BKYK KARARI 2018-36

REFERANS NO :    2018 – 36

ŞİKAYETÇİ   :    MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek’in avukatı  Pınar AYHAN

ŞİKAYET EDİLEN: Rasim KULUÖZTÜRK (Haber Ay Türk İnternet Televizyonu ‘Aydınlığa Doğru’ programı sunucusu)

ŞİKAYET KONUSU:
Muğla’nın Dalaman İlçesi’nde, MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek, oğlu 1992 yılında askerliğini yaparken şehit olan marangoz Bahri Atakul’la trafikte tartışmış, daha sonra da önü bisikletiyle geçerken önüne geçip saldırmıştır. Atakul’un şikayeti üzerine olay güvenlik birimlerine yansımış ve tarafların ifadeleri alınmıştır. Şikayet edilen Rasim Kuluöztürk, 24 Eylül 2018 günü meydana gelen bu olayı 28 Eylül 2018 günü, Muğla’nın Ortaca İlçesi’nde kurulu Haber Ay Türk internet televizyonunun www.haberayturk.com sitesindeki ‘Aydınlığa Doğru’ programında ve makalesine konu etmiştir. MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek’in avukatı Pınar Ayhan, 1 Kasım 2018 tarihinde Basın Konseyi’ne yaptığı başvuruyla, Rasim Kuluöztürk hakkında şikayette bulunmuştur.
Şikayet başvurusunda, Haber Ay Türk internet televizyonundaki ‘Aydınlığa Doğru’ programında Rasim Kuluöztürk’ün yaptığı ‘Bu Leke Temizlenmeli’ başlıklı yorumda ve internet sitesinde aynı başlıklı makalede, Hasan Şimşek’i peşinen suçlu ilan ettiği savunulmuştur. Şikayetçi Hasan Şimşek’in avukatı Pınar Ayhan başvurusunda şu ifadelere yer vermiştir:
“Siyasi kimliği ön plana çıkarılarak müvekkilin gerek kişiliği, gerekse siyasi kimliği sebebiyle kişilik ve siyasi hakları ihlal edilmiştir. Gazeteciliğin kurumsal bir görev olarak saygınlığını adeta ayaklar altına alarak yapılan haberin başlığından da anlaşılacağı üzere, birilerini veya kurumları karalayarak salt şahsına ve de bazı kişi ve kurumlara rant sağlamaya çalışılmıştır.”
Haber içeriğinde “Bahri Atakul’un oğlunu PKK’lılar şehit etti; kendisini ise vatan uğruna 5 bin şehit veren Ülkücü Hareket’in siyasi temsilcisi, MHP’nin İlçe Başkanı darp etti” ifadesiyle Hasan Şimşek’in PKK’lı teröristler aynı kefeye konulduğu savunulan başvuruda “Müvekkilin siyasi kimliği göz önünde bulundurulduğunda, müvekkile karşı alenen hakaret fiilini gerçekleştiren ve de kişilik haklarını ihlal ederek toplumu da infiale sürükleyecek bir yorum katılarak haber yapıldı” denilmiştir.
Haberde yer alan Hasan Şimşek’in ATM arkasına saklanıp pusu kurarak 75 yaşındaki Bahri Atakul’a saldırdığı ve döverek hastanelik ettiği ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ileri sürülen başvuruda, “…kendisi, milliyetçi insanmış, şehit babasıyla bu şekilde yaşadığı olaydan pişmanlık duyuyormuş. Şehit babasının şikayetinden vazgeçmesi için, özrünün kabulü için görüşmeye hazırmış. Bir anlık gaflet olmuş, üzgünmüş’ şeklindeki ifadelerin de alay etmeye yönelik olduğu savunulmuştur.
Başvuruda, şikayet konusu sesli ve yazılı makalede ‘…partine ve milletine karşı işlediğin en büyük ayıbın’, ‘Böylesine vicdansız, şehit ailelerine bu denli duyarsız bir insanın Ülkücü Hareket’i temsil eden MHP’nin ilçe başkanı olması, asla kabul edilemez bir; sosyal, siyasi, fikri, zihni ve zikri faciadır’ ve ‘Türk siyasetinin ve Türk milletinin yüz karası bu hadisenin ve sorumlusunun…’  ifadelerinin de yer aldığı kaydedilmiştir.
Şikayetçinin peşinen ‘suçlu ilan edildiği’, haberde olay nedeni değilken ‘parti başkanı’ ve ‘şehit babası’ kimliklerinin öne çıkarıldığı, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelerle kişilik haklarına saldırıldığı, ayrıca hakaret ve tehdit içeren paylaşımlara yer verildiği ileri sürülen başvuruda, Resim Kuluöztürk hakkında Basın Meslek İlkeleri’ni ihlalden işlem yapılması talep edilmiştir.
UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu, şikayet edilen Rasim Kuluöztürk’e 02 Kasım 2018 tarihinde hem e-mail hem posta ile gönderilmiş, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. Rasim Kuluöztürk, 07 Kasım 2018 tarihinde Basın Konseyi Başkanlığı’na 3 sayfalık yazılı yanıtını göndermiştir.
Rasim Kuluöztürk yanıtında bu olayın ulusal basına yansıdığını, yazılı ve görsel medyanın neredeyse tamamında yer aldığını belirterek, “Bu talihsiz olayı sesli makalemde göz ardı etmem, takdir edersiniz ki Dalaman’da yaşayan ve şehitlerimize karşı toplumumuzla aynı hassasiyete sahip bir gazeteci olarak beklenemez… İnternet ortamında sadece ‘MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek’ ifadesini arama çubuğuna yazdığınızda Şimşek’in şehit babasını döverek hastanelik ettiğine dair karşınıza yüzlerce haber çıkıyor” demiştir.
Şikayetçi Hasan Şimşek’i şahsen tanımadığını, kendisiyle ilgili bugüne kadar olumlu- olumsuz hiçbir diyaloğunun olmadığını kaydeden Rasim Kuluöztürk, “Şikayet konusu ifadelerimin öncelikle ve kesinlikle tahkir, tezyif amacı taşımadığın;, böyle bir kastımın olmadığını vurgulamak isterim” demiştir. Kuluöztürk, yanıtında şu ifadelere yer vermiştir:
“Şehitlerimiz konusunda son derece hassas olduğu bütün toplumun kabul ettiği, milliyetçi- ülkücü (idealist) mukaddesatçı bir partinin ilçe başkanının, şehit babasını yumruklayarak dövmesi takdir edersiniz ki; toplumsal anlamda önemli bir haberdir. Hasan Şimşek’in şehit babasını dövmesi, şehitlerimize karşı son derece hassas olan tüm toplumun ortak değerlerine yapılmış bir saldırıdır.
Hasan Şimşek isimli şahsa hakaret amacı taşımayan, toplumsal hassasiyete yapılan bir saldırıyı dile getiren, eleştiren toplumsal amaçlı makalemin her kelimesi, yazılı- görsel, ulusal- yerel basın organlarında yazılan ve yayınlanan haberlerden yola çıkılarak ifade edilmiştir. Bu haberlerin hiçbiri Hasan Şimşek tarafından tekzip edilmemiştir. Şahsın kendisi de şehit babasını darp ettiğini çıkan haberlerde açıkça itiraf etmiştir.
Makalede geçen ifadelerin hiçbirinde Hasan Şimşek isimli şahsi suçlu ilan etmek maksadı yoktur. ‘Dövdü, hastanelik etti’ ifadeleri ise ulusal basında yer alan ifadelerden alınıp kullanılmıştır. Türk dilinde pusu kurmanın karşılığı; birine saldırmak için bir yerdi gezinip beklemektir. Bu da haberde geçen fiile uygundur. Yorum değil basında geçen haberin anlatımıdır.
Bu sesli makalemde toplumsal konularda eleştiri hakkımı, gazeteci kimliğin ile basın yoluyla kullandım. Bu hakkımı kullanırken hiç tanımadığım birinin Hasan Şimşek isimli kişinin kişilik haklarına saldırıda bulunmak maksadıyla hareket etmeyi asla düşünmedim. Makalem basın özgürlüğü kapsamında kalmıştır.
Toplumsal bir yükümlülük üstlenenler, üslendikleri yükümlülüğün sayesinde makama oturanlar, yaptıkları hatalardan ötürü kendilerine yöneltilen eleştirileri olgunlukla, vakur duruşla karşılamak durumundadırlar Bu davranış da onların ayrı bir sorumluluk ve olgunluk gerekleridir.
Anlattıklarım ışığında suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Basın özgürlüğü kapsamında vereceğiniz kararınıza olan inancımla saygılarımı sunuyorum.”
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet edilen haberin konusu, 24 Eylül 2018 gecesi MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek’in, ilçede marangozluk yapan Bahri Atakul ile trafikte tartışması ve ardından gece karanlıkta bekleyip bisikletiyle geçerken saldırıp dövmesi ve şikayet üzerine soruşturma başlatılmasıdır.
Şikayet edilen gazeteci Rasim Kuluöztürk, olayın yerel ve ulusal basında yer almasından, suçlayan ve suçlanan tarafların açıklamalarının ortaya çıkmasından, kısacası olayın kamuoyu tarafından bilinip netleşmesinden sonra, 28 Eylül 2018 günü Haber Ay Türk internet televizyon ve haber sitesinde sesli ve yazılı makalesine konu etmiştir.
Her şeyden önce şikayet edilen bir haber değil, makaledir. Zira olay ulusal ve yerel basına yansımış, kamuoyu tarafından öğrenilmiş, toplumda bir kanaat oluşmuştur. Şikayet edilen gazeteci Kuluöztürk de medyada yer alan haberlerdeki bilgiler ve değerlendirmelerden hareketle, kendi bakış açısıyla değerlendirme yapıp, yorumlamıştır.
Şikayet edilenin Rasim Kuluöztürk, olayın taraflarından biri olan şikayetçi MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek’i çok sert ifadelerle eleştirmiştir. Bunu yaparken de siyasi görüşüne atıfta bulunmuştur. Bu siyasal görüşü övücü ifadeler kullanırken, şikayetçi Hasan Şimşek’in şehit babasını döverek, hiçbir görüşe ve özellikle temsil ettiği siyasal görüşe uygun davranmadığını söyleyip, parti genel merkezince görevden alınmasını istemiştir.
Şikayet edilen makaleye konu olay, trafikteki tartışmanın şiddete yol açması gibi vahim bir olaydır. Şikayet edilen Rasim Kuluöztürk’ün kullandığı ifadeler, ağır ve sarsıcıdır. Ancak muhatap bir siyasi partinin ilçe başkanıdır, siyasi kişiliktir. Toplumda tanınan kişiler, hakaret ve tehdit içermemek kaydıyla ne kadar ağır ve sarsıcı olursa olsun kendilerine yöneltilen eleştirilere katlanmak durumundadır.
Netice olarak;
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Haber Ay Türk internet televizyonundaki ‘Aydınlığa Doğru’ programında Rasim Kuluöztürk’ün yaptığı ‘Bu Leke Temizlenmeli’ başlıklı yorumda ve internet sitesinde aynı başlıklı makalede Basın Meslek İlkeleri ihlali olmadığına;
Bu nedenle Haber Ay Türk internet televizyonu yorumcusu Rasim Kuluöztürk hakkındaki başvuruda oybirliği ile ‘SİKAYETİN YESİZLİĞİNE’ kararı vermiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın