BASIN KONSEYİ’NİN, RTÜK HAKKINDA AÇTIĞI DAVADA ‘YÜRÜTMEYİ DURDURMA’ KARARI VERİLDİ

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in Halk TV’ye verilen 5 günlük ekran karartma cezasının iptali için açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verdi.

İSTANBUL- Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) geçen ay HALK  TV ve TELE 1 ekranlarının 5’er gün süreyle karartılmasına yönelik kararlarını yargıya taşıdı. İdare Mahkemesi’nde açılan davalarda RTÜK’ün verdiği ‘ekran karartma’ cezalarıyla ilgili yürütmenin durdurulması ve iptali talep edildi. Ankara 7’nci İdare Mahkemesi, Halk TV için açılan davada ‘yürütmenin durdurulması’ kararı verdi. Tele 1 televizyonu için açılan davada da aynı yönde karar verilmesi bekleniyor. 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu seçilmiş okuyucu temsilcisi üyesi ve hukukçu Dr. Başar Yaltı tarafından Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’na verilen dava dilekçesinde, davacı Pınar Türenç’in gazeteci ve Türkiye’nin önemli basın meslek kuruluşlarından Basın Konseyi Başkanı olarak görev yaptığı; yayın durdurma cezası verilen Halk TV ve Tele 1 televizyonlarında zaman zaman sunuculuk ve yorumculuk görevlerini de yerine getirdiği belirtildi. Basın Konseyi’nin temel amaçlarından birinin “Özgürlükçü bir demokratik sistemin temel taşı olan halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunmak” olduğu kaydeden dilekçede “Müvekkilin hem gazeteci, hem Basın Konseyi Başkanı sıfatıyla, Tele 1 ve Halk TV hakkında verilen yayın durdurma cezasını Anayasa’nın 36’ncı maddesinde tanınan yetkisini kullanarak yargı mercileri önüne getirme hakkı bulunmaktadır” denildi.

Halk TV için açılan davada Ankara 7’nci İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmenin durdurulması kararında şöyle denildi:

“Basın Konseyi Başkanı olan davacı tarafından; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun, Halk TV logolu ve Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi ticari unvanlı yayın kuruluşuna 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8.maddesinin 1.fıkrasının a bendi uyarınca 5 gün yayın durdurma cezası verilmesine dair 01/07/2020 tarih, 2020/27 toplantı ve 9 karar numaralı işleminin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi talep edilmektedir.

Mahkememizin 11/08/2020 tarihli ara kararıyla, açılan bu dava ile; Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2020/1301 sayılı esasına kayden açılan ve Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 2020/1374 sayılı esasına kayden açılan davalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla dava dosyasının Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildiğinden, iptali istenen işlemin yayıncı kuruluşun televizyon yayınının  durdurulmasına  ilişkin  olması sebebiyle uygulanmakla etkisi tükeneceğinden, yürütmenin durdurulması isteminin bağlantı hakkında verilen kararın kesinleşip Mahkememizce yeniden bir karar verilinceye kadar geçici olarak kabulüne, bu kararın tebliğini izleyen 7 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 11.08.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın