BKYK KARARI 2021-28

BASIN KONSEYİ, GAZETEVATAN.COM HAKKINDAKİ BAŞVURUDA ‘ŞİKÂYETİN YERSİZLİĞİ’ KARARI ALDI

YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO           :  2021- 28

KARAR TARİHİ : 16.07.2021

ŞİKAYET EDEN     : Oktay ÖZEL (İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı)

VEKİLİ : Av. Kemal POLAT & Av. Sercan POLAT
(Barbaros Bulvarı No: 36/ 7 Balmumcu BEŞİKTAŞ / İSTANBUL)

ŞİKAYET EDİLEN : Murtaza GÜLER (gazetevatan.com. Sorumlu Müdürü)

(100. Yıl Mah. 2264 Sokak No:1/51 BAĞCILAR / İSTANBUL)

ŞİKAYET KONUSU       :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel’in, gazetevatan.com’da 05.05.2021 tarihinde “Makam aracından yasak aşk çıktı! Hakim olan koca peşlerine düştü” başlığı ile yayınlanan haberde, gerçek dışı iddiaların ortaya atılarak kişilik haklarına saldırıldığı ileri sürülerek, Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği gerekçesiyle şikâyette bulunulmuştur.

Şikâyetçinin avukatları Kemal Polat ve Sercan Polat 17.05.2021 tarihinde Basın Konseyi’ne yaptıkları başvuruda, gazetevatan.com internet sitesinde İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak görev yapan müvekkilleri Oktay Özel’in, belediyede çalışan bir personel ile ahlak dışı ilişki içindeymiş gibi haber yayınlandığı öne sürülmüştür. Başvuruda özetle şu ifadelere yer verilmiştir:

Haberde; mutlu bir evliliği ve bir çocuğu olan müvekkil Oktay Özel’in, belediyede çalışan başka bir evli personelle yasak aşk yaşadığı iddia edilmiştir.

İlgili personelin tehdit, aşağılama gibi gerekçelerle boşanma davası açmasına ve bu davada hiçbir tarafın aldatma gibi bir iddiası olmamasına ve bu durumun dava dosyasından açıkça görülmesine rağmen yapılan bu haberler ilgili eş tarafından dahi yalanlanmıştır.

Buna rağmen sanki kendisine aldatma iddialı bir dava açılmış ve müvekkil de böyle bir ahlak dışı ilişki içindeymiş gibi kesin yargılarla haber yapılması açıkça görünürdeki gerçeğe aykırıdır.

Müvekkilin özel ve aile hayatına saygı hakkı, görünürdeki gerçeğe ve Basın Meslek İlkelerine aykırı haber yapılmak suretiyle ağır şekilde ihlal edilmiştir.”

Boşanma davasıyla ilgili belgelerin de eklendiği başvuruda, haberin araştırma yapılmadan yayınlandığı, görünür gerçeğe aykırılığı, özle biçim arasındaki dengenin korunmadığı ve yayınlanmasında kamu yararı bulunmadığı gibi nedenlerle şikâyet edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 6’ncı ve 10’uncu maddelerini ihlalden karar alınması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ        :

Şikâyet başvurusu, şikâyet edilen gazetevatan.com Sorumlu Müdürü Murtaza Güler’e 20.05.2021 tarihinde PTT aracılığı ile gönderilmiş, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.

Şikâyet edilenin vekili Demirören Medya Grubu Gazeteler Dava Biriminde görevi Av. Onur Çanakçı, başvuruya süresi içinde cevap vermiştir.

ŞİKAYET EDİLENİN CEVABI :

Başvurunun şikayet edilene tebliğinin hemen ardından Basın Konseyi’ni telefonla arayan Av. Onur Çanakçı, Basın Konseyi Çalışma Kurulları ve Başvuruları Değerlendirme Usullerinin 14. Maddesi uyarınca, Genel Sekreterliğin tarafları barışçı sonuca ulaştırma girişiminde bulunmasını kabul etmiş ve uzlaşma talebinde bulunmuştur.

Demirören Medya Grubu’na ait Gazete Vatan’ın kağıt baskısı olmadığını ve internet üzerinden yayınlandığını belirten Av. Çanakçı, şikayet konusu haberi tümüyle yayından kaldırmayı teklif etmiştir. Şikayet edilen haberin yayın kaldırıldığını 27.05.2021 tarihinde Basın Konseyi’ne ve şikayetçi vekiline gönderdiği şu yazı ile bildirmiştir:

Sayın İlgili
Başvurucu Oktay Özel, müvekkil şirketimiz Vatan Gazetecilik A.Ş.’ye yöneltilen ve ekte de tarafımıza tebliğ edilen şikayet başvurusu incelenmiş ve uzlaşma sağlanması adına ilgili URL adresinde yer alan haberin kaldırılması sağlanmıştır. İşbu e-postamız devamında şikayete konu haberin yer aldığı URL adresine yer verilmiş olup, bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla.
İçerik Linki:
https://www.gazetevatan.com/makam-aracindan-yasak-ask-cikti-hakim-olan-koca-peslerine-dustu–1389094-gundem/

Av. Onur ÇANAKÇI
Gazeteler Hukuk Birimi”

GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ :

Şikâyet konusu haber, gazetevatan.com’da 05.05.2021 tarihinde “Makam aracından yasak aşk çıktı! Hakim olan koca peşlerine düştü” başlığı ile yayınlanmıştır.

İlişki içinde oldukları ileri sürülen tarafların, görev sırasında çekilen fotoğraflarına da yer verilen haberde “İBB’de çalışan karısına makam aracı tahsis edilmesinden şüphelenen hakim O. A., İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla eşine boşanma davası açtı. Hakim, ikilinin mesajlaşmasını ve tahsis edilen aracın fotoğrafını delil gösterdi” spotu kullanılmıştır.

Üçüncü paragrafta “Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre” ifadesi kullanılarak, Sabah gazetesinde yayımlandığı belirtilen haber özetle şöyledir:

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi hakimi O. A. tarafından, İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü olan eşi Yüksek Mimar M. A.’nın, amiri konumundaki Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile ‘yasak aşk’ yaşadığı iddiasıyla boşanma davası açtığı; buna kanıt olarak da aralarında amir- memur ilişkisini aşan yakınlık kurmalarını, eşinin işten geç gelmeye başlamasını, tarafların gece geç saatlere kadar mesajlaşmalarını ve eşine makam aracı tahsis edilmesini gösterdiği yazılmıştır. Mahkemeye, İBB’den M. A.’ya makam aracı tahsis edilmediği yanıtı verilince, O. A.’nın da elindeki delillerle birlikte Oktay Özel ve İBB yetkililerinin adli makamları yanılttığı ihbarında bulunduğu da kaydedilmiştir.

Oysa şikâyetçinin gönderdiği belgelere göre, boşanma davasını haberde ileri sürülenin aksine O. A. değil, eşi M. A. açmıştır. M. A.’nın avukatları 07.09.2020 tarihinde Bakırköy Aile Mahkemesi’nde verdikleri dilekçede, 2012 yılında evlenen çiftin ilkokul çağında bir çocukları olduğu; M. A.’nın eşi tarafından sürekli aşağılandığı, ağır hakaretlere ve psikolojik şiddete uğradığı iddialarıyla çiftin şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenleriyle boşanmalarına kararı verilmesi talep etmiştir. Bir başka gazeteden aktarılan gazetevatan.com’da şikayet edilen haberde bunlardan hiç söz edilmemiştir.

Haberin yayınlanmasından sonra, haberde dava açtığı yazılan hakim O. A. sosyal medya hesabından “Özel hayatımla ilgili bazı basın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, eski eşime yönelik olarak basında yer aldığı gibi bir iddiam dolayısıyla da böyle açmış olduğum bir boşanma davası olmamıştır. Kişilik haklarımı açıkça ihlal eden haberlerle ilgili yasal yollara başvuracağım” paylaşımı yapmıştır.

Şikayet edilenin alıntı yaptığı haberde ise davayı M. A.’nın açtığı gerçeği kasıtlı olarak gizlenmiştir. Konusu biri yargıç diğeri yüksek mimar olan kamu görevlisi çiftin boşanma davası olmasına karşın, Sabah gazetesinin kasıtlı olarak şikâyetçi Oktay Özel’ihaberin öznesi olarak kurguladığı haber, sorgulanmadan gazetevatan.com’da yer bulmuştur. Kaynak gösterilerek Sabah gazetesinden alınan haberde görünür gerçeğe aykırı hareket edilmiş, özle biçim arasında denge gözetilmeyerek haberin öznesi yapılan şikayetçi, evli personeliyle ‘ahlak dışı ilişki’ kuran bir kişiymiş gibi algı operasyonuna maruz bırakılmıştır.

Bu durumda, haber etik açıdan elbette sorunludur ve önemli bir kamu kurumunda yönetici olan şikâyetçinin, iş hayatında ve sosyal çevresinde saygınlığına ve aile yaşamına zarar vermek amacıyla kurgulanmış, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları aşılmıştır.

Ancak, haberde her ne kadar etik ihlali söz konusu olsa da şikayetçi haberi yapan değil, bir başka yerden alıp okurlarına aktarandır. Ulusal yayın yapan bir büyük gazetenin, ‘özel haber’ logosuyla yayınladığı boşanma davası haberinde gerçeğin çarpıtılmış olamayacağı ön kabulüyle hareket etmiştir. Üstelik “Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre” ifadesiyle haberin kaynağını da belirterek, özetleyip alıntılamıştır. Bu medyada maalesef sıkça başvurulan yaygın uygulamadır.

Şikayet edilen alıntılayıp okurlarına sunduğu haberin yanlış olduğunu yapılan başvuruyla öğrenince şikayetçiyle derhal uzlaşma isteyip haberi de tamamen yayından kaldırarak sorumlu gazetecilik tavrı sergilemiştir. Böylece şikayet edilen, etik kuralları öncelediğini kanıtlamış, yanlış yayını düzeltme yoluna gitmiştir. Haberin yayından kaldırılmasıyla başvuru nedeni ortadan kalkmış, bir bakıma şikayet konusuz kalmıştır.

Açıklanan bu nedenlerle, “Makam aracından yasak aşk çıktı! Hakim olan koca peşlerine düştü” başlıklı haber yayından kaldırıldığı için şikayet konusunun ortadan kalktığı; Basın Meslek İlkeleri ihlali yönünde karar alınmasına gerek olmadığı kanaatindeyiz. Şikayet edilen hakkında ŞİKAYETİN ŞYERSİZLİĞİ kararı alınmasını öneririz.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 16.07.2021 tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle video konferansla yaptığı toplantısında, şikâyet başvurusu görüşmüştür.

Yüksek Kurul’da Genel Sekreterlik raporunun okunmasının ardından müzakereye geçilmiş, söz alan üyeler Genel Sekreterlik raporundaki tespitlere katıldıklarını ve etik ihlali olmadığı yönünde karar alınması önerisinin yerinde olduğunu dile getirmiştir.

Üyeler, ulusal yayınlanan bir büyük gazetenin kağıt baskısında ‘özel haber’ logosuyla çıkan söz konusu haberi, diğer internet sitelerinin kaynak belirtmeden alıp yayınladığını; şikayet edilenin ise “Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre” ifadesiyle kaynak belirtip ve özetleyerek alıntıladığına dikkat çekmiştir.

Şikayet başvurusunun ulaşmasıyla haberin yanlış olduğunu fark eden şikayet edilenin, derhal haberi yayından kaldırarak uzlaşma talebinde bulunmasının sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan üyeler, bu durumda şikâyetin konusuz kaldığı görüşünü savunmuştur.

Her ne kadar, kural olarak, haberin bir kez yayımlanmasıyla birlikte sorumluluk ortaya çıksa ve haberin daha sonra ortadan kaldırılması başlangıçta yapılan hatayı tek başına ortadan kaldırmasa da; yukarıdaki özel koşullar gözetildiğinde ve somut olayın tüm özellikleri dikkate alındığında, sorumlu yayıncılık anlayışı sergilemek istediği anlaşılan ve etik ihlali gidermek için derhal aksiyon alan şikayet edilenin bir etik ihlalden ötürü sorumlu tutulmasının doğru olmayacağı kanaati ortaya çıkmıştır.

Şikâyet edilen yayın organının kağıt baskısının olmayıp elektronik ortamda yayınlandığı ve haberin tümüyle yayından kaldırılmasıyla da şikayet konusunun kalmadığı görüşü benimsenmiştir.

SONUÇ: Şikâyet edilen gazetevatan.com Sorumlu Müdürü Murtaza Güler hakkındaki başvuruda, OY BİRLİĞİ ile ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ kararı verilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın