BKYK KARARI 2022-49

BASIN KONSEYİ, SABAH YAZARI MELİH ALTINOK HAKKINDAKİ
BAŞVURUDA ‘ŞİKÂYETİN YERSİZLİĞİ’ KARARI ALDI

YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                     : 2022- 49
KARAR TARİHİ : 9.11.2022
ŞİKAYET EDEN             : Tezcan Karakuş CANDAN (TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi Başkanı)       
Konur Sokak 4/3 YENİŞEHİR  ANKARA 
ŞİKAYET EDİLEN : Melih ALTINOK (Sabah Gazetesi yazarı.)
Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. B Blok No:29/1/1 EYÜP- İSTANBUL
ŞİKAYET KONUSU         : 
SABAH gazetesinde 2.10.2022 tarihinde Melih Altınok’un köşesinde yayınlanan
“Artık sivil anayasa zamanı” başlıklı yazıda Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği
iddiasıyla şikâyette bulunulmuştur.
Basın Konseyi’ne 7.10.2022 tarihlerinde şikâyette bulunan TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, köşe yazısının “Anlamadık,
Atatürk’ün bankamatik memuru musunuz?” ara başlığı alındaki bölümde, kendisine
yönelik ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığını ileri sürmüştür.
Yazarın, kamuoyundaki itibarını zedelemek ve hakkında olumsuz algı yaratmak
amacıyla kaleme aldığını savunan şikâyetçi, memuriyetten çıkarılma kararı gerekçe
gösterilerek hakkında linç kampanyası başlatıldığını iddia etmiştir. Şikâyetçi,
hakkında soruşturma izninin Danıştay 1’inci Daire kararıyla kaldırılmasına rağmen
İçişleri Bakanlığı tarafından hukuksuz olarak memuriyetten çıkarıldığını öne süren
şikâyetçi, bu kararın yargı denetimine açık ve değişmesi olası idari karar olduğu
gerçeğinin gizlendiğini ve kesin kara gibi sunulduğunu savunmuştur.
Söz konusu köşe yazısının kendisini itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu, iftira atılıp
hedef gösterildiğini ileri süren şikâyetçi, şikâyet edilen hakkında Basın Meslek
İlkeleri’nin 4, 6 ve 13’üncü maddelerini ihlalden işlem yapılmasını talep etmiştir.
UZLAŞMA ÖNERİSİ        :
Şikâyet başvurusu şikâyet edilen Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok’a 11.10.2022
tarihinde PTT aracılığı ile gönderilmiş, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.
Şikâyet edilen, başvurudaki iddialara süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında
uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     : 
Şikâyet konusu köşe yazısı Sabah gazetesinde  2.10.2022 tarihinde Melih Altınok’un
köşesinde “Artık sivil anayasa zamanı” başlığı ile yayınlanmıştır. 16 paragraf

halindeki yazının “Anlamadık, Atatürk’ün bankamatik memuru musunuz?” ara başlığı
altındaki son 4 paragraf şöyledir:
“Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın CHP’li Çankaya
Belediyesi’ndeki işine 7 yılda 60 gün giderek 350 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun memuriyetten çıkarma cezası verdiği
Candan dün bir basın açıklaması düzenlemiş. Konuşmasının sonunda da sesine
dramatik bir ton vererek şunları söylemiş:
‘Bugünden itibaren 657 sayılı devlet memuru değilim, yeminini ettiğim Mustafa
Kemal’in memuruyum.’
Salondakiler de kendisine çiçekler verip alkışlamışlar.
Aranızda bunun Atatürk’le ilgisini anlayabilen var mı?”
Köşe yazısına konu olan şikâyetçi, kamusal görev yapan, toplumda tanınan kişidir.
Yargı kararına rağmen hakkında alınan idari kararla memuriyetten çıkarılması
toplumda tartışılmıştır. Güncel ve kamusal ilgi olan konuyu köşesine taşıyan yazar,
şikâyetçinin memuriyetten çıkarılmasına tepki olarak söylediği, “devlet memuru değil,
yeminini ettiğim Mustafa Kemal’in memuruyum” sözünü eleştirmiştir. Yazar,
şikâyetçiyi ‘işe gitmeden maaş aldığı’ ve ‘bankamatik memuru’ olduğu ifadeleriyle
hedef almıştır.
Şikâyetçinin, bir kamu görevlisi için ağır eleştiri içeren bu ifadelerden rahatsız olması;
kamuoyundaki itibarının zedeleneceği endişesini duyması haklıdır. Ancak, İçişleri
Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, şikâyetçiyi ‘işe gitmeden maaş aldığı’ ve ayrıca ‘7
yılda 60 gün işe gittiği’ gerekçeleriyle memuriyetten çıkarma kararı aldığını
açıklamıştır. Şikâyet edilen yazı bu açıklama doğrultusunda kaleme almıştır.
Köşe yazısında şikâyetçiye yöneltilen eylem ve suçlamaların gerçek olup olmadığı
ancak yargı aşamasında kesinlik kazanacaktır. Şikâyet edilen yazıda kesin gerçek
olmasa da görünür gerçek yansıtılmıştır. Şikâyetçiyi rahatsız etse de görünür
gerçeğe uygun kaleme alınan köşe yazısında eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları
aşılmamıştır.
Kamusal görev yapan ve tanınan kişiler, haklarındaki ağır ve sarsıcı eleştirilere
tahammül göstermek durumundadır. Şikâyet edilen köşe yazısındaki ifadeler ağır
olsa da kamu görevlisi şikâyetçi açısından katlanılabilir eleştiri olarak kabul
edilmelidir.
Açıklanan bu nedenle şikâyet edilen köşe yazısında, Basın Meslek İlkeleri’nin ihlalinin
söz konusu olmadığı kanaatindeyiz. Şikâyet edilen köşe yazarı hakkında ŞİKÂYETİN
YERSİZLİĞİ kararı alınmasını öneririz.
YÜKSEK KURUL’UN DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu şikâyet başvurusunu, 9.11.2022 tarihinde yaptığı
toplantıda görüşmüştür. Genel Sekreterlik raporunun sunumunun ardından Yüksek
Kurul, toplantıya gelip açıklama yapma talebinde bulunan şikâyetçi Tezcan Karakuş
Candan’ın vekili Av. Turgut Kazan’ı davet ederek dinlemiştir.
Şikâyetçi vekili, şikâyetçinin Çankaya Belediyesi’ndeki memuriyetten çıkarılması
sürecini anlattıktan sonra, hukuksuz olduğunu savunduğu kararı yargıya
götürdüklerini söylemiş, bunlara ilişkin belgeler sunmuştur. Müvekkili hakkında İçişleri

Bakanlığı’nca verilen soruşturma izninin, Danıştay’ın şikâyetçinin ‘izinsiz mesaiye
uyulmadığından söz edilemeyeceği’ gerekçesiyle verdiği kararla kaldırıldığını belirten
Av. Turgut Kazan, bu yargı kararına rağmen Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu’nun
müvekkilini memuriyetten çıkarma kararı verdiğini söylemiştir. Yüksek Kurul
üyelerinin sorularını yanıtlayan şikâyetçi vekili, köşe yazısında etik ihlali yapıldığını
savunarak, Basın Konseyi’nin başvurudaki taleplerine uygun olarak şikayet edilen
hakkında karar almasını istemiştir.
Yüksek Kurul, şikâyetçi vekilinin toplantıdan ayrılmasından sonra dosyanın
müzakeresine geçmiştir. Söz alan üyeler Genel Sekreterlik raporunda, şikâyet
konusu köşe yazısında etik ihlali olmadığına ilişkin tespitlerin tamamını isabetli
bulduklarını söylemiştir.
Üyeler, köşe yazısında şikâyetçiye yönelik ifadelerin eleştiri sınırlarını aşmadığını
saptamış; kamusal görev yapan ve toplumda tanınan bir kişi olan şikâyetçinin bu
eleştirilere katlanmak durumunda olduğu görüşünde ittifak etmiştir.
SONUÇ :
Müzakerenin tamamlanmasının ardından Yüksek Kurul oylamaya geçmiştir. Şikâyete
konu köşe yazısının eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarında olduğunu; yazarın Basın
Meslek İlkeleri’ni ihlal etmediğini OY BİRİLĞİ ile saptayan Yüksek Kurul, yine OY
BİRİLĞİ ile ‘ŞİKÂYETİN YERSİZLİĞİ’ kararı almıştır.
Şikâyet edilen SABAH gazetesi yazarı Melih ALTINOK hakkında OY BİRLİĞİ ile
‘ŞİKÂYETİN YERSİZİLĞİ’’ kararı alınmasına karar verilmiştir.