BKYK KARARI 2021-25

BASIN KONSEYİ, İNTERNETHABER.COM HAKKINDAKİ ŞİKÂYETTE ‘UYARI’ KARARI ALDI

YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO           :  2021- 25

KARAR NO : 30.06.2021

ŞİKAYET EDEN     : Oktay ÖZEL (İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı)

VEKİLİ : Av. Kemal POLAT & Av. Sercan POLAT
(Barbaros Bulvarı No: 36/ 7 Balmumcu BEŞİKTAŞ / İSTANBUL)

ŞİKAYET EDİLEN : Oktay SAĞLAM (İnternet Haber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)
(Barbaros Mah. Mor Leylak Sokak Andromeda Apt. No:2/1 ATAŞEHİR / İSTANBUL)

ŞİKAYET KONUSU       :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, İNTERNETHABER.COM haber sitesinde 05.05.2021 tarihinde “İBB’de makam aracında yasak aşk skandalı! Aldatılan hakim koca, her şeyi ifşa etti” başlığı ile yer alan haberde, kendisiyle ilgili gerçek dışı iddiaların ortaya atıldığını ileri sürerek, Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği gerekçesiyle şikâyette bulunmuştur.

Şikâyetçinin avukatları Kemal Polat ve Sercan Polat 17.05.2021 tarihinde Basın Konseyi’ne yaptıkları başvuruda, İnternet Haber sitesinde İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak görev yapan müvekkilleri Oktay Özel’in, belediyede çalışan bir personel ile ahlak dışı ilişki içindeymiş gibi haber yayınlandığı öne sürülmüştür. Başvuruda özetle şu ifadelere yer verilmiştir:

Haberde; mutlu bir evliliği ve bir çocuğu olan müvekkil Oktay Özel’in, belediyede çalışan başka bir evli personelle yasak aşk yaşadığı iddia edilmiştir.

İlgili personelin tehdit, aşağılama gibi gerekçelerle boşanma davası açmasına ve bu davada hiçbir tarafın aldatma gibi bir iddiası olmamasına ve bu durumun dava dosyasından açıkça görülmesine rağmen yapılan bu haberler ilgili eş tarafından dahi yalanlanmıştır.

Buna rağmen sanki kendisine aldatma iddialı bir dava açılmış ve müvekkil de böyle bir ahlak dışı ilişki içindeymiş gibi kesin yargılarla haber yapılması açıkça görünürdeki gerçeğe aykırıdır.

Müvekkilin özel ve aile hayatına saygı hakkı, görünürdeki gerçeğe ve Basın Meslek İlkelerine aykırı haber yapılmak suretiyle ağır şekilde ihlal edilmiştir.”

Boşanma davasıyla ilgili belgelerin de eklendiği başvuruda, haberin görünür gerçeğe aykırılığı, özle biçim arasındaki dengenin korunmadığı ve kamu yararı bulunmadığı gibi neden şikâyet edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 6’ncı ve 10’uncu maddelerini ihlalden karar alınması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ        :

Şikâyet başvurusu, şikâyet edilen internethaber.com haber sitesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Oktay Sağlam’a 20.05.2021 tarihinde PTT aracılığı ile gönderilmiştir. Posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.

Şikâyet edilen, başvurudaki iddialara süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ :

Şikâyet konusu haber, internethaber.com haber sitesinde 05.05.2021 tarihinde “İBB’de makam aracında yasak aşk skandalı! Aldatılan hakim koca, her şeyi ifşa etti” başlığı ile yayınlanmıştır.

Haberde “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi’nde makam aracından yasak aşk çıktı. İBB çalışanı eşine makam aracı tahsis edilmesinden şüphelenen hakim O. A., kendisini Daire Başkanı ile aldatan eşine boşanma davası açtı. Yasak aşkın mesajlarını ifşa edip boşanma dosyasına koydu” spotu kullanılmış, aralarında şikayetçinin grup içinde çekilen fotoğrafının da bulunduğu 7 görsele de yer verilmiştir.

Sabah gazetesinde aynı gün yayınlanan ve kaynak gösterilmeden alınıp, bazı arşiv fotoğrafları da eklenerek yayınlanan haber özetle şöyledir:

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi hakimi O. A.’nın, İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü olan eşi Yüksek Mimar M. A.’nın, amiri konumundaki Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile ‘yasak aşk’ yaşadığı iddiasıyla boşanma davası açtığı; delil olarak da amir- memur ilişkisini aşan yakınlık kurmalarını, eşinin işten geç gelmeye başlamasını, tarafların gece geç saatlere kadar mesajlaşmalarını ve eşine makam aracı tahsis edilmesini gösterdiği yazılmıştır. Mahkemeye, İBB’den M. A’ya makam aracı tahsis edilmediği yanıtı verilince, O. A.’nın da elindeki delillerle birlikte Oktay Özel ve İBB yetkililerinin adli makamları yanılttığı ihbarında bulunduğu da kaydedilmiştir.

Oysa şikâyetçinin gönderdiği belgelere göre, haberde ileri sürülenin aksine boşanma davasını O. A. değil, eşi M. A. açmıştır. M. A.’nın avukatları 07.09.2020 tarihinde Bakırköy Aile Mahkemesi’nde verdikleri dilekçede, 2012 yılında evlenen çiftin ilkokul çağında bir çocukları olduğunu; M. A.’nın eşi tarafından sürekli aşağılandığı, ağır hakaretlere ve psikolojik şiddete uğradığı iddialarıyla çiftin şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenleriyle boşanmalarına karar verilmesini talep etmişlerdir. Şikâyet edilen ve kaynak belirtilmeyen haberde bunlardan hiç söz edilmemiştir.

Haberin, eşinin şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle açtığı davaya karşı O. A.’nın verdiği cevap ve savunmasından ya da ‘yasak aşk’ iddiasıyla açmış olabileceği davadaki bilgilerden tek taraflı kurgulandığı düşünülebilir. Ancak haberin yayınlanmasından sonra sosyal medya hesabından “Özel hayatımla ilgili bazı basın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, eski eşime yönelik olarak basında yer aldığı gibi bir iddiam dolayısıyla da böyle açmış olduğum bir boşanma davası olmamıştır. Kişilik haklarımı açıkça ihlal eden haberlerle ilgili yasal yollara başvuracağım” paylaşımında bulunan O. A. haberi yalanlamıştır.

Bir başka gazeteden alındığı belirtilmeden, doğru olup olmadığı araştırılıp soruşturulmadan aynen alınıp yayınlanan haberin kaynağı kim ve neresi olursa olsun, asıl davayı M. A.’nın açtığı gerçeği kasıtlı olarak gizlenmiştir. Üstelik haberin konusu, biri yargıç diğeri yüksek mimar olan kamu görevlisi çiftin boşanma davası olmasına karşın, şikâyetçi Oktay Özel haberin öznesi olarak sunulmuş, olay bağlamından koparılarak haber onun üzerine kurgulanmıştır.

Şikayet edilenin, araştırmadan ve hiçbir ekleme yapmadan bir başka yerden alıp yayınladığı haber, gerçeğe aykırıdır ve bizzat dava açtığı yazılan kişi tarafından yalanmıştır. Haberde özle biçim arasında denge gözetilmeyerek şikâyetçi, evli personeliyle ‘ahlak dışı ilişki’ kuran bir kişiymiş gibi gösterilmiştir. Önemli bir kamu kurumunda yönetici olan şikâyetçinin, iş hayatında ve sosyal çevresinde saygınlığına ve aile yaşamına zarar vermek amacıyla yayınlanan haberde eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları aşılmıştır.

Açıklanan bu nedenlerle İNTERNET HABER. COM’da “İBB’de büyük rezillik! Hakim koca ahlaksızlığı ifşa etti” başlığı ile yayınlanan haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü;

Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddelerinin ihlal edildiği kanaatindeyiz. Şikayet edilene Basın Meslek İlkeleri’nin 2 maddesini ihlalden ‘UYARI’ kararı alınmasını öneririz.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Basın Konseyi Yüksek Kurulu,koronavirüs salgını koşullarında 30.06.2021 tarihinde video konferansla yaptığı toplantısında, şikâyet başvurusu görüşmüştür.

Yüksek Kurul, şikayet başvurusuyla ilgili Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan raporu dinledikten sonra konuyu müzakereye açmıştır. Üyeler, şikayete konu “İBB’de büyük rezillik! Hakim koca ahlaksızlığı ifşa etti” başlıklı haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edilip edilmediği konusunda farklı görüş açıklamıştır.

Haberde etik ihlali olmadığı yönünde görüş bildiren üyeler, şikâyet edilenin bir başka gazeteden aynen alıp yayınladığı haberde bir yanlışlık olsa bile bundan sorumlu tutulamayacağını savunmuştur. Bu üyeler kaldı ki, haberin konusunun çekişmeli bir boşanma davası olduğunu, karmaşık dava dosyasındaki bilgilerin yorumlanarak haberleştirildiğini vurgulayarak, bunun etik ihlali olarak değerlendirilemeyeceği görüşünü dile getirmiştir.

Etik ihlali olduğunu savunun Yüksek Kurul üyeler ise başka bir yerde çıkan haberi alıp yeniden yayınlayanın, bu haberin sorumluluğunu taşımak durumunda olduğunu dile getirmiştir. Şikayet konusu haberin soruşturulması gazetecilik olanakları içinde olduğuna dikkat çeken üyeler, dava açtığı yazılan kocanın sosyal medya hesabından “….eski eşime yönelik olarak basında yer aldığı gibi bir iddiam dolayısıyla da böyle açmış olduğum bir boşanma davası olmamıştır. Kişilik haklarımı açıkça ihlal eden haberlerle ilgili yasal yollara başvuracağım” açıklamasıyla haberi yalanladığını hatırlatmıştır. Kişilerin özel hayatını ilgilendiren bir boşanma davasını konu alan haberin yayınlanmasında kamusal yarar bulunmadığına ve halkın gerçekleri öğrenme hakkının söz konusu olmadığına; üstelik dava dosyasındaki somut gerçeğin çarpıtıldığına dikkat çeken üyeler, şikâyetçi hakkında ‘olumsuz algı’ yaratma amacıyla hareket edildiği ve kişilik haklarının hedef alındığı görüşünü dile getirmiştir. Bu görüşteki üyeler, şikayet edilen haberde Genel Sekreterlik tarafından Basın Meslek İlkeleri’nin 4 ve 6’ncı maddelerin ihlal edildiği görüşüne katıldıklarını, bunun yanında 3 ve 5’inci maddelerin ihlalinin de söz konusu olduğunu savunmuştur. Şikayet edilenin alıntı yaptığı habere hiçbir ekleme yapmadığının dikkate alınması gerektiğini söyleyen üyeler, bu nedeniyle Genel Sekreterlik öresindeki ‘uyarı’ kararı alınması önerisinin yerinde olacağını belirtmiştir.

Yüksek Kurul müzakerenin tamamlanmasının ardından yaptığı oylamada “İBB’de makam aracında yasak aşk skandalı! Aldatılan hakim koca, her şeyi ifşa etti” başlıklı haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin, “Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir” şeklindeki 3’üncü;

Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren; aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü;

Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar ışında, yayın konusu yapılamaz” şeklindeki 5’inci;

Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddelerinin ihlal edildiğini OY ÇOKLUĞU ile kabul etmiştir.

SONUÇ: Şikayet edilen İNTERNETHABER.COM Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Oktay Sağlam’ın Basın Meslek İlkeleri’nin 4 maddesini ihlal ettiğinin tespitine ve hakkında ‘UYARI’ kararı alınmasına OY ÇOKLUĞU ile karar verilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın