilmiş ve ‘alındı’ belgeleri gelmiştir. 
Şikâyet edilen başvurudaki iddialara süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında
uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     : 
Şikâyet edilen haber Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde 13.01.2023 tarihinde
“PKK programına katılan TTB’li Halis Yerlikaya’nın lisansı iptal edilmedi: Diyarbakır
Batı Hastanesi’nde maaşa bağlandı” başlığı ile yayınlanmıştır. Dr. Halis Yerlikaya’nın
biri şikâyetçi hastanenin dışardan çekilen fotoğrafına gömülen, diğerleri katıldığı
programda çekilen 3 fotoğrafı kullanılmıştır.
Haberde “Türk Tabipler Birliği’nde Merkez Komite üyeliği görevinde bulunan Dr. Halis
Yerlikaya’nın terör örgütü PKK’ya yakın Kurd-Akad isimli derneğin İngiltere’de
düzenlediği etkinlikte, ‘Kuzey Kürdistan’ başlığı altında sunum yaptığı ortaya çıkmıştı.
Bunun üzerine SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nden kovulan
Yerlikaya, Diyarbakır Özel Batı Hastanesi’nde işe alındı” spotuna yer verilmiştir.
Haber metni birkaç sözcük değişikliği yapılarak, fotoğrafların altına yerleştirilen
spottaki ifadeler ile “Hastaneden açıklama: Bir adım atmayacağız” ara başlığı
altındaki paragraftan ibarettir. Bu paragraf şöyledir:
“yenisafak.com’un ulaştığı Batı Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Servet Külahçıoğlu,
Yerlikaya’nın PKK’ya yakın derneğin faaliyetlerine katılmasını ‘siyasi yaklaşım’ olarak
nitelendirdi. Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu doktorun lisansını iptal etmediğini
belirten Külahçıoğlu, çalıştıkları hekimlerle ilgili her türlü inisiyatifin kendilerinde
olduğunu ifade ederek, konuyla ilgili herhangi bir adım atmayacaklarını kaydettiler.
Sağlık Bakanlığı’nın bir süre önce kamu hastanesindeki görevinden uzaklaştırılan
Yerlikaya ile ilgili yapacağı işlem merak konusu.”
Şikâyet edilen yayın kuruluşu 6 ay önce de (27.07.2022 tarihinde) aynı hekim
hakkında yine “PKK programına katılan TTB’li Halis Yerlikaya’nın lisansı iptal
edilmedi: Hasta bakmaya devam ediyor” başlıklı haber yayınlamıştır. Şikâyet edilen
haberdeki konu, Diyarbakır’da bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gazi Yaşargil Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ndeki görevine son verilen Dr. Halis Yerlikaya’nın, aynı ildeki
Özel Batı Hastanesi’nde ‘hizmet alım sözleşmesi’ ile çalışmaya başlamasıdır. Şikâyet

edilen yayın kuruluşunun, Dr. Yerlikaya’nın terör örgütü PKK’ya yakın derneğin
İngiltere’deki etkinliğine katıldığı; yaptığı sunumda Türkiye’nin sınırları içindeki
bölgeden ‘Kuzey Kürdistan’ diyerek söz ettiği; terörle iltisaklı olduğu ve doktorluk
lisansının iptal edilmesi gerektiği yönünde 6 ay önce yayınladığı haberdeki bilgileribu
haberde tekrarlanmıştır.
Habere konu edilen hekimin Türk Tabipleri Birliği’nin bir dönem üst yönetiminde
görev yaptığı; bölücü terör örgütü PKK yanlısı derneğin yurt dışındaki etkinliğine
katıldığı; Türkiye sınırlarındaki bölgeden ‘Kuzey Kürdistan’ diye söz ettiği; kamu
hastanesindeki görevinden ayrıldığı ve şikâyetçi hastanede çalıştığına ilişkin
herhangi bir itirazda bulunulmamıştır. Olay gerçektir, günceldir, yayınlanmasında
kamusal ilgi ve yarar vardır.
Gazetecinin görevi, olayları araştırıp gerçekleri ortaya çıkarmak, çarpıtmadan ve
bozmadan kamuoyuna aktarmaktır. Şikâyet edilen haberde ise maddi gerçek
çarpıtılarak, şikâyetçi hastane yasal tüm gerekleri yerine getirip hizmet alım
sözleşmesi yaptığı hekim üzerinden hedef alınmıştır. Şikâyetçi, ilgisi ve kusuru
olmadığı halde, bünyesine kattığı hekimin önceki eylemleri ve faaliyetlerinden
sorumlu tutularak suçlanmıştır. “Diyarbakır Batı Hastanesi’nde maaşa bağlandı”
başlığı atılan haberde şikâyetçinin, tıbbi onkoloji uzmanı olan hekimi sanki ‘PKK
programına katıldığı için ödüllendirmek’ için bünyesine kattığı algısı oluşturulmuş;
kurumsal ve ticari saygınlığına saldırılmıştır. Haberde özle biçim dengesi bozularak
olaylar bağlamından koparılmış, haber verme amacı dışına çıkılmış, olgu hilafına algı
oluşturulması hedeflenmiş, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları aşılarak etik ihlalinde
bulunulmuştur.
Açıklanan bu nedenlerle şikâyet edilen haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve
kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği
taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü;, “Soruşturulması gazetecilik
olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin
olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ıncı ve “Suçlu olduğu yargı kararıyla
belirlenmedikçe hiç kimse ‘suçlu’ ilan edilemez” şeklindeki 9’uncu maddelerinin ihlal
edildiği kanaatindeyiz. Şikâyet edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 4, 6 ve
9’uncu maddelerini ihlalden ‘uyarı’ kararı alınmasını öneririz.
YÜKSEK KURULUN DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun 08.02.2023 tarihinde yaptığı toplantıda şikâyet
başvurusu görüşmüştür. Genel Sekreterin hazırladığı raporu sunmasının ardından
dosyanın müzakeresine geçilmiştir.
Söz alan üyeler haberde etik ihlali olduğu görüşünde ittifak etmiş ancak ihlal edilen
maddeler ve alınacak karar konusunda farklı görüş dile getirilmiştir. Şikâyet edilen
haberde Basın Meslek İlkeleri’nin 4’üncü maddesinin ihlal edildiğinde görüş birliğine
varan üyeler, 6’ıncı ve 9’uncu maddeler yönünden ihlal olup olmadığını tartışmıştır.
Çoğunluk, habere konu olan hekimin yurt dışında PKK yanlısı programa katılması
nedeniyle eleştirilmesinde ve hekimlik lisansının iptal edilmesi gerektiğinin
yazılmasında sorun olmadığı; haberin soruşturulmadığı iddiasının geçersizliği
gerekçeleriyle Basın Meslek İlkeleri’nin 6 ve 9’uncu maddelerin ihlalinden söz
edilemeyeceği yönünde görüş bildirmiştir. Basın Meslek İlkeleri’nin 4’üncü

maddesinin ihlal edildiğinde tereddüt olmadığını söyleyen üyeler, haberde şikâyetçi
hastanenin hizmet alımı sözleşmesi yaptığı hekimin önceki faaliyetlerinden sorumlu
tutulmasının; PKK programına katıldığı için maaşa bağlayıp ödüllendirdiği algısı
oluşturulmasının eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan etik ihlali olduğunda görüş
birliğine varmıştır.
Şikâyet edilen hakkında alınacak kararı tartışan üyelerden bazıları ‘kınama’ kararı
alınmasını önermiş, çoğunluk ise ‘uyarı’ kararının yeterli olacağı görüşünü
savunmuştur.
SONUÇ :
Müzakerenin tamamlanmasının ardından oylamaya geçilmiştir. Yüksek Kurul, şikâyet
edilen haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının
ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez”
şeklindeki 4’üncü maddesinin ihlal edildiğini OY BİRLİĞİ ile saptanmıştır. Şikâyet
edilen hakkında bazı üyeler ‘kınama’ kararı yönünde oy kullanmış, ancak OY
ÇOKLUĞU ile ‘UYARI’ kararı alınmıştır.
Sonuç olarak, şikâyet edilen YENİ ŞAFAK gazetesinin internet sitesi Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Ersin Çelik hakkında, Basın Meslek İlkeleri’nin 4’üncü maddesini
ihlalden OY ÇOKLUĞU ile ‘UYARI’ yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir.