BKYK KARARI 2023-03

BASIN KONSEYİ, BÜYÜKSİVASHABER.COM HAKKINDA YAPILAN
ŞİKÂYETTE ‘KINAMA’ KARARI VERDİ

YÜKSEK KURUL KARARI 

DOSYA NO                 : 2023- 03
KARAR TARİHİ : 08.02.2023
ŞİKÂYET EDEN  : Özlem BULAT (hakanaktar@proton.me)
Kadı Burhanettin Mah. Demiryolu Cad. Ray 6 Apt Kat:3 Daire: 13 SİVAS
ŞİKAYET EDİLEN : Cemil DUYMAZ (Büyük Sivas Haber Yazı İşleri Müdürü)
Örtülüpınar Mah. İnönü Bulvarı Özkahya Apt. Kat::3 Daire: 7 SİVAS
ŞİKAYET KONUSU         :
BÜYÜKSİVAS.COM internet haber sitesinde 14.12.2022 tarihinde yayınlanan
“Sivas’ta FETÖ’den ihraç edilen polis devletin lojmanlarında kalıyor” ve 16.12.2022
tarihinde yayınlanan “Sivas’ta FETÖ’den ihraç edilen eşiyle devlet lojmanlarında
kalıyor” başlıklı haberlerde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği iddiasıyla şikâyette
bulunulmuştur.
Şikâyetçi olan Özlem Bulat, Basın Konseyi’ne 03.01.2023 tarihinde yaptığı
başvuruda, haberin gerçeklik, güncellik ve kamusal yarar koşullarından uzak
olduğunu; kendisinin ve eşinin kişilik haklarının ihlal edildiğini savunmuştur.
Kamuda görevli avukat olduğunu ve çalıştığı kurumun lojmanında kaldığını belirten
şikâyetçi, haberde gerçeğin çarpıtılarak ‘FETÖ’den ihraç edildiği halde devlet
lojmanında kalmaya devam ettiği’ ifadeleriyle kendisi hakkında olumsuz algı
oluşturulduğunu ileri sürmüştür. Haberin, kendisini topluma hedef göstermek; sosyal
yaşamı ve mesleki kariyerine zarar vermek amacıyla kurgulandığını savunan
şikâyetçi, iftiraya ve hakarete uğradığını, özel hayatının ifşa edildiğini ve kişilik
haklarına saldırıldığını da iddia etmiştir.
Konuyu yargıya taşıdığını belirten şikâyetçi, aralarında mahkemeden aldırdığı habere
erişim engeli kararının de bulunduğu bazı belgeleri göndermiştir. Başvuruda şikâyet
edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 16’ncı
maddelerini ihlalden ‘kınama’ kararı alınması talep edilmiştir.
UZLAŞMA ÖNERİSİ        : 
Şikâyet başvurusu, şikâyet edilen BÜYÜKSİVAS.COM internet haber sitesi Yazı İşleri
Müdürü Cemil Duymaz’a PTT aracılığı ile 06.01.2023 tarihinde gönderilmiş ve ‘alındı’
belgeleri gelmiştir.
Şikâyet edilen, 12.01.2023 tarihinde Basın Konseyi’ne gönderdiği yazılı yanıtında,
başvurudaki tüm iddiaları reddetmiştir. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
ŞİKAYET EDİLENİN YANITI :

Şikâyet edilen yayın kuruluşunun sorumlusu Cemil Duymaz yazılı yanıtında,
yayınlanan haberlerdeki bilgilerin gerçek olduğunu; haklarında şikâyetçinin yaptığı
suç duyurusuyla ilgili ‘Kovuşturmaya yer olmadığı kararı’ verdiğini savunmuştur.
Şikâyet edilenin yanıtı şöyledir:
“Yayınlanan haberler günceldir…
Bilgiler teyitli ve doğrudur.
Haber kaynaklarımız bizde ve gizlidir.
İlgili kişinin mahkemeye verdiği şikâyeti sonrası kendisine KYOK verilmiştir.
Ayrıca ilgili kişinin başvuruları sonrasında mahkemeler tarafından verilen içerik
çıkarma kararları tam, zamanında ve eksiksiz olarak uygulanmıştır.
Hakkımızdaki suçlamaları kabul etmiyoruz…
Cemil Duymaz
Büyük Sivas Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü”
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     : 
Şikâyet edilen BÜYÜKSİVAS.COM haber sitesindeki haberlerden ilki 14.12.2022
tarihinde “FETÖ’den ihraç edilen polis devlet lojmanlarında kalıyor”, ikincisi
16.12.2022 tarihinde “Sivas’ta, FETÖ’den ihraç edilen eşiyle devlet lojmanlarında
kalıyor” başlıklarıyla yayınlanmıştır. Haberlerde, TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem
Araçları Sanayi A.Ş.) lojmanlarının genel görünüm fotoğrafı kullanılmıştır.
Haberlerde, Olağanüstü Hal kapsamında 2018 yılında yayınlanan 701 sayılı KHK ile
kamu kurum ve kuruluşlarından 18 bin 632 personelin ihraç edildiği hatırlatılarak,
şikâyetçinin eşinin de Diyarbakır’da polis olarak görev yaparken FETÖ iltisaklısı
olduğu gerekçesiyle meslekten atıldığı ve Sivas’ta eşinin yanında lojmanda oturduğu
konu edilmiştir. Şikâyetçinin adı Ö.B. olarak rumuzlu yazılsa da hangi kurumda
çalıştığı, görevi ve oturduğu lojmanın nerede olduğu bilgileri açık kimliğini belli
edecek şekilde yayınlanmıştır. Haberlerde şikâyetçiye yönelik şu ifadelere yer
verilmiştir:
“Sivas’ta idari görevde bulunan aktif bir avukatın polis olan eşi de FETÖ kapsamında
görevinden ihraç edildi. Çalıştığı kurumda görev gereği birçok personelin özel bilgi ve
belgeleri elinde bulunduran Ö.B. görev yaptığı kurumda da avukat olarak çalışıyor.
Şuan TÜRASAŞ lojmanlarında ikamet eden kadın avukat ve FETÖ ile irtibat ve
iltisakı bulunan polis memurunun, Sivas’ın en merkezi konumu olan İstasyon
caddesinde yer alan bu lojmanlarda halen nasıl konakladığı ise merak ediliyor.
Kadın personelin, FETÖ’den ihraç olan polis memuru eşiyle birlikte kaldığı TÜRASAŞ
lojmanlarında, FETÖ ile irtibat ve iltisak alenen ortadayken lojmanın nasıl tahsis
edildiği de merak konusu…
Konuyla ilgili Bölge Müdürü Atanur Karadağ’ın gerekli inceleme ve çalışmayı yapması
bunun ardından ise doğru kararı vermesi bekleniyor…
NOT : Bahsi geçen lojmanlar emniyet lojmanlarını değildir.”
Haberin konusu, Diyarbakır’da görev yaparken FETÖ ile ilişkisi nedeniyle 2018
yılında ihraç edilen eski polis Y.B.’nin, Sivas’ta kamu kurumunda avukat olan eşiyle
birlikte, kurumun eşine tahsis ettiği lojmanda yaşamasından ibarettir. FETÖ/PDY
yapılanması bir terör örgütüdür. Bu örgütle ilişkisi gerekçe gösterilerek ihraç edilen

