BKYK KARARI 2018-16

ŞİKAYETÇİ:  Dr. S.

ŞİKAYET EDİLEN:  Murat AYAŞOĞLU (Haberonca İnternet Sitesi muhabiri)

ŞİKAYET KONUSU:

Balıkesir’de yerel Haberonca İnternet Haber Sitesi’nde yer alan “Doktor hastasıyla seks yaptı. Tabipler Odası’ndan uyarı aldı” başlıklı haberde, aynı ilde görev yapan şikayetçi doktora Balıkesir Tabip Odası tarafından ‘uyarı’ ve ‘para cezası’ verildiği haberi, eşinin açtığı boşanma davası ve muhabirle aralarında süren davalarla ilgili ifadeler nedeniyle şikayette bulunulmuştur.

Haberonca İnternet sitesinde 27.03.2018 tarihinde Murat Ayaşoğlu imzasıyla ‘özel haber’ logosuyla yayımlanan ‘Doktor hastasıyla seks yaptı Tabipler Odası’ndan uyarı aldı’ haberin spotunda, ‘HASTASI İLE SEKS YAPAN DOKTORA CEZA’ denilmiştir. Haberin spotunda ayrıca şikayetçi doktora ‘uyarı cezası veren Tabip Odası’nın gazeteci Murat Ayaşoğlu’nun habercilik savaşını adeta taçlandırdığı’ ifadeleri yer almıştır.

Haberde ‘HAKLI ÇIKTIK’ ara başlığı kullanılıp doktorun adı açıkça yazılarak, “Hastası ile seks yaptığını haber yaptığımız için Haberonca’yı avukat ordusu ile mahkemelerde süründürmek isteyen doktor hakkında yaptığımız haberleri Balıkesir Tabip Odası adeta haklı çıkarmış oldu… Doktor hakkında önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek şok iddialar hakkında Balıkesir Tabip Odası’nın alacağı tavır merakla bekleniyor” denilmiştir.

Şikayetçi yaptığı başvuruda kendisiyle ilgili muhbir Murat Ayaşoğlu’nun asılsız iddialarda bulunduğunu, daha önce benzer nitelikteki haberleri nedeniyle kendisini mahkum ettirdiğini savunmuştur. Şikayetçi, “Mahkumiyetleri akabinde tekzip yayınlamış olmasına rağmen hala bu konu hakkında yazmaya devam edebiliyor” demiştir.

Tabip Odası’nca verilen ‘uyarı’ cezasının, şikayet konusu haberin başlığı ve içeriği ile ilgisinin bulunmadığını savunan şikayetçi, ‘Zaten haberi, hasta bilgilerimi çalan eski eşimin yaptırdığı, dosyayı da onun aldığı anlaşıldı. Ayrıca hastam, eşi ve benim lehime kamu davaları açıldı. Ancak bu kişi hala yazmaya devam ediyor” diyerek, Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiğini savunduğu Haberonca internet sitesi muhabiri Murat Ayaşoğlu hakkında gerekli işlemin yapılmasını talep etmiştir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR :

Şikayet başvurusu Haberonca İnternet Haber Sitesi muhabiri Murat Ayaşoğlu’na hem mail, hem postayla iletildi. Şikayet edilen Murat Ayaşoğlu süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

Şikayetçinin başvurusuna eklediği bilgilerden şikayet ettiği muhabir ile aralarında bazı davaların bulunduğu anlaşılmıştır.

Şikayet edilen Murat Ayaşoğlu’nun görev yaptığı Balıkesir Postam Gazetesi’nde 30 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan “Parmak kaldırdı” başlıklı haberde kişilik haklarına, mesleki kariyerine zarar verildiği gerekçesiyle Balıkesir 2’nci Sulh Hakimliği’ne başvuran doktor tekzip kararı aldırmış, ardından da sorumlular hakkında cezai işlemin yapılması için de savcılığa başvurmuştur. Savcılık ‘Kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verince doktor itiraz etmiş ve 20 Mart 2017 tarihinde bu kararı kaldırtarak, Murat Ayaşoğlu hakkında Balıkesir 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmasını sağlamıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :

Şikayetçinin başvurusuna eklediği belgelerden de anlaşılacağı gibi, şikayet edilen muhabir Murat Ayaşoğlu ile şikayetçi yaklaşık1.5 yıl önce mahkemelik olmuştur. Taraflar arasındaki davalar devam etmekte olup, bu davalarda kimin haklı kimin haksız olduğuna yargı karar verecektir.

Yüksek Kurulun inceleme konusu ise, şikayet edilen Haberonca İnternet Haber Sitesi’nde yer alan “Doktor Hastasıyla seks yaptı, Tabipler Odası’ndan uyarı aldı”  başlıklı haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edilip edilmediğidir.

Şikayet edilen muhabir haberini, Balıkesir Tabip Odası Onur Kurulu’nca 27 Eylül 2017 tarihli kararda, şikayetçiye ‘uyarı’ ve ‘para cezası’ verilmesine dayandırmaktadır. Balıkesir Tabip Odası, şikayetçi hakkında yerel basında çıkan iddiaları meslek etiği yönünden incelemek üzere resen soruşturma açmış, 29 Eylül 2017 tarihinde karar vermiştir. Kararda şikayetçi doktora, Disiplin Yönetmeliği’nin 3. Madde g fıkrasına göre, ‘… görüşme ortamı temel ilkelerine uymayarak hastanın duygusal zarar görmesine neden olduğu… hastanın mahrem sırlarının üçünü kişilerin eline geçmesine engel olamadığı’ gibi nedenlerle UYARI; Yönetmeliğin 4. Maddesi r fıkrasındaki ‘acil durumlar dışında özel bilgi ve beceri gerektiren girişimlerde bulunarak hastasına zarar vermek’ hükmü gereğince de PARA CEZASI verildiği belirtilmiştir.

Şikayetçi, bu karara karşı Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu’na itiraz dilekçesi vermiştir. Özetle hasta bilgilerinin boşanma davası açtığı eşi tarafından çalınıp muhabire verildiğini, dolayısıyla başkasının işlediği suçtan kendisine ceza verilemeyeceğini söylemiş; hastasına uzmanlık alanı dışında herhangi bir girişimde bulunmadığını savunmuştur.

Balıkesir Tabip Odası’nın, şikayetçi için aldığı ‘uyarı’ ve ‘para cezası’ kararlarının haberde yazıldığı gibi ‘hastasıyla seks yaptığı’ gerekçesiyle alınmadığı ortadayken ve hangi nedenle verildiği açıkça belliyken, şikayet edilen haberde doktorun hastasıyla seks yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldığı yazılmıştır. “Doktor hastasıyla seks yaptı Tabipler Odası’ndan uyarı aldı” başlığıyla yayınlanan haberdeki, “Hastasıyla seks yapan doktora ceza”, “Ayaşoğlu’nun habercilik savaşını Tabip Odası adeta taçlandırdı”, “Ağabeyi …..milletvekili olan doktor”, “Ya hastaları ile seks yapmaya devam ediyorsa” ifadelerinin, haber vermek ve eleştiride bulunmaktan ziyade suçlamaya ve karalamaya yönelik olduğu açıktır. Şikayet edilen muhabir, suçlayıcı üslupla şikayetçinin milletvekili kardeşini de işin içine katmış; iftira attığı şikayetçinin kişilik haklarına saldırmış, mesleki kariyerine zarar vermiştir.

SONUÇ :

Yüksek Kurul şikayet edilen haberde Basın Meslek İlkelerinin “Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü;

“Kişilerin özel yaşamı kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayın konusu olamaz” şeklindeki 5’inci;

“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddelerinin ihlal edildiğini saptamıştır.

Netice olarak Haberonca İnternet Sitesi muhabiri Murat Ayaşoğlu hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 3 maddesini ihlalden “KINAMA’ kararı veriliştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*