BKYK KARARI 2018-41

REFERANS NO :   2018 – 41

ŞİKAYETÇİ   :   İclal Mine KIRIKKANAT

ŞİKAYET EDİLEN:   Ahmet HAKAN COŞKUN (Hürriyet Gazetesi  yazarı)
ŞİKAYET KONUSU:
Yazar Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde 30 Ekim 2018 günü ‘Yok birbirinden farkı: Misvak ve Kırıkkanat’ ve 16 Kasım 2018 günü de ‘Kadir Kırıkkanat, Mine Mısıroğlu’ başlıklı yazılar yazmıştır. Bu yazılarda eleştiri sınırlarının aşıldığını ve kişiliğine açıkça hakaret edildiğini savunan İclal Mine Kırıkkanat da Ahmet Hakan Coşkun hakkında şikayette bulunmuştur.
Ahmet Hakan’ın, 30 Ekim günü köşesinde yazdığı 10 parça yazıdan ‘Yok birbirinden farkı: Misvak ile Kırıkkanat’ başlıklı yazısı şöyledir:
“Misvak bu tarafı ne kadar öfkelendiriyorsa… Kırıkkanat da öbür tarafı o kadar öfkelendiriyor.
Misvak ne kadar üslupsuz, kindar ve fitneci ise… Kırıkkanat da o kadar üslupsuz, kindar ve fitneci…
Misvak denilince akla nasıl seviyesizlik, düzeysizlik falan geliyorsa… Kırıkkanat denilince de akla seviyesizlik, düzeysizlik falan geliyor.
Misvak muhafazakârlığın en hoyrat kalesi olmaya adaysa… Kırıkkanat da sözde Kemalizm’in en hoyrat kalesi olmaya aday.
Misvak olmadan Kırıkkanat’ın bir anlamı olmayacaksa… Kırıkkanat olmadan da Misvak’ın bir anlamı olmayacak.
Misvak türü embesillikleri besleyen Kırıkkanat türü embesillikler ise… Kırıkkanat türü embesillikleri besleyen de Misvak türü embesillikler.”
Şikayet edilen Ahmet Hakan’ın 16 Kasım 2018 tarihinde yazdığı 8 yazıdan ikinci sıraya aldığı ‘Kadir Kırıkkanat, Mine Mısıroğlu’ başlıklı yazısı da şöyledir:
“İkisi de de takıntılı… İkisi de provokatif… İkisi de pervasız… İkisi de kendi cenahlarına yönelik antipatiyi arttırmakta… İkisi de yukarıdan yukarıdan konuşuyor… İkisi de üslup birliği içinde… İkisi de çığırtkan… İkisi de hezeyan seviyor… İkisi de ayrıştırıcı… İkisi de nefret ettirici… İkisi de incelikten yoksun… İkisi de diyaloğa kapalı…
Aralarındaki tek fark şu:
Biri dinden imandan soğutuyor, öbürü Atatürk’ten.”
Şikayetçi Mine Kırıkkanat, şikayet ettiği yazarın ilk yazıda, kendisinin asla bir araya gelemeyeceği bir anlayışı temsil eden Misvak adlı bir dergi ile kıyaslamasının bile başlı başına bir hakaret olduğunu belirterek, şöyle demiştir:
“Yazı baştan sona hakaret içeren, onur ve saygınlığımı zedeleyen biçimde kaleme alınmıştır. Yazılan yazıda kullanılan ifadeler saygısızca ve kişilik haklarımı açıkça ihlal eder niteliktedir.”
Şikayet başvurusunda Ahmet Hakan’ın, köşesinde kendisine hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiğini savunan Mine Kırıkkanat, 16 Kasım 2018 tarihli ‘Kadir Kırıkkanat, Mine Mısıroğlu’ başlıklı yazıda da adını Mine Mısıroğlu yazarak kişiliğini aşağıladığını, kamuoyunu aleyhine kışkırttığını savunmuştur. Şikayetçi başvuruda şöyle demiştir:
“Ahmet Hakan’ın yazısında; son zamanlarda Atatürk’e açıkça hakaret eden, bu konuda pervasızca davrandığı görülen birisiyle beni eşdeğer bir anlayışla değerlendirmesi, başlı başına bir kusurdur. Yazıda kullandığı ‘çığırtkan’, ‘hezeyan seviyor’ gibi tanımlamalar ise yazının amacını aşan gereksiz tanımlamalardır.”
Şikayetçi Mine Kırıkkanat, Ahmet Hakan hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesi gereğince ‘Kınama’ kararı alınmasını talep etmiştir.
UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu, şikayet edilen Ahmet Hakan’a 23 Kasım 2018 günü hem e-mail, hem posta ile gönderilmiş, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. Ahmet Hakan, yanıtını Basın Konseyi’ne yazılı göndermek ya da şikayetin görüşüleceği toplantıya katılmak istediğini bildirmek yerine, köşesinden bir yazıyla vermiştir. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır. 25 Kasım 2018 günü Ahmet Hakan’ın Hürriyet gazetesindeki köşesinde ‘Basın Konseyi’ne cevabımdır’ başlıklı yazı şöyledir:
“ATATÜRK benim ilahımdır, ben Atatürk’e tapıyorum” diyerek Atatürk karşıtı çevrelere muhteşem ve muazzam malzemeler ikram eden Mine Kırıkkanat, kendisini azıcık sert eleştirdim diye beni Basın Konseyi’ne şikâyet etmiş.
Basın Konseyi de bana “Bu şikâyetle ilgili bir diyeceğiniz var mı? Savunmanız nedir? Yazılı olarak bir hafta içinde gönderin” falan diye süper resmi bir yazı göndermiş.
Resmiyeti, bürokrasiyi falan bir tarafa bırakalım Sayın Basın Konseyimiz.
Cevabımı aha buradan gayet net ve gayet kısa bir şekilde yazıyorum:
Ne dediysem bin fazlasıyla dimdik arkasındayım!
Kes cezamı yaşamayı neyleyim!”
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Basın Konseyi’ne şikayet başvurusunda bulunan Mine Kırıkkanat ve şikayet ettiği Ahmet Hakan gazetecidir, kamuoyunca yakından tanınmaktadır. Her iki gazeteci geniş okur kitlesine sahiptir, toplumun belli kesimlerinde kanaat oluşturma etkisine sahiptir.
Şikayet konusu yazılarda her ne kadar yer almasa da, bu yazıların yazılış nedeni, şikayetçi Mine Kırıkkanat’ın katıldığı bir televizyon programındaki sözleridir. Kırıkkanat’ın sözleri Atatürk ile ilgilidir, bu sözler belirli kesimlerden destek almış ve belirli kesimlerce eleştirilmiştir; kısacası, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Şikayet edilen Ahmet Hakan şikayet konusu yazılarında bu sözlere yer vermemiş, ancak köşesinden Basın Konseyi’ne yanıtında, Mine Kırıkkanat’ı “Atatürk benim ilahımdır, ben Atatürk’e tapıyorum” dediği için “azıcık sert eleştirdiğini” söylemiştir.
Şikayetçi Mine Kırıkkanat’ın katıldığı söz konusu televizyon programında Atatürk’le ilgili ve diğer konulardaki sözleri ifade özgürlüğü kapsamındadır. Demokratik toplumlarda bu özgürlük anayasal teminat altındadır. Gazeteci, inandığını ve düşündüğünü özgürce açıklar.
Öte yandan, bilgi almak, bunu yayınlamak ve görüş açıklamak gazetecinin, hele bir köşe yazarının asıl görevidir. Bu görüşleri destekleyip alkışlayan olduğu kadar, karşı çıkıp eleştirenlerin olması da doğaldır. Bu bakımdan, şikayetçinin Atatürk ile ilgili sözlerini, şikayet edilen yazarın abartılı bulmasında, bunlara şiddetle karşı çıkmasında ve polemik konusu yapmasında; yazıyı ve yazarını tam karşıtı yazar ve yayınlarla karşılaştırmasında, ifade özgürlüğü sınırları dahilinde kalındığı sürece, bir sorun yoktur.
Kaldı ki, şikayetçi Mine Kırıkkanat kamuoyunca yakından tanınan bir gazetecidir, elbette sert ve sarsıcı da olsa; hakaret edilmediği, kişiliğine saldırılmadığı ve iftira atılmadığı sürece hakkında söylenilenlere (hele bu eleştiri bir meslektaşı tarafından yapılıyorsa) katlanmak zorundadır. Basın tarihimiz ünlü yazarlar arısında nice sert polemiklere tanık olmuştur, hatta arşivlerdeki bu polemiklerin birçoğu da edebi şaheser niteliğindedir.
Şikayet konusu edilen yazılara bakıldığında, şikayetçi Mine Kırıkkanat için kullanılan birtakım ifadeler tartışmaya açıktır.
Türkçe sözlükte EMBESİL kelimesinin karşılığı budala, aptal, ahmak; FİTNECİ kelimesinin karşılığı karıştırıcı, ara bozucu; KİNDAR kelimesinin karşılığı öç almak isteyen, kin tutan; ÇIĞIRTKAN kelimesinin karşılığı çıkarı olduğu için birini övüp koruyan; HEZEYAN kelimesinin karşılığı sayıklama, saçmalama olarak geçmektedir.
Yüksek Kurul tarafından yapılan ayrıntılı tartışma ve değerlendirme sonucunda; üslup açısından bir gazetecinin kullanması uygun olmamakla birlikte, yine de tahkir edici olarak nitelendirilemeyecek ifadelerin Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal etmeyeceği değerlendirilmiştir. Bu açıdan, ‘fitneci’, ‘kindar’, ‘çığırtkan’, ‘hezeyan seviyor’ gibi ifadelerin nezaketsiz ve kaba olmakla birlikte, eleştiri sınırlarını aşmadığı sonucuna varılmıştır.
Buna karşılık, bilhassa ‘embesillik’ ithamı ve ‘düzeysizlik’ ile ‘seviyesizlik’ yakıştırmalarının küçük düşürücü ve aşağılayıcı olduğu değerlendirilmiştir.
Şikayet konusu yazılar açısından; söz konusu kelimelerde ‘lik’ eki kullanılmak suretiyle ‘kişinin değil de, yaptığı eylemin konu edildiğini’ savunmak mümkünmüş gibi görünse de, bu kelimelerin peş peşe sıralanması ve ısrarla tekrarlanmasıyla şikayetçinin kişiliği hedef alınmakta ve okuyucu nezdinde onun hakkında olumsuz değer yargılarının yerleşmesi hedeflenmektedir. Her ne kadar bir gazetecinin bir meslektaşı hakkında olumsuz değer yargılarında bulunması da (kural olarak) mümkün olsa da, mahiyeti itibariyle tahkir edici olan türden ifadelerin ısrarla ve art arda tekrarlanması karşısında; meramı okuyucuya aktarabilmek açısından eleştiri sınırının aşıldığı; düşünceyi okuyucuya aktarabilmek açısından herhangi bir özel faydası olmayan, gereksiz yere küçük düşürücü nitelikli bir söylemin ön plana çıktığı kabul edilmiştir.
Öte yandan, yazılardan birinde ‘Mine Mısıroğlu’ başlığının atılması da tartışılmıştır. Azınlıkta kalan üyeler, burada ilgili kişilerin ‘Mine Kırıkkanat ve Kadir Mısırlıoğlu’ söz ve söylemleri arasında bir mukayese yapıldığından bahisle bu yöntemde bir ihlal unsuru görmemiştir. Buna karşılık çoğunluk, şikayetçinin adının değiştirilmesini eleştiri ve polemiğe dönük olmaktan ziyade, muhatabın kişilik hakkının bir parçası olan ad (isim) hakkına bir saldırı olarak kabul etmiştir.
Öte yandan, yukarıdaki bütün tespitlerin Misvak dergisi ve Kadir Mısırlıoğlu bakımından da geçerli olduğu belirtilmelidir. Fakat onlardan bir şikayet gelmediği için, konu sadece şikayetçi Mine Kırıkkanat açısından değerlendirilmektedir.
Netice olarak, şikayet konusu yazıların Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesini ihlal ettiğine 5’e karşı 8 oyla karar verilmiştir.
Bu bakımdan, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan hakkında oy çokluğu ile ‘uyarı’ kararı alınması kararlaştırılmıştır.
Not: Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi Dr. Başar Yaltı, menfaat çatışması nedeniyle oy kullanmamıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın