BKYK KARARI 2019-19

KARAR TARİHİ       :  18.09.2019

KARAR NO                :   2019- 19 

ŞİKAYETÇİ                : Ayşe EĞRİKÜLAH (Urla Belediye Meclisi üyesi)

ŞİKAYET EDİLEN :   Erten YILDIZ (gündem35 .com Genel Yayın Yönetmeni) 
            Etiler Mah. Bozkurt Cad. Karakurt İş Merkezi No:29 Kat:8-803 KONAK-İZMİR 

ŞİKAYET KONUSU    : 

İzmir merkezli ‘gundem35.com’ internet haber sitesinde 23 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan ‘Kemal Karataş’ı partiden atmak için meclis üyesine o imzayı eşini müdür yapacağız diye mi attırdılar?’ başlıklı yorum- haberde kendisini küçük düşüren, iftira niteliği taşıyan ifadeler bulunduğunu iddia eden, boşandığı halde evliymiş gibi gösterildiğini söyleyen Urla Belediye Meclisi Üyesi Ayşe Eğrikülah, şikayette bulunmuştur.
Şikayetçi Ayşe Eğrikülah, CHP’nin eski İzmir İl Başkanı olan, partiden ihraç istemiyle disipline verilen Kemal Karataş’la ilgili yazıda kendisinin hedef seçildiğini, özel yaşamının konu edildiğini ve kişilik haklarına saldırıldığını savunmuş ve buna yazıdaki şu ifadeleri örnek göstermiştir:
“Kemal Karataş’ı partiden atmakla yatıp kalkanlar imzacı kurbanı Urla’dan buluyorlar!
Yaptığımız araştırma ve soruşturmalara göre; Urla Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Eğrikülah bulunuyor ve ikna ediliyor.
Meclis  Üyesi Eğrikülah’ın eşi özel güvenlik şirketinin çalışanı ve bir özel güvenlik elemanı. Aynı zamanda kuyumcu bir ailenin kızı olan üniversite mezunu ve kuyumcu dükkanı sahibi Meclis Üyesi Eğrikülah, eşinin iş durumu üzerinden verilen taahhütler karşısında dayanamıyor ve Kemal Karataş’tan şikayetçi olduğunu belirten düzmece dilekçeye imza mı atıyor?
Peki Eğrikülah’a verilen bu sözler doğru mudur?  Meclis Üyesi Eğrikülah’a eşini Urla Belediyesi’nde işe alacağız sözü verilmiş midir? Meclis Üyesi Eğrikülah’a eşinin Urla Belediyesinde işe alındıktan sonra; onu müdür de yapacağız sözü verilmiş midir?
 Kuyumcu dükkanının açılışını dahi Efsane İl Başkanlarından Kemal Karataş’a yaptıran Meclis Üyesi Ayşe Eğrikülah, nasıl oluyor da bir anda çok değer verdiği, saygı duyduğu partilisi Karataş’tan şikayetçi olabiliyor?
Kısacası Anadolu insanın böylesi halleri özetlediği şekliyle; kumpasçıların ellerini ayaklarını bu işte şeytan mı dolandırdı?
Önemli not: Eğrikülah’tan alınan şikayet dilekçesi Karataş’ın disiplinde verdiği ifadeden sonraki bir tarihte alınıyor. Açıkçası o dilekçe işleme konulmuşsa, bak sen sinemanın güzelliğine.”
Şikayetçi başvurusunda, eski İl Başkanı Kemal Karataş’ı parti içinde huzursuzluk çıkardığı; partili belediye başkanları aleyhine çalıştığı, sosyal medyada sürekli parti aleyhine paylaşımlarda bulunduğu gerekçeleriyle CHP Urla İlçe Başkanlığı’na şikayet dilekçesi verdiğini belirtmiştir. Buradan hareket edilerek şikayet konusu yazıda kendisine iftira atıldığını, küçük düşürücü ifadeler kullanıldığını, bir süre önce boşandığı kişinin halen eşiymiş gibi gösterilerek medeni durumuyla ilgili gerçeğin çarpıtıldığını savunan şikayetçi, söz konusu yazıyla ilgili Basın Meslek İlkeleri’ni ihlalden işlem yapılmasını talep etmiştir. Şikayetçi başvurusuna, boşandığını gösteren belgeyi de eklemiştir.
UZLAŞMA ÖNERİSİ          : 
Şikayet başvurusu, şikayet edilen ‘gundem35.com’ internet haber sitesinin Sahibi ve Sorumlu Müdürü Erten Yıldız’a hem posta, hem e-maille gönderilmiştir. Sitede verilen adrese posta ile gönderilen bildirim, ‘adreste tanınmıyor’ kaydı düşülerek iade edilmiştir. İnternet sitesinde yer alan GSM numarası 0 534 299 50 15 telefondan yapılan aramalarda ise sürekli ‘Aradığınız numara kullanılmamaktadır’ mesajı alınmıştır.
Böylece e-maille iletilmekle yetinilmek durumunda kalınan şikayet başvurusuna, şikayet edilen süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
DEĞERLENDİRME           : 
Şikayet konusu yazı, internet haber sitesi ‘gündem35.com’da yayınlanmıştır. İzmir merkezli bu site, yerel siyaseti de yakından izlemekte siyasi kulis, yorum haber ve yazılara da ağırlık vermektedir.
İzmir yerel siyasetiyle ilgili gelişmeleri haberleştiren ve yorumlayan bir internet sitesinde, elbette kentte iktidarda bulunan ülkenin ana muhalefet partisi olan CHP’deki gelişmelerle ilgili yorum- haber ve kulis yazılarının da yer alması doğaldır. Hele partinin daha önce il başkanlığını yapan bir siyasetçinin ihraç istemiyle disiplin kuruluna verilmesi söz konusu ise, bunu kimin istediğini bulup yazmak, olayın perde arkasını araştırmak gazetecilik faaliyetidir.
Söz konusu yazı da bir yorum- haberden çok kulis yazısı olarak değerlendirilmelidir. Partiden ihracı istenen eski il başkanı için kullandığı övücü ifadeler; ona karşı yapılanı ‘skandal’ olarak görmesi de yazarın kişisel değerlendirmesidir. Eski il başkanı hakkında şikayet dilekçesini vererek, ihraçla ilgili işlemin başlatılmasını sağlayan kişinin, bir dönemde işyerinin açılışını yaptığı Urla Belediye Meclisi Üyesi Ayşe Eğrikülah olduğunun belirtilmesi ve bu dilekçenin nasıl verildiğine ilişkin iddiaların gündeme getirmesinde sorun yoktur.
Ancak yazıda, şikayetçi Ayşe Eğrikülah için kullanılan ‘imzacı kurban’, ‘eşinin iş durumu üzerinden verilen taahhütler karşısında dayanamıyor’, ‘düzmece dilekçeye imza mı atıyor?’ ifadeleri sorunludur. Bu ifadelerle, güvenilir bir siyasetçi olarak halkın önünde olması gereken şikayetçi, kanıtı ortaya konulmadan ‘kendi iradesi olmayan’, ‘başkası tarafından kullanılan’, ‘çıkarı için düzmece dilekçeye imza atan’ kişi olarak gösterilmiştir.
Yine söz konusu yazıda şikayetçi daha önce boşandığı halde evliymiş gibi gösterilmiş, ‘Eğrikülah’ın eşi özel güvenlik şirketinin çalışanı ve bir özel güvenlik elemanı. Aynı zamanda kuyumcu bir ailenin kızı olan üniversite mezunu ve kuyumcu dükkanı sahibi Meclis üyesi Eğrikülah…” ifadeleriyle ile şikayetçinin özel yaşamı gerçek dışı ve gereksiz ifadelerle konu edilmiştir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet konusu yazıda şikayetçi, ‘Efsane il başkanını partiden ihracı istemiyle disiplin işlemi başlattıran kişi’ olarak eleştirilmiştir. Hatta bunu ‘eşini belediyeye alınacağı ve güvenlik müdürü olacağı’ vaadiyle yaptığı suçlaması da yapılmıştır. Siyasetçiler bu tür eleştirilere, hatta daha ağır ve sarsıcı eleştirilere katlanmak durumundadır.
Halkın önünde olan kişilerin eğitimi, ne iş yaptıkları ve kişilik haklarını ihlal etmemek kaydıyla özel yaşamları da kamuoyunca merak edilir. Gazeteci, gerçeğe uygun olarak, haber ve yazılarında bunları da konu edebilir.
Ancak söz konusu yazıda, eşinden daha önce boşanan şikayetçi Ayşe Eğrikülah, hiçbir araştırma yapılmadan halen evliymiş ve eşinin belediyeye alınıp müdür yapılması vaatleri karşısında ‘skandala’ imza atan kişi olarak gösterilmiştir. Zira şikayetçinin gönderdiği belgeden medeni durumu nüfusta ‘boşanmış’ olarak kayıtlıdır ve boşanma işlemi yazıda konu edilen olaydan önce gerçekleşmiştir. Bu bilgiler haberde yer almamaktadır. Yazıda adı geçen eski eşin dilekçenin imzalanmasından sonra belediyede işe alınmadığı da anlaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, şikayet edilen yazıda Basın Meslek İlkeleri’nin “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın ve doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddesinin ihlal edildiğine, 1 karşı oyla, karar verilmiştir.
Yüksek Kurul, yazıda yer alan birtakım ifadeleri Basın Meslek İlkeleri’nin 4. maddesi açısından da değerlendirmeye almıştır. İnceleme konusu ifadeler şunlardır: “Dün akşam gazeteci Mutlu Tuncer, bu skandalı kaleme almış ve deyim yerindeyse sorumlularını bir fosseptik çukuruna daldırıp çıkarmadığını bırakmış!”; “Açıkçası, iş Kemal Karataş’ı partiden atmak için bir ‘kurban’ arayışına kadar dayanmış, helvacı kağıdına imza atacak bir aklı evvel aranıyordu!”; Anadolu insanı Kemal Karataş üzerinde oynanan oyunları ve böylesi halleri sanırım şöyle yorumlardı: “Şeytanın hiç bir işi gaydı yok ellerine ayaklarına dolandırdı!”  Bu ifadeler nezaketsiz ve kaba olarak değerlendirilebilirse de, heyet çoğunluğu tarafından 4. Madde anlamında küçük düşüren ya da aşağılayan ifadeler olarak değerlendirilmemiştir. Bunun nedeni; ilk cümlenin, başka bir yazarın kullandığı ifadelere ilişkin değerlendirmeler mahiyetinde olması; ikinci cümledeki ‘aklı evvel’ ibarelerinin küçük düşürücü veya aşağılayıcı nitelikte görülmemesi; son cümledeki deyişin de şikayetçiye yönelik bir ithamdan ziyade, yazı konusu yapılan iddialara ilişkin bir değer yargısı olmasıdır.
Netice olarak, ‘Kemal Karataş’ı partiden atmak için meclis üyesine o imzayı eşini müdür yapacağız diye mi attırdılar?’ başlıklı haber nedeniyle ‘gündem35.com’ internet sitesinin Sahibi ve Sorumlu Müdürü Erten Yıldız hakkında oyçokluğuyla UYARI kararı verilmiştir. Yüksek Kurul’un Başkan ve İkinci Başkan dahil 6 üyesi ise, KINAMA kararı verilmesi önünde oy kullanmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın