BKYK KARARI 2021-41

BASIN KONSEYİ, YENİAKİT.COM.TR HAKKINDAKİ ŞİKÂYETTE ‘KINAMA’ KARARI ALDI

YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO              :  2021- 41

KARAR TARİHİ : 27.10.2021

ŞİKAYET EDEN    :  Ankara Baro Başkanlığı

ŞİKAYET EDİLENLER :  Faruk ERZEN (yeniakit.com.tr Haber Müdürü)

ŞİKAYET KONUSU        :

YENİAKİT.COM.TR internet sitesinde 05.10.2021 tarihinde yayınlanan “Vatansever ve muhafazakârlar, sapkın ve terör sevicisi barodan kurtuluyor! Ankara’da nihayet ikinci baro kuruluyor” başlıklı haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği iddiasıyla şikâyette bulunulmuştur.

Ankara Barosu adına avukatlar Mehtap AYKAÇ ve Zeynep BİRKAN ŞAKIR tarafından 06.10.2021 tarihinde Basın Konseyi’ne yapılan başvuruda, şikâyet konusu haberin Ankara Barosu’nun saygınlığına gölge düşürdüğü, üyelerine sapkın ve terörist ithamında bulunulduğu savunulmuştur. Şikâyet başvurusunda haberin tamamına yer verilerek özetle şöyle denilmiştir:

Haberde müvekkil Baro ‘sapkın ve terör savunucusu’ olarak nitelendirilmiştir. Kurulan 2 nolu baro ile avukatların ‘kendi adına sapkınların ve terör gruplarının savunuculuğunu yapan barodan kurtulacak’ ve ‘sapkınlık ve terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan baroların tahakkümünden kurtulmuş olacak’ demek suretiyle Ankara Barosu’nu aşağılayıcı ve kışkırtıcı sözler kullanmakta ve baronun saygınlığına açıkça gölge düşürülmektedir.

Bu ifadelerle yeni kurulan 2 nolu baroya kayıtlı olmayan, hali hazırda mevcut Ankara Barosu levhasına kayıtlı avukatlar sapkın ve terör grubu olarak lanse edilmektedir.

Şikâyet konusu haber, Ankara Barosu ve üyelerini yıpratma amacıyla kaleme alınmış, sapkın ve terörist olarak itham edilerek kamuoyunda olumsuz kanaat uyandırmayı amaçlamıştır. Söz konusu yayın içeriği itibariyle basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan niteliktedir.

Avukatlık kanununa göre aynı zamanda bir kamu hizmeti olan avukatlık mesleğinin meslek örgütü olan baroya ve kayıtlı üyelere gerçek dışı suçlama ve çirkin bir saldırı yapılmıştır.

Basın işlevini yerine getirirken yayının gerçek olması, kamu yararı bulunması, toplumsal ilginin varlığı, özle biçim arasındaki dengenin korunması gerekir. Ancak şikâyete konuda tamamen yanlı ve yanlış haber yapılmıştır. Güncelliği olmadığı gibi öz ve içerik olarak hakaret niteliklidir.”

Başvuruda şikâyet edilen yeniakit.com.tr internet sitesi sorumluları hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 4, 9, 12 ve 13’üncü maddelerini ihlalden karar alınması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ        :

Şikâyet başvurusu 08.10.2021 tarihinde, şikâyet edilen YENİAKİT.COM.TR internet sitesi Haber Müdürü Faruk Erzen’e, PTT aracılığı ile gönderilmiş ve posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.

Şikâyet edilen, başvurudaki iddialara süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ :

Şikâyet edilen haber YENİAKİT.COM.TR internet sitesinde 05.10.2021 tarihinde “Vatansever ve muhafazakârlar sapkın ve terör sevicisi barodan kurtuluyor! Ankara’da nihayet ikinci baro kuruluyor” başlığı ile yayınlanmıştır.

Haberin spotunda “Ankara’da ikinci baronun kurulması için 2 bin 50 avukatın imzası ile Türkiye Barolar Birliği’ne başvuru yapıldı. Muhafazakâr ve vatansever avukatlar, kendi adına sapkınların ve terör gruplarının savunuculuğunu yapan barodan kurtulacak” ifadesi yer alırken, hemen girişte Sapkınların ve terör gruplarının at oynattığı Türkiye Barolar Birliği ve onun güdümündeki baroların karşı çıktığı ‘çoklu baro’ düzenlemesinin ardından Ankara’da da nihayet ikinci baro kuruluyor” denilmiştir.

İkinci baronun kuruluşuyla ilgili 2 bin 50 avukatın imzasını taşıyan dilekçenin Türkiye Barolar Birliği’ne verildiği belirtilen; İstanbul’un ardından Ankara’da yeni baroyu da ‘vatansever’ ve ‘muhafazakâr’ avukatların kurduğu iddia edilen haberde “Avukatlar, kendi adlarına yapılan sapkınlık ve terör örgütü savunuculuğu yapan baroların tahakkümünden kurtulmuş olacak” ifadesine yer verilmiştir. Haberin devamında ise Ankara 2 Nolu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Eyüphan Korkmaz’ın yaptığı ve ‘Türkiye’nin en genç barosu’ unvanına sahip oldukları, genel kurul için yasal süreci işlettikten sonra avukatların sorunlarına eğilecekleri açıklaması yer almıştır.

Haberin konusu, baroların belli üye sayısını aştığı illerde birden fazla baro kurulmasını öngören yasal düzenleme sonrası İstanbul’dan sonra Ankara’da ikinci baronun kurulması için başvuru yapılmasıdır. Kayıtlı avukat sayısı 20 binin üstünde olan ve Türkiye’nin ikinci büyük barosu Ankara Barosu üyelerinden 2 bin 50’si, 2 Nolu Baro kurmak için başvuruda bulunmuştur. Olay günceldir, haber olarak yayınlanmasında kamusal ilgi ve yarar söz konusudur.

Haberde, yeni kurulacak baroda muhafazakâr görüşteki avukatların yer alacağı ve vatansever oldukları ileri sürülürken, mevcut baro ve kayıtlı üyelerine ‘sapkın ve terör gruplarının savunucusu’ suçlaması gösterilmiştir. Bu ifadelerle Ankara Barosu’nun, her 10 üyesinden 9’u terör savunucusu ve sapkın suçlaması yapılıp aşağılanırken, yeni baroya geçecek 1’i için muhafazakâr ve vatansever payesi verilerek övülmüştür. Haberde görüşüne yer verilen yeni kurulacak baronun kurucular kurulu üyesi muhafazakârlık ve vatanseverlikten söz etmemiş; şikâyetçi baro hakkında herhangi bir olumsuz değerlendirme yapmamıştır. Buna rağmen haberde özle biçim arasındaki denge gözetilmeyip kasıtlı olarak gerçek çarpıtılmıştır.

Şikâyetçi baronun saygınlığına gölge düşürmek üzere algı operasyonu amaçlanarak kurgulanan haberdeki ‘sapkın’ ve ‘terör gruplarının savunucusu’ ifadeleriyle, henüz iki hafta önce yapılan genel kurulda diğer adaylara büyük fark atarak ikinci kez göreve seçilen Ankara Barosu yönetimine ve bu baronun kayıtlı binlerce üyesine iftira atılmış, hakaret edilmiştir. Eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları aşılan haber, kamuoyunu şikâyetçiye karşı kışkırtma amacıyla kurgulanmıştır.

Açıklanan bu nedenlerle şikâyet konusu “Vatansever ve muhafazakârlar sapkın ve terör sevicisi barodan kurtuluyor! Ankara’da nihayet ikinci baro kuruluyor” başlıklı haberdeBasın Meslek İlkeleri’nin 4, 10 ve 13’üncü maddelerinin ihlal edildiği kanaatindeyiz. Şikâyet edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 3 maddesini ihlalden ‘UYARI’ kararı alınmasını öneririz.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 27 Eylül 2021 tarihinde koronavirüs salgını önlemleri kapsamında video konferansla yaptığı toplantıda, şikâyet başvurusunu görüşmüştür. Genel Sekreterlik raporunun okunmasının ardından Yüksek Kurul, dosyanın müzakeresine geçmiştir.

Önce Yüksek Kurul’un hukukçu üyeleri, habere konu olan ikinci baro kurulmasına yönelik düzenleme hakkında bilgi vermiş ve İstanbul’dan sonra Ankara’daki ikinci baro girişimini anlatmıştır. Ardından söz alan üyeler, haberde etik ihlali olduğuna ilişkin Genel Sekreterlik raporundaki tespitlerin isabetli olduğu; ancak ‘uyarı’ kararı verilmesi önerisinin yetersiz kalacağı görüşünde birleşmiştir.

Üyeler, barolarla ilgili yeni düzenlemenin ardından İstanbul’dan sonra Ankara’da da ikinci baro kurulması için başvuru yapılmasının haber değeri olduğunu, ancak şikâyet konusu haberde olayın kasıtlı olarak bağlamından koparılarak şikâyetçi baroyu kötülemek, hakaret etmek ve iftira atmak üzere kurgulandığını dile getirmiştir. Avukatlık mesleğinin, bağımsız yargının üç temel ayağından ve aynı zamanda bir kamu hizmeti olduğunu hatırlatan üyeler, binlerce avukatın kayıtlı olduğu baroya hiçbir kanıt göstermeden ‘sapkın’ ve ‘terör gruplarının savunucusu’ suçlaması yapılmasının ağır etik ihlali olduğu görüşünü savunmuştur.

Yüksek Kurul müzakerenin tamamlanmasından sonra yaptığı oylamada şikâyet edilen “Vatansever ve muhafazakârlar, sapkın ve terör sevicisi barodan kurtuluyor!” başlıklı haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü;

Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki 10’uncu ;

Gazeteci, şiddet, nefret, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapamaz” şeklindeki 13’üncü maddelerinin ihlal edildiğini OYBİRLİĞİ ile saptamıştır. Üyelerin önerisiyle Basın Meslek İlkeleri’nin 6’ncı maddesinin ihlal edildiği de tartışılmış ancak bu yönde karar alınmamıştır.

SONUÇ: Şikâyet edilen YENİAKİT.COM.TR Haber Müdürü Faruk Erzen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 3 maddesini ihlalden OY BİRLİĞİ ile ‘KINAMA’ kararı alınmasına karar verilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın