BKYK KARARI 2022-45

BASIN KONSEYİ, DİRİLİŞ POSTASI GAZETESİ HAKKINDAKİ
ŞİKÂYETTE ‘KINAMA’ KARARI VERDİ
YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                     : 2022- 45
KARAR TARİHİ : 9.11.2022
ŞİKAYET EDEN             : Tezcan Karakuş CANDAN (TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi Başkanı)       Konur Sokak 4/3 YENİŞEHİR / ANKARA 
ŞİKAYET EDİLEN   : Muhammet ŞİMŞEK (DİRİLİŞ POSTASI Haber Müdürü)
Mahmutbey Mahallesi 2625 Sokak No: 2 BAICILAR / İSTANBUL
ŞİKAYET KONUSU         : 
DİRİLİŞ POSTASI gazetesi ve gazetenin internet sitesi dirilispostasi.com’da 6.9.2022
tarihinde “CHP’li belediyede 7 yılda 60 gün işe gitmiş. Bakanlık kararını verdi” ve
16.9.2022 tarihinde “Terörist seviciler yargılanıyor” başlıklı haberlerde Basın Meslek
İlkeleri’nin ihlal edildiği iddiasıyla şikâyette bulunulmuştur.
Basın Konseyi’ne başvuruda bulunan şikâyetçi TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, söz konusu haberlerde asılsız iddialarla
hedef gösterildiğini ve kendisine yönelik ifadelerin haber verme sınırlarını aştığını
iddia etmiştir.
Şikâyetçi, haberlerin kendisi hakkında kamuoyunda olumsuz algı yaratmak ve
kapsamlı bir itibarsızlaştırma çabasıyla yayınlandığını, hukuksuz şekilde alındığını
iddia ettiği memuriyetten ihraç kararının ve bir yıl önce Mimarlar Odası Ankara
Şubesi ödülleri nedeniyle açılan davanın buna gerekçe gösterildiğini savunmuştur.
Söz konusu haberde kendisine iftira atıldığını, hakaret edildiğini, kişilik haklarına
saldırıldığını ileri süren şikâyetçi, şikâyet edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 4,
6 ve 13’üncü maddelerini ihlalden işlem yapılmasını talep etmiştir. 
UZLAŞMA ÖNERİSİ        : 
Şikâyet başvurusu şikâyet edilen dirilispostasi.com Haber Müdürü Muhammet
Şimşek’e 27.9.2022 tarihinde PTT aracılığı ile gönderilmiş, posta ‘alındı’ belgesi
gelmiştir. 
Şikâyet edilen başvurudaki iddialara süresinde yanıt vermemiş, taraflar arasında
uzlaşma sağlanamamıştır. 
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     : 
Şikâyet konusu haberler Diriliş Postası gazetesi ve gazetenin internet sitesi
dirilispostasi.com internet sitesinde 6.9.2022 tarihinde “CHP’li belediyede 7 yılda 60
gün işe gitmiş. Bakanlık kararını verdi” ve 16.9.2022 tarihinde “Terörist seviciler
yargılanıyor” başlıklarıyla yayınlanmıştır.

6.9.2022 tarihinde yayınlanan haberin spotunda, “CHP’li Çankaya Belediyesi’nde
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı olarak çalışan Tezcan Karakuş Candan’ın 7
yılda 60 gün işe gittiği ortaya çıktı. Hakkında ‘memurluktan atılması’ için soruşturma
başlatılan Candan İçişleri Bakanlığı tarafından memuriyetten çıkarıldı” ifadesi yer
almıştır. Şikâyetçinin fotoğrafının da kullanıldığı haberin metni iki paragraftan ibarettir.
İlk paragrafta şikâyetçinin 7 yılda 60 gün işe giderek yaklaşık 350 bin lira maaş
aldığının ortaya çıktığı; yapılan şikâyet üzerine İçişleri Bakanlığı’nca soruşturma
başlatıldığı ve Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu’nun 6 Eylül günkü toplantısında alınan
kararla memuriyetten çıkarılma cezası verdiği anlatılmıştır.
“ASILSIZ İDDİALARIN MİMARI” ara başlığı altındaki diğer paragrafta da ilk
paragraftaki işe gitmediği süre ve aldığı ileri sürülen maaş miktarı tekrarlanmış,
“Tezcan Karakuş Candan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir’le ilgili ortaya
attığı asılsız iddialarla gündeme gelmişti. CHP’li Çankaya Belediyesi’nde memur
olarak çalışan Karakuş ilk olarak Beştepe’ye inşa edilen Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’ne ‘kaçak’ yalanını ortaya atmıştı” denilmiştir.
16.9.2022 tarihinde ‘Terörist seviciler yargılanıyor’ başlıklı haberde Mimarlar Odası
Ankara Şubesi’nin bir yıl önceki Basın Ödülleri ile ilgili aralarında şikâyetçinin de
bulunduğu 7 yöneticisi hakkında ‘terör propagandası yapmak’ suçlamasıyla açılan
davanın ikinci duruşmasının yapıldığı konu edilmiştir. Haberde, 29.9.2021 tarihinde
düzenlenen ‘Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri’ kapsamında
‘Uluslararası Televizyon Haberciliği’ ödülünün Avrupa’da PKK yanlısı Jin TV
programcısı Güler Yıldız Bastion’a verilerek ‘terör örgütü propagandası yapıldığı
iddiasıyla Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığı anlatılmıştır.
Haklarında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan şikâyetçi ve diğer
6 sanığın duruşmada avukatlarıyla hazır bulunduğu ve mahkeme heyetinin
duruşmayı 22 Kasım 2022 tarihine ertelediği belirtilmiştir.
Şikâyetçi, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olan Mimarlar Odası Ankara Şube
Başkanıdır ve kamuoyunda tanınan bir kişidir.1993 yılından bu yana mimar olarak
görev yaptığı Çankaya Belediyesi’nde izinsiz işe gitmediği iddiasıyla memuriyetten
ihraç edilmesi; diğer konu olan yargılandığı dava haber değeri taşır, yayınlanmasında
kamusal ilgi ve yarar vardır.
Gazeteci olayları araştırıp gerçeği ortaya çıkarmak; gizlemeden ve çarpıtmadan
kamuoyuna aktarmakla görevlidir. Şikâyetçinin, memuriyetten ihracının Danıştay’ın,
İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma iznini iptal etmesine rağmen Bakanlık Yüksek
Denetleme Kurulu tarafından soruşturma sürdürülerek alındığı; kararın yargı
denetimine tâbi ve değişmesi olası idari karar olduğu; şikâyetçinin Belediye, Oda ve
Üniversitedeki görevlerini idarenin ve sıralı amirlerin bilgisiyle yaptığını savunduğu
bilgilerine haberde yer verilmemiştir. Bu eksikliktir ancak bilgilerin kasıtlı gizlendiğini
söylemek niyet okumak olacaktır.
Şikâyetçi, siyasi amaçla da olsa İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan soruşturmada izinsiz
işe gitmediği suçlamasıyla memuriyetten ihraç edilmiştir. Hakkında ihraç kararı
gerçektir, haber de görünür gerçeğe uygun yayınlanmıştır. Şikâyetçinin bazı önemli
imar usulsüzlüğü iddialarını yargıya taşıması gerekçe gösterilerek “Asılsız iddiaların
mimarı” ifadesinin kullanılması, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarında kabul
edilmelidir.

Şikâyetçi ve Oda yöneticilerinin yargılandığı haberin metninde de sorun yoktur. Dava
açıldığı, ikinci duruşmanın yapıldığı gerçektir. Haber metninin objektiflik ilkesine ve
görünür gerçeğe uygun olmasına karşın, “Terörist seviciler yargılanıyor” başlığı
kullanılması sorunludur. Bu hüküm tümcesidir, hakkında kesinleşmiş bir mahkeme
kararı olmadan şikâyetçi ‘Terörist sevici” ilan edilerek hedef gösterilmiş, iftiraya ve
hakarete uğramış, mesleki kariyeri ve toplumdaki saygınlığına zarar verilmiştir.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu Mimarlar Odası Bakanı olan şikâyetçi,
kamusal görev yapmakta ve toplum tarafından tanınmaktadır. Kamusal görev yapan
ve toplumda tanınan kişiler, hakaret ve kişilik haklarına saldırılmadan yapılan
eleştiriler ağır ve sarsıcı olsa da tahammül göstermek durumunda olsalar da hakarete
ve iftiraya katlanmaları beklenemez.
Açıklanan bu nedenlerle şikâyet edilen haberden sadece 16.9.2022 tarihinde
yayınlanan ‘Terörist seviciler yargılanıyor’ başlıklı haberde Basın Meslek İlkeleri’nin
“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya
iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü;
“Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez”
şeklindeki 9’uncu maddelerinin ihlal edildiği kanaatindeyiz. Şikâyet edilen hakkında
Basın Meslek İlkeleri’nin bu iki maddesini ihlalden ‘UYARI’ kararı alınmasını öneririz.
YÜKSEK KURUL’UN DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, şikâyet dosyasını 9.11.2022 tarihinde yaptığı
toplantıda görüşmüştür. Genel Sekreterlik raporunun Yüksek Kurul’a sunulmasının
ardından, toplantıya katılıp açıklama yapmak isteyen şikâyetçi Tezcan Karakuş
Candan’ın vekili Av. Turgut Kazan’ salona davet edilmiş ve dinlenmiştir.
Şikâyetçi vekili, Av. Turgut Kazan, şikâyetçinin Çankaya Belediyesi’ndeki
memuriyetten çıkarılması sürecini anlattıktan sonra, memuriyetten çıkarma kararının
hukuksuz olduğunu savunarak, iptali için yargıya başvurduklarını söylemiş, bunlara
ilişkin belgeler sunmuştur. Yüksek Kurul üyelerinin sorularını da yanıtlayan Av. Turgut
Kazan, müvekkili hakkında İçişleri Bakanlığı’nca verilen soruşturma izninin,
Danıştay’ın şikâyetçinin ‘izinsiz mesaiye uyulmadığından söz edilemeyeceği’
gerekçesiyle kaldırdığını, bu yargı kararına rağmen Bakanlık Yüksek Disiplin
Kurulu’nun soruşturmayı sürdürüp şikâyetçiyi memuriyetten çıkarma kararı verdiğini
söylemiştir. Hukukun ihlal edildiğini savunan Av. Turgut Kazan, Basın Konseyi’nin
şikâyet edilen hakkında başvurudaki taleplerine uygun karar almasını isteyerek
sözlerine son vermiştir.
Yüksek Kurul, şikâyetçi vekilinin toplantıdan ayrılmasından sonra dosyanın
müzakeresine geçmiştir. Söz alan üyeler, Genel Sekreterlik raporundaki tespitleri ve
ihlali söz konusu olan maddeleri isabetli bulmuş; ‘uyarı’ kararı alınması önerisinin ise
ihlalin ağırlığı karşısında yetersizliği kalacağını savunmuştur. Üyeler, şikâyetçi ve
başkanı olduğu kurum için ‘Terör seviciler’ ifadesinin ağır etik ihlali olduğu ve
‘kınama’ kararı gerektirdiğinde ittifak etmiştir.
SONUÇ :

Müzakerenin tamamlanmasından sonra oylama yapılmıştır. Yüksek Kurul, şikâyete
konu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının
ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez”
şeklindeki 4’üncü ve “Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu
ilan edilemez” şeklindeki 9’uncu maddelerinin ihlal edildiğini OY BİRLİĞİ ile
saptamıştır. Yüksek Kurul, şikâyet edilen hakkında yine OY BİRİLĞİ ile ‘KINAMA’
kararı vermiştir.
Şikâyet edilen DİRİLİŞ POSTASI gazetesi ve dirilispostasi.com Haber Müdürü
Muhammet Şimşek hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 4 ve 9’uncu maddelerini
ihlalden OY BİRLİĞİ ile ‘KINAMA’ kararı alınmasına karar verilmiştir.