BKYK KARARI 2018-19

REFERANS: 2018- 19
ŞİKAYETÇİ:  Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’un vekili Av. Kemal POLAT

ŞİKAYET EDİLEN:  Akşam Gazetesi muhabiri Ercan Öztürk ve Sorumlu Müdürü
Özkan DEMİR
ŞİKAYET KONUSU:
Akşam Gazetesi’nin 19.04.2018 tarihli sayısının 6. sayfasında muhabir Ercan Öztürk imzası ve ‘Albatros İçin Rant Ortaklığı’ başlığıyla yayınlanan haberde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, iş adamı Ayhan Bacınoğlu ile ortak olduğu ve bunun ‘rant ortaklığı’ olduğu iddia edildi. Belediye Başkanı İmamoğlu’nun avukatı yaptığı başvuruda, haberin gerçeği yansıtmadığını, müvekkiline suç isnadında bulunulduğunu ve Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiğini savundu.

Şikayet konusu ‘Albatros İçin Rant Ortaklığı’ başlıklı haberin spotunda da ‘Büyükçekmece Belediyesi’ne ait 3.5 dönümlük araziyi kelepire kapatan müteahhit, İmamoğlu ile ortak çıktı’ ifadeleri yer aldı. Büyükçekmecespor’un eski başkanlarından Ayhan Bacınoğlu’nun bu araziyi 7.5 milyon lira gibi ‘kelepir’ fiyatla satın almasıyla belediye ile ilişkisinin deşifre olduğu iddia edilen haberde şöyle denildi:

“Bacınoğlu İnşaat isimli firmasıyla belediyeden ihale üstüne ihale alan Bacınoğlu’nun, Kent Vizyon isimli firmadaki ortağı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. İmamoğlu dışında eski Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Akçak da aynı firmada Bacınoğlu’nun ortağı. Bacınoğlu İnşaat’ın 2 yılda belediyeden 35 milyonluk ihale aldığı ve arazilerin vatandaşın kamuya terk ettiği yerler olduğu otaya çıktı. Vatandaşlar suç duyurusunda bulundu. İstanbul İdare Mahkemesi, Albatros Parkı ile ilginç planların hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmeyi durdurdu.”

Şikayetçi Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat 5 sayfalık başvurusunda, Akşam gazetesindeki haberin gerçeği yansıtmadığını savundu. Başvuruda özetle: * Gazetenin internet sitesinde yayınlanan aynı haber için 08.05.2018 tarihinde mahkemeden erişimi engelleme kararı aldırıldığı, * Noter kanalıyla gönderilen ve sorumlu müdüre 04.05 2018 günü tebliğ edilen cevap ve düzeltme yazısının yayımlanmadığı, * Şikayetçinin kişilik haklarının zedelendiği, * Biten ortaklığının devam ediyormuş gibi yansıtılarak gerçekdışı haber yapıldığı * Dayanaksız isnatların hakaret suçunu oluşturduğu, * İfade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarının aşıldığı, * Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’nın, basın özgürlüğünü başkalarının şöhret ve hakları, özel hayatlarının korunması söz konusu olunca sınırladığı, * Haberde ölçünün kamu yararı olduğu, özle biçim arasında dengenin korunmamasının hukuka aykırılık oluşturduğu, * Kişinin itibarının şahsi kimliğinin ve manevi bütünlüğünün parçası olduğu, özel hayat kapsamına girdiği vurgulandı.

Başvuruda, İmamoğlu’nun Kent Vizyon firmasındaki ortaklığının 2010 yılında sona erdiği, oysa halen devam ediyor gibi gerçeğe aykırı haber yapıldığı, ‘Ayhan Bacınoğlu’nun belediyeyle olan ilişkisi deşifre oldu. Bacınoğlu İnşaat isimli firmasıyla belediyeden ihale üstüne ihale alan Bacınoğlu’nun Kent Vizyon isimli firmadaki ortağı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı’ denilerek algı oluşturulduğu savunuldu. Şikayet dilekçesinde, belediyede hukuka aykırı işler ve yolsuzluk yapıyormuş izlenimi verilmek istendiği de ileri sürülerek, “Dört yıldır Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürüten, daha öncesinde bölgede tanınan saygın bir işadamı ve siyasetçi olan müvekkil, görünür gerçeğe aykırı biçimde görevini çıkar için kötüye kullanıyor gibi gösterilmiştir. Her ne kadar kendisi siyasetçi olsa da baştan sona ne maddi ne de görünür gerçeklikle örtüşen böyle bir ithama tahammül etmesi müvekkilimden beklenemez” denildi.

Akşam gazetenin internet sitesinde de yayınlanan aynı habere Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 08.05.2018 tarihli 2018/2260 D. İş kararınca da söz konusu URL adresine erişimin engellenmesi kararı aldırdıklarını da belirten şikayetçi, Akşam gazetesi sorumlu yazı işleri müdürüne 3 gün içinde yayınlanması için noter kanalıyla cevap ve düzeltme metni gönderdiklerini ancak bunun yayınlanmadığını belirtti.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR

Şikayet başvuru yazısı, Akşam Gazetesi Sorumlu Müdürü Özkan Demir’e hem mail, hem de posta ile ulaştırıldı. Şikayetçinin iddialarına 4 sayfası ek belge olmak üzere, 9 sayfalık yanıt geldi.

Akşam Gazetesi Sorumlu Müdürü Özkan Demir’in avukatları Nurettin Deniz ve Sibel Tunç’un 30.05.2018 tarihinde Konsey Genel Sekreterliği’ne elden teslim edilen cevap yazısında, şikayetçinin iddialarına 10 madde halinde yanıtlar sıralındı.

Basının görevinin siyasi gücü ve devlet kuruluşlarını gözetim altında tutmak, olayları ve olayların içindeki kişi ve kurumları eleştirmek, açıklanmasında kamu yararı bulunan konularda haber yamak olduğu vurgulanan yanıtta, belediyeye ait alanın imara açılmasının ve düşük bedelle satılmasının kamuoyunda tepkiyle karşılandığı savunuldu.

Yanıtta özetle; * Halka hizmet etmek durumunda olan şikayetçinin sicil kayıtlarıyla teyit etilen habere alınganlık göstermesi ve haber yapan basını günah keçisi ilan edip şikayet etmesinin anlamsız olduğu, * Şikayetçinin alkış kadar sert eleştiriye de katlanması gerektiği; eleştiri hakkının da olaydaki kişilerin durum ve davranışları hakkında bir değer yargısının ifade edilmesi olduğu, * Kişiliği zedeleyen hususun haberin değil, işin içinden nasıl çıkılacağı düşünülemeyen olaylara sebebiyet verenlerin kusur ve kabahati olduğu, * Demokrasinin bir öğreti, disiplin, halka saygı ve terbiye rejimi olduğu; hukuksuzluğun geleneğe dönüştüğü günümüzde haber değeri olan olaylara dayalı haberlerin kamu menfaati içerdiğinin görmezden gelinemeyeceği, * Basının kamu görevlilerinin karar ve eylemlerini eleştirip, onları seçmenlere şikayet veya kamuoyu oluşturmasında hukuka aykırılık olamayacağı, * Çağdaş toplumlarda eleştirinin bireysel ahlakın alanına giren vazgeçilebilir bir hak değil, kamusal ahlakın alanına giren bir görev olduğu, * Haber verenin  haberin gerçekliğini kanıtlama yükümlüğü olmadığı, hukuka aykırılığı iddia edenin haberin gerçekdışı olduğunu kanıtlamak zorunluluğu olduğu, * Haberin  mutlak doğruluğu değil, verildiği anda beliriş biçimine uygun şekilde verilmesinin basın açısından yeterli ve hukuka uygun olduğu , * Basının yalnızca olay açıklamalarıyla yetinmeyip, değişik açılardan eleştiri yapabileceği, * Eleştirinin doğasından kaynaklanan sertliğin suç oluşturamayacağı savunuldu. Şikayetçi yanıtında Atatürk’ün ‘Basın özgürlüğünden doğan sakıncaların giderilme aracı yine basın özgürlüğüdür’, ‘Özgürlük olmayan ülkede ölüm ve çöküş vardır’ sözlerini hatırlatarak, “Bu nedenle yakınıcı iddialarının reddi yönünde karar verilmesi gerekmektedir” denildi.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Şikayet konusu haber, Büyükçekmece’deki imar tartışmaları nedeniyle uzun süredir gündemde olan Albatros Sahili ile ilgilidir. Buradaki her gelişmeyi kamuoyu dikkatle takip etmektedir. Gazetecinin de böyle bir konuya eğilmesi, işin görünür ve görünmeyen perde arkasını haberiyle kamuoyuna yansıtması doğaldır.

Gazeteci, bilgilendirmenin yanında eleştirel üslup da kullanabilir. Zaten şikayet konusu haber eleştirel bir haberdir. Ancak gazeteci gerçeğe ulaşmak, ona sadık kalmak durumundadır ve çarpıtmamak zorundadır. Bunun için de ulaştığı bilgi ve belgeleri çift kaynaktan kontrol ‘double check’ etmesi, konunun tüm taraflarıyla görüşerek haberde onların da görüşüne yer vermesi, kendisini olası yanlıştan koruyan sigorta olacaktır.

Bu kurallara riayet edilmediği için şikayet konusu haberde Ekrem İmamoğlu’nun 2010 yılında sona eren ortaklığı halen devam ediyormuş gibi yer almıştır. Oysa ticaret sicilinde birkaç kelimeyle arama yapılsa gerçeğe ulaşılacak, haberde en azında ‘ESKİ ORTAK‘  diye doğrusu yazılacak ve yanlışa düşmeyecektir.

Bununla birlikte haberde ‘Bacınoğlu’nun Kent Vizyon isimli firmadaki ortağı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı’, ‘Belediyeyle olan ilişkisi deşifre oldu’, ‘Rant ortaklığı’, ifadeleriyle Belediye Başkanlığı gibi önemli bir görevde bulunan şikayetçi Ekrem İmamoğlu hedef alınmıştır. Şikayetçinin tüm bu iddialara karşı gönderdiği cevap ve düzeltme yazısı da yayınlanmamıştır.

Bu nedenlerle söz konusu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayımlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddesinin;
“Basın organları yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterir’ şeklindeki 16’ maddesinin ihlal edildiği değerlendirilmelidir.
Neticede, Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Akşam Gazetesi muhabiri Ercan Öztürk ve Sorumlu Müdürü Özkan Demir hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin yukarıdaki iki maddesini ihlalden oybirliği ile ‘uyarı’ kararı aldı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*