BKYK KARARI 2022-47

BASIN KONSEYİ, PUSULA GAZETESİ YAZARI ALİ RIZA TIĞ
HAKKINDA ‘UYARI’ KARARI VERDİ

YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                      : 2022- 47
KARAR TARİHİ : 9.11.2022
ŞİKAYET EDEN              : Tezcan Karakuş CANDAN (TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi Başkanı )       
Konur Sokak 4/3 YENİŞEHİR  ANKARA 
ŞİKAYET EDİLEN  :  Ali Rıza TIĞ  (Pusula gazetesi Yazarı)
Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Cad. No:7 Daire:45 ZONGULDAK
 
ŞİKAYET KONUSU         : 
Zonguldak’ta yayınlanan Pusula gazetesinde 8.9.2022 tarihinde gazetenin sahibi ve
yazarı Ali Rıza Tığ imzasıyla yayınlanan “Belediye başkanı ile müteahhit sevgilisi”
başlıklı köşe yazısında, Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği iddiasıyla şikâyette
bulunulmuştur.
Basın Konseyi’ne 19.9.2022 tarihlerinde şikâyette bulunan TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, söz konusu köşe yazısının
“Kantarcı’ya bir danışman daha” ara başlığı atılan bölümünde kendisiyle ilgili ifade ve
eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanıldığını öne sürmüştür.
Şikâyetçi, köşe yazısının kendisi hakkında kamuoyunda olumsuz algı yaratmak
ve itibarını zedelemek amacıyla kurgulandığını; hukuksuz şekilde alındığını iddia
ettiği memuriyetten ihraç kararının buna gerekçe gösterildiğini savunmuştur. Yazıda
kendisine yönelik “Candan’a, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde bir şoför kadrosu
verilebilir”, “Kamyon şoförü danışman! Vallahi çok hayırlı iş olur!”, “Nasıl olsa
danışmanların maaş alması için işe gitmesine gerek yok” ifadelerine yer veren
yazarın, kendisini hedef gösterdiğini, alay ettiğini, aşağıladığını ve küçük
düşürdüğünü ileri sürmüştür.
Söz konusu köşe yazısında kişilik hakları ve toplumdaki saygınlığına saldırıldığını
savunan şikâyetçi, şikâyet edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 4, 6 ve
13’üncü maddelerini ihlalden işlem yapılmasını talep etmiştir. 
UZLAŞMA ÖNERİSİ        : 
Şikâyet başvurusu şikâyet edilen Pusula gazetesi sahibi ve yazarı Ali Rıza Tığ’a
27.09.2022 tarihinde PTT aracılığı ile gönderilmiş, posta ‘alındı’ belgeleri gelmiştir. 
Şikâyet edilen yazılı cevap göndermiş ve şikâyetçinin başvurusundaki iddiaları
reddetmiştir. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır. 
ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI        : 

Şikâyet edilenlerden Ali Rıza Tığ, 3.10.2022 tarihinde gönderdiği yanıtta, şikâyetçinin
Çankaya Belediyesi’nde işe gitmediği için memuriyetten çıkarılması konusunu
köşesine taşıdığını; iki başkan danışmanının temizlik işleri şoför karosunda
gösterildiği Çaycuma Belediyesi’ne şoför kadrosunda gösterilen üçüncü danışman
olmasını teklif ettiğini belirtmiştir.
Şikâyet edilen, “Çaycuma Belediyesi’nde çalışmasına yönelik bir öneriydi”,
“Tamamen iyi niyetle yazılmış bir yazıdır” dediği yanıtta, “Nasıl olsa danışmanların
maaş alması için işe gitmesine gerek yok” ifadesini de kullanmıştır.
Şikâyetçinin, bu yazı nedeniyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç
duyurusuna takipsizlik kararı verildiğini belirten şikâyet edilen, bu kararı da yanıtına
eklemiştir.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     : 
Şikâyet konusu köşe yazısı yerel Pusula gazetesinde 8.9.2022 tarihinde “Belediye
başkanı ile müteahhit sevgilisi” başlığı ile yayınlanmıştır. Üç bölümden oluşan yazının
“Kantarcı’ya bir danışman daha” başlıklı son bölümünde yazar, Mimarlar Odası
Ankara Şube Başkanı olan şikâyetçinin Zonguldak’taki faaliyetlerinden
hoşnutsuzluğunu dile getirerek memuriyetten çıkarılmasını konu etmiştir.
Şikâyet edilen, sahibi olduğu Pusula gazetesindeki köşesinde sık sık yerel yöneticiler
ve yerelde tanınan kişiler hakkında isim vermeden özel yaşamlarını da konu olan
yazılar yayınlamaktadır. Şikâyete konu köşe yazısında ilk konu olarak, bir belediye
başkanının müteahhit sevgilisi olduğunu ve aşk yaşadıklarını anlatmıştır. Yazıdaki bu
bölümünün şikâyetçi ile ilgisi yoktur, başvurula konu edilen “Kantarcı’ya bir danışman
daha” başlıklı bölüm değerlendirmeye alınmıştır.
Şikâyet edilen yazar, alaycı üslupla şikâyetçinin Çaycuma Belediyesi’nde Temizlik
İşleri Müdürlüğü’nün şoför kadrosuna alınıp Belediye Başkanı Danışmanı görevine
atanabileceğini yazmıştır. Belediye Başkanı’nın iki danışmanının isim vererek şoför
kadrosunda maaş aldığını ileri sürülen köşe yazısında şikâyetçiye yönelik şu
ifadelere yer verilmiştir:
“Zonguldak’a merak sarmıştı”, “Bizim yazdığımız köşe yazılarına kadar her şey ile
ilgileniyordu”, “Memuriyetten atılması için soruşturma başlatılmıştı”, “Ve Tezcan
memuriyetten çıkarıldı”, “Zonguldak’ın ahı tuttu desek yeridir”, “Çaycuma Belediye
Başkanı Bülent Kantarcı, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde bir şoför kadrosu verebilir”,
“Kamyon şoförü danışman”, “Nasıl olsa danışmanların işe gitmesine gerek yok.”
Yazar, daha önce de şikâyetçinin başkanlığını yaptığı Mimarlar Odası Ankara
Şubesi’nin sorumluluk alanındaki Zonguldak’taki faaliyetlerini nedeniyle yazılar
yazmış ve Basın Konseyi’ne şikâyette bulunulmuştur. Yüksek Kurul’un önceki
başvurularla ilgili aldığı kararlar ile şikâyete konu “Kantarcı’ya bir danışman daha”
başlıklı yazı için savcılığın verdiği ‘takipsizlik kararı’ Genel Sekreterlik
değerlendirmesi dışında tutulmuştur. Zira her dosyanın kendi kapsamında
değerlendirilmesi gerekir. Etik ihlali ve suç koyut değildir, yargıda suç görülen her
zaman etik ihlali olmayacağı gibi, etik ihlali de suç görülmeyebilir.

Şikâyeti edilen bir köşe yazısıdır ve haberdeki gibi bir objektiflik aranmaz. Yazarın ele
aldığı konuda taraf olması, yorum yapması ve kanaat açıklaması onun eleştiri ve
ifade özgürlüğüdür. Şikâyetçi, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşunun
yöneticisidir, toplumda tanınmaktadır ve memuriyetten ihracı nedeniyle gündemdedir.
Şikâyetçinin onu yazı konusu yapmasında ve eleştirilmesinde sorun yoktur. Ancak,
şikâyet edilen köşe yazısında alaylı ifadelerle eleştiri sınırları aşılarak şikâyetçinin
mesleki kariyeri ve toplumdaki saygınlığının hedef alınması sorunludur. Belediyede
27 yıl mimar olarak görev yapan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı ve üniversitede öğretim görevlisi olarak
mesleki başarısıyla tanınan şikâyetçi için “Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde şoför
kadrosu verilsin”, “Kamyon şoförü danışman”, “Nasıl olsa işe gitmesine gerek yok”
ifadeleri, eleştiri sınırlarını aşan aşağılama ifadeleridir.
Kamusal görev yapan ve tanınan kişiler, haklarında yapılan eleştirilere, ağır ve
sarsıcı eleştirilere katlanmak durumunda olsalar da şikâyetçinin aşağılanmaya ve
alay edilerek kişilik haklarına saldırılmasına katlanması beklenemez. Şikâyetçi küçük
düşürülmüş ve kişilik hakları hedef alınarak etik ihlalinde bulunulmuştur.
Açıklanan bu nedenlerle şikâyet edilen yazıda, Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve
kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği
taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesinin ihlal edildiği
kanaatindeyiz. Şikâyet edilen hakkında ‘UYARI’ kararı alınmasını öneririz.
YÜKSEK KURUL’UN DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 9.11.2022 tarihinde yaptığı toplantıda şikâyet
dosyasını görüşmüştür. Genel Sekreterlik raporunun Yüksek Kurul’a sunulmasının
ardından, toplantıya katılım talebinde bulunan şikâyetçi Tezcan Karakuş Candan’ın
vekili Av. Turgut Kazan, davet edilmiş ve dinlenmiştir.
Şikâyetçi vekili, Av. Turgut Kazan, müvekkilinin Çankaya Belediyesi’ndeki
memuriyetten çıkarılması sürecini anlattıktan sonra, kararının hukuksuz olduğunu
savunarak, iptali için yargıya başvurduklarını söylemiş, bunlara ilişkin belgeler
sunmuştur. Yüksek Kurul üyelerinin sorularını da yanıtlayan Av. Turgut Kazan,
müvekkili hakkında İçişleri Bakanlığı’nca verilen soruşturma iznini, Danıştay’ın
şikâyetçinin ‘izinsiz mesaiye uyulmadığından söz edilemeyeceği’ gerekçesiyle
kaldırdığını, bu yargı kararına rağmen Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu’nun
soruşturma yaparak memuriyetten çıkarma kararı verdiğini söylemiştir. Hukukun ihlal
edildiğini savunan şikâyetçi vekili, Basın Konseyi’nin şikâyet edilen hakkında
başvurudaki taleplerine uygun karar almasını isteyerek sözlerine son vermiştir.
Yüksek Kurul, şikâyetçi vekilinin toplantıdan ayrılmasından sonra dosyanın
müzakeresine geçmiştir. Genel Sekreterlik raporundaki tespitlere katıldıklarını
belirten üyeler, köşe yazısında şikâyetçiye yönelik küçük düşürücü ve aşağılayıcı
ifadelerin eleştiri sınırlarında kabul edilemeyeceğini dile getirmişlerdir. Söz alan
üyelerin tamamı, şikâyet edilen köşe yazarının Basın Meslek İlkeleri’nin 4’üncü
maddesinin ihlal edildiği ve ‘uyarı’ kararı alınmasını önerisini yerinde bulduklarını
söylemiştir.
SONUÇ :

Müzakerenin tamamlanmasının ardından oylama yapılmıştır. Yüksek Kurul, şikâyete
konu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının
ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez”
şeklindeki 4’üncü maddesinin ihlal edildiğini OY BİRLİĞİ ile saptamış ve yine OY
BİRİLĞİ ile ‘UYARI’ kararı almasına karar vermiştir.
Şikâyet edilen PUSULA gazetesi sahibi ve yazarı Ali Rıza Tığ hakkında, Basın
Meslek İlkeleri’nin 4’üncü maddesini ihlalden  OY BİRLİĞİ ile ‘UYARI’ kararı
alınmasına karar verilmiştir.