BKYK KARARI 2021-21

BASIN KONSEYİ, HDR MEDYA GENEL YAYIN YÖNETMENİ RAFET YILDIRIM HAKKINDA ‘UYARI’ KARARI ALDI

YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO              :  2021- 21

KARAR TARİHİ : 09.06.2021

ŞİKAYET EDEN      : Kadri ÖZDAL (Estonşehir 5. Kısım Site Yöneticisi)

VEKİLİ : Av. Mehmet Ali KÖKSAL & Av. Seda Ekici AY

ŞİKAYET EDİLEN : Rafet YILDIRIM (HDR Medya Genel Yayın Yönetmeni)

ŞİKAYET KONUSU       :

İstanbul Başakşehir’deki Estonşehir 5. Kısım Sitesi Yöneticisi olan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal hakkında, HDR Medya Grubu’na ait bakirkoygazetesi.com, belediyegundemi.com, haberinyuzu.com, dunvebugun.com, gundemguncel.com, gununsonu.com, internetgundemi.com, patronlardunyasi.com, politikagundemi.com, siyasetgercegi.com ve gelecekgundem.com internet haber sitelerinde 12.03.2021 tarihinde yayınlanan haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği iddiasıyla şikayette bulunulmuştur.

Şikayetçi Kadri Özdal’ın avukatları Mehmet Ali Köksal ve Seda Ekici Ay tarafından 28.04.2021 tarihinde başvurmuş, buna ek olarak söz konusu internet sitelerinde çıkan haberleri noterden onaylı suretleri de göndermiştir. Şikayete konu haberlerde, Kadri Özdal’ın konutunda ve ortak alanlarda imara aykırı işlem yaparak yöneticisi olduğu Estonşehir 5. Kısım Sitesi’ni gecekonduya çevirdiği; Başakşehir Belediyesi’nin imara aykırı bu yapılanlaragöz yumduğu; şikayetçinin yerel yönetim üzerinde siyasi nüfuz kullandığı iddialarında bulunulduğunusavunan avukatların şikayeti özetle şöyledir:

Gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu haberlerde, müvekkilin kişilik haklarına tecavüz edilmiş, suç isnadında bulunulmuştur. Özel ikametgah adresi kapı numarası dahi gösterilecek şekilde açık bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Haberlerin içeriği, müvekkil hakkında kötü imaj bırakmak, onu itibarsızlaştırmak ve üzerinde baskı oluşturmak amacıyla, şahsi husumeti bulunan bir komşusu tarafından yazılarak servis edilmiş, söz konusu komşu Kat Malikleri Genel Kurulu’nda haberi kendisinin verdiğini kabul etmiştir. Husumetli şahsın servis ettiği içerik soruşturulmadan kamuoyu ile paylaşılmış, gazetecilik mesleği ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilmiştir.

Şikayet konusu haberlerde, müvekkilin aleyhinde herhangi bir hukuki ve cezai işlem olmadığı halde, kendisine ait olmayan bir taşınmazla ilgili 11.04.2018 yılında Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve İdare Mahkemesi’nce iptal edilen Yapı Tespit Tutanağı, araştırılmadan sanki geçerli belgeymiş gibi gerçek dışı iddiaları desteklenmek için kamuoyuna aktarılmıştır.

Müvekkilimiz hakkında açıldığı iddia edilen davalar ve yürütüldüğü belirtilen soruşturma tamamen gerçek dışıdır.

İşinde ve sosyal hayatında başarılı, sevilen ve saygı gören müvekkil hakkında, çalıştığı kurum da belirtilmek suretiyle iş hayatının etkilenmesi amaçlanarak yapılan yayın nedeniyle kamuoyu ve ticari- sosyal çevresindeki itibarı ve saygınlığına bilerek ve isteyerek zarar vermeye çalışılmış, haysiyet ve onuruna yönelik ağır bir saldırı gerçekleşmiştir.

Haberlerin yayınlanmasından sitelerin sahibi ve genel yayın yönetmeni olan şikâyet edilen Rafet Yıldırım sorumludur.”

Başvuruda, şikayet edilen Rafet Yıldırım hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 3, 4, 5, 6, 9, 10’uncu maddelerini ihlalden ‘kınama’ kararı alınması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ        :

Şikayet başvurusu, şikayet edilenler HDR Medya Grup Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Rafet Yıldırım’a 20.05.2021 tarihinde PTT aracılığı ile gönderilmiştir. Posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.

Şikayet edilen, başvurudaki iddialara süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ :

Şikayet edilen haber, HDR Medya Grup Limited Şirketi’ne ait 11 ayrı internet haber sitesinde aynı tarihte ve aynı metin olarak yayınlanmıştır. Bu sitelerin söz konusu şirket adına Sahibi olan Rafet Yıldırım aynı zamanda Genel Yayın Yönetmeni’dir. Bu haber sitelerinin künyelerinde haber müdürü, istihbarat müdürü, istihbarat şefi, spor müdürü olan hep aynı isimler yer almaktadır.

HDR Medya Grubu’nun bakirkoygazetesi.com internet haber sitesinde 12.03.2021 tarihlerinde yayınlanan ve 25.03.2021 tarihinde güncellenen haber, “Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal lüks siteyi gecekonduya çevirdi! Komşuları mahkemeye gidiyor” başlığı ve “Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal’ın konutuna kaçak inşaatlar yaptırdığı ve yöneticisi olduğu Estonşehir 5. Kısım Sitesi’nde yaşananlar çok dikkat çekici” spotuyla yer almıştır.

Grubun diğer haber siteleri haberinyuzu.com, dunvebugun.com, gundemguncel.com, gununsonu.com, internetgundemi.com, patronlardunyasi.com, politikagundemi.com, siyasetgercegi.com ve belediyegundemi.com ise haberi “Başakşehir Belediyesi kaçaklara göz yumuyor” başlığı ve “Konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de intikal ettiği, fakat iddialara göre Başakşehir Belediyesi’nin bu kurumları yanlış bilgilendirmesi sebebiyle soruşturmaların halen devam ettiği öğrenildi” spotuyla yayınlamıştır. Grubun gelecekgundem.com haber sitesindeaynı spotkullanılırken “AKP’li Başakşehir Belediyesi kaçaklara göz yummuş” başlığı atılmıştır.

Şikayet edilen internet siteleri noktası virgülüne kadar aynı metni ve görseli kullanmış, sadece bakirkoygazetesi.com yaptığı güncellemede ilave bilgilere yer vermiştir. Haberde özetle;

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal’ın Başakşehir’de yöneticisi olduğu sitede görevini kötüye kullanarak, kendi konutuna imara aykırı eklenti ve site ortak alanında projeye aykırı düzenleme yaptığı; imar barışından faydalanmak için yaptığı başvurunun reddedildiği; hakkında 2018 yılında kaçak yapı tespit tutanağı düzenlenmesine rağmen Başakşehir Belediyesi üzerinde siyasi nüfuz ve baskı uyguladığı için bununla ilgili 3 yıldır herhangi bir işlem yapılamadığı; ihtiyaç yokken aydınlatma sistemi kurduğu, yakınlarının rahat girmesi için havuz kullanım süresini gece 24.00’e çektiği; site sakinlerini imara aykırı inşaat yapmaya teşvik ettiği; bahçeli 87 konutlu sitede 2018 yılı başında kaçak inşaat sayısı 8-9 iken 2020 sonunda 54’e çıktığı ve sitenin mimari bütünlüğü bozularak gecekonduya döndüğü, konut değerlerinin düştüğü; Başakşehir Belediyesi’nin aynı bölgedeki sitelerde kaçak yapıları yıkarken Özdal’ın yöneticilik yaptığı siteye dokunmadığı, buradaki şikayetlerle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yanlış bilgilendirerek görevi suiistimal ettiği iddiaları yer almıştır.

Başakşehir’deki 400 siteden 3 ‘ünde yönetimlerin sitesine sahip çıkmadığı ve bunların başında Kadri Özdal’ın yönetici olduğu sitenin geldiği ileri sürülen haberde, “Bazı site sakinlerinin de Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal’ın site yöneticisi olarak görevini suiistimal ve menfaat temin etmesi gibi iddialardan konuyu mahkemeye taşıdığına dikkat çekiliyor” ifadesi kullanılmıştır.

Haberin konusu her ne kadar 87 konutluk bir sitede malikler arasındaki yaşanan sorun olsa da toplu yaşama örnek teşkil edeceği için olayın özel hayat korumasında kabul edilmesi söz konusu değildir. Hele belli bir gelir ve eğitim düzeyindeki kişilerin oturduğu örnek sitede bu tür olaylara kamusal ilgi söz konusudur, haber olarak yayınlanmasında kamusal yarar vardır. Gazetecinin görevi de kendisine gelen duyumları ve iddiaları araştırmak, olayın taraflarıyla görüşüp gerçeğe ulaştıktan sonra haberini belgeleriyle birlikte yayınlamaktır.

HDR Medya Grubu’nun internet haber sitelerinde aynı başlıklar, noktası virgülüne kadar aynı metin ve aynı görsellerle ‘kopyala yapıştır’ yöntemiyle yayınlanan haber, hiçbir araştırma yapılmadan sanki gerçekmiş gibi şikâyetçiye yönelik ortaya atılan bir dizi iddiadan ibarettir. Üstelik “Finans Gündemi’nde yer alan habere göre” ifadesi konularak atıf yapılan bir başka internet sitesinde daha önce yayınlandığı anlaşılmaktadır. Kaynak gösterilen Finans Gündemi haberi yayından kaldırmış, buna karşın şikayet edilen internet sitelerinde haber halen yayınlanmaktadır.

Haberde belge olarak sadece, şikayetçinin eşinin üzerine kayıtlı konut için 2018 yılında imara aykırılık nedeniyle düzenlenen, ancak açılan davada İdare Mahkemesi’ne iptal edilen Yapı Tespit Tutanağına, sanki geçerliymiş gibi yer verilmiştir. Şikayetçiye yönelik diğer tüm iddialar ve suçlamalar, hiçbir belge ve kanıt sunulmadan tek taraflı bir anlatımla sanki kati gerçekmiş gibi sunulmuştur. Nitekim, şikâyetçinin başvuruya eklediği belgelerden 27.03.2021 tarihli Site Kat Malikleri Olağan Genel Kurul tutanağında, yöneticiyle kişisel husumeti olan kat malikinin bu haberi medyaya kendisinin servis ettiğini açıkladığı yer almıştır.

Şikâyet edilen, bir kat malikinin site yöneticisi olan şikayetçi hakkındaki iddialarını ve ağır suçlamalarını, hiçbir araştırma yapmadan ve doğruluğundan hiç şüphe etmeden Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu haber sitelerinde aynen yayınlamıştır. Oysa şüphe etmek gazeteciliğin temel kurallarındandır, gazeteci haber kaynaklarının kendisini kullanabileceğini, hatta itibar suikastlarına alet edebileceğini hiçbir zaman göz ardı etmemelidir.

Özet olarak, şikayet edilen haberde hiçbir araştırma yapılmadan, geçerli hiç bir kanıt gösterilmeden ağır ifadelerle suçlanan, buna karşın cevap hakkı tanınmayan şikâyetçinin iş hayatı ile sosyal çevresindeki itibarı ve saygınlığı hedef alınmış, kişilik haklarına saldırılmıştır.

Açıklanan bu nedenlerle, HDR Medya Grubu’na ait 11 internet haber sitesinde “Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal lüks siteyi gecekonduya çevirdi! Komşuları mahkemeye gidiyor” ve “Başakşehir Belediyesi kaçaklara göz yumuyor” başlıklarıyla yayınlanan haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarını ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü; “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddelerinin ihlal edildiği kanaatindeyiz ve şikayet edilen hakkında ‘kınama’ kararı verilmesini öneririz.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun 09,06.2021 tarihinde, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında video konferansla yaptığı toplantıda şikâyet başvurusu görüşmüştür.

Yüksek Kurul üyeleri Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan raporu dinledikten sonra, toplantıya katılma talebinde bulunan şikayetçi Kadri Özdal’ın vekili Avukat Seda Ekici Ay’ı dinlemiştir. Üyeler tarafından şikayetçi avukatına, haberde ileri sürülen iddialarla ilgili sorular yöneltmiş; şikayetçinin yönetici olarak sitenin ortak alanlarında ve konutunda izinsiz işlem yapıp yapmadığı, bununla ilgili hakkında yargıya ve idari birimlere başvuru olup olmadığına yönelik bilgi istemiştir. Üyelerin sorularını yanıtlayan ve şikâyet başvurusundaki taleplerini yineleyen avukatın toplantıdan çıkmasının ardından Yüksek Kurul dosyayı müzakereye açmıştır.

Söz alan üyeler haberde konu edilen olay ve iddiaların benzerinin birçok sitede yaşandığını ve medyaya da yansıdığını vurgulamıştır. Bir üye söz konusu sitede yaşananlarla ilgili iddiaların haberleştirilmesinin etik ihlali olmadığı görüşünü savunurken, diğer üyeler bu iddiaların doğruluğu araştırılmadan ve kanıtı sunulmadan yayınlanmasının etik ihlali olduğunu dile getirmiştir.

Yüksek Kurul’a site yaşamında yasal durum ve uygulama ile ilgili bilgi veren hukukçu üye, yönetimle ilgili sorunların çözüm yerinin Kat Malikleri Genel Kurulu olduğunu, ancak haberdeki olayda ise bunu yapmayan bir kat malikinin konuyu basına yansıtarak kişiselleştirdiği tespitini yapmış ve kişiselleştirmede kamu yararı olmadığını dile getirmiştir. Bir başka hukukçu üye ise şikayet edilenin, yönetimindeki 11 internet sitesinde kullandığı haberi bir başka yerden aynen aldığına ve bunu da haber metninde ilan ettiğine dikkat çekerek Basın Meslek İlkeleri’nin 8’inci maddesinde yer alan “Yayınlarda intihale başvurulamaz” ilkesi ihlalinin de düşünülebileceğini söylemiştir.

Yüksek Kurul üyeleri müzakere sırasında, Genel Sekreter’in şikayet konusu haberlerde Basın Meslek İlkeleri’nin 6’ncı maddesinin ihlal edildiği görüşüne katılmakla birlikte, 4’üncü maddenin ihlal edildiği ve ‘kınama’ kararı verilmesi görüşüne katılmamıştır.

Yapılan oylamada Yüksek Kurul, “Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal lüks siteyi gecekonduya çevirdi! Komşuları mahkemeye gidiyor” ve “Başakşehir Belediyesi kaçaklara göz yumuyor” başlıklı haberlerde Basın Meslek İlkeleri’nin, “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddesinin ihlal edildiğine OY ÇOKLUĞU ile karar vermiştir.

SONUÇ: Şikayet edilen HDR Medya Grup Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Rafet Yıldırım’ın Basın Meslek İlkeleri 6’ncı maddesini ihlal ettiğinin tespitine ve hakkında ‘UYARI’ kararı alınmasına OY ÇOKLUĞU ile karar verilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın