BKYK KARARI 2022-43

BASIN KONSEYİ, ŞİKÂYET EDİLEN BEYAZGAZETE.COM İNTERNET
SİTESİ HAKKINDA ‘KINAMA’ KARARI VERDİ
YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO                     : 2022- 43
KARAR TARİHİ : 9.11.2022
ŞİKAYET EDEN             : Tezcan Karakuş CANDAN (TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi Başkanı)       Konur Sokak 4/3 YENİŞEHİR / ANKARA 
ŞİKAYET EDİLEN   : Özlem ARIKAN (BEYAZGAZETE.COM Sorumlu Müdürü)
Gayrettepe Mh. Cemil Aslan Güder Sk. OTİM İş Merkezi B Bl. No: 25 BEŞİKTAŞ/İST
ŞİKAYET KONUSU         : 
BEYAZGAZETE.COM İnternet sitesinde 6.9.2022 tarihinde “CHP’li Çankaya
Belediyesi’nin bankamatik memuru kapı dışarı edildi! İşe gitmeden maaş almış”
başlıklı haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği iddiasıyla şikâyette
bulunulmuştur.
Basın Konseyi’ne 19.9.2022 tarihlerinde şikâyette bulunan TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, söz konusu haberde hedef
gösterildiğini ve kendisine yönelik ifadelerin haber verme sınırlarını aştığını iddia
etmiştir.
Şikâyetçi, haberin kendisi hakkında kamuoyunda olumsuz algı yaratmak
ve itibarsızlaştırma amacıyla kurgulandığını; hukuksuz şekilde alındığını iddia ettiği
memuriyetten ihraç kararının buna gerekçe gösterildiğini savunmuştur.
Söz konusu haberde kendisine iftira atıldığını, hakaret edildiğini, kişilik haklarına
saldırıldığını ileri süren şikâyetçi, şikâyet edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 4,
6 ve 13’üncü maddelerini ihlalden işlem yapılmasını talep etmiştir. 
UZLAŞMA ÖNERİSİ        : 
Şikâyet başvurusu şikâyet edilen BEYAZGAZETE.COM Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Özlem Arıkan’a 27.9.2022 tarihinde PTT aracılığı ile gönderilmiş,
posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. 
Şikâyet edilen başvurudaki iddialara süresinde yanıt vermemiş, taraflar arasında
uzlaşma sağlanamamıştır. 
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     : 
Şikâyet konusu haber  BEYAZGAZETE.COM internet sitesinde 6.9.2022 tarihinde
“CHP’li Çankaya Belediyesi’nin bankamatik memuru kapı dışarı edildi!”, “İşe
gitmeden maaş almış” başlıkları ile yayınlanıştır.

Haberin spotunda, “Ankara Çankaya Belediyesi’nde mimar olarak çalışan Mimarlar
Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Çankaya Belediyesi’nde
bankamatik memuru olarak çalıştığı için devlet memurluğundan ihraç ediliyor”
ifadelerine yer verilmiştir. Haberin metninde, şikâyetçinin İçişleri Bakanlığı Teftiş
Kurulu’nca defalarca uyarıldığı belirtilerek, “İçişleri Bakanlığı Disiplin Kurulu’nun
Tezcan Karakuş Candan’ın 2 yılda 245 gün işe gitmediğini tespit ettiği öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı’nın, Candan Karakuş Candan hakkında devlet memurluğundan
ihraç kararı aldığı öğrenildi” denilmiştir.
Şikâyetçinin fotoğrafı da kullanılan haberde, hakkındaki iddialara yönelik inceleme
raporları, belediyedeki yöneticilerin ve belediye meclisi üyelerinin ifade ve
açıklamaları 7 ara başlık altında yayınlanmıştır. Bu başlıklar şöyledir:
“Candan’ın işe gitmeden maaş aldığının belgeleri”, “Biçen: Tezcan görev yerini sık
sık terk ederek işe gelmedi”, “Tarafımca verilmiş bir izin yoktur”, “Sahte imza
tutanağı”, “Kurttaş: Mazeretiniz olmaksızın görevinizin başında bulunmadığınız..”,
“Hasgül: Çankaya Belediyesi’nde çalışması etik değerlerle uyuşmamakta”, “Uslu: Bu
adaletsizliği içinize sindirebiliyor musunuz?”
Haberde bu ara başlıkları altında şikayetçinin 1993 yılında göreve başladığı Çankaya
Belediyesi’nde 1567 gün izin ve rapor kullandığı ve bunun yaklaşık 4.5 yıllık süre
olduğu; son 2 yılda 60 gün işe gittiği; sık sık görev yerini terk ettiği ve yerine sahte
imza atıldığının tutanakla tespit edildiği ileri sürülmüş, Belediyede, Mimarlar
Odası’nda ve üniversitede görev yapmasının etik olmadığı eleştirilmiştir. Haberde
“Uslu: Bu adaletsizliği içinize sindirebiliyor musunuz?” ara başlığı altında, “Tezcan
Karakuş Candan, Cumhurbaşkanımıza ve resmi organlara sürekli düşmanlık ve kin
besleyen bir şahıs olarak karşımıza çıkmaktadır…. Kendileri Gezi kalkışmasının
mimarlarından olup ayrıca DHKP-C gibi yasadışı birçok marjinal örgütlere verdikleri
destekle de Ülkemize olan düşmanlıklarını birçok kez göstermişlerdir… Ülkemizin
menfaatine yapılan her şeye karşı çıkan bir meslek odası haline gelmiştir” ifadeleri
yer almıştır.
Şikâyetçi, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olan Mimarlar Odası Ankara Şube
Başkanı olarak kamuoyunda tanınan bir kişidir. 1993 yılından itibaren mimar olarak
görev yaptığı Çankaya Belediyesi’nde izinsiz işe gitmediği iddiasıyla memuriyetten
ihraç edilmesi haber değeri taşır, yayınlanmasında kamusal ilgi ve yarar vardır.
Gazeteci olayları araştırıp gerçeği ortaya çıkarmak; gizlemeden, bozmadan ve
çarpıtmadan kamuoyuna aktarmakla görevlidir. Şikâyetçinin, memuriyetten ihracının
Danıştay’ın, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma iznini iptal etmesine rağmen Bakanlık
Yüksek Denetleme Kurulu tarafından soruşturma sürdürülerek alındığı; kararın yargı
denetimine tâbi ve değişmesi olası idari karar olduğu; şikâyetçinin Belediye, Oda ve
Üniversitedeki görevlerini idarenin ve sıralı amirlerin bilgisiyle yaptığını savunduğu
bilgilerine haberlerde yer verilmemiştir.
Haberin şikâyetçi hakkında kamuoyunda olumsuz algı yaratmak üzere kurgulanması
ve önemli bilgilerin gizlenmesi bir yana, “CHP’li Çankaya Belediyesi’nin bankamatik
memuru kapı dışarı edildi” başlığının atılması; şikayetçi hakkında ‘resmi organlara
sürekli düşmanlık ve kin besleyen bir şahıs”, “Gezi kalkışmasının mimarlarından olup
DHKP-C gibi yasadışı örgütlere destekle düşmanlıklarını göstermiştir” denilmesi
eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları aşan hakaret ve suç isnadı ifadelerdir. Kamusal

görev yapan ve toplumda tanınan kişiler haklarında yapılan ağır ve sarsıcı eleştirilere
tahammül göstermek durumunda olsalar da hakarete ve suçlu ilan dilmeye
katlanmaları beklenemez.
Açıklanan bu nedenlerle şikâyet edilen haberlerde, Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri
ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira
niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesinin ihlal edildiği
kanaatindeyiz. Şikâyetçi hakkında KINAMA kararı alınmasını öneririz.
YÜKSEK KURUL’UN DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, şikâyet başvurusunu 9.11.2022 tarihli toplantısında
görüşmüştür. Genel Sekreterlik raporunun sunumunun ardından, toplantıya katılma
talebinde bulunan şikâyetçi Tezcan Karakuş Candan’ın vekili Av. Turgut Kazan davet
edilerek dinlenmiştir.
Şikâyetçi vekili, önce şikâyetçinin Çankaya Belediyesi’ndeki memuriyetten çıkarılması
sürecini anlatmış, ardından kararın hukuksuz olduğunu savunarak, iptali için yargıya
başvurduklarını söylemiş ve bunlara ilişkin belgeler sunmuştur. Müvekkili hakkında
İçişleri Bakanlığı’nca verilen soruşturma iznini yargıya taşıdıklarını ve Danıştay’ın da
‘izinsiz mesaiye uyulmadığından söz edilemeyeceği’ gerekçesiyle ‘soruşturma izninin
kaldırmasına’ karar verdiğine dikkati çeken Av. Turgut Kazan, bu karara rağmen
Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu’nun soruşturma yapıp şikâyetçiyi memuriyetten
çıkarma kararı almasının hukuk ihlali olduğunu söylemiştir. Yüksek Kurul üyelerinin
sorularını da yanıtlayan Av. Turgut Kazan, başvurudaki taleplerini tekrarlamıştır.
Yüksek Kurul, şikâyetçi vekilinin toplantıdan ayrılmasının ardından dosyanın
müzakeresine geçilmiştir. Söz alan üyelerin tamamı, şikâyet edilen haberde eleştiri
ve ifade özgürlüğü sınırlarının aşıldığı ve etik ihlali yapıldığına ilişkin Genel
Sekreterlik raporundaki tespiti isabetli bulmuş, ancak Basın Meslek İlkeleri’nin sadece
bir maddesinin ihlal edildiği tespitinin ise yetersiz olduğunu dile getirmişlerdir.
Şikâyet edilen haberde, şikâyetçinin ve başkanı olduğu meslek örgütünün ‘terör
destekçisi’ gösterildiğine dikkat çeken üyeler, Basın Meslek İlkeleri’nin 4’üncü
maddesinin yanında 6’ncı maddesinin de ihlal edildiğinde ittifak etmiştir. Bazı üyeler
bu iki maddenin yanında 13’üncü maddenin ihlalinin de söz konusu olduğunu
savunmuştur. Bu maddenin ihlal edilip edilmediğinde ayrışan üyeler, şikâyet edilen
hakkında alınacak kararla ilgili de farklı görüş bildirmiştir. Üyelerden bazıları ‘uyarı’
kararını yeterli bulurken, çoğunluk ‘kınama’ kararı alınmasını talep etmiştir.
SONUÇ :
Yüksek Kurul, müzakereyi tamamlayıp oylamaya geçmiştir. Şikâyet edilen haberde
Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük
düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki
4’üncü maddesinin ihlal edildiğini OY BİRLİĞİ ile
“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın
veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ıncı maddesinin
ihlal edildiğini yine OY BİRLİĞİ ile saptayan Yüksek Kurul, şikâyet edilen hakkında
OY ÇOKLUĞU ile ‘KINAMA’ kararı almıştır.

Şikâyet edilen BEYAZGAZETE.COM Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Özlem Arıkan
hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 4 ve 6’ncı maddelerini ihlalden OY ÇOKLUĞU ile
‘KINAMA’ kararı alınmasına karar verilmiştir.