eski polisin, hakkında dava açılıp açılmadığı; ceza alıp almadığına ilişkin herhangi bir
bilgiye yer verilmemiş sadece eşiyle kamuya ait lojmanda kaldığı haberleştirilmiştir.
Haberlerde ve başvuruda, şikâyetçinin kamu kurumunda avukat olarak görev yaptığı;
memuriyetinden dolayı kendisine tahsis edilen çalıştığı kuruma ait lojmanda oturduğu
bilgileri örtüşmektedir. Lojman, eşine değil şikâyetçinin kendisine tahsis edilmiştir ve
yasal olmayan bir durum söz konusu değildir. Şikâyetçi evlidir, aile birliği devam
etmektedir, aile fertleriyle birlikte yaşaması doğaldır. Şikâyetçiyle ilgili yasal olmayan
bir durum olmadığı gibi, doğrudan kendisine yönelik ne FETÖ ilişkisi iddiası ne de
başka bir suçlama ve soruşturma bulunmaktadır.
Hal böyleyken, yayınlanan haberin öncelikle maddi gerçeğin kasıtlı olarak
değiştirilerek, şikâyetçiye lojman tahsisinin usulsüz yapıldığı algısı yaratılması
sorunludur. Haberde olay bağlamından kopartılarak, şikâyetçinin sanki eşi değil de
kendisinin FETÖ ilişkisi nedeniyle ihraç edildiği algısı uyandıracak kurgu ve üslupla
sunulmuştur. Fikri takip kuralına uygunluk görüntüsü altında, sadece bir iki sözcük
değişikliği yapılarak, aynı içerikle iki gün arayla tekrarlanan haberlerde, objektiflik
ölçütü göz ardı edilmiş, yorum yapılıp kanaat belirtilerek şikâyetçi hakkında
kamuoyunda suçlu algısı oluşturulması hedeflenmiştir.
Şikâyetçi yargıya başvurmuş, Sivas 1’inci Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul ederek
‘İçeriğin Yayından Çıkarılması’ kararı vermiştir. Şikâyet edilen yayın kuruluşu, bu
karar gereği yayından çıkardığı haberlerin yerine 11.01.2023 tarihinden itibaren
“Sivas TÜRASAŞ lojmanlarında FETÖ/PDY’den bir kişi kalıyor” başlığı atıp “Haber
şimdilik bu kadar”, “Ayrıntılar gelecek” anonsu yayınlamaya devam etmiştir. Bu
durum şikâyet edilenin salt haber vermek amacıyla hareket etmediğinin kanıtı olarak
değerlendirilmelidir.
Açıklanan bu nedenlerle şikâyet edilen yayın kuruluşunun Basın Meslek İlkeleri’nin,
“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya
iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü,
“Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayın konusu
yapılamaz” şeklindeki 5’inci maddelerini ihlalden ‘kınama’ kararı alınmasını öneririz.
YÜKSEK KURULUN DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu şikâyet başvurusunu 08.02.2023 tarihinde yaptığı
toplantıda görüşmüştür. Raporun sunumunun ardından dosyanın müzakeresine
geçilmiştir.
Söz alan üyeler, şikâyet edilen haberde etik ihlali yapıldığına ilişkin rapordaki
tespitlerin isabetli olduğunda görüş birliğine varmıştır. Şikâyetçinin eşi üzerinden
hedef alınarak haberin kurgulandığını belirten üyeler, hakkında hiçbir suçlama ve
soruşturma yokken sanki terör örgütü FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu algısı oluşturmanın
hedeflendiğine dikkati çekmiştir. Üyeler, haberde maddi gerçeğin çarpıtıldığını; kamu
görevlisi olan şikâyetçinin yasal hakkı olan lojmanda kalmasında usulsüzlük yapıldığı
algısı yaratıldığını; kişilik hakları, mesleki kariyeri, toplumdaki saygınlığı ile özel
hayatı ve aile yaşamına zarar vermenin amaçlandığını vurgulamıştır.

Şikâyet edilen yayın kuruluşunun, haberde objektiflik ölçütünü göz ardı ederek yorum
yaptığı ve kanaat belirttiği; aynı içerikle haberi tekraren yayınlandığı; yargının erişim
engeli kararı vermesinin ardından yayından kaldırılan haberi çağrıştıran anons
yayınlamaya devam ettiği; haber verme amacının dışına çıkılarak etik ihlalinde
bulunduğu üyeler tarafından dile getirilmiştir.
SONUÇ :
Müzakerenin tamamlanmasının ardından oylamaya geçilmiş ve Yüksek Kurul şikâet
edilen haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının
ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez”
şeklindeki 4’üncü;
“Kişilerin özel yaşamı kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayın konusu
yapılamaz” şeklindeki 5’inci maddelerinin ihlal edildiğini OY BİRLİĞİ ile saptanmış,
şikâyet edilen hakkında yine OY BİRLİĞİ ile ‘KINAMA’ kararı alınmıştır.
Sonuç olarak, şikâyet edilen BÜYÜKSİVAS.COM internet haber sitesi Yazı İşleri
Müdürü Cemil Duymaz hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 4 ve 5’inci maddelerini
ihlalden OY BİRLİĞİ ile ‘KINAMA’ yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir.