BKYK KARARI 2019-16

KARAR TARİHİ      : 26.06.2019  
KARAR NO            : 2019 – 16
ŞİKAYETÇİ            :  Tezcan Karakuş CANDAN  
                                   Av. Gökçe BOLAT, Av. Revşan Deniz Yıldırım ÇOBANOĞLU
ŞİKAYET EDİLEN  : 1- Şefik ÇALIK (Sabah Gazetesi  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)
                                   2- Okan MÜDERRİSOĞLU (Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi)
ŞİKAYET KONUSU :
Sabah gazetesi ve sabah.com.tr internet sitesinde, 13.05.2019 tarihinde yayımlanan ‘Tezcan’la Aylin sahneye çıktı’ ve ‘Bankamatik memuru da konuştu’’ başlıklı haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin ilgili maddelerinin ihlal edildiği ileri sürülerek gereken işlemin yapılması talep edilmiştir.
ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI  :
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı olan Tezcan Karakuş Candan, avukatları aracılığı ile yaptığı şikayet başvurusunda, Sabah gazetesinde ve aynı gazetenin internet sitesinde ‘Tezcan’la Aylin sahneye çıktı’ ve ‘Bankamatik memuru da konuştu’ başlıklarıyla tümüyle iftira üzerine kurulu gerçek dışı haber yayımlandığını; bu haberde ‘işe gitmeden maaş almakla’ suçlandığını; ‘bankamatik memuru’ ifadesiyle küçük düşürülüp kişilik haklarına saldırıldığını savunmuştur.
Şikayetçi, iddiasına örnek olarak haberde yer alan;
“Tezcan Karakuş Candan, CHP’li Çankaya Belediyesi’nin bankamatik memuru. AK Parti’nin bütün projelerine ideolojik sebeplerle karşı geldi.
AK Parti’nin başkentin sorunlarına çözüm getirecek olan büyük küçük projelerine ideolojik sebeplerle karşı gelen Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan heykel için kampanya başlattı.
CHP, İP ile PKK’nın sözcüsü HDP’nin ortak adaylığından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gelen Mansur Yavaş, açılışta konuşan bankamatik memuru Tezcan Karakuş Candan’ı dikkatle dinledi. Yavaş başkentteki ilk icraatına da imza atmış oldu.
AK Parti döneminde Ankara için yapılan bütün büyük projelere ideolojik sebeplerle karşı gelen, alt ve üst geçit inşaatlarını engelleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan da açılışta konuştu.  
CHP’li Çankaya Belediyesi’ndeki görevine hiç gitmeden maaşını tıkır takır aldığı için ‘Bankamatik Memuru’ tanınan Karakuş, ‘İlhan Koman heykeli, 3 yıl önce bir Anneler Günü’nde bakım için götürüldü ve bir daha gelmedi. Bu süreçte suç duyurularında bulunduk. Sürecin takipçisi olduk heykel bulunamadı. 25 yıldır tahribat yaşayan bir kentte, iyileştirici önlemler almak gerekiyordu. Bu heykel hepimiz için iyileştirici bir sürecin başlangıcı olacak. Kentlilerin bu heykele ihtiyacı var’ dedi.” İfadeleri gösterilmiştir.
Şikayetçiyi yıpratmaya dönük haberin içeriğinde olayla ilgisi olmayan konulara yer verilerek ithamda bulunulduğu, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarının aşıldığı ileri sürülen başvuruda; kanıt gösterilmeden yapılan suçlamalarla şikayetçiyi küçük düşürme ve karalamanın hedeflendiği, kişilik haklarına saldırıldığı savunulmuştur.
UZLAŞMA ÖNERİSİ        :
Şikayet başvurusu, şikayet edilenler Sabah Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İnternet Sorumlusu Şefik Çalık ile Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’na ulaştırılmış, posta ‘alındı’ belgeleri gelmiştir.
Şikayet edilenlerden Okan Müderrisoğlu, 28 Mayıs 2019 tarihinde gönderdiği yanıtta, şikayetin tarafı olmadığını savunmuştur. Müderrisoğlu’nun yanıtı şöyledir:
“Basın Konseyi Başkanlığı’na
23.05.2019 tarihli yazınızda, Saban Gazetesi ve sabah.com.tr internet sitesinde 13.05.2019 tarihinde ‘Tezcan’la Aylin sahneye çıktı’, ‘Bankamatik memuru da konuştu’ başlığıyla yayımlanan haber ile ilgili Tezcan Karakuş Candan’ın, tarafınızdan gönderilen yazı ile şikayette bulunduğu bildirilmiştir.
Elimize ulaşan yazınızla ilgili olarak şikayette bulunan kurum ve kişiler hakkında, yeterli ve titiz inceleme yapılmadan olsa gerek, benim de adım geçmektedir. Bahse konu haber ile ilgili şahsen veya yönetici olarak ilgim yoktur.
Bilginize arz olunur. Saygılarımla.”
Şikayet edilen Sabah Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İnternet Sorumlusu Şefik Çalık süresinde yanıt vermemiş ve uzlaşma talebinde bulunmamıştır.
DEĞERLENDİRME                   :
Şikayet edilen haber, 13.05.2019 tarihinde Sabah gazetesinde ve aynı gazetenin sabah.com.tr internet sitesinde ‘Tezcan’la Aylin sahneye çıktı’ başlığıyla yayımlanmıştır.
Şikayet edilenlerden Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, söz konusu haberle bir ilgisinin bulunmadığını söylemektedir. Gazetelerin Ankara ve diğer bölge temsilcilerinin yayından sorumlu olmaktan ziyade, idari konular ve kurumu temsil görevini üstlendikleri de bilinmektedir.
Şikayet konusu haber, heykeltıraş İlhan Koman tarafından 1991 yılında yapılan Ankara Seymenler Parkı’ndaki heykelin 3 yıl önce söküldükten sonra bulunup yerine konulması ve açılış töreni haberidir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı açılışa, şikayetçi Tezcan Karakuş Candan da Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı olarak katılmış ve heykelin bulunup yerine konulması çalışmalarını anlatan bir konuşma yapmıştır.
Olay, başkentte önemli bir parkta, ünlü bir heykeltıraşa ait kaybolan heykelin, bulunup yeniden yerine konulmasıdır, günceldir ve haber değeri vardır.
Haberde Şikayetçinin konuşmasında “İlhan Koman heykeli, 3 yıl önce bir Anneler Günü’nde bakım için götürüldü ve bir daha gelmedi. Bu süreçte suç duyurusunda bulunduk. Sürecin takipçisi olduk, heykel bulanamadı. 25 yıldır tahribat yaşayan bir kentte, iyileştirici önlemler almak gerekiyordu. Bu heykel hepimiz için iyileştirici bir sürecin başlangıcı olacak. Kentlilerin bu heykele ihtiyacı var” dediğine yer verilmiştir.  
Haberin sunumunda ‘Tezcan’la Aylin sahneye çıktı’, ‘Bankamatik memuru da konuştu’ başlıkları; spotlarda “Tezcan Karakuş Candan: CHP’li Çankaya Belediyesi’nin bankamatik memuru. Ak Parti’nin bütün projelerine ideolojik sebeplerle karşı geldi”, “Bankamatik Tezcan artık belediye projelerine karşı çıkmıyor”, “Mansur Yavaş açılışta konuşan bankamatik memuru Tezcan Karakuş Candan’ı dikkatle dinledi” ifadeleri kullanılmıştır.
Haber metninde ise Şikayetçiye yönelik “CHP’li Çankaya Belediyesi’ndeki görevine hiç gitmeden maaşını tıkır tıkır aldığı için ‘bankamatik memuru’ tanınan Karakaş”, “Bütün büyük projelere ideolojik sebeplerle karşı gelen, alt ve üst geçit inşaatlarını engelleyen” ifadeleri de yer almıştır.
Gazetelerin yayın politikaları gereği eleştirel haberlere yer vermeleri doğaldır. Güncel ve görünür gerçeğe bağlı kalmak, olayı bağlamından koparmamak, ifade ve basın özgürlüğü sınırlarını aşmamak kaydıyla gazeteci haberinde eleştiride bulunabilir. Kamu yararı gerektiriyorsa bu eleştiri en sert şekilde yapılabilir. Şikayet konusu haberde şikayetçinin Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı olarak faaliyetlerine dönük eleştiriler, ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir.
Ancak söz konusu haberde kanıtı ortaya konulmadan ‘CHP’li Çankaya Belediyesi’nin bankamatik memuru’, ‘hiç işe gitmeden tıkır tıkır maaş alıyor’ ifadelerine yer verilerek, şikayetçi ‘haksız kazanç elde eden’, ‘görevini yapmayan kamu görevlisi’ bir kişi olarak gösterilmiştir. Bu ifadelerle kişilik hakları hedef alınan şikayetçi, küçük düşürülmüş, aşağılanmış ve kendisine suç isnadında bulunulmuştur.
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 26.06.2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Genel Sekreterlik önerisini değerlendirip, konuyu tartıştıktan sonra, şikayet konusu haber ile Basın Meslek İlkeleri’nin; “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesine aykırılık saptamıştır.
SONUÇ                   :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Sabah gazetesi ve sabah.com.tr internet sitesinde, yayımlanan ‘Tezcan’la Aylin sahneye çıktı’ ve ‘Bankamatik memuru da konuştu’’ başlıklı haberle ilgili olarak Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın yaptığı başvuru konusunda;

      a) Şikayetin kabulüne,

      b) Şikayet edilenlerden Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu için ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ’ne,

     c) Sabah Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnternet Sorumlusu Şefik Çalık hakkında ise Basın Meslek İlkeleri’nin 4’üncü maddesini ihlal etmesi nedeniyle ‘UYARILMASINA’ OYBİRLİĞİYLE karar verdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın