BKYK KARARI 2022-13

BASIN KONSEYİ, ULUSAL.COM.TR HAKKINDAKİ BAŞVURUDA ‘ŞİKÂYETİN YERSİZLİĞİ’ KARARI VERDİ

YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO              :  2022- 13

KARAR TARİHİ : 09.03.2022

ŞİKAYET EDENLER  :  1- Bayram AKTAŞ
2- Ahmet ÇIRTLIK
3- Sait DOĞAN

VEKİLİ : Av. Cem PEPE

ŞİKAYET EDİLEN : Deniz ADALI (ulusal.com.tr Sorumlu Müdürü)
İstiklal Caddesi Deva Çıkmazı No:7 BEYOĞLU / İSTANBUL

ŞİKÂYET KONUSU       :

ULUSAL.COM.TR internet sitesinde 14.12.2021 tarihinde yayınlanan “İBB FETÖ’cülere güvenliği emanet etmiş. Belediye terörist yuvası mı oldu?” başlıklı haberde Basın Meslek İlkelerini ihlal edildiği iddiasıyla şikâyette bulunmuştur.

Şikâyetçilerin avukatı Cem Pepe Basın Konseyi’ne 11.02.2022 tarihinde yaptığı başvuruda, şikâyet edilen haberde müvekkillerinin terör bağlantılı kişiler arasında gösterildiğini savunmuştur. Başvuruda özetle şu ifadeler yer almıştır:

Haber, somut gerçeklikten farklı biçimde; müvekkiller hakkında kesinleşen bir yargı kararı varmışçasına, isnat edilen suçların sübut bulduğu gibi kesin ifadelerle sunulmuştur. İçerik ve başlıklarda ölçülülük ilkesine aykırı biçimde yönlendirici ifadeler kullanılmıştır.

Haberlerde müvekkiller kimlikleri belli olacak şekilde yer almış, her türlü tehdit, hakaret ve saldırıya maruz bırakılmıştır. Haberler kamuyu bilgilendirmeye yönelik ve olay görünür gerçeğe uygun/güncelmiş gibi yansıtılmış, eleştiri ve haber verme sınırları aşılmıştır.”

Başvuruda şikâyet edilenler hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 4, 5, 6, 9 ve 10’uncu maddelerini ihlalden karar alınması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ        :

Şikâyet başvurusu, şikâyet edilen ULUSAL.COM.TR Sorumlu Müdürü Deniz Adalı’ya PTT aracılığı ile gönderilmiş ve posta alındı’ belgesi gelmiştir.

Şikâyet edilen, başvurudaki iddialara süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

GENEL SEKRETER GÖRÜŞÜ :

ULUSAL.COM.TR internet haber sitesinde 14.12.2021 tarihinde yayınlanan “İBB FETÖ’cülere güvenliği emanet etmiş. Belediye terörist yuvası mı oldu?” başlıklı şikâyet konusu haber, İçişleri Bakanı’nın Meclis’te yaptığı konuşmasıyla gündeme gelen “İBB’de terör örgütü üyesi 557 kişinin işe alındığı” iddiasıyla ilgilidir.

PKK terör örgütü üyelerini bünyesinde barındırdığı öğrenilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, FETÖ’cülere de kadro verdiği öğrenildi. İBB bünyesindeki FETÖ’cüler arasında Emniyet ve TSK’dan ihraç edilenlerin ve ev abilerinin de olduğu belirtildi” spotu kullanılmıştır.

Şikâyetçilerle birlikte 2 kişinin daha buzlanmış fotoğraflarına yer verilen haber, soyadları rumuz olarak verilen şikâyetçilerin, işe alındıkları şirket ve FETÖ örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduklarıyla ilgili bilginin yer aldığı toplam 16 satırlık metinden ibarettir.

Habere konu olay günceldir, konuyu araştırmak ve gerçeği ortaya çıkarıp, haber olarak yayınlamak gazetecilik görevidir. Şikâyet edilen ULUSAL.COM.TR internet sitesi haberi başka bir yayın organından alıntıladığını “Sabah gazetesinin haberine göre” ifadesini kullanarak vurgulamıştır.

Kaynak gösterilen yayın organının şikâyetçiler hakkında ‘terörist’, görev yaptıkları İBB hakkında da ‘teröristleri işe aldığı’ algısı yaratmak amacıyla bağlamından koparılıp gerçeği çarpıtılarak kurguladığı haberden alıntı yapılmasına karşın, şikâyet edilen haber metninde, özle biçim arasındaki denge korunmuş, somut gerçek bozulmadan özetlenmiştir.

Haberde, şikâyetçilerin FETÖ örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduklarına ilişkin kayıt bulunduğu ve İBB’de işe alındıkları yazılmakla yetinilmiş, bu durum şikâyet başvurusunda da reddedilmemiştir. Şikâyet edilen, alıntı yaptığı yayın organının gerçeği çarpıtıp olayı bağlamından kopartarak şikâyetçiler hakkında ‘terörist’ algısı yaratma amacıyla kurguladığı haberleri, sorumlu habercilik refleksiyle özetlemiş ve öyle yayınlamıştır. Tamamen okuru bilgilendirme saikiyle yayınlanan habere atılan “İBB, FETÖ’cülere güvenliği emanet etmiş” ve “İBB terörist yuvası mı oldu?” başlıkları da etik ihlali olarak değil, eleştiri ve ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmelidir.

Açıklanan bu nedenlerle “İBB FETÖ’cülere güvenliği emanet etmiş. Belediye terörist yuvası mı oldu?” başlıklı haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edilmediği kanaatindeyiz. Şikâyet edilen hakkında ŞİKÂYETİN YERSİZLİĞİ kararı alınmasını öneririz.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 09.03.2022 tarihinde salgın önlemleri nedeniyle 09.03.2022 tarihinde video konferansla yaptığı toplantıda şikâyet dosyasını görüşmüştür.

Genel Sekreterlik raporunun sunumunun ardından Yüksek Kurul dosyanın müzakeresine geçmiştir. Söz alan üyeler, Genel Sekreterlik raporundaki tespitleri isabetli bulmuştur. Şikâyet edilen haberin bir başka yayın organından kaynak gösterilerek alındığını, ancak sorgulanıp yeniden objektif yaklaşımla düzenlenerek yayınlandığı tespitini yapan üyeler, alıntı yapılan yayın organındaki etik ihlalinin burada tekrarlanmadığını vurgulamıştır. Üyeler, şikâyet edilenin sorumlu habercilik refleksiyle hareket ettiğini, alıntı yaptığı kaynağın aksine şikâyetçilere dönük ‘suçlu’ algısı oluşturmayı amaçlamadığını, sadece iddialara yer vererek objektif haber yayınladığını söylemiştir. Şikâyetçilerin soyadlarının kodlandığı ve fotoğraflarının buzlandığı haberin, güncel bir konuda okuru bilgilendirmek amacıyla yayınlandığı da üyeler tarafından dile getirilmiştir.

Yüksek Kurul müzakereler sonunda yaptığı oylamada şikâyet konusu haberde Basın Meslek İlkeleri ihlalinin söz konusu olmadığını OY BİRLİĞİ ile saptamıştır.

SONUÇ; Şikâyet edilen ULUSAL.COM.TR Sorumlu Müdürü Deniz Adalı hakkındaki başvuruda OY BİRİLĞİ ile ‘ŞİKÂYETİN YERSİZİLĞİ’ kararı alınmasına karar verilmiştir.