BKYK KARARI 2020-07

BASIN KONSEYİ, ADA GAZETESİ HAKKINDAKİ BAŞVURUDA ‘ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ’ KARARI ALDI

YÜKSEK KURUL KARARI

DOSYA NO               :   2020- 07

KARAR TARİHİ : 12.02.2020

ŞİKAYETÇİ               : Nesrin İşcan Arslan (nesrinruzhedieva.mehmed@gmail.com)

ŞİKAYET EDİLEN  :  Şükrü ABANOZ (Ada Gazetesi Sahibi ve Sorumlu Müdürü)

                   Kınalı Mahallesi Kınalı Sokak No: 15 Kınalıada ADALAR/İSTANBUL

ŞİKAYET KONUSU         :

İstanbul Adalar’da yayımlanan yerel Ada Gazetesi’nin internet sitesinde 12.01.2020 tarihinde yer alan Adalar’da köpek terörü!’ başlıklı haberde, hayvanlara karşı Ada halkını kışkırtıcı yayın yapıldığını iddiasıyla şikayette bulunulmuştur.

Şikayetçi Nesrin İşcan Arslan Basın Konseyi’ne 21.01.2020 tarihinde yaptığı başvuruda şu ifadelere yer vermiştir:

Yazının başlığı ve içeriğinin nefret söylemleriyle yazılmış olması, belirtilen konunun tüm adalarda herkes tarafından sorun olduğunun belirtilmesinin ada halkını kışkırtmak amaçlı olup, kötü sonuçlara sebep olacağını düşünerek kendileri hakkında şikayetçiyim.”

Şikayetçi, Ada Gazetesi sorumluları hakkında Basın Meslek İlkeleri’ni ihlalden işlem yapılmasını talep etmiştir.

Ada gazetesinde ‘Adalar’da köpek terörü!’ başlıklı haberde, sahipsiz köpeklerin Adalar’ın özellikle yüksek mahallelerinde sürüler halinde dolaşan dolaştığı; son dönemlerde ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda da dolaşmaya başladığı; bunun ilçe halkı için tehlike oluşturduğu savunulmuştur.

Adalar halkının sayıları hızla artan sahipsiz köpeklerden rahatsız olduğu ve yetkililerin önlem almasını istediği haberde, mevcut barınağın yetersiz kaldığı, belediyenin maddi gücünün sorunu çözmeye yetmediği ve Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan’ın soruna el attığı sorunun bu hafta içinde çözüme kavuşturulmasının beklendiği yazılmıştır.

Haberde, cadde ve sokaklarda dolaşan, evlerin önlerine kadar gelen köpeklerin saldırısına uğrayanlar olduğu; yaşlı kişilerin köpeklerden korunmak için ellerinde sopayla gezdiği, köpek saldırısından kaçarken düşüp ayağını kıranlar olduğu iddia edilmiştir.

Adalar’da köpeklerin sağlık taramasının yapılmadığı, özellikle 105 atın ruam hastalığından ölmesinden sonra halkın tedirginliğinin arttığı kaydedilen haberde, “Adalılar tedirgin. Bu atların gömüldüğü yerlerde etlerini yiyen köpeklere ruam bulaşabileceği şüphesi Adalıların uykularını kaçırıyor” ifadesine yer verilmiştir.

Haberde atlarda görülen ruam hastalığının köpeklere de geçebileceği ileri sürülerek, “Köpeklerin, ruamdan ölen atların gömüldüğü yerde enfekte olan etlerini yemeleri sonucu bu hastalığa yakalandıkları bilinmektedir” denilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ     :

Şikayet başvurusuAda Gazetesi Sahibi ve Sorumlu Müdürü Şükrü Abanoz’a 28.01.2020 tarihinde hem PTT hem e-mail olarak ulaştırılmış, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.

Şikayet edilen kendisine ulaştırılan şikayet başvurusundaki iddialara yanıt vermiş ve uzlaşma talebinin olmadığını söylemiştir.

ŞİKAYET EDİLENİN YANITI   :

Şikayet edilen Ada Gazetesi Sahibi ve Sorumlu Müdürü Şükrü Abanoz, Basın Konseyi’ne 30.01.2020 tarihinde gönderdiği bir sayfalık yanıtta, gazetesinin 1978 yılında kurulduğunu ve o günden bu güne yerelde yayınını sürdürdüğünü vurgulamıştır.

Gazetecinin görevinin doğru bilgiye ulaşmak, halka doğru ve tarafsız haber ulaştırmak olduğunu; okurlardan gelen ihbarlar ve şikayetler üzerine söz konusu haberi halkı bilgilendirme görevi gereği yaptıklarını savunan Şükrü Abanoz, yanıtında şu ifadelere de yer vermiştir:

Gazeteci kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma, soru sorma hakkına sahiptir. Halkın haber alma hakkının karşılanabilmesi biz yerel gazetecilerin bu görevlerini layıkıyla yerine getirebilmelerine bağlıdır. İlçesindeki halkın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren bu konuları yerel gazete olarak görmezden gelmemiz mümkün değildir.

Adalar İlçesinde maalesef bir köpek terörü vardır. Bu olayların baş sorumluları ise hayvan sever adı altında köpeklerine vb. bakamayıp, gece yarısı Kınalıada Taş Ocakları İskelesi’nden ve diğer Adaların muhtelif yerlerinden bakamadığı hayvanlarını adaya bırakıp kaçan ve bu hayvanların aç kalıp yemek bulmak için sağa sola saldırmalarına sebep olan kendini bilmezler gelmektedir. Davulun sesi anakaradan hoş gelmekte ama içinde yaşayan bizlere öyle gelmemektedir.”

Bilhassa kış aylarında yemek bulamayan bu dört ayaklı dostlarımı, aç kalıp karnını doğurmak için iç güdüleriyle saldırgan olabilmekte, diğer yaşama hakkı olan hayvanlara saldırmakta (resimde verilen örnekler gibi) insanlara da bilhassa küçük çocuklara zarar verebilmektedirler. Adaların üst taraflarında oturan Adalılar akşam saatlerinde evlerine ellerinde sopalarla gidebilmektedir. Adalar’da başıboş köpeklerin saldırılarında birçok yaralanma vakası vardır.”

Gönderdiği yanıta, aç kalan köpekler tarafından parçalandığını öne sürdüğü kümes hayvanlarının ve ölen büyükbaş hayvan leşlerinin fotoğraflarını da ekleyen Şükrü Abanoz, haberi yapmalarının bir amacının da ‘Büyükada Tepeköy mevkiinde bulanan hayvan barınağın belediye tarafından ihya edilerek bu hayvanların orada bakılmasını sağlatmak’ olduğunu savunmuştur.

Adalarda atların ruamdan öldüğünü de kaydeden Şükrü Abanoz, “Şikayete konu yaptığım haber yalan bir haber olmadığı gibi, kimseyi kışkırtmak, zarar verecek yada aşağılayacak ifadeler bulunmamakta, gazetemizin yazısı ile yerel halkın bilgilendirip yetkililerin bu hususta önlem alınması amaçlıdır” demiştir.

DEĞERLENDİRME          ;

İstanbul Adalar’da yayınlanan Ada Gazetesi’nde 12.01.2020 tarihinde yer alan ‘Adalar’da köpek terörü!’ başlıklı haberde, ilçede sahipsiz köpeklerin sayılarının hızla arttığı ve sürüler halinde dolaşan köpeklerin tehlike oluşturduğu; bunun çözüm bekleyen bir sorun olduğu savunulmuştur.

Cadde ve sokaklardan dolaşan köpekleri gösteren fotoğraflarıyla da desteklenen haberde, Adalar’da bulunan hayvan barınağının yetersiz olduğu; adalar dışından toplanıp teknelerle gizlice getirilen köpeklerin Adalara bırakıldığı ve Adalar Belediyesi’nin soruna duyarsız kaldığı ileri sürülmüş; Adalar Kaymakamlığı’nın soruna el atıp çözüm bulacağı yazılmıştır.

Haberde sürü halinde gezen köpeklerin çocuklara saldırdığı, köpeklerden kaçarken ayağı kırılanlar olduğu ileri sürülmüştür. Haberde, özellikle Adalar’ın üst kesimindeki mahallelerde oturanların akşamları köpek saldırısından korunmak için ellerinde sopayla gezdiği iddia edilmiştir.

Adalar’da kısa süre önce ruamdan telef olan atların etlerini yiyen köpeklere bu hastalığın bulaşabileceği de iddia edilen haberde, bu nedenle de halkın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığı savunulmuştur.

Şikayet edilen haber başlığından kullanılan üsluba ve kurgusuna; yer ve zaman belirtilmeden köpeklerin insanlara saldırdığı iddiasına; bilimsel olup olmadığı sorgulanmaksızın köpeklere ölen atlardan ruam bulaştığı iddiasına kadar belli bir bakışla yayımlanmıştır. “Köpek terörü” abartması da yapılan haberde amaç, cadde ve sokaklardaki sürüler halinde dolaştığı söylenen sahipsiz köpeklerin toplatılarak, barınaklara götürülmesinin sağlanmasıdır.

Haberde sanki Adalar’da yaşayanların tamamının sahipsiz köpeklerin toplanıp götürülmesini istediği izlenimi verilse de elbette farklı görüşte olanlar, sokak hayvanlarıyla iç içe yaşamaktan memnun olanlar bulunmaktadır. Haber, sokak köpeklerinin toplatılıp götürülmesi amacına yönelik yazıldığı için onlar göz ardı edilmiştir.

Hayvan hakları savunucuları ve havan severlerin, sokak hayvanlarının kentlerde insanlarla iç içe yaşamasından yana oldukları için, bu bakış açısına göre haberi ‘kışkırtıcı’ bulması ve ‘nefret söylemi’ olarak nitelemeleri normaldir. Köpekler ve kediler evcil hayvanlardır, elbette insanlarla birlikte yaşar. Bunun koşulu, düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve uygun ortamın sağlanması, en ideali ise bu hayvanların sahiplendirilmesidir.

Şikayet edilen, iddialara verdiği yanıtta, haberde halkın yaşadığı bir sorunun gündeme getirildiğini; ‘nefret söylemi’ ve ‘kışkırtma’ amacının olmadığını, aksine ‘dört ayaklı dostlarımız’ diye söz ettiği sahipsiz köpekler için mevcut barınağın ıslah edilmesinin istendiğini savunmuştur.

Şikayet konusu haber her ne kadar taraflı yazılmış ve Adalar’daki sahipsiz köpeklerin toplanıp barınaklara götürülmesi amacını taşımış olsa da gerçek bir olguya dayanmaktadır. Haberin ‘kışkırtıcı’ ve ‘nefret söylemi’ olduğunu savunan şikayetçi gibi hayvan severler bu habere öfkelenmiş, incinmiş, hatta sarsılmış olabilir.

Ancak, toplumun bir kesimi için olumsuz bulunsa da haber gerçek olguya dayanıyorsa, gazetelerin yayın politikaları gereği belli bir bakış açısıyla verilse de ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir.

SONUÇ :

Basın Konseyi Yüksek Kurulu 12.02.2020 günü yaptığı toplantıda ‘Adalarda köpek terörü’ başlıklı haber nedeniyle Sabah Gazetesi hakkında yapılan şikayetle ilgili Genel Sekreterlik önerisini görüşmüş, konuyu müzakere edip tartıştıktan sonra;


a) Şikayet başvurusunun kabulüne,


b) Şikayet konusu haberde Basın Meslek İlkeleri ihlalinin söz konusu olmadığına OYÇOKLUĞU ile karar vermiştir. Yüksek Kurul yine Ada Gazetesi Sahibi ve Sorumlu Müdürü Şükrü Abanoz hakkındaki başvuruda OYÇOKLUĞU ile ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ kararı alınmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın