BKYK KARARI 2022-50

BASIN KONSEYİ, ŞİKÂYET EDİLEN STAR.COM.TR YAZARI YAKUP
KÖSE HAKKINDA ‘UYARI’ KARARI VERDİ
YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                      : 2022- 50
KARAR TARİHİ : 9.11.2022
ŞİKAYET EDEN              : Tezcan Karakuş CANDAN (TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi Başkanı)     Konur Sokak 4/3 YENİŞEHİR  ANKARA 
ŞİKAYET EDİLEN : Yakup KÖSE (STAR.COM.TR Yazarı)
Atatürk Mah. Bahariye Cad. No: 31 İkitelli- KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
ŞİKAYET KONUSU          : 
STAR.COM.TR internet sitesinde 3.10.2022 tarihinde Yakup Köse imzasıyla
yayınlanan “Kovulunca neyin memuru olduğunu hatırladı” başlıklı yazıda Basın
Meslek İlkelerini ihlal ettiğiniz iddiasıyla şikâyette bulunulmuştur.
Basın Konseyi’ne 7.10.2022 tarihlerinde şikâyette bulunan TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, söz konusu köşe yazısında
kendisine yönelik ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığını ileri sürmüştür.
Köşe yazısının, kamuoyundaki itibarını zedelemek ve hakkında olumsuz algı
yaratmak amacını taşıdığını savunan şikâyetçi, hukuksuz şekilde alındığını iddia
ettiği memuriyetten ihraç kararı gerekçe gösterilerek hakkında linç kampanyası
başlatıldığını iddia etmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izninin
Danıştay 1’inci Daire kararıyla kaldırılmasına rağmen, memuriyetten çıkarılmasının
hukuksuz olduğunu öne süren şikâyetçi, yargı denetimine açık ve değişmesi olası
idari karar olduğu gerçeğinin gizlenerek, kesin karar gibi sunulduğunu savunmuştur.
Söz konusu köşe yazısında kendisine iftira atıldığını, kişilik haklarına saldırıldığını ve
hedef gösterildiğini ileri süren şikâyetçi, şikâyet edilen hakkında Basın Meslek
İlkeleri’nin 4, 6 ve 13’üncü maddelerini ihlalden işlem yapılmasını talep etmiştir.
UZLAŞMA ÖNERİSİ        :
Şikâyet başvurusu şikâyet edilen yazar Yakup Köse’ye 11.10.2022 tarihinde PTT
aracılığı ile gönderilmiş, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.
Şikâyet edilen, başvurudaki iddialara süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında
uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     : 
Şikâyet konusu köşe yazısı STAR.COM.TR internet sitesinde 3.10.2022 tarihinde
Yakup Köse’nin imzası ve “Kovulunca neyin memuru olduğunu hatırladı” başlığı ile
yayınlanmıştır.

Şikâyetçinin Çankaya Belediyesi’ndeki memuriyetten ihraç edilmesini köşesine
taşıyan yazar, ‘işe gitmediği ve haksız kazanç sağladığını’ iddialarına yer vermiş ve
İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında verilen kararı desteklemiştir.
Şikâyet edilen yazar, yazının neredeyse tamamında şikâyetçinin memuriyetten
çıkarma kararının tebliğinden sonra düzenlediği basın toplantısındaki “Mustafa
Kemal’in memuruyum” sözlerini eleştirmiştir. Şikâyetçinin “Bu ülkenin Cumhuriyet
değerlerinin rantçılara kalmadığını bir kez daha göstereceğiz. Bugünden itibaren
devlet memuru değilim. Bugünden itibaren, yeminini ettiğim Mustafa Kemal’in
memuruyum” dediğini aktaran yazar, bu sözlerin kendisine 28 Şubat sürecinde “10.
Yıl Marşı” söylenmesini ve AKP’nin iktidardaki ilk yıllarında “Mustafa Kemal’in
askerleriyiz” sloganı atılmasını hatırlattığın yazmıştır. Yazar bu söylemlerle
“Müslüman Anadolu halkına gözdağı verildiğini” öne sürmüş ve şikâyetçiye yönelik
şu ifadelere de yer vermiştir:
“7 yılda yalnız ve yalnız 60 gün işe gidip tam maaş alan Tezcan Karakuş Candan
yüzü kızarmadan ‘rantçılıkla mücadele’ etmekten bahsedebiliyor!
Soruşturmanın neticesinde de Candan’ın 7 yıl boyunca sadece 60 gün işe gittiği
anlaşıldı. Demek ki Atatürk memuru zihniyeti böyle bir şey!
Candan’ın aklına Atatürk memuru olduğu ne hikmetse kovulduktan sonra gelmiş.
Neden şimdiye kadar devlet memurluğundan istifa edip de Atatürk memuru olmamış
anlayamadım. Yoksa Atatürk memurluğunda maaş mı vermiyorlar?”
Şikâyetçi, kamusal görev yapan, toplumda tanınan bir kişidir. Şikâyet edilen yazarın
onun memuriyetten ihracını köşesine taşıması, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararı haklı
bularak gerçeği bozmamak kaydıyla dilediği gibi eleştirmesi, yorum yapıp kanaat
açıklaması ifade özgürlüğüdür.
Yazıda şikâyetçiye yönelik “7 yılda sadece 60 gün işe giden” gibi kesin gerçek olduğu
şüpheli olan, ancak görünür gerçeği yansıtan ifadeler, eleştiri ve ifade özgürlüğü
kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak yazıdaki “Yüzü kızarmadan rantçılıkla
mücadeleden bahsediyor”, “Atatürk memuru zihniyeti böyle bir şey”, “Atatürk memuru
olduğu ne hikmetse aklına kovulduktan sonra gelmiş” ifadeleriyle eleştiri ve ifade
özgürlüğü sınırları aşılmıştır.
Açıklanan bu nedenle şikâyet edilen köşe yazısında, Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri
ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira
niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesinin ihlal edildiği
kanaatindeyiz. Şikâyet edilen hakkında  ‘UYARI’ kararı alınmasını öneririz.
YÜKSEK KURUL’UN DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun, 9.11.2022 tarihinde yapılan toplantısında şikâyet
dosyası görüşülmüştür. Genel Sekreterin hazırladığı raporu sunmasının ardından,
toplantıya katılıp açıklama yapma talebinde bulunan şikâyetçi Tezcan Karakuş
Candan’ın vekili Av. Turgut Kazan’ salona davet edilmiş ve dinlenmiştir.
Şikâyetçi vekili, şikâyetçinin Çankaya Belediyesi’ndeki memuriyetten çıkarılması
sürecini anlatmış, ardından kararın hukuksuz olduğunu savunarak, iptali için yargıya

başvurduklarını söylemiş ve buna ilişkin belgeleri sunmuştur. İçişleri Bakanlığı’nca
müvekkili hakkında verilen soruşturma iznini, Danıştay’ın da ‘izinsiz mesaiye
uyulmadığından söz edilemeyeceği’ gerekçesiyle karar vererek kaldırdığına dikkat
çeken Av. Turgut Kazan, bu karara rağmen Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu’nun
soruşturma yapıp şikâyetçiyi memuriyetten çıkarma kararı almasının hukuk ihlali
olduğunu söylemiştir. Yüksek Kurul üyelerinin sorularını yanıtlayan Av. Turgut Kazan,
başvurudaki taleplerini tekrarlamıştır ve şikâyet edilen hakkında Basın Meslek
İlkeleri’ni ihlalden gerekli kararın alınmasını istemiştir.
Yüksek Kurul, şikâyetçi vekilinin toplantıdan ayrılmasının ardından dosyanın
müzakeresine geçmiştir. Söz alan üyeler, şikâyet edilen köşe yazısında Basın Meslek
İlkeleri’nin ihlal edilip edilmediği konusunda farklı görüş savunmuştur.
Köşe yazısında etik ihlali olduğu görüşünü saunan üyeler, Genel Sekreterlik
raporunda tespitleri yerinde bulduklarını dile getirmişlerdir. Yazıda şikâyetçiye yönelik
küçük düşürücü ve aşağılayıcı ifadeler kullanıldığını ve hakaret edildiğini de
söylemiştir. Bu görüşteki üyelerden bazıları, köşe yazısında “Müslüman Anadolu
halkına gözdağı verdiği” iddiasının ortaya atılarak şikâyetçinin hedef gösterildiğini;
eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilemeyeceğini savunmuştur.
Etik ihlali olmadığı görüşünü savunan üyeler ise şikâyetçinin memuriyetten
çıkarıldıktan sonra yaptığı açıklamanın köşe yazısında eleştirildiğini; yazarın yorum
yapma ve kanaat açıklama hakkını kullandığını belirtmiştir. Bu üyeler şikâyet konusu
yazının, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşmadığını savunmuştur.
SONUÇ :
Yüksek Kurul, müzakerenin tamamlanmasının ardından oylamaya geçmiştir. Şikâyet
edilen haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının
ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez”
şeklindeki 4’üncü maddesinin ihlal edildiğini OY ÇOKLUĞU ile saptayan Yüksek
Kurul, şikâyet edilen hakkında yine OY ÇOKLUĞU ile ‘UYARI’ kararı almıştır.
Şikâyet edilen STAR.COM.TR internet sitesi yazarı Yakup Köse hakkında Basın
Meslek İlkeleri’nin 4’üncü maddesini ihlalden OY ÇOKLUĞU ile ‘UYARI’ kararı
alınmasına karar verilmiştir.