BKYK KARARI 2022-27

BASIN KONSEYİ, HABERLER.COM HAKKINDAKİ BAŞVURUDA ‘ŞİKÂYETİN YERSİZLİĞİ’ KARARI VERDİ

YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO            :  2022- 27

KARAR TARİHİ : 29.06.2022

ŞİKÂYET EDEN  :  Eskil Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. Abdullah ALTAN

ŞİKAYET EDİLEN : Ayça Kurtuluş ELAL (haberler.com Haber Müdürü.)

ŞİKÂYET KONUSU       :

HABERLER.COM internet haber sitesinde 06.05. 2022 tarihlerinde yayınlanan ‘Aksaraylı köylüler: Eskil’de meraya OBS istemiyoruz” başlıklı haberlerde Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal edildiği iddiasıyla şikâyette bulunmuştur.

Şikâyetçi olan Eskil Belediyesi vekili Av. Abdullah Altan tarafından Basın Konseyi’ne 13.05.2022 tarihinde yapılan başvuruda şikâyet konusu haberin gerçeklerle bağdaşmadığı; Organize Sanayi Bölgesi projesinin kasıtlı olarak karalandığı; bu projeye öncülük eden Eskil Belediyesi’ne iftira atıldığı ileri sürülmüştür. Başvuruda özetle şu ifadelere yer verilmiştir:

Başlığından da anlaşılacağı üzere şikâyet konusu haber tamamen kasıtlı ve gerçek dışıdır. Haberde hem özle biçim arasındaki denge, hem objektiflik ilkesi gözetilmemiştir.

OBS projesine karşı çıkanlar, mera arazisinde tarım yapmak isteyen kişilerdir. Mera arazilerini tarımsal alan olarak kullanmak ve ekmek suçtur. Söz konusu kişilerin itirazları mahkeme kararıyla reddedilmesine rağmen sosyal medya üzerinden yalan ve propaganda yapmaya devam etmektedir.

Haberde röportaj veren Muhtar Mahmut Ünlü, OSB’nin kurulmasına sadece siyasi olarak karşı çıkmaktadır ve yaptığı itirazlar resmi kurumlar tarafından reddedilmiştir. Tek isteğinin mera arazilerinin ekilmesi olduğunu dile getirmektedir. Röportaj veren kişilerin büyük bölümünün mera arazilerini ekmesi sebebiyle ceza alması ise manidardır.

Organize Sanayi Bölgesi’nin belirtilen mevkilere yapılması zorunluluk olup yasal olarak belirlenmiştir. Eskil İlçesinde bulunan tüm siyasi partilerin imzası ve onayı ile gerçekleşecek bir projedir. Söz konusu yeri çürük mera arazisi olarak değerlendirmek ise abesle iştigaldir. (İlgili resmi kurumların aldığı kararlar tarih ve sayısı belirtilerek yasal prosedürün nasıl tamamlandığı detaylı anlatılıyor.)

Haberde sık sık ‘yandaşlarına peşkeş çekildiği’ şeklinde çirkin ifadelere yer verilmiştir. Bu ithamlar Eskil Belediyesi’nin tüzel kişiliğine ve itibarına açıkça saldırıdır.

Başvuruda, şikâyet edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 3, 4 ve 6’ncı maddelerini ihlalden işlem yapılması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ        :

Şikâyet başvurusu, şikâyet edilen HABERLER.COM Haber Müdürü Ayça Kurtuluş ELAL’na20.05.2022 tarihinde PTT aracılığı ile gönderilmiş ve posta alındı’ belgesi gelmiştir.

Şikâyet edilen yazılı yanıt vererek başvurudaki iddiaları reddetmiş ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

ŞİKAYET EDİLENİN YANITI       :

Şikâyet edilenin vekili Av. Bedia Teymur tarafından gönderilen 5 sayfalık yanıta abonelik sözleşmesini de eklenerek, söz konusu haberi ANKA Ajansı’ndan alınarak yayınlandığı belirtmiştir.

Şikâyet konusu haber kendileri tarafından hazırlanmamış olsa da etik kurallara uygun olduğu vurgulanan yanıtta, haberin bir grup köy sakininin ortak meralarının OSB’ye verilmesine karşı fikirlerini ve itirazlarını dile getirmekten ibaret olduğu kaydedilmiştir. Yanıtta olayın güncel ve görünür gerçeği uygun olduğunu, toplumsal ilgi ve kamu yarar bulunduğu, Basın Meslek İlkeleri ihlalinden söz edilemeyeceği savunulmuştur.

GENEL SEKRETER GÖRÜŞÜ :

Şikâyet edilen haber, HABERLER.COM internet haber sitesinde 06.05.2022 tarihinde ANKA Haber Ajansı kaynak gösterilerek ve ajans muhabirinin imzasıyla yayınlanmıştır. Haberi ajanstan almış olsa da şikâyet edilen yayınladığı haberin tüm sorumluluğunu taşımak durumundadır ve hakkındaki şikâyet başvurusunun görüşülüp sonuçlandırılması gerekir.

Ajansın abonelerine aynı gün geçtiği “Aksaraylı köylüler: Eskil’de meraya OBS istemiyoruz” başlık ve metinde hiçbir değişiklik yapılmadan yayınlanan haberde, Eskil İlçesi’ne bağlı 4 köyün (Katrancı, Filikçi, Celil, Sağsak) ortak mera alanı olduğu belirtilen bölgeye Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına karşı çıkan köylülerin görüşleri yer almıştır.

Haber, muhabirin mera alanında röportaj yaptığı Katrancı köyü Muhtarı Mahmut Ünlü ve aynı köyden Fatih Ünlü; Filikçi köyünden emekli imam Şerafettin Filikçi ve Ziya Tarhan’ın açıklamalarından ibarettir. Röportaj yapılan kişilerin açıklamaları sırasıyla “Bunun arkasında rant var”, “İtiraz ettik yine de çevrildi”, “AKP İlçe Başkanı müdür olarak atandı”, “Asıl bu arazi B zonu”, “Onların arazileri var, oraya kurulsun”, “Köşeye atılan eşya gibi bırakılmak istemiyoruz”, “Mağdur ederlerse seçim zamanı gelmesinler”, “Valimizden destek istiyoruz” ara başlıklarıyla yer almıştır.

Haberde görüşlerine yer verilen kişiler, meranın tarıma değil de ranta peşkeş çekildiğini iddia etmiş, arazinin nasıl Organize Sanayi Bölgesi ilan edildiğini kronolojik olarak anlatmıştır. Bu karardan dönülmesi için verdikleri mücadeleyi anlatan muhtar ve köylüler özetle; Bölgenin sanayileşmesine karşı olmadıklarını ancak OSB’nin daha uygun yer varken yıllardır tarım yaparak ailelerini geçindirdikleri mera alanına yapılmasına karşı olduklarını; 4 köyün 1994 yılından bu yana ekip biçtiği ve devlete vergi ödediği arazinin nasıl olduysa bir gecede birilerine peşkeş çekmek için Organize Sanayi Bölgesi ilan edildiğini; Eskil Belediye Başkanı ile eski AKP İlçe Başkanı’nın birkaç işadamına rant sağlamak için bu bölgeyi harap etmesine engel olamadıklarını; yürütmenin durdurulması için açtıkları davada aleyhlerine karar verildiğini ve davayı bir üst mahkemeye taşıdıklarını; Aksaray Valisi’nden kendilerine destek olmasını beklediklerini dile getirmiştir.

Şikâyetçi Eskil Belediyesi ve Belediye Başkanının adı haberde sadece Katrancı köyünün muhtarı Mahmut Ünlü’nün, şu ifadelerinde geçmiştir:

Eskil İlçe Belediye Başkanı Necati Belgemen buraya Organize Sanayi Bölgesi yapılmasına karar verdikten sonra, kendisi ve yetkili kurumlarla gidip görüştük, itirazımızı ilettik.”
“Eskil Belediye Başkanı’na, Organize Sanayi kurulabilecek birçok arazi yeri olduğunu söylememize rağmen..”
“Eskil Belediye Başkanı Belgemen’in, bakanlıkla görüştüklerini köylülerin talep ettiği arazinin B Zone’u olduğunu, dolayısıyla bakanlığın buraya izin vermediğini iddia etmesi üzerine biz de kendisine
‘Nasıl oluyor da bizim gösterdiğimiz alanlara kurulamıyor” diye sorduk. Hep kaçamak cevaplar aldık.”,
“Eskil İlçesi Belediye Başkanı ve bir önceki dönem AK Parti eski İlçe Başkanı’nın birkaç iş adamına rant sağlamak için bu bölgeyi harap etmesine engel olamadık.”

Haberin konusu, köylülerin geçim kaynağı olan mera alanının sanayi bölgesi ilan edilmesine karşı çıkılması olayı günceldir ve kamusal ilgi söz konusudur. Mağdur olduklarını savunan köylüler, meralarının ‘yandaşlara peşkeş çekildiğini’ söyleyerek, aralarında şikâyetçi Eskil Belediyesi ve Belediye Başkanı Necati Belgemen’in de bulunduğu ilgili kamu kuruluşları ve kamu görevlilerini eleştirmiştir.

Şikâyet edilen haberde etik ihlali olduğu ileri sürülen ifadelerin tamamı röportaj yapılan kişilerin tırnak içinde yayınlanan eleştirel sözleridir. Bu ifadeler, hiçbir çarpıtma ve yorum yapılmadan aynen yayınlanmıştır. Şikâyetçinin, köy muhtarının “Bölgenin sanayileşmesine karşı değiliz ama burada bile bile 4 köyün mera alanının yandaşlara peşkeş çekilmesine karşıyız” ifadesinde olduğu gibi eleştiriler karşısında rahatsız olması da doğaldır. “Peşkeş çekmek” deyiminin sözlükteki karşılığı “Başkasının malını birine bağışlamak” ve “Verilmemesi gereken şeyi uygunsuz bir amaçla veya yersiz olarak birine vermek” anlamlarıdır. Köylünün mera alanı kamu malıdır. Aralarında şikâyetçinin de bulunduğu kamu kuruluşları tarafından sanayi bölgesi ilan edilmesinin muhtar ve köylüler tarafından ‘peşkeş çekmek’ (verilmemesi gereken şeyi uygunsuz bir amaçla ve yersiz olarak vermek) olarak değerlendirilmesi eleştiri ve ifade özgürlüğüdür.

Aynı zamanda şikâyetçi Eskil Belediyesi bir kamu kuruluşudur, Başkan Belgemen kamu görevlisidir. Belediyenin tüzel kişiliği ve başkanın özel yaşamı değil, mera alanının sanayi bölgesi ilanına öncülük ve kamusal faaliyetleri eleştirilmiştir. Kamusal görev yapan kişi ve kurumlara yöneltilen incitici, sarsıcı ve şoke edici eleştiriler ifade özgürlüğü kapsamındadır ve tahammül gösterilmesi gerekmektedir.

Açıklanan bu nedenlerle şikâyet konusu ‘Aksaraylı köylüler: Eskil’de meraya OBS istemiyoruz” başlıklı haberde eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarının aşılmadığı ve Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edilmediği kanaatindeyiz. Şikâyet edilen hakkındaki başvuruda ‘Şikâyetin Yersizliği’ kararı verilmesini öneririz.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 29.06.2022 günü yaptığı toplantıda, başvuruyla ilgili Genel Sekreterin raporunu sunmasının ardından dosyanın müzakeresine geçilmiştir.

Yüksek Kurul’da söz alan üyeler, şikâyet edilen yayın kuruluşunun söz konusu haberi abonesi olduğu ajanstan almış olsa da tüm sorumluluğunu taşımak durumunda olduğunu dile getirmiş, şikâyet edilen haberde etik ihlali olmadığı yönünde Genel Sekreterlik tespitini de isabetli bulduklarını belirtmiştir.

Hukukçu üyelerin, habere konu olan meralarla ilgili yasal durum hakkında bilgi verdiği müzakere sırasında, gerek şikâyet başvurusunda köylülerin merayı ekip biçtikleri için haklarında dava açıldığı ve ceza aldıklarının ileri sürülmesi, gerekse meraların hukuki durumunun haberde Basın Meslek İlkeleri’ne uygunluk denetimiyle bir ilgisi olmadığını görüşünde birleşilmiştir.

Haberde röportaj yapılan muhtar ve köylülerin sözleriyle ilgili hiçbir çarpıtma yapılmadığına ve yorumda bulunulmayıp, objektiflik ilkesine riayet edildiğine de dikkat çeken üyeler, haberle birlikte yayınlanan 16 dakikalık haber videosunun da bunun kanıtı olduğunu belirtmişlerdir. Üyeler, haberde röportaj yapılan kişilerin, şikâyetçi olan kamu kuruluşu ve kamu görevlisine yönelik ifadelerinin hakaret ve kişilik haklarına müdahale olmadığı; yapılan eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu görüşünde ittifak etmiştir.

Müzakerenin tamamlanmasının ardından oylamaya geçen Yüksek Kurul, şikâyet edilen “Aksaraylı köylüler: Eskil’de meraya OSB istemiyoruz” başlıklı haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlali olmadığını OY BİRLİĞİ ile saptamıştır.

SONUÇ: Şikâyet edilen HABERLER.COM Haber Müdürü Ayça Kurtuluş ELAhakkındaki başvuruda OY BİRLİĞİ ile ŞİKÂYETİN YERSİZLİĞİ kararı alınmasına karar verilmiştir